Naslovna » ....

Uslovi i garancije

SIONSKA TRUBA je namenjena isključivo vašem ličnom (internom), nekomercijalnom korišćenju. SIONSKA TRUBA ne dozvoljava nijedan oblik komercijalne prodaje svojih sadržaja.

Sadržaji SIONSKE TRUBE mogu dalje da se distribuišu jedino potpuno besplatno i slobodno - bez postavljana bilo kakvih uslova ili potraživanja od budućih korisnika.

Korišćenjem servisa ili sadržaja SIONSKE TRUBE, Vi implicitno pristajete na određene uslove i pravila ("Uslove i garancije") koji su navedeni u daljem tekstu.

Tekstovi i autorska prava - Copyright

Tekstovi koji se objavljuju u magazinu i na sajtu SIONSKE TRUBE su: 1) preuzimani iz časopisa, knjiga ili Interneta, 2) prilozi čitalaca, 3) autorski tekstovi članova uredništva SIONSKE TRUBE ili čitalaca.

Iz ovih razloga, tekstovi koji se nalaze u okviru SIONSKE TRUBE mogu biti isključivo korišćeni u vaše lične i nekomercijalne svrhe. Nije odobren nijedan oblik komercijalne prodaje i korišćenja ovih sadržaja.

NAPOMENA I IZJAVA: Veliki broj tekstova na sajtu SIONSKE TRUBE nije uopšte lektorisan, oni su dostupni "onakvi kakvi su". Dakle, ukoliko ih preuzimate, moraćete sami uraditi lekturu.

Preuzimanje tekstova SIONSKE TRUBE

1. Od strane drugih sajtova

SIONSKA TRUBA ne odobrava kopiranje celih svojih stranica (plagijatizam[1]), tj. puko "preslikavanje" svojih tekstova na druge Internet prezentacije /Facebook, forumi i blogovi.

Detaljnije informacije o ovome možete pronaći u PDF dokumentu "Detalji, napomene i uputstva o mogućem korišćenju sadržaja SIONSKE TRUBE na drugim sajtovima" (~60 KB) ili to isto u ovde.


2. Od strane izdavača

Tekstovi iz SIONSKE TRUBE se mogu slobodno preuzimati, da bi se objavili u časopisima, knjigama ili drugim štampanim publikacijama, pod uslovom da su iste besplatne i ukoliko se koriste u interne svrhe. "Zabadava dobiste, zabadava dajite" (Mt. 10:8).

Ovo ne važi samo za tekstove, koji na zahtev pisca ili izvora imaju napomenu o zadržavanju autorskih prava. Molimo vas, da takve tekstove bez dopuštenja i konsultacije sa autorom ne preuzimate.

Detaljnije informacije o ovome možete pronaći u PDF dokumentu: "Detalji, napomene i uputstva o mogućem korišćenju sadržaja SIONSKE TRUBE u štampanim publikacijama" (~50 KB) ili to isto u ovde.

Linkovi na SIONSKOJ TRUBI

Sajtovi koji se na SIONSKOJ TRUBI pojavljuju u vidu rezultata pretraživanja ili kao linkovi na stranicama SIONSKE TRUBE, delo su lica sa kojima SIONSKA TRUBA nema nikakve veze, niti ima kontrolu nad njima. Iz tog razloga SIONSKA TRUBA ne može garantovati pouzdanost njihovog sadržaja ili rada.

Ne garantujemo za usluge ili proizvode do kojih se može doći pomoću reklama, ponuda ili linkova na sajtu SIONSKE TRUBE, kao ni za bilo kakve informacije ili savete koje isti oglašivači nude.

Datoteke SIONSKE TRUBE

Svi sadržaji ili datoteke koji su ponuđeni za preuzimanje (download) ili na CD-R izdanjima SIONSKE TRUBE su dostupni "onakvi kakvi su", bez ikakvih garancija u bilo kom smislu.

Pre postavljanja sadržaja, datoteke su proverene na moguće prisustvo virusa i na moguće oštećenje bilo koje vrste i možete očekivati primenu sadržaja bez ikakvih problema. SIONSKA TRUBA ovu garanciju pruža izričito samo za datoteke koje drži na svome sajtu, dok za svoje datoteke koje se nalaze na drugim sajtovima, ne pruža nikakve garancije.

