Naslovna » Magazin » Arhiva » #23 » ....

Volja Božija za naš život

Jelena Dir

Verujem da se svi s vremena na vreme pitamo šta je Božija volja za nas i naš život. Verovatno često čujemo: "Bog ima divan plan za nas...", ali se sve uglavnom završava na uopštenim izjavama koje se tiču opšteg spasenja. Volja za pojedinca neretko ostaje zapečaćena tajna, jer ne znamo kako da je dokučimo.

Sposobnost da razumemo volju Božiju dolazi kroz odvojenje od sveta i posvećenost njenom traženju, kao i kroz učenje da čujemo i prepoznamo Njegov glas.

"I ne vladajte se prema ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija." (Rim. 12:2)

Iako loše stvari mogu da zadese bogobojazne ljude, Božija volja za njihove živote je uvek dobra,

"Vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro..." (1. Moj. 50:20)

"... znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro..." (Rim. 8:28)

Dakle, potrebno je tražiti, iskati da se pozna volja Gospodnja.

"Istražujte što je Bogu ugodno... Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte što je volja Božija." (Ef. 5:10-17)

Ovo se postiže kroz blisku zajednicu sa Bogom. Što više čitamo Pismo i provodimo vreme u molitvi tražeći Njegovu volju, više će nam se i otkriti. Duhovno sazrevanje nam pomaže da prepoznamo i kada nam Gospod ne govori, Jev. 5:14. Isus na ovo jasno upućuje:

"Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu." (Jn. 10:27)

Upravo kako ovce prepoznaju glas svoga pastira tako se i vernici vežbaju da prepoznaju Božiji glas. Dobra obučenost u Reči kao i prepoznavanju glasa Božijeg su preduslovi da nas On vodi:

"Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega." (Ps. 23:1-3)

Teško je čuti Božiji glas usred uznemirenosti svakodnevnog života i zato je potrebno da odvojimo vreme u kome ćemo biti sami sa Gospodom i kada ćemo utišati svoja srca kako bi Ga bolje čuli.

Jedna od mogućih grešaka u molitvama može biti da previše govorimo, a premalo slušamo. Kada smo u usponu svoje molitve čekajmo u tišini na Božiji glas i predajmo se u Njegovoj prisutnosti da bi se u nas uselio mir i da bi se ispunili silom Duha, jer je ovo veoma važna komponenta u postizanju ispravnog razumevanja Njegove volje.

Svoju volju nam Gospod može javljati na više različitih načina. Bez obzira na to kako će govoriti, sigurno je da će nam je saopštiti prema našoj individualnoj građi i duhovnoj zrelosti. Imamo obećanje:

"Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš." (Jer. 33:3)

Načini na koje Bog govori

Najčešći način na koji Bog govori je kroz svoju Reč. Biblija je pisana Božija reč koju On koristi da nam se obraća, ako ćemo slušati, Rim. 2:18. U nekim situacijama stihovi mogu biti konkretan odgovor na neku specifičnu situaciju u našem životu. Kroz čitanje, Bog nam iznova otkriva tj. daje novo svetlo na ono što čitamo, pa nam i tako može govoriti i davati odgovor za konkretnu stvar za koju smo tražili Njegovo vođstvo.

Snovi i vizije (utvare) su isto tako način Božijeg javljanja. Utvara koju je imao Pavle po povratku u Jerusalim je u potpunosti promenila njegovu nameru da svedoči Gospoda među Jevrejima, Dela 22:17-21. Njegov plan očigledno nije bio i Božiji. Iako je mislio da će to zasigurno biti volja Božija, pokazalo se da nije bilo tako. Kao rezultat, Pavlov život i istorija sveta su bili promenjeni zahvaljujući utvari i poslušnosti poruci koju je kroz nju dobio od Gospoda.

Okolnosti mogu takođe, biti jedan od oblika na koji Bog pokazuje svoju volju. Elijezer se molio za vođstvo u pronalaženju žene Avramovom sinu, Isaku. Pitao je Boga da mu obezbedi određenu situaciju koja će mu biti smernica prema ispunjenju tog cilja. Gospod je odgovorio upravo onako kako je Elijezer i tražio:

"I reče: Gospode Bože gospodara mojega Avrama, daj mi sreću danas i učini milost gospodaru mojemu Avramu. Evo, ja ću stajati kod ovoga studenca, a građanke će doći da zahvataju vode. Kojoj djevojci kažem: nagni krčag svoj da se napijem, a ona reče: na pij, i kamile ću ti napojiti; daj to da bude ona koju si namijenio sluzi svojemu Isaku; i po tome da poznam da si učinio milost gospodaru mojemu." (1. Moj. 24:12-14)

Ovim, Bog je pokazao svoju savršenu volju u izboru Isakove neveste.

Bog se javlja i kroz proroštva - poruke koje se odnose na momentalnu situaciju ili budućnost, u smislu ohrabrenja, prekora, utehe, ili opomene. Agav je imao proročku reč za Pavla šta će ga zadesiti sa Jevrejima:

"Stojeći mi pak ondje mnogo dana, dođe odozgo iz Judeje jedan prorok, po imenu Agav; I došavši k nama uze pojas Pavlov i svezavši svoje ruke i noge reče: tako veli Duh Sveti: čovjeka kojega je ovaj pojas, ovako će ga svezati u Jerusalimu Jevreji, i predaće ga u ruke neznabožaca." (Dela 21:10)

Samuilo je imao proročku reč za Ilijeve sinove, 1. Sam. 3:10-18. Biblija je puna primera da se Bog pojedinačno obraćao ljudima kada je to bilo potrebno ili onda kada su ga tražili.

Bog govori kroz unutrašnji mir preko neke odluke ili namere (Kol. 3:15; Fil. 4:7; Luka 2:14). Ako nema mira u određenoj situaciji to ukazuje da Gospod najverovatnije i nije u njoj (Jn. 14:27; Jn. 16:33; Dela 10:36; Ef. 2:14).

Kada je Bog u nečemu možemo biti u centru problema, u najvećoj krizi, a da u našem srcu vlada Njegov mir. Možemo prolaziti kroz buru, a ipak biti spokojni:

"Velik mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj, i u njih nema spoticanja." (Ps. 119:165)

"Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko rijeka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgorjeti i neće te plamen opaliti." (Isa. 43:2, Vidi Dan. 3:23-28)

Ujedno, gde nema mira, Bog tj. Božija volja nije u tome. Jer,

"... mir će biti delo pravde, što će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost doveka." (Isa. 32:17)

A opet:

"Nema mira bezbožnicima." (Isa. 48:22)

Saznavanje Božije volje za naš život je proces koji se odvija polako, srazmerno našoj spremnosti da se predamo pod tu volju. Čovek koji je sposoban da pravilno razume Božiju volju i koji je u harmoniji sa Bogom je čovek čija je volja u potpunosti pokorena volji Božijoj.

Tagged: volja_božja|
"Nije nikakva slučajnost što su upravo najveći umovi svih vremena ujedno bili i duboko religiozni."
- Max Planck

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 725
Ukupno: 2671712
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/023/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.