Naslovna » Magazin » Arhiva » #20 » ....

Da li si svestan koliko si dragocen?

Jelena Dir
I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav i koji stoji u ljubavi u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. (1. Jn. 4:16)

Mnogi od nas ne razumeju koliko veliku ljubav i milost Bog ima prema nama i koliko smo mu baš iz tog razloga izuzetno važni i dragoceni.

Jedna od slabosti koja snažno utiče na Hrišćane je osećaj bezvrednosti i nevažnosti. Ako se tako osećamo ne možemo biti ponizni, jer nemamo ništa u čemu bi se ponizili. Kada smo svesni da nešto vredimo onda možemo da se ponizimo. Radi toga je potrebno znati zašto sebe da smatramo važnim. Zašto si važan?

Da bismo bolje shvatili zašto smo bitni Bogu potrebno je da se vratimo u vreme našeg stvaranja i pada koji je neposredno posle toga usledio i doveo nas do odvajanja od Boga, što uopšte nije bio plan za nas. Bog je želeo da ima zajednicu sa nama od postanja sveta i to je i bila svrha našeg postanka.

A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni i posta čovek duša živa (1. Moj. 2:7); to je naše poreklo. Veoma smo ponizno stvoreni, ali su nam nebesa bila obećana. Formirani smo od praha zemaljskog i duhom Božjim oživljeni. Zahvaljujući tome imamo obećanje večnoga života.

Bog je Adamu poverio posao, da brine o vrtu i da ga čuva. Kada je zmija posetila Evu, Adam nije bio u blizini i ona je pod uticajem zmije počela da dovodi u pitanje Božiju zapovest, Božiju reč. Njegovom greškom je Eva u tom momentu bila bez zaštite. Kada počnemo da dovodimo u pitanje istinitost Božije reči, potpadamo pod uticaj sumnje i krajnji ishod je nevera koja nas odvodi u nepokornost. Pad čovečanstva je usledio kroz Adama, mada je praktično sproveden kroz Evu i sada svi mi snosimo posledice tog pada. No, u svojoj neizmernoj milosti Bog je imao plan da se sa nama pomiri i taj plan je bio Isus.

Jer je sin čovečiji došao da nađe i spase što je izgubljeno. (Luka 19:10)

Možemo da se uverimo da Bog nikada nije odustao od svoje zemljane tvorevine koju je oživeo svojim duhom.

Jer kako po Adamu svi umiru tako će i po Hristu svi oživeti. (1. Kor. 15:22)

Zato sada imamo našeg divnog posrednika Isusa koji nas miri sa Bogom:

Jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus. (1. Tim. 2:5)

Sve ovo pokazuje koliko je ogromna ljubav Božija ka nama i koliko Mu je stalo do nas kao i do naše ljubavi k Njemu.

Sledeći stih može da nam pomogne da još bolje razumemo koliko Mu značimo:

Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju koje našavši čovek sakri i od radosti za to otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. (Mt. 13:44)

Ako protumačimo da je polje ovaj svet, a blago narod Božji, to jest - ti i ja, možemo da vidimo da je Isus bio spreman da umre za to blago u polju. Platio je cenu za ceo svet, ali nije želeo ceo svet već samo svoj narod. Platio je cenu za nebitno polje da bi uzeo blago koje je našao vrednim i dragocenim - tebe i mene. Toliko Mu je stalo do tebe i toliko si Mu značio, uopšte nisi nevažan, niti nebitan, a još manje bezvredan. Ekstremno si važan i vredan pred Njim, da je platio za tebe svojim životom.

Potrebno je da postanemo svesni svoje prave vrednosti. Bog ne misli da smo bezvredni, pa zašto bi mi to mislili? To nije po Pismu, nije po Njegovoj reči i On ne želi da tako razmišljamo. Ne treba da se izvinjavaš za ono što jesi, ti si upravo ono što je Bog želeo. On te želi baš onakvog kakav si, mada ne želi da te ostavi takvog, već hoće da te promeni da budeš nalik Njemu, kao i u početku pre pada Adama.

Evo još jedan primer iz Pisma da si neizmerno dragocen i vredan:

Još je carstvo nebesko kao čovek trgovac koji traži dobra bisera, pa kad nađe jedno mnogoceno zrno bisera otide i prodade sve što imaše i kupi ga. (Mt. 13:45,46)

Taj biser je veoma dragocen i taj biser si ti. Zbog muka i tegoba u životu misliš da te je Bog zaboravio i da mu nisi važan, ali to nije tačno. Isus je sve predao na krstu tebe radi da bi te kupio - baš tebe i tvoje slabosti, tvoja nerazumevanja, tvoje neuspehe, padove, tvoje frustracije, usamljenosti, strahove. Umro je za tebe na krstu i vaskrsao i sada stoji sa desne strane Bogu i za tebe se moli.

Pomisli samo na tren da si biser koji Isus drži na svojim izranjavljenim dlanovima punim ožiljaka, gleda te i kaže: "Umro sam za tebe, jer te volim. Toliko si mi mnogo značio da sam bio voljan razapeti se na krstu, da bi ti večno živeo."

Ako imaš poteškoću da prihvatiš da si neizmerno važan Gospodu, ne boj se već samo veruj; molitvom možeš rešiti taj problem. Predaj Mu na momenat sve svoje misli i reci:

Gospode Isuse, hvala Ti što si umro za mene i dao svoj život na krstu agonije i srama da bi me kupio. Ja pripadam Tebi i Tvoj sam zauvek i znam da me nikada nećeš ostaviti, jer me voliš.

Volim i ja Tebe Gospode. Primi moju ljubav, predajem Ti sebe i hvalim Te što nisam neželjen i bezvredan i što nisam odbačen već u Tebi prihvaćen, Isuse. Hvala Ti za divnu ljubav koju si izlio na krstu prema meni, hvala Ti što sam prihvaćen i dragocen.

Tagged: čovek| ljubav| kompleksi|
"Ako neko želi biti ateista, razloge za to mora tražiti izvan nauke."
- Christian de Duve

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 250
Ukupno: 2599265
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/020/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.