Naslovna » Magazin » Arhiva » #16 » ....

misaone refleksije

ZEMLJA PEVA
- Branka Klaćik

Zemlja peva
krvlju Onog
koji je otkupi,
kedrovima
što iz nje iznikoše,

tišinom koja
nebom se proliva
nad igličastim
talasom zvezda
tananim kao šal!

Zemlja peva
vetrovima što je
okreću
ka srcu Onog
koji je rodi
snagom vatre
otvorenih usta
iz kojih izađe
živa reč!

DIVNE MISLI O BOGU

Ako se tvoje oči tvoje zaslepe od sunca, nećeš kazati da nema sunca. Nećeš reći ni da nema Boga, ako se razum tvoj zbunjuje i gubi, kad hoćeš da shvatiš početak i uzrok svega. (Angelus)

Boga je teško poznati, ali to ne znači da ga nema, već je to znak njegova veličanstva, a naše slabosti. (Lav N. Tolstoj)

Boga nema samo za onoga ko ga ne traži. Traži ga, i on će ti se javiti. (Lav N. Tolstoj)

Bog je Duh! Bog je lep, mudar i dobar. Bog najbolje zna šta nama treba. (Puškin)

Brojevi mojih matematičkih računa potpuno se slažu s kretanjem zvezda i tako sve jasnije otkrivaju veličinu bezgranične mudrosti. Pa zato slava ti, Bože, SvedržiteIju, Što si nam dao silu i moć da gledamo i razumemo puteve tvoje. (Njutn)

Da sam slavuj, vršio bih dužnost slavuja; da sam labud, činio bih ono šta labud čini, ali, budući da sam ja razumno biće, moram Boga slaviti. (Epiktet)

Dve stvari mi kažu da ima Boga: zvezdano nebo nada mnom i moralni zakon u meni. (Emanuel Kant)

Istinski Bog je živ, razuman i svemogući Bog. (Njutn)

Ja sam van sebe od divljenja i izjavljujem Bogu svoju beskrajnu zahvalnost, što je blagoizvoleo da budu, preko mene, otkrivena tako velika i do sada nepoznata čuda. (Galileo Galilej)

GLOBALNA STATISTIKA - izabrani delovi
- Friday Fax 2003 Issue 7, 14 February

Globalni statistički podaci o hrišćanstvu preuzeti iz "World Christian Trends", izdati od strane "American missions statistician, Prof. David Barrett and Todd Johnson". Evo nekih delova iz njihovog proučavanja:

- Preko 70 milliona sledbenika Isusa Hrista je ubijeno u toku 20 vekova i to među svim 238 nacija sveta.

- Pet najopasnijih profesija sa preko 3% mogućnosti da budu ubijeni su: biskup, evanđelist, učitelj, kolporter, misionar.

- Knjige koje se bave Isusom Hristom broje oko 175.000 raznih naslova, na 500 jezika. Ovaj broj raste za oko 4 knjige svaki dan.

- Uprkos Hristovoj zapovesti o propovedanju evanđelja "do kraja zemlje i svakom narodu", danas se može reći da je evangelizirano samo oko 67% čovečanstva. Ostatak nikada nije čuo o Hristu.

- U svetu postoji još 818 etničkih grupa koje nisu evangelizirane, koje nemaju Bibliju na svom jeziku i za koje ni jedna hrišćanska misija ne ispoljava interes.

- Najveći rast ostvaruju crkve koje ne pripadaju ni jednoj konfesiji ili denominaciji. Ove slobodne i nezavisne crkve beleže rast za 19% veći od svih drugih tradicionalnih denominacija zajedno.

- Postoji preko 386 hiljada nezavisnih crkava u 220 zemalja sveta. Ove crkve nemaju nikakav interes za uključivanje u denominacione blokove istorijskog hrišćanstva.

- Zemlja u kojoj se odvija najbrži rast hrišćanstva je Kina. U toj zemlji se svaki dan obrati do 10.000 ljudi.

- U preko 20 zemalja hrišćani su pompezno napravili preko 1.500 planova kako da evangeliziraju ceo svet, većina tih planova ne funkcioniše i odbačeni su. Od toga 250 planova je zacrtalo godinu 2000 kao zadnji rok (AD 2000). Svi ovi planovi nisu uspeli.

