Naslovna » Magazin » Arhiva » #56 » ....

Nada za budućnost

George Hawke
- Kako naš pogled na budućnost može uticati na sadašnjost?

Neki ljudi imaju optimistički pogled na budućnost; oni vide sve prednosti napretka u nauci i tehnologiji, veruju da se u budućnosti mogu desiti samo najbolje stvari čovečanstvu. Drugi su opet pesimisti - oni vide štetu koja se čini okolini, društveni i ekonomski haos, te se boje da se može desiti samo ono najgore.

Loša vest je da u ovom svetu postoji tako mnogo zla i očaja, te su neki ljudi prestravljeni od pogleda na budućnost. No, postoji i dobra vest. Biblija jasno kaže da Bog, ako Ga sledimo, nudi pomoć i u budućnosti.

Hajde da razmotrimo neke činjenice o budućnosti, njihove posledice i učinke koji one mogu imati u našim životima.

Svi mi imamo budućnost

Kako mogu oni koji su suočeni sa smrtnom bolešću ili koji su imali tešku saobraćajnu nesreću koja ih je učinila doživotnim invalidima, uopšte imati budućnost? I još joj se radovati?

Poput kriminalca koji se nalazi pred izvršenjem smrtne kazne, bez budućnosti, i oni sami sebe tako nalaze ili gledaju, da njihova situacija bezizlazna. Međutim, nije li sam Isus rekao kriminalcu koji je bio pred smaknućem: "Danas ćeš biti sa mnom u raju" (Lk. 23:43). Ovo bi trebalo da nam sve pojasni - bez obzira u kakvim okolnostima mi bili - svi oni koji imaju poverenje u Boga imaće dobru budućnost.

Biblija nam kaže da postoji budućnost i izvan ovih naših ovozemaljskih okvira. Smrt svakako ne znači i kraj našem postojanju, već je samo prelazak između ovog života i našeg budućeg odredišta. Tako, u tom smislu, svi mi imamo nekakvu zagarantovanu budućnost.

Ovo je Isus ilustrovao primerom o bogatašu i Lazaru. Isus nas uči da su njihovi životi bili nastavljeni i nakon smrti, sa svešću, mogućnošću komuniciranja i pamćenja (Lk. 16:19-31). No, oni su završili na dva različita mesta u adu (prebivalištu mrtvih duša), jedan u muci a drugi u blaženstvu. Bogataš je želeo upozoriti svoju braću kako i oni ne bi završili na tom mestu mučenja. Međutim, ta mu je želja ostala neispunjena, jasno pokazujući da odluke koje se donesu na Zemlji (u telu) mogu imati večne posledice posle smrti (na dušu).

Takođe, jednog dana, Bog će svakog umrlog čoveka podići iz mrtvih (Dela 24:15). U stvari postoje dva uskrsnuća, prvo za Božji narod, a drugo za osudu onih koji su odbili Boga i Mesiju (Otk. 20:5-6).

Pavle se toliko radovao toj budućnosti vaskrsenja da je umiranje smatrao mnogo boljim od življenja, jer je to značilo da će biti sa Hristom (Fil. 1:21-23). Na drugom mestu je opet napisao, da ako imamo nadu u Hrista samo u ovom životu, da smo onda najjadniji ljudi na ovome svetu (1. Kor. 15:19). Zato, jer svojim takvim ponašanjem dokazujemo da ne verujemo, da ne postoji uskrsnuće od mrtvih, tj. nada posle smrti (1. Sol. 4:13).

Trajna nada dolazi od Boga

Biblija je napisana da " imamo nadu" (Rim. 15:4). U Starom zavetu je Bog obećao svojim sledbenicima: "Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav čekate." (Jer. 29:11). I opet On kaže: "I imaš nadu za posledak." (Jer. 31:17). Dakle, da su Izraelci sledili Boga, a ne lažne proroke i idole, snašla bi ih budućnost ispunjena nadom i blagostanjem, a ne prognanstvom i ropstvom.

U Novom zavetu, Bog je opisan kao "Bog nade", jer je On izvor svake nade, a za one koji su odvojeni od Njega se kaže da oni žive kao "nadu nemajući" (Rim. 15:13, Ef. 2:12 IŠ). Nada vernika je u Boga, jer On im je dao nadu za život, te nasleđe koje ih očekuje u budućem životu (1. Pet. 1:3-5; 1. Pet. 1:21).

"Nada" iz Svetog pisma je tvrdo i uzbudljivo očekivanje budućih događaja, a ne samo neka mogućnost ili želja. To je zato što Bog ima savršeni podsetnik za održavanje obećanja i u stanju je da učini više od onoga šta se nadamo: "Što oko ne vide, i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube" (1. Kor. 2:9 EČ).

Novo Nebo i nova Zemlja

Večno nasleđe za hrišćane je da će "svagda s Gospodom biti", i svi će biti preobraženi da budu poput Hrista (1. Sol. 4:17, Fil. 3:20-21). Njihov glavni cilj u večnosti će biti da slave, proslavljaju i obožavaju Isusa Hrista i Boga. Početak toga biće slavlje poput velike svadbene gozbe (Otk. 19:6-9), gde će dobiti nagrade za svoju vernost, videće proslavljenog Boga, te će zajedno sa Njime vladati (Otk. 22:12, 1. Jn. 3:2-3, Otk. 20:6). Bog želi poništiti učinke greha kao što su trulež, tuga, zlo i smrt. On želi da obnovi sve što je stvorio. Zbog toga će i na kraju vremena reći: "Evo sve novo tvorim..." (Otk. 21:5).

