Naslovna » Magazin » ....

Arhiva

Arhiva starih brojeva - sadržaji brojeva. Poslednji broj, na dnu stranice.

Otvori odmah broj:


1 / 2000. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božji poziv na probuđenje - Armin Gesswein
* Programiraj svoj duhovni kompjuter - Jan Vareca
* Ko me je poljubio? - Evangeline Booth
* misaone refleksije

2 / 2001. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Isus dolazi iznenada - Jan Vareca
* Naša nevolja mogućnost za veru - Tom Dooley
* Poreklo Božića - C. H. Spurgeon
* Reč za Novu godinu - Uredništvo
* misaone refleksije
* Kako vidiš svoj duhovni život? - Jan Vareca

3 / 2001. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Kada možemo očekivati probuđenje - Charles G. Finney
* Post - Don Whitney
* Hristovi ambasadori - Janko Bako
* Divno je hodati sa Gospodom - Marija Veđej
* Iznenađujući susret sa rabinom u Jerusalimu - Vlatko Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

4 / 2001. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Više krede - manje priče - Edwin R. Anderson
* Pet kamenčića za Golijata - Jan Vareca
* Plameni jezici - D. Shelby Corlett
* Život u kraljevstvu - Juan C. Ortiz
* Evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene - Barbara A. Di Gilio
* misaone refleksije
* Smešna stana

5 / 2001. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Duhovna mlakost - G. D. Watson
* Pobedonosna molitva - Charles G. Finney
* Molitva je pokretač za crkvenu evangelizaciju - John M. Terry
* Ljubav bez granica - Martin Marko
* misaone refleksije
* Neke riblje vrste hrišćanskog mora - J. Bako, J. Vareca

6 / 2001. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Kako moliti za izgubljene - Tom Dooley
* Volim misiju - Aleksandar Birviš
* Isus Motilon - Bruce Olson
* Epoha virusa - Janko Bako
* Isus, Filip i Đura - Vlatko Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

7 / 2001. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Isus se ne može sakriti - Alan Carr
* Radujem se večnom životu - Stanislav Kaczmarczyk
* Polikarp - Jan Vareca
* Nebeski grad - Vladimir Červenji
* Tri svedočanstva - razni autori
* misaone refleksije
* Smešna strana

8 / 2002. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Zamislimo se o Božiću - Davor Edelinski
* Spasitelj je rođen - Chris Reeures
* Sudnji dan - David Wilkerson
* Plod pokajanja - Vlatko Dir
* Ako nedostaje pokajanje - Donald Gee
* misaone refleksije
* Smešna strana

9 / 2002. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Vi, koji prolazite pored - kuda idete? - Rajner Iming
* Hanuka - praznik svetla - Vlatko Dir
* Iz kompromisa u kompromis - Glenn A. Hammer
* TV i hrišćanin - David Holder
* Moj prijatelj alkohol - Dana Zubčak
* misaone refleksije
* Smešna strana

10 / 2002. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Karakteristike hrišćanina (1) - Francis A. Schaefer
* Bog potpomaže svoj rad izlićima Duha - A. W. Tozer
* Justin mučenik - James C. Hefley
* Kristovo uskrsnuće - Davor Edelinski
* Kako proučavati Bibliju - Vlatko Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

11 / 2002. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Karakteristike hrišćanina (2) - Francis A. Schaefer
* "Hrišćanin", znači biti drugačiji - Jan Vareca
* Test za hrišćane - Janko Bako
* David i Golijat - Davor Edelinski
* Bog, Jevreji i Izrael (1) - Vlatko Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

12 / 2002. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Zdravo srce - Jan Vareca
* Ljubavna priča - nepoznati autor
* Atanazije - heroj za Hrista - James C. Hefley
* Smisao trpljenja - Pavel Leštan
* Bog, Jevreji i Izrael (2) - Vlatko Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

