Naslovna » Magazin » Arhiva » #24 » ....

Duhovna borba

Jelena Dir

Uobičajena predstava hrišćanskog života je radost u bezbrižnoj opuštenosti. Mada je ovo svakako očekivani rezultat pouzdanja u Boga, Pismo i iskustvo pokazuju da im prethode iskušenja, testovi i duhovna borba.

Gospod je prvo izveo svoj narod iz Egipta, a potom ga poveo u obećanu zemlju. četrdeset godina lutanja po pustinji su bili priprema za ono što ih je tamo čekalo. Hanan jeste bila zemlja u kojoj teče med i mleko, ali je oni nisu dobili bez rata. Mada je Gospod mogao da ukloni sve njegove stanovnike, izraelski narod je ipak morao da se bori da bi je osvojio, a potom i zadržao svoje nasledstvo.

Sve je ovo slika hrišćanskog hoda u veri. Kada nas Gospod spasi od ovog sveta i doživimo oproštenje pređašnjih greha, time nam su nam samo otvorena vrata za ulazak u zemlju Božjih obećanja. Ali da bi smo ih potpuno zadobili i u njima se održali moramo se suočiti sa tvrdim gradovima svog ponosa, sa divovima svojih slabosti i grešnih navika, kao i sa poglavarima i upraviteljima tame ovoga sveta. Ovo je proces koji traje sve dok Hristova pobeda potpuno u nama ne ovlada.

Borba protiv greha u našem životu

Probuđena savest verne osobe je svedočanstvo novog života koji počinje da deluje u njenom srcu i uči je da se odrekne svega onoga što stoji na putu slobode u Hristu i razdvaja je od Boga. Neobuzdani telesni nagoni i želje - greh u našim udima, nas vuku i mame začinjući duhovnu smrt.

"Svakoga kuša njegova slast, koja ga vuče i mami. Tada zatrudnevši slast rađa greh; a greh učinjen rađa smrt." (Jak. 1:13-15)

"Jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv greha..." (Jev. 12:4)

Hrist je rekao, "Strpljenjem svojim spasavajte duše svoje." Značenje grčke reči koja je kod nas prevedena sa "spasavajte" je "zadobijajte". Tako dakle, naše duše - volja, misli i osećanja nam ne pripadaju potpuno dokle god smo neodlučni i rastrzani između vernosti i života ugodnog Bogu, ili sveta koji je još živ u nama. Dakle, moramo ih zadobiti, a to znači, moramo stupiti u odlučnu borbu.

"Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete." (Gal. 5:17)

U ovoj borbi mi smo vojnici, a naše duše su bojno polje.

"... da se čuvate od telesnih želja (ploti, mesa), koje vojuju (ratuju) na dušu." (1. Pet. 2:11)

Borba protiv ovog sveta i njegove tame

Svet u kome živimo leži u zlu i pozvani smo da ga odbacimo:

"Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude, učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu..." (Tit. 2:12)

Taj svet nije samo bezbožno okruženje sa kojim se svakodnevno susrećemo, već i sve ono u nama i izvan nas što veliča, ohrabruje i osnažuje želje očiju, tela (ploti) i oholo oslanjanje na sopstvene sposobnosti i posedovanje.

Ove tri stvari su bile u osnovi pada Adama i Eve, njima je kušan i Gospod Isus Hrist, ali je nadvladao.

Zato, ne treba da se bojimo, jer je veći onaj koji je u nama, nego onaj koji je na svetu:

[Isus učenicima] "U svetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet." (Jn. 16:33)

Božja blagodat nas kroz veru osposobljava da živimo životom pobede. Pobeda je znak i karakteristika nanovorođenja.

"Jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet." (1. Jn. 5:4)

Hrišćanin pod oružjem Božjim

Život hrišćanina nije igralište, već bojno polje. Onog trenutka kada smo prihvatili Isusa za spasitelja postali smo vojnici vojske nebeske. Verujem da razumemo da smo u duhovnom ratu.

"Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba." (Ef. 6:12)

Takodje,

"... oružje našeg vojevanja nije telesno..." (2. Kor. 10:4)

Ali da bi se uspešno borilo prvo treba:

- Ojačati u Gospodu (Ef. 6:10)
- Obući se u sve oružje Božje (Ef. 6:11)
- Prepoznati neprijatelja (Ef. 6:12)
- Znati kako se protiv njega boriti (Ef. 6:13-18)

Bog nam nudi kompletan arsenal naoružanja da bi se održali u ratu sa svetom, đavolom, grehom i svakom tamom koja vojuje na nas. Mi smo vojnici i potrebno nam je sve oružje koje nam je On pripremio. Samo mač, ili štit nam ne može pomoći, potrebno je - sve oružje da bi se održali protiv lukavstva đavolovog.

