Naslovna » Magazin » Arhiva » #77 » ....

Uranjaš li svoje lice u vodu?

Derek Prince

Nedavno sam bio jako impresioniran čitajući reči Gospodnje u Isaiji 55:8-9:

"Jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, veli Gospod. Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva, i misli moje od vaših misli." (RDK)

Razmišljao sam o tom ogromnom jazu koji razdvaja Božje puteve od naših puteva i odmah sam se prisetio Gideonovog slučaja opisanog u Sudijama, u poglavljima 6-8.

U to vreme, Izrael je pao u greh i idolopoklonstva i - kao sud/kaznu - Bog je dozvolio da ogromne horde Midjanaca svake godine izvrše invaziju na njihovu zemlju i pljačkaju ih, da odnose njihovu letinu.

Jednog dana, dok je Gideon krišom činio vršidbu pšenice u muljari za vino - da bi se sakrio od pogleda Midjanaca - anđeo Gospodnji mu se pojavi i reče mu: "Gospod je s tobom, hrabri junače!" (Sud. 6:11-12). Očigledno je, da je Gospod video Gideona sasvim drugačije od onoga kako je on sam sebe video. Gideon je sebe video kao mladu, slabu, strašljivu i neefikasnu osobu a Gospod ga je oslovio sa "hrabri junače".

Svako od nas treba da bude manje zabrinut zbog toga kako sam sebe vidi i više zabrinut zbog toga kako nas Bog vidi. U Hristu, svako od nas je novi čovek koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine (Ef. 4:24). Ako imamo ovakvu sliku o sebi, ona će neminovno uticati na način našeg življenja.

Gospod je naložio Gideonu da vodi Izraela u borbu protiv Midjanaca. I tako je Gideon, kod bunara Harod, okupio svoju vojsku, dok su se Midjanaci utaborili na severu.

Koliko su velike bile ove dve armije? Gideon je oko sebe okupio 32,000[1] ljudi, dok je armija Midijanaca brojala čak 135,000[2] ljudi. Dakle, Gideon je bio brojno nadmašen, skoro četiri prema jedan.

Zamislite Gideonovu reakciju kada mu je Gospod rekao: "Mnogo je naroda s tobom!" (Sud. 7:2).

Gospod je naložio Gideonu da iz svoje vojske otpusti sve one koji su paničili i bili uplašeni. Kao rezultat toga, 22,000 ljudi je moralo da ode i Gideonu je ostalo 10,000. U tom trenutku je brojnost iznosila trinaest prema jedan za Midijance.

No, Bog još nije završio! Bog je ponovo šokirao Gideona, rekavši mu: "Još je mnogo naroda!"

Onda je naložio Gideonu da odvede svoje ljude na vodu, kako bi mogao tamo da ih testira preko načina na koji će oni piti vodu. Svi oni koji su klekli dole na oba kolena i uronili svoje lice u vodu da bi pili bili su eliminisani. Samo oni koji su rukom zahvatali od vode i prinosili je ustima da bi pili, laptali iz svoje ruke, prošli su ovaj test (Sud. 7:4-7).

Traži se određeni kvalitet karaktera

Ovaj test je tražio jednu karakternu osobinu: budnost.

Pogledajmo prvo sliku onih koji su pili na opušteniji način. Oni su položili po strani svoj štit, sa leve ruke, i svoje koplje ili mač, sa desne ruke, tj. strane, spustili se na oba kolena i uronili svoje lice u vodi. U ovom stavu, oni su bili potpuno ranjivi ako bi se dogodio iznenadni napad neprijatelja. Oni nikako nisu mogli da vide približavanje neprijatelja, niti su pri ruci imali oružje spremno za upotrebu. Njima je trebalo vreme da ustanu, da se naoružaju i da se odbrane, a do tada bi ih već neprijatelj sasekao.

No, šta je sa onima koji su vodu laptali kao psi? Kada pas pije, on ne uranja svoj nos u vodu, već on pruža svoj jezik i njime ubacuje vodu u svoja usta, i pri tome malo prska vode okolo.

Dakle, kako bi trebali zamisliti ove ljude koji su laptali vodu? Oni bi klekli samo na jedno koleno pored vode. Zadržali bi svoj štit na svojoj levoj ruci, a iz desne ruke, pored sebe bi spustili svoj mač ili koplje. Zatim, bi svojom skupljenom šakom zahvatili vode i prinosili je ustima.