13 / 2002. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Molitva je seme probuđenja - Hubert C. Mitchell
* Mjedena umivaonica - Vlatko Dir
* Augustin - James C. Hefley
* Praktikovanje lične pobožnosti - George Mueller
* Bibilijski priručnik (1) - Genri Gelej
* misaone refleksije
* Smešna strana

14 / 2003. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Tri vrste mira - Jan Vareca
* Mir Božji i mir sa Bogom - Greace Notes
* Dva svedočanstva - Dragan i Katarina
* Božić i njegove posledice - Eduard Šic
* Biblijski priručnik (2) - Genri Galej
* misaone refleksije
* Nedelja dan za posetu crkvi - Branko Milijašević

15 / 2003. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Zašto ga svet ne može primiti? - A. W. Tozer
* Usudi se da budeš kao Danilo - Mark A. Copeland
* Moliti sa pouzdanjem - Rosvit Virman
* Mreža bačena u more (1) - Vlatko Dir
* Franjo - Siromah iz Assisija - James C. Hafley
* misaone refleksije
* Smešna strana

16 / 2003. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Jan Hus - James C. Hafley
* Šta reći o Duhu Svetom - Aleksandar Birviš
* Mreža bačena u more (2) - Vlatko Dir
* Oče naš - Nepoznati autor
* Bračne krize u Bibliji - Jan Huđec
* misaone refleksije
* Smešna strana

17 / 2003. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Tajne čokota - Brus Vilkinson
* Oni koji ljube Gospoda - Brent Lewis
* Povodom godišnjice rođenja Džona Veslija - Marina Bako
* Sloboda hrišćanina - Vlatko Dir
* Povratak prvoj ljubavi - Chuck Smith
* misaone refkesije
* Smešna strana

18 / 2003. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Martin Luter - James C. Hefley
* Dnevna pobožnost Martina Lutera - Walter Trobisch
* Osećaj Božje prisutnosti - Thomas Shaw
* Blagoslovi ovo jelo - Vlatko Dir
* Bezumni bogataš - Aleksandar Birviš
* misaone refleksije
* Smešna strana

19 / 2003. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Najvažnije pitanje današnjice - S. F. Moore
* Džon Viklif - James C. Hafley
* Slediti Hrista i krst - Dietrich Bonhoffer
* Slediti Hrista - Toma Kempinski
* Svedočanstvo - Ljubica Muzički
* misaone refleksije
* Smešna strana

20 / 2004. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Svođenje računa i bilansa - S. Stebel, Vsetin
* Božja priprema za Božić - Galin E. Jordan
* Isusov rodoslov - "Borba za dušu"
* Da li si svestan koliko si dragocen? - Jelena Dir
* Nova pesma - Pavel Leštan
* Svedočanstvo - Antonia Tot - Cvetnarov
* misaone refleksije
* Smešna strana

21 / 2004. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Ne ubij! - "Borba za dušu"
* Omladina, seks i Biblija - Bili Grejm
* Stvoreni za Božju porodicu - Rick Waren
* Brat - Dietrich Bonhoffer
* Razmišljanja o molitvi - Jelena Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

22 / 2004. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Da li se ženiti ili se ne ženiti? - "Borba za dušu"
* Šta je najpretežnije - Rick Waren
* Slediti Hrista - Toma Kempinski
* Dobro tlo - Jarmila Kalkova
* Razmišljanja o postu - Jelena Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

23 / 2004. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Zašto neki ljudi ne mogu da uzveruju - Petr Veđura
* Lekcija od bisera - Jan Vareca
* Volja Božija za naš život - Jelena Dir
* Zašto zatvarati oči - Aleksandar Sibel
* Mesto gde pripadamo - Rick Warren
* misaone refleksije
* Smešna strana

24 / 2004. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Duhovna borba - Jelena Dir
* Usporedba o molitvi - nepoznati autor
* Hodanje u Duhu - Nil T. Anderson
* Posvećenje nije pitanje izbora - Jan Vareca
* Iskustvo zajedničkog života - Rick Warren
* misaone refleksije
* Smešna strana

