Naslovna » Magazin » Arhiva » #26 » ....

misaone refleksije

ČUDNO JE TO KAKO...

... su ljudi u stanju da tako uporno odbacuju Boga, a onda se čude kako im svet sve više liči na pakao.

... ljudi veruju u sve šta pišu dnevne novine, a kad čitaju Bibliju onda su veoma sumnjičavi.

... svi ljudi veruju u nebo i žele da odu u nebo, ali ne prihvataju činjenice o nebu koje su zapisane u Bibliji.

... neko na sva usta govori da "veruje u Boga", ali živi i ponaša se poput đavola.

... su ljudi odmah spremni da pošalju neki vic, na mnoge E-mail adrese, ali kad treba da nešto napišu i pošalju o Bogu onda se dvoume.

... svake nedelje u crkvi je pun žara za Hristom, a tokom sedmice taj njegov žar bude potpuno nevidljiv.

... su ljudi veoma zabrinuti o tome, šta drugi o njima misle, a ne brinu se ni malo šta Bog o njima misli.

KADA
- Miroslav Crvenka

Kada daješ a ljudi ti ne vraćaju
Kada te sa prezirom gledaju
Kada su im oči izvor pakosti njihove
A ti to sve vidiš i trpiš,
i neljutiš se, tada si pobedio

Kada ljude voliš a oni ti ne uzvraćaju
Kada ti se baš puno ne raduju
Kada iz usta im provejava mržnja
A ti to sve vidiš i trpiš
i ne ljutiš se, tada si pobedio

Kada ljudskim srcem zavlada zloba
I kada u njima više nema dobra
Kada svi prstom u tebe upiru
A ti to sve vidiš i trpiš
i ne ljutiš se, tada si pobedio

Kada od tebe glavu okreću
Kada se na reči tvoje ismevaju
Kada te uvek na začelje izguraju
A ti to sve vidiš i trpiš
i ne ljutiš se, tada si pobedio

Kada te ujedaju otrovom zmijskim
I kada ti srce severcem besramnosti hlade
Kada te jezik opačine potuče kao grad
Raduj se, jer to sve vidiš
a ne ljutiš se, jer si pobedio.

INDIJA: MNOGI MUSLIMANI UZVEROVALI U HRISTA
- Friday Fax 2004 Issue 42, 29 October

"Posle mnogih godina napornog rada, Bog je novo delo među Muslimanima u Zapadnom Bengalu počeo pre 18 meseci," izveštava vođa Al-Bashir, misionar koji radi među Muslimanima u Indiji. Mnogi Muslimani su odlučili da slede Isu Al Masih (Isusa Hrista) i da se priključe kućnim biblijskim grupama ili crkvama. Mnogo godina pre, vođa Al-Bashir je odlučno temeljio svoj misionarski rad na četiri načela: 1) Hrišćanin treba da nauči da živi među Muslimanima i da se prilagodi njihovom jeziku i kulturi. 2) Jevanđelje treba da bude objašnjeno na što razumljiviji način i koliko god je moguće u islamskoj terminologiji. 3) Jamaats (crkve) treba da budu po strukturi prilagođene islamskoj kulturi, tako da se Musliman koji traži Boga u njima oseća što prijatnije. 4) Crkvena bogosluženja treba da budu bazirana na Bibliji i orijentisana prema muslimanskoj kulturi, i na njihovom lokalnom jeziku. Izvor: Al-Bashir, albashir.org

BRITANSKA KRALJICA NAJAVILA UVOĐENJE BIOMETRIJSKIH ID KARTICA
- MikroVesti 2004.11.24. (Godina 6, br. 225)

Novi britanski zakon predviđa obavezno posedovanje ID kartice sa ugrađenim procesorom u kome bi bili snimljeni biometrijski podaci za identifikaciju vlasnika kartice. U tom procesoru bi se čuvali sledeći podaci o vlasniku kartice: adresa, telefonski broj, broj nacionalnog osiguranja (slično kao broj socijalnog osiguranja u SAD), medicinske informacije, podaci iz policijskog i sudskog dosijea i biometrijske informacije kao što su digitalna slika vlasnika, otisci njegovih prstiju i dlanova i skenirane slike zenica očiju.

Blanket navodi da je uspostavljanje baze podataka od ključne važnosti za uvođenje novog identifikacionog sistema. Kada bude kompletirana, baza će biti povezana sa sličnim sistemom za identifikaciju koji će uskoro uvesti Evropska unija. Prema objavljenim planovima, prilikom podnošenja zahteva za vize ili dozvole za stalni boravak, svim državljanima zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije biće uzeti otisci prstiju i snimljene digitalne slike lica. Ti podaci će se čuvati u bazama podataka matičnih zemalja i centralnoj bazi podataka Evropske unije. Međusobno povezane, te baze će sačinjavati tzv. engenski informacioni sistem.

STATISTIKA U CRNOJ GORI
- Pismo o Srbiji, 16.12.2004.

DANAS, 15.12.2004 godine

Na osnovu popisa iz 2003 godine, u Crnoj Gori se 74% stanovništva izjasnilo da je pravoslavne vere. 17,74% su muslimani, dok je katolika 3,54%. Kao protestanti izjasnila su se 383 stanovnika, što čini 0,06% popisanog stanovništva. Ovo su podaci Monstata (ranijeg Zavoda za statistiku u CG).

"Svaka istina, bez obzira na to ko je izriče, dolazi od Duha Svetoga, pa stoga ne valja gledati ko je rekao već šta je rekao."
- Ambrozije

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 242
Ukupno: 2601035
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/026/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.