U ovom stavu, oni su ostajali budni, stalno gledajući i motreći šta se dešava oko njih i bili su spremni da brzo reaguju pri iznenadnom napadu. Njihovi štitovi su već bili u spremnoj poziciji i mogli su da brzo podignu svoje koplje ili mač, da se odbrane i napadnu. Nije postojala mogućnost da ih neprijatelj iznenadi i brzo savlada.

Samo 300 Gideonovih ljudi je prošlo ovaj drugi test. Ovih 300 je trebalo da se suoče sa 135,000 Madijanaca. Izrael je bio nadjačan 450 prema jedan!

Ja mogu da zamislim kako su neki od onih koji su bili otpušteni govorili: "Pa, hvala Bogu da sam se izvukao iz ovoga, jer taj Gideon je lud! Kakve to veze ima kako čovek pije vodu? Hajde da vidim šta će sada biti sa njime i sa tom šakom jada koje je ostala uz njega."

Na kraju, naravno, Gideon i njegovih 300 izabranih se probilo unutar položaja Midjanca i bacilo ih u totalnu konfuziju. Nakon toga, i drugi Izraelci su stali uz njih i naneli veliki poraz Midjancima.

Proporcije ovih dveju vojski su prosvetljujuće. Samo 300 ljudi je ispunilo kvalifikacije za pobednički proboj. No, kada je prodor bio učinjen, bilo je na hiljade Izraelaca koji su bili spremni da uđu u bitku i tuku Madijance koji su se dali u paničan beg.

Ceo ovaj događaj, slikovito ilustruje kako su različiti Božji putevi su od naših puteva. Da je Giodeon bio prepušten sam sebi, on bi zasigurno zaključio: "Premalo je ljudi sa mnom, moram naći pojačanje, još ljudi..."

Međutim, Božje viđenje stvari je bilo upravo suprotno: "Previše je ljudi." I posle testova Gideonu je ostalo mnogo manje od onog broja koji koji je imao na početku. Za Boga, nije bilo pitanje "Koliko ljudi?", već "Kakvi su to ljudi?"

Lična procena - samoispitivanje

U svetlu ovog biblijskog događaja, svako od nas treba da napravi ličnu procenu: Ako bi Bog okupi vojsku danas, kao što je to učinio Gideon, da li bi ja bio jedan od retkih koji bi se kvalifikovali?

Hoću li možda ja biti kao jedan od onih 22,000 strašljivih? Ili kao jedan od onih 10,000 koji su opušteno položili svoje oružje i uronili svoja lica u vodu?

To je lako - i često normalno - da uronite svoja lica u poslove svakodnevnog života; da budete apsorbovani u svojim raznovrsnim telesnim potrebama i željama, i da zaboravite da ste u duhovnom konfliktu sa nevidljivim silama tame koje stalno traže priliku da vas uhvate nespremne.

Za održavanje neprestane budnosti u svakoj situaciji potrebna je svesna i lična disciplina. Ona ide dalje od svih naših normalnih pojmova hrišćanskog ponašanja i morala. Ipak, Novi zavet nas jasno upozorava: "Budite trezni i pazite! Vaš protivnik, đavo, ide kao lav koji riče i traži koga da proždere." (1. Pet. 5:8 DS) Ako zanemarimo ovo upozorenje mi postajemo ranjivi na suptilne i ne predvidive napade Sotone.

Uzmite, na primer, pitanje praznika (godišnjeg odmora). Rut i ja smo otkrili da mi ne možemo efikasno da nastavimo našu službu, ukoliko s vremena na vreme ne odemo na odmor i da u tom periodu više tražimo lice Gospodnje. (Naši odmori/praznici su zaista sveti dani.)

No, naučio sam jednu stvar: Sotona nikada ne ide na odmor! Baš kada osetite najveću potrebu da se opustite, Sotona će izvesti neki potpuno ne predviđeni pritisak na vas i vi možete biti lako savladani bez vašeg oružja spremnog za brzu upotrebu, a godišnji odmor da vam se pretvori u pakao.

Da li to onda znači, da mi više ne trebamo ići na godišnje odmore? Ne! Već to znači da mi ne uranjamo