25 / 2004. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Najveće delo - Michael Whann
* Bašta sa ananasima - Oto Kenig
* Poluprazna prodavnica - Pavel Hojka, Elim
* Razvijanje zajednice - Rick Warren
* Strah Božiji - Jelena Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

26 / 2005. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Duhovni zamor - Petr Veđura
* Podsticaj za uplašene - "Borba za dušu"
* Žan Kalvin - James C. Hefley
* Obnoviti prekinute odnose - Rick Waren
* Uloga roditelja - Jelena Dir
* misaone refleksije
* Smešna strana

27 / 2005. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Čoveče Božiji, zar i ti kukaš? - Stanislav Kačmarčik
* Ispovedanje greha - Pavel Černy
* Zaštitite vašu crkvu - Rick Waren
* Žena - Dietrich Bonhoffer
* Meno Simons - James C. Hefley
* Ne propuštajmo prilike - Marija Niketić
* misaone refleksije
* Smešna strana

28 / 2005. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Ostavite greh i verujte evanđelje - W. C. Moore
* Vaša sreća ne zavisi od drugih - David Vilkerson
* Sjaj Božje slave - Gary Drumm
* Četiri odnosa prema Svetome Duhu - Roj Hesion
* Džon Knoks - James C. Hefley
* misaone refleksije
* Smešna strana

29 / 2005. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Potreban nam je novi život - R. A. Torrey
* Džordž Vhitfild - James C. Hefley
* Kako slušati propoved - George Whitefield
* Zajedništvo (1) - Dietrich Bonhoeffer
* Kloniranje ljudi - Jan Vareca
* misaone refleksije
* Smešna strana

30 / 2005. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Evanđelje - Ota Vožeh
* Sigurnost u nesigurnom svetu - Stanislav Kačmarčik
* Hrist, Gospod i Spasitelj - William H. Pape
* Zajedništvo (2) - Dietrich Bonhoeffer
* Vilijam Keri - James C. Hefley
* misaone refleksije
* Smešna strana

31 / 2005. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Kad se Bog zaboravi - Rolf Šefbuh
* Proučavanje Biblije više nije u modi - Kristofer Mas
* Razgovor dva pastora - Rik Voren i David J. Č.
* Džonatan Edvards - James C. Hefley
* Dečiji lonac pun okulta - Jan Vareca
* misaone refleksije
* Smešna strana

32 / 2006. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božićni slavopoj - Manfred Hausmann
* Živeti kao so i svetlo - George Wood
* Kako prepoznati zdravu crkvu (1) - Ričard De Han
* Džon Vesli - James C. Hefley
* Unutrašnje isceljenje - Gerhard Šefer
* Stvarnost Narnije - Jan Vareca
* misaone refleksije
* Smešna strana

33 / 2006. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Njegov krst prikriva moju krivicu - Avram Johan Buš
* Prazan grob - Borba za dušu
* Kako prepoznati zdravu crkvu (2) - Ričard De Han
* Sedam osnovnih pitanja (1) - Paul E. Little
* Tajna njihovog uspeha - Majkl Grin
* Ja sam Milanova duša - Dee Bowman
* misaone refleksije
* Smešna strana

34 / 2006. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Sila s visine - Paul Rader
* Sedam osnovnih pitanja (2) - Paul E. Little
* Budi gorljivi Hristov svedok - Scott Newell
* Kako prepoznati zdravu crkvu (3) - Ričard De Han
* Martino otkriće - Jon Quinn
* Molitva i kako u nju uključiti decu - "Borba za dušu"
* misaone refleksije
* Smešna strana

35 / 2006. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Da Vinčijev kod - Metju J. Slik
* Sedam osnovnih pitanja (3) - Paul E. Little
* Učeništvo - sledeći korak - Scott Newell
* Kako prepoznati zdravu crkvu (4) - Ričard De Han
* Crkva se vraća kući - Volfgang Simpson
* misaone refleksije
* Smešna strana

