Naslovna » Magazin » Arhiva » #24 » ....

misaone refleksije

KINA: ZNAŠ LI DA PEVAŠ?
- Friday Fax 2004 Issue 28, 9 July

"Jedno od zadnjeg talasa progonstva hrišćana u Kini desilo se u januaru ove godine, kada je DVD Krst Hristov u Kini, izašao u javnost. Oko hiljadu vođa kućnih grupa je bilo uhapšeno i mnogi su još uvek u zatvoru, osuđeni na tri godine." Izveštava misijska agencija Otvorena vrata (Open Doors).

Brat Zhong iz centralne Kine, priča nam o svom prvom hapšenju i boravku u zatvoru koji je trajao 33 dana: "Sve vođe naših kućnih grupa su bile pohapšene od strane službe Kineske nacionalne bezbednosti i to za vreme jednog seminira, gde smo se obučavali za vođenje kućnih grupa. Po dolasku u zatvor ošišali su nas do glava i bili smo danima saslušavani. Govorili su nam da drugi zatvorenici jedva čekaju da dođemo među njih, da bi nas tukli. To je bio običaj među zatvorenicima, svaki novopridošlica u ćeliju morao je biti prebijen. Kada su me ubacili u ćeliju, tresao sam se od straha, dok sam ispred sebe gledao 16 robijaša kako stoje u dva reda i netremice me posmatraju, stežući svoje pesnice. Moje srce je brzo kucalo, i ja sam molio u sebi, da mi Gospod pomogne. Iznenada, vođa - glavni u ćeliji me upita: 'Zašto si ovde?' 'Jer sam hrišćanin', odgovorio sam tiho i očekivao sam da ću posle ovoga da primim prvi udarac. 'Vi hrišćani ne tučete druge ljude, zar ne?' Upitao me. 'Ne', odgovorio sam. Sledeće pitanje me veoma iznenadilo, upitao me je: 'Znaš li da pevaš?' 'Da', odgovorio sam, pitajući se gde ovo sve vodi. Vođa mi zapovedi da počnem da pevam. Pesma, Ja dajem sebe, da postanem seme ('I give myself as a seed), mi je došla odmah na pamet, tako da sam je počeo pevati. Reči pesme su ove: Ko to nema braće i sestara? Ko to nema ni žene ni deteta? Ko to ne želi biti sa porodicom? Ko to ne želi biti sa svojom rodbinom? Onaj koga je Gospod pozvao da ponese Njegov krst. Sve ću ostaviti i onda ako budem morao proći pored svoje kuće.

Dok sam pevao suze su mi tekle niz obraze. Sveti Duh je ispunio ćeliju, i polovina robijaša je bila u suzama kad sam pesmu završio. Vođa ćelije mi je prišao, potapšao me po ramenu i zamolio me da njemu i ostalima govorim Evanđelje. Oni su svakoga dana hteli da slušaju o Isusu, a jednog dana dok smo pevali, u ćeliju su upali čuvari i zapitali nas: 'Šta to radimo i ko je za ovo odgovoran?' Ja sam ustao, zgrabili su me i bio sam kažnjen. Skinuli su me do gola, i naterali me da se priljubim uz zid, da bi me tako tukli. Posle je, vođa ćelije takođe, ustao i tražio da bude i on kažnjen, jer je pevao a za njim su ustali i mnogi drugi, zahtevajući istu kaznu. Čuvari su na sve ovo postali veoma ljuti izašli su napolje i zalupili vrata. Posle svega, jedan od robijaša je baš posle toga odlučio da postane hrišćanin.

Ubrzo posle ovih događaja su me pustili iz zatvora, jer je moja žena za mene platila kauciju od 150 Eura. Boravak u zatvoru je narušio moje zdravlje, ali zato duhovni dobitak kroz sve ovo je za mene neprocenjiv. Zahvalan sam Bogu na svemu." Izvor: Open Doors.

SLEDITI ISUSA, TAKOĐE ZNAČI
NAPRAVITI MESTA I ZA NATPRIRODNO
- Friday Fax 2004 Issue 29, 16 July

"Na zapadu veoma često čitamo vesti o Božjim natrirodnim manifestacijama, koje se odigravaju u drugim delovima sveta, gde je za ondašnje hrišćane to sasvim normalna i svakodnevna stvar - videti Boga kako manifestuje svoju silu i moć." Piše, Džim Montgomeri, osnivač pokreta "Svitanje" (Dawn).

"Demoni bivaju isterivani iz ljudi, mrtvi bivaju vaskrsnuti, svaka bolest isceljena, uzeti ponovo hodaju. Isus se javlja u snovima i vizijama. Satanina moć u svakom domenu biva slomljena - i sve ovo se dešava iznova i iznova, svaki dan. Svaka crkva koja želi da ima Isusa i da živi za Njega ne može više zanemarivati aspekat natprirodnog. Znaci i čudesa, nisu samo signali da Isus nešto radi, već dokazuju i Njegovu punu prisutnost. U severnoj Indiji, na primer, neverovatna Božja čuda se manifestuju kao nikad pre. Pre dve godine u Togu, oko 150 ljudi, većinom muslimani, su odlučili da slede Hrista, kada su videli da je jedno četvorogodišnje dete bilo vaskrsnuto iz mrtvih. U Monogoliji cela jedna familija (pleme) je odlučila da će slediti Hrista, kada je jedan čovek po imenu Nara (Naraa) bio vaskrsnut iz mrtvih. Zar nije vreme da mi zapadnjaci počnemo da Bibliju prihvatamo više doslovno i da očekujemo od Isusa da potvrdi svoju Reč natprirodnim znacima i čudesima, kao što je obećao u Marku 16:20: 'A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin'" (RDK). Izvor: Dawn Report, www.dawnministries.org.

KAKVA JE TO LJUBAV?
- David Wilkerson

"Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj." (Jn. 15:9 RDK)

Očeva je ljubav Isusa oterala u pustinju - nakon neslavnog rođenja. Ona ga je odvela do gomile koja ga je proklinjala i do saradnika koji ga nisu razumeli. Ona ga je odvela u Jerusalim kao heroja, zatim ga ostavila kao varalicu. Ona ga je odvela pred kraljeve i vladare da bi ga ismejali. Ta ga je ljubav ostavila da iskrvari i umre na krstu. Ona ga je oterala u očaj samoće i olovnog neba. Ta ga je ljubav ostavila kao mrtvaca u zapečaćenom grobu. Kakva je to ljubav? Zar nam je Isus stvarno ponudio tu istu ljubav - na isti način? Da, ali evo šta je krajnji ishod te ljubavi: "Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama." (Rim. 8:11 RDK)

Put istinske ljubavi je posut krstovima, ali je njegova najveća nagrada, istinsko uskrsnuće u večni život što će postići oni koji su ostali u njoj i odabrali da žive u Njegovom Carstvu večnih vrednosti.

"A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni."
- 1. Jovanova 5:20

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1812
Ukupno: 2666762
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/024/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.