- Tri nacije sa preko 1 milion stanovnika su najtvrđe za Evanđelje: Japan, Švajcarska i Danska.

- Tri nacije sa preko 1 milion stanovnika koje najlakše prihvataju Evanđelje su: Mozambik, Etiopija i Tanzanija.

- Preko 180 miliona primeraka Biblija i Novih zaveta je svake godine uništeno - zbog: neodgovornosti, neprijateljstva, lošeg planiranja, loše štampe, neadekvatnog skladištenja i sl.

- Preko 250 od 300 velikih denominacija u svetu javno i svesno obmanjuje javnost objavljivanjem netačnih podataka o svom radu tj. uspesima.

Izvor: World Christian Trends; Pasadena: William Carey Library.
SVEDOČANSTVO IZ TURSKE
- Friday Fax 2003 Issue 11, 14 March

"Deljenje Novih zaveta sa zvaničnom dozvolom vlasti na ulicama Istanbula je bilo sasvim novo iskustvo za osoblje OM-a." Izveštava OM (Operation Mobilisation). Ovo je imalo svoju cenu: "Brzo se pojavila saobraćajna policija, specijalna policija i iznenadili se kad su videli našu dozvolu. Došli su i novinari i pravili intervijue prolaznika i okupljenih, sa tendencijom da sve prikažu veoma negativno i neobjektivno. Jedan policajac, koji je sam uzeo primerak Novog zaveta je rekao: 'Islam nam nije ništa dobro doneo.' Dva mlada muslimana sa bradama, su upozoravala ljude, vičući: 'Ovi ljudi žele da se infiltriraju u naš narod!' Ubrzo smo bili opkoljeni velikom masom naroda, i mogli smo podeliti još više Novih zaveta, nego li pre. Neki ljudi su pokušali da nam podmetnu klopku, poslali su deset godišnjeg dečaka da traži Novi zavet. Osoblje OM-a ga je odbilo, jer Turski zakon zabranjuje i smatra ozbiljnim zločinom, svedočenje mlađim osobama od 18 godina. Dečakov otac, koji se posle pojavio je bio šokiran i vikao nam: 'Idite u pakao'.

Uprkos svemu, tim je podelio 8.640 primeraka Novih zaveta, za samo jedno veče. Mnogi su tu stajali i čitali, a mnogi su pitali gde mogu naći hrišćansku crkvu. Jedna mlada žena nam je rekla: 'Pre dve godine, Isus mi je rekao u snu, da me je On izabrao. Ja već imam Novi zavet i čitam ga, ali veoma sam uzbuđena što vas vidim na ulici. Kako mogu postati hrišćanka? Mogu li s vama ostati u kontaktu? Želela bi da idem u neku hrišćansku crkvu.'" Izvor: OM News 3/2003.

KADA CRKVA OSTAVI SVOJE IDOLE
- Friday Fax 2003 Issue 12, 21 March

"Na Tajvanu je 28. februar, 2003. godine bio proglašen za dan 'nacionalnog pokajanja,'" izveštava doktor David Demian, koji živi u Kanadi. On je prisustvovao skupu sa grupom hrišćana iz Kanade, na koji se okupilo oko 15.000 do 20.000 ljudi iz raznih denominacija, na stadionu Lingko, Taipei, da bi 12 sati zajedno molili za svoju naciju. Pastir Nathanile Chow je pozvao Tajvanske hrišćane na pokajanje, naglašavajući da Bog će uslišati samo molitve, koje dolaze iz istinski slomljenih srca. Pastir Andrew Ko, je posetio 25 Tajvanskih gradova pre ovog molitvenog skupa, i pozivao Tajvanske hrišćane da obnove svoju ljubav i odgovornost prema naciji u kojoj žive i kojoj pripadaju. Pastir Braian Liu je pozivao crkve da se pokaju i odreknu idola koje nose u svojim srcima, pre nego što krenu u 'obračun' sa idolima nacije. Hiljade ljudi je kroz suze, tražilo Boga i Njegovo oproštenje zbog idolopoklonstva i krenulo u žarku molitvu za spasenje svoje nacije." Piše, Demian. Izvor: David Demian, www.watchmen.org

"Ateista je kao nemudri čovek koji sazida kuću bez prozora, pa onda krivi Boga što čami u mraku."
- nepoznati

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 709
Ukupno: 2671696
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/016/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.