36 / 2006. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Naš identitet u Hristu - J. David Hoke
* 10 razloga - Charles T. Crabtree
* Plodovi na vrhu drveta - Warren Berkley
* Drugi život pšeničnog zrna - Mišel Koa
* Razmišljanje o ljubavi - Borba za dušu
* misaone refleksije
* Smešna strana

37 / 2006. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Zaspao u bici - Mark McCool
* Moj život - živa žrtva - Wesley L. Duewel
* Prava pobožnost - Charles G. Finney
* Bogosluženje u prvoj crkvi - L. Gardner
* Novozavetni đakon - Aleksandar Strauč
* Nakon toga... - Veronika i Norbert Fric
* misaone refleksije
* Smešna strana

38 / 2007. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Lekcije iz Božićne priče - David R. Reid
* Malahija - Tim Hadli
* Marketing prevare - Moris Roberts
* Nova tolerancija - K. Ham i J. McDowell
* Konačni sukob - Frenk i Ida Me Hemond
* misaone refleksije
* Smešna strana

39 / 2007. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Dobra vest sa groblja - George Hawke
* Evangelizacija - Nepoznat autor
* Uzroci potopa - Voren Berkli
* Cybersex - Mark Hinds
* Bez kompromisa (1) - Melodi Grin
* misaone refleksije
* Smešna strana

40 / 2007. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Nakon duge noći... - Chuck Smith
* Budite Varnava - Lapinni Akinyemi
* Živeti u materijalnom svetu - George Hawke
* Pet pojava koje mogu obogaljiti crkvu - J. Gerald Harris
* Bez kompromisa (2) - Melodi Grin
* misaone refleksije
* Smešna strana

41 / 2007. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Posledice preljube - Rusty Miller
* Agresivno hrišćanstvo - Catherine Booth
* Svesnost opasnosti - Varen E. Berkli
* Drugo evanđelje - Shawn Abigail
* Portret sina - Nepoznati autor
* misaone refleksije
* Smešna strana

42 / 2007. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Kako pronaći Boga u svetu verske konfuzije - Rod Hall
* Poznanje volje Božje - Stiven Džej Kul
* Mojsije: krotak? da! slab? ne! - Jan Livingston
* Zašto hrišćani pate? - Shawn Abigail
* Slavljenje - stil života - Darlene Zschech
* misaone refleksije
* Smešna strana

43 / 2007. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Hristos je došao među nas - Aleksandar Birviš
* Punina vremena - Alfreda Pale
* To sam ipak ja! - Valter Niče
* Hoće li vam biti dosadno na nebu? - Keith Green
* Uticaj očeva na veru dece - Čarls Kolson
* misaone refleksije
* Smešna strana

44 / 2008. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Buduće spasenje crkve - Ljudevit Fazekaš
* Sedam nagrada davanja - David Reid
* Hrišćani samci - Keith Green
* Duhovni pregled - Preuzeto sa Interneta
* Kakvu hranu jedemo - takvi smo - Grejm Poket
* misaone refleksije
* Smešna strana

45 / 2008. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Kako živeti? - Piter Bibi
* Razočarano srce - Floyd McClung
* Antiohijska crkva - Michael Green
* Devet razloga - John Piper
* Tri važna stiha - Matthew J. Slick
* misaone refleksije
* Smešna strana

46 / 2008. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Šta je čovek? - Chuck Smith
* Josif - Steven Campbell
* Spasenje je Božje delo - Matthew J. Slick
* Šta je legalizam? - G. Brahman
* Kako raste vaše povrće? - Džon Dž. Rajzinger
* misaone refleksije
* Smešna strana

47 / 2008. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Ovce i vukovi - Ray C. Stedman
* Tri usporedbe - Pavel Leštan
* "Širi dalje!" - Fred D. Jarvis
* Gde tražiti sreću? - Zapas o dušu
* Korisni tegovi - Libuše Ranša
* misaone refleksije
* Smešna strana