Delovi opreme nabrojani su u Efescima 6:13-18:

Pojas istine

U biblijska vremena ljudi su uobičajeno nosili komotne haljine koje su padale do ispod kolena. Pre bilo kakve naporne aktivnosti bi ih pridigli i pričvrstili pojasom oko struka da se ne bi saplitali. Odatle i izraz koji se iznova ponavlja u Bibliji - "opašite se".

Isto tako i mi moramo prikupiti i ukloniti sa puta sve što bi se isprečilo našoj slobodi da sledimo Isusa. "Pojas" koji nam to omogućava je Božja Reč primenjena na konkretan i praktičan način. Moramo postati potpuno iskreni i otvoreni i odbaciti svaku neiskrenost, ili dvoličnost. Moramo voleti istinu.

Oklop pravednosti

Oklop štiti naš najvažniji i najranjiviji deo - naše srce. Ova pravednost nije puka intelektualna saglasnost sa nekom doktrinom. Srcem se, a ne glavom veruje za pravdu (Rim. 10:10). Spasonosna vera u srcu preobražava život greha u život pravednosti - ne život pravednosti koja dolazi kroz održavanje religioznih uredbi, već kroz Hrista koji stanuje u našim srcima i živi svoj život kroz nas.

"Pravednici su kao lavići bez straha" (Priče 28:1). Ova vrsta pravednosti preobražava strašljivost u hrabrost, sumnju u pouzdanje.

Obuća priprave evanđelja mira

Obuća nas čini pokretnima. Moramo biti na raspolaganju Gospodu u svako doba i na svakom mestu da podelimo evanđelje sa onima kojima Bog ukrsti put sa nama. U svetu svađa i napetosti moramo biti posude Božjeg mira.

Štit vere

Štit koji se pominje je bio dovoljno veliki da zaštiti celo telo ratnika, ali je bio delotvoran samo kada je vojnik naučio kako da ga koristi.

Mi takođe moramo naučiti da koristimo svoju veru kao štit da bi zaštitili svoju ličnost - duh, dušu i telo od zapaljenih strela neprijatelja. Ne zaboravimo, štit će ne samo odbiti strele, nego ih i ugasiti.

Kaciga spasenja

Kaciga zaštićuje glavu - dakle, um. Sotona će usmeriti više napada protiv našeg uma nego protiv i jedne druge oblasti naše ličnosti.

Kaciga je takođe nazvana "nada spasenja" (1. Sol. 5:8) - ne puko priželjkivanje, već stav postojanog, neprestanog optimizma čvrsto zasnovanog na istini Božje Reči.

Mač duhovni

"Rhema" (rema) na grčkom prevashodno označava izgovorenu reč. Biblija na polici za knjige neće nas zaštiti. Božja Reč postaje mač kada je govorimo svojim ustima u veri. Setimo se kako je Isus koristio taj mač protiv sotone odgovarajući na svako iskušenje citiranjem Pisma: "Pisano je..."

Moramo naučiti da to isto činimo. Sveti Duh daje mač, ali je naša odgovornost da ga uzmemo. Kada to učinimo, Duh obezbeđuje natprirodnu silu kojom njime zamahujemo.

Svaka molitva i moljenje

Mač nas ograničava na dužinu naše ruke. Ali "svaka molitva i moljenje" je naša teška artiljerija. Molitva treba da bude pod vođstvom Duha Svetoga, jer naše duhovne pobede nisu postignute telom, već Duhom.

Zaključak

Da bi naučili da pravilno koristimo duhovno oružje neophodna je disciplina i zrelost. Svaki komad oružja o kome Pavle u svojoj poslanici Efescima piše je bio deo opreme rimskih vojnika. Ovo poređenje nije bilo slučajno. Mada su protivnici ismevali kratak mač i ogroman štit rimskih pešaka, upravo njima su Rimljani osvojili tadašnji svet. Ali da bi se njima rukovalo bile su potrebne godine dugog, upornog i strpljivog vežbanja.

Isto tako, načitanost Pisma, verno i neprestano proučavanje Biblije, učenje stihova napamet i svakodnevna, postojana predanost u molitvi su neophodni preduslovi za život pobede u Isusu Hristu.

"A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove." (Ef. 6:10)

"Bogom smo jaki; on gazi neprijatelje naše." (Ps. 60:12)

"Ja se molim, dok radim u svom laboratoriju."
- Louis Pastuer

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 253
Ukupno: 2599268
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/024/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.