Jedan od meni najdražih stihova je: "Ali čekamo po obećanju Njegovu novo nebo i novu zemlju, gde pravda živi." (2. Pet. 3:13). Novo nebo je opisano kao mesto gde "smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe." (Otk. 21:4). Kakva sjajna očekivanja, kako je divno biti deo te budućnosti!

Važno je shvatiti da ovaj aspekt budućnosti vernika ne zavisi od njihovih dela ili njihovog uspeha u životu. To je dar koji treba prihvatiti od Boga (Ef. 2:8-9) a jedini uslov je živeti život posvećenja (Ef. 5:5; 1. Pet. 1:15-16; Jev. 12:14).

Plod nade

Naš pogled na budućnost utiče na naš dnevni život imajući delovanje na naše stavove, osećanja i ponašanje. Nada je stav od vitalnog značaja za hrišćane i usko je povezan sa verom i ljubavlju koje bi trebale biti ohrabrenjem na našem životnom putu (1. Kor. 13:7; 1. Kor. 13:13). Plod nade uključuje sigurnost, snagu, postojanost, svetost, te večnu perspektivu i radost.

Sigurnost: Nada koju nam Bog nudi opisana je kao "tvrd i pouzdan lenger duše" (Jev. 6:18-19). Takođe, ona je nalik na šlem i vernici su "trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi, za spasenje, pripravljeno da se javi u poslednje vreme." (1. Sol. 5:8, 1. Pet. 1:5).

Snaga: Stari zavet je obećao: "Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se." (Isa. 40:31).

U Novom zavetu, Pavle je napisao: "I bistre oči srca vašeg da biste mogli videti šta je nada Njegovog zvanja, i koje je bogatstvo slave nasledstva Njegovog u svetima. I kakva je izobilna veličina sile Njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile Njegove." (Ef. 1:18-19). Tako je Božja veličanstvena i snažna sila dostupna vernicima.

Oni čija je nada bila u Gospodu ostali su snažni u veri. Na primer, kada su svi napustili Pavla, on je rekao: "Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovih. I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka." (2. Tim. 4:16-18).

Istrajnost: Pavle je hvalio Solunjane zbog njihovog "truda ljubavi, i trpljenja nade Gospoda našeg Isusa Hrista, pred Bogom i Ocem našim." (1. Sol. 1:3). A nakon šta je razmatrao uskrsnuće tela, napisao je: "Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u delu Gospodnjem znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom." (1. Kor. 15:58)

Znajući neke od Božjih planova nam pomaže da imamo razlog i motivaciju da izdržimo i "da se držimo tvrdo priznanja nade, jer je trpljenje od potrebe da volju Božiju savršivši primimo obećanje." (Jev. 10:23; Jev. 10:36).

Svetost: Nakon pisanja o nadi u večni život Petar je pozvao vernike da žive svete živote: "Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svom neznanju, nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju." (1. Pet. 1:14-15). Ovo znači da se moramo očistiti od svega što onečišćava naše telo i duh, te stalno moramo raditi ka postizanju potpune čistoće iz poštovanja prema Bogu (2. Kor. 7:1)

Nada da budemo poput Isusa kada se pojavi potiče nas da se nastojimo održati svetima, kao što je Isus svet (1. Jn. 3:2-3). U svetlu našeg nebeskog doma "staramo se, da budemo Njemu ugodni." (2. Kor. 5:9).

Večna perspektiva: S obzirom da je nebo vernicima dom, njima je na Zemlji da žive kao stranci (1. Pet. 1:17). Moli ih se da se "kao došljaci i gosti, čuvaju od telesnih želja" te da žive životima koji će potaći i druge da slave Boga (1. Pet. 2:11-12).

Slično tome, ljudi Staroga zaveta su živeli kao stranci na Zemlji dok su s nestrpljenjem iščekivali nebesko mesto koje im je Bog obećao da će pripremiti (Jev. 11:9-10; Jev. 11:13-16).

Dakle, našu nadu treba da stavimo u Boga, a ne u idole lažne nade, kao što je materijalizam (1. Tim. 6:17-18; Mt. 6:19-21), jer mi "ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi." (2. Kor. 4:18). Ovo znači fokusiranje na večne stvari, radije nego na stvari koje su privremene i prolazne.

Radost: Uzimanje u obzir trajne nade vernika ima za posledicu njihovu veliku radost čak i onda kada prolaze kroz kušnje. Za hrišćane se kaže da su ispunjeni "radošću neiskazanom i proslavljenom", jer mogu videti krajnji rezultat svoje vere, a to je potpuno spasenje (1. Pet. 1:6-9).

Tvoja budućnost

Postoji li nada za tvoju budućnost - za tebe?

Biblija kaže da ako si bez Boga, onda si i bez nade za budućnost. U tom slučaju, ovozemaljski život je tvoja jedina nada, što može biti vrlo razočaravajuće. Zašto ne učiniti večno nebo tvojim stalnim domom? Onda ćeš biti sa Hristom kada se vrati, te ćeš sa Njime deliti sve u nadolazećem novom svetu.

Ako sebe smatraš vernikom, možda je dobro da se preispitaš pitanjem: Dozvoljavam li plodu nade da raste u mome životu dok iščekujem ono šta je Bog pripremio za mene? To bi trebalo da se očituje kao sigurnost, snaga, vera, izdržljivost, svetost, večna perspektiva i više od svega radost. Naravno, drugo je pitanje: Jesam li uvek spreman da svoju nadu objasnim drugima (1. Pet. 3:15)? Ako je imaš i poznaješ, trebao bi biti.

Izvor: Grace & Truth Magazine, januar 1999.
Tagged: vera| nada| budućnost|
"A koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedneti doveka; nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život večni."
- Jovan 4:14

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 704
Ukupno: 2671691
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/056/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.