48 / 2008. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Jeste li spremni za dolazak Gospodnji? - S. F. Moore
* Duhovno preživeti - Ray C. Stedman
* Nije to tako nejasno - Aleksandar Birviš
* Kako učiti napamet stihove? - Matej Dž. Slik
* Moćni trenutci - Lionel Fletcher
* misaone refleksije
* Smešna strana

49 / 2008. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Dve praznine u našem srcu - John Ortberg
* Zašto ljudi odlaze iz crkve? - Bill Smalt
* Rast u Hristu - Vilem D. Šneberger
* Bog čeka da izvrši želju čoveka molitve - S. L. Brengle
* Ogovaranje - Brent Kercheville
* misaone refleksije
* Smešna strana

50 / 2009. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Najpoznatiji stih u Bibliji - Jon Quinn
* A gde je so? - Aleksandar Birviš
* Čista savest - George Hawke
* Koliko je dobra Božja volja - Pol Litl
* Duhovni apetit - John McLadle
* misaone refleksije
* Smešna strana

51 / 2009. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Predodređeni za radost - Jan Vareca
* Voli me, ne voli me... - John McLadle
* Strah Gospodnji - Martin Girard
* Istinsko evanđelje (1) - Keith Green
* Moliti za probuđenje - Ole Hallesby
* misaone refleksije
* Smešna strana

52 / 2009. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Otac koji čeka - Floyd McClung
* Da li je tvoje oko bistro? - Paul Washer
* Ožiljci krsta - A.B. Simpson
* Tuđa vatra - Chuck Smith
* Istinsko evanđelje (2) - Keith Green
* misaone refleksije
* Smešna strana

53 / 2009. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Duhom ispunjen život - A.W. Tozer
* Obožavanje u duhu - Humphrey Duncanson
* Trs i mladice - Galin E. Jordan
* Moje slobodno vreme - G. Brahman
* Ja ne volim Boga - Bogotražitelj
* misaone refleksije
* Smešna strana

54 / 2009. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Ja - farisej! - Ričard De Han
* Praštanje: Oprostiti ili zaboraviti? - Keith Green
* Jov - Jonh Quinn
* Shvatati Boga ozbiljno - Derek Prince
* Dođi Hristu - John Bunyan
* Svjedočanstvo o Božjoj brizi - Stjepan Beleš
* misaone refleksije
* Smešna strana

55 / 2009. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Izgubljena agonija - H. C. Van Wormer
* Duhovna strast - Jan Vareca
* Božja reka ljubavi - Festo Kivengere
* Zahtev svetosti - John R. W. Stott
* Nepravda i naša reakcija - Paul E. Billheimer
* misaone refleksije
* Smešna strana

56 / 2010. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Nada za budućnost - George Hawke
* Svinjski strah - Jan Vareca
* Život u punini - K. Donat
* Isusova radost - Stjepan Beleš
* Četiri istine - E. C. Hadley
* misaone refleksije
* Smešna strana

57 / 2010. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Prorok Jezekilj - Dejvid Edini
* Reformacija ili probuđenje? - Džim Elif
* Božja obećanja - Jan Vareca
* Zdrava nauka - G. T. Starling
* Hvatanje malih lisica - David R. Reid
* misaone refleksije
* Smešna strana

58 / 2010. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Otac: Vinogradar - Aleksandar Birviš
* Dobrota i vernost da te ne ostavljaju - Vlado Pšenko
* Prevara nezavisnosti - Derek Prince
* Kako ti ide transformacija? - Jan Vareca
* Više od pobednika - Corrie Ten Boom
* misaone refleksije
* Smešna strana

59 / 2010. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Da ljudi slave Oca na nebesima - Aleksandar Birviš
* Budi odgovor na nečiju molitvu - Vlado Pšenko
* Biti pozitivan - Andrew Wommack
* Sila molitve - K. H. Gromberg
* Punina čini razliku - Samuel Chadwick
* misaone refleksije
* Smešna strana