SIONSKA TRUBA ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu preuzimanjem, korišćenjem ili pristupom bilo kakvom sadržaju ili datotekama na Internetu do koga je vlasnik računara došao pomoću sajta SIONSKE TRUBE. Svaki vlasnik računara prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog učitavanja datoteka ili njihovim nepravilnim korišćenjem u svom računaru.

Svi tekstovi ili datoteke SIONSKE TRUBE su besplatni i jedino tako mogu dalje da se kopiraju i distribuišu. Što znači, da se na prenosivim medijumima poput flopi disketa i CD-ROM-ova i sl., mogu naći samo "onakvi kakvi su", i jedino ukoliko se ovi medijumi prave i distribuišu potpuno besplatno i slobodno - bez postavljana bilo kakvih uslova ili potraživanja od budućih korisnika.

Vašim preuzimanjem i korišćenjem datoteka sa sajta SIONSKE TRUBE vi se implicitno slažete sa svim gore navedenim uslovima i prihvatate ovu izjavu.

Linkovanje datoteka SIONSKE TRUBE

SIONSKA TRUBA ne dozvoljava bez odobrenja "vruće linkovanje" (Hot Linking) datoteka sledećih ekstenzija: GIF, JPG, ZIP, CAB, EXE, PDF, JAR, CLASS, AU, SWF, MID, MIDI, KAR i MP3. Ova zabrana ne važi samo za datoteke koji su izričito ponuđene za slobodno linkovanje.

SIONSKA TRUBA zadržava pravo da upotrebi sve raspoložive mere da bi zaštitila svoje datoteke.

Servisi SIONSKE TRUBE

Servisima nazivamo sve stranice na našem sajtu na kojima posetioci mogu uzeti svoje aktivno učešće (npr. Gostinska soba, Knjiga utisaka, ShoutBoard, Chat, E-razglednice, Blog, itd), kao i sadržaje ponuđene za sindikaciju (npr. Stih dana, RSS, Podcast i sl.).

a) SIONSKA TRUBA zadržava pravo da ukine neke servise ili da ih promeni, iz bilo kog razloga i bez najave, bez odgovornosti prema korisniku servisa. Dakle, SIONSKA TRUBA ne garantuje sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse servis usluga na svom sajtu.

b) SIONSKA TRUBA zadržava pravo da u nekim situacijama, uslove korišćenja servisa promeni, i to bez najave. (Molimo vas, da s vremena na vreme posetite našu stranicu: "Šta ima novo", kako biste se upoznali sa eventualnim promenama.)

c) Poruke u javnim servisima predstavljaju stavove i mišljenja potpisanih autora, a ne nužno i stavove SIONSKE TRUBE. Dakle, SIONSKA TRUBA ne može odgovarati za sadržaj poruka niti za stavove iznesene u njima.

d) SIONSKA TRUBA ne garantuje za usluge ili proizvode do kojih se može doći pomoću njenih servisa, kao ni za bilo kakve informacije ili savete koje korisnici bilo kog servisa nude ili predstavljaju.

e) Moderatori SIONSKE TRUBE imaju pravo da uklone poruke ili korisnike za koje procene da nisu u skladu sa dotičnim servisom, tj. krše njegova utvrđena pravila korišćenja. SIONSKA TRUBA se NE obavezuje da obrazloži razloge za uklanjanje nečije poruka ili stranice iz nekog javnog servisa.

f) SIONSKA TRUBA ne snosi nikakvu odgovornost za moguću zloupotrebu (SPAM) vaše E-mail adrese ostavljene u njenim javnim servisima. Ovo se odnosi i na svaki drugi vaš lični podatak koji tu ostavite (npr. brojeve telefona, kućnu adresu i sl.).

[1] Plagijat označava čin prisvajanja ili kopiranja tuđeg pisanog, umetničkog ili drugog kreativnog rada u svoj vlastiti bez prikladnog (jasnog) priznanja izvornog autorstva.
"Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svih bogova. Šta god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svim bezdanima."
- Psalam 135:5-6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 523
Ukupno: 2737202
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/garancije.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.