60 / 2010. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Plata i dar - Aleksandar Birviš
* Jeremijin poziv - tvoj poziv - Vlado Pšenko
* Sila pobožnosti - Pavel Leštan
* Pripremi se, da vladaš sa Hristom - Derek Prince
* Molitva - Leonard Ravenhill
* misaone refleksije
* Smešna strana

61 / 2010. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* "Nadoknadiću vam godine..." - Vlado Pšenko
* Čiji potpis nosite? - Edit Šefer
* Ako je ko žedan? - Gipsy Smith
* Poslednje Isusove reči - Bernard Guy
* Svedočiti intelektualcima - Alan Crosby
* misaone refleksije
* Smešna strana

62 / 2011. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Imati otvorene oči srca za Božja dela - Vlado Pšenko
* Radosna vest ožalošćenima - Stj. Orčić
* Druga milja - Judita G. Volf
* Božićna žalost - Keith Green
* Vi imate rak - Stjepan Beleš
* misaone refleksije
* Smešna strana

63 / 2011. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Ljubiti Gospoda Boga svoga - Vlado Pšenko
* Sveti Duh je odgovor! - Bill Van Ryn
* Blaženstva - William MacDonald
* Sedam etičkih pitanja u vezi sa uskrsom - Aleksandar Birviš
* Brigo moja pređi na Boga - Miroslav Volf
* misaone refleksije
* Smešna strana

64 / 2011. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Duh istine - Derek Prince
* Dvanaest pitanja koja te mogu izmeriti - Mike Irvin
* Vera za veće stvari - Neil Holman
* Reči večnog života - Vlado Pšenko
* Ruka molitve - Wesley L. Duewel
* misaone refleksije
* Smešna strana

65 / 2011. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Sedam puta oko Jerihona - Vlado Pšenko
* Isus Navin - David Adenly
* Amin - T. Austin
* Gostoprimstvo - E. Šefer
* Da li si svestan koliko vrediš? - Derek Prince
* misaone refleksije
* Smešna strana

66 / 2011. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Smem ili ne? - Judita G. Volf
* Milost, a ne zakon - Tošo Žarić
* Kako izbeći legalizam - Jan Vareca
* Budi miran i znaj da sam ja Bog - Vlado Pšenko
* Neuslišana molitva - Brent Kercheville
* misaone refleksije
* Smešna strana

67 / 2011. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Ime iznad svakoga imena - Aleksandar Birviš
* Slavljenje: Znak Hristove vladavine - Hans R. Waldvogel
* Čvrst temelj - James P. Trotzer
* Očevo vođstvo - Derek Prince
* Četiri sfere pokornosti - Tim Van Ryn
* misaone refleksije
* Smešna strana

68 / 2012. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božić u nečijem slomljenom srcu - Vlado Pšenko
* Neka svetli svetlost - Aleksandar Birviš
* Ljubav - Gipsy Smith
* Kako biti muž srećnoj ženi? - Grace Notes
* Ne sudite - William MacDonald
* misaone refleksije
* Smešna strana

69 / 2012. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Izmoliti od Gospoda - Vlado Pšenko
* Iz srca misionara - J. Hudson Taylor
* Zamenjeni život - J. Hudson Taylor
* Moje jagnje - Hana Pinknerova
* Agnus Dei - Jan Vareca
* misaone refleksije
* Smešna strana

70 / 2012. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božje gorušično zrno - Vlado Pšenko
* Nauči nas moliti - Tom A. Fletcher
* Ugodio je Bogu - Gipsy Smith
* Za nas i zbog nas - Aleksandar Birviš
* Suprotne predstave o Bogu - C. S. Lewis
* misaone refleksije
* Smešna strana

71 / 2012. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Nijedan trud u Gospodu nije uzaludan - Vlado Pšenko
* Sud počinje od kuće Božje - Derek Prince
* Vrline privlače - Aleksandar Birviš
* Život kao poema - Emet Batervert
* Božje nasledstvo - Robert W. Smith
* misaone refleksije
* Smešna strana

72 / 2012. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Sveto pismo i Sveti Duh - Aleksandar Birviš
* Nosioci svedočanstva - A. W. Tozer
* Gde je izliće Duha? - Elmer G. Klassen
* Nebeska sila čini razliku - Charles G. Finney
* Humanizam - preteča antihrista - Derek Prince
* misaone refleksije
* Smešna strana

73 / 2012. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Koliko te košta slediti Isusa? - Jack Palmer
* Sledi me! - Derek Prince
* Ljudska ogrehovljenost - Aleksandar Birviš
* Isus ili Varava? - Jan Vareca
* Božje stope u pesku - Vlado Pšenko
* misaone refleksije
* Smešna strana

74 / 2013. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Svakodnevna nada svakodnevnih hrišćana - Aleksandar Birviš
* Traži se poslušnost - Tim Van Rin
* Valamova greška - Derek Prince
* Još se nisi vratio kući - Vlado Pšenko
* Bog zna čekati - Ulrik Fik
* misaone refleksije
* Smešna strana

75 / 2013. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Uskršnja poruka - Oswald J. Smith
* Duh, duša i telo - Derek Prince
* Voleti i živeti Istinu - Tim Hadley
* Božija briga za tebe - Vlado Pšenko
* Dilema (uskršnjeg) pozdrava - Pavel Lešťan
* misaone refleksije
* Smešna strana

76 / 2013. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Dinamični ljudi - Hyman Appelman
* Protiv dosadnog hrišćanstva - Miroslav Volf
* Gorući grm u pustinji - Vlado Pšenko
* Kleveta - opasno oružje - Oswald J. Smith
* Prepreke za blagoslov - Derek Prince
* misaone refleksije
* Smešna strana

77 / 2013. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božji poziv - Aleksandar Birviš
* Javisova molitva - Michael Campbell
* Božja kola - Vlado Pšenko
* Uranjaš li svoje lice u vodu? - Derek Prince
* Daj mi svrhu - Ivana Radunović
* misaone refleksije
* Smešna strana

78 / 2013. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Krenite čekajući - Zoran Tornjanski
* Na brdu Božjeg proviđenja - Vlado Pšenko
* Jedinstvena osoba cele istorije - Oswald J. Smith
* Božije vođstvo - Aleksandar Birviš
* Evanđelje po Mojsiju - Samuel J. Šulc
* misaone refleksije
* Smešna strana

79 / 2013. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Nova nada - Oswald J. Smith
* Dajem ti još jednu priliku - Vlado Pšenko
* Lekcija od Mojsija - Chuck Swindoll
* Kreni u dubinu - Aleksandar Birviš
* Božiji hram - Zoran Tornjanski
* misaone refleksije
* Smešna strana

80 / 2014. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Josif - primer vere i poslušnosti - Aleksandar Jovanović
* Glas u pustinji - Zoran Tornjanski
* Sveobuhvatno prisustvo - A. V. Tozer
* Zlo - dokaz da Bog ne postoji? (1) - Peter Mackenzie
* Živeti život slavljenja - Oskar Lardon
* misaone refleksije
* Smešna strana

81 / 2014. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Smokvino lišće - Zoran Tornjanski
* Mnogo je pozvanih, ali malo odabranih - Derek Prince
* Zlo - dokaz da Bog ne postoji? (2) - Peter Mackenzie
* Stojim na vratima i kucam - Vlado Pšenko
* Jehovini svedoci - kako im pomoći - Aleksandar Jovanović
* misaone refleksije
* Smešna strana

82 / 2014. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Budi među prvima - Aleksandar Birviš
* Radost spasenja - Vlado Pšenko
* Duhovno ili duševno? - Derek Prince
* Strah od Boga - Zoran Tornjanski
* Čvrst temelj doma - James P. Trotzer
* misaone refleksije
* Smešna strana

83 / 2014. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Potraga za karakterom - Derek Prince
* Nikome ništa ne budite dužni - Vlado Pšenko
* Hananska zemlja - Zoran Tornjanski
* Tajna pobedonosnog života u veri - C. S. Tubby
* Da li je evanđelje bilo bezuspešno? - Oswald J. Smith
* misaone refleksije
* Smešna strana

84 / 2014. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Stražar nad nacijom - Derek Prince
* Ne znate kakvog ste duha - Zoran Tornjanski
* Male lisice - Jan Vareca
* Da li je nerazumno verovati u Boga? - Aleksandar Jovanović
* Biti srećan - Vlado Pšenko
* misaone refleksije
* Smešna strana

85 / 2014. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božja volja ili Božja dozvola - Peter Mackenzie
* Drugo lice milosti - Aleksandar Jovanović
* Vrata slavljenja - V. Duewel
* Rat u nebeskom prostoru - Derek Prince
* Kušnja - John White
* misaone refleksije
* Smešna strana

86 / 2015. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božićni Hristos - Oswald J. Smith
* Neprolazna reč - Aleksandar Birviš
* Josifov život: Bog na delu - Gib Warrick
* Polaganje ruku - Derek Prince
* Sva radost tvoja neka bude Gospod - Vlado Pšenko
* misaone refleksije
* Smešna strana

87 / 2015. (Mart - April)
* Uvodnik - Uredništvo
* Testiranje vere - Derek Prince
* Kako do probuđenja - Zoran Tornjanski
* Hrist pobeđuje tamu - Aleksandar Birviš
* Grešnica i farisej - Ian Taylor
* Tužitelj braće - John White
* misaone refleksije
* Smešna strana

88 / 2015. (Maj - Jun)
* Uvodnik - Uredništvo
* Promeniću ti ime - Vlado Pšenko
* Biti svet - Joseph E. Coleson
* Vera - John White
* Vraćanje u Egipat - Zoran Tornjanski
* Dozvoliti Svetom Duhu da vodi - Derek Prince
* misaone refleksije
* Smešna strana

89 / 2015. (Jul - Avgust)
* Uvodnik - Uredništvo
* Božiji plan za vođstvo - Oswald J. Smith
* Dodir Božje majstorske ruke - Vlado Pšenko
* Deveta zapovest - Marion Buhhajster
* Greh koji razdvaja - Joana Blackwood
* Značaj Jerusalima - Derek Prince
* misaone refleksije
* Smešna strana

90 / 2015. (Septembar - Oktobar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Istinsko srce obožavanja - Derek Prince
* Radosti života - Aleksandar Jovanović
* Sluga svima - Martin Girard
* Nebeski poziv - Vlado Pšenko
* Odgovornost upravljanja novcem (1) - Oswald J. Smith
* misaone refleksije
* Smešna strana

91 / 2015. (Novembar - Decembar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Primer odnosa u domu - Derek Prince
* Šta da uradim kada mi se raspada brak? - Jay Adams
* Poštuj roditelja - William Barclay
* Sveštenstvo - Aleksandar Jovanović
* Odgovornost upravljanja novcem (2) - Oswald J. Smith
* misaone refleksije
* Smešna strana

92 / 2016. (Januar - Februar)
* Uvodnik - Uredništvo
* Pouzdanje - Derek Prince
* Da li smo Bogu dali celo srce? - Zoran Tornjanski
* Gostoljubivost - Nancy Arsenović
* Akvila i Priscila - John Doo
* Božić, koji tek treba doći - Vlado Pšenko
* misaone refleksije
* Smešna strana

"I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov, i isceliću zemlju njihovu."
- 2. Dnevnika 7:14

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 24
Ukupno: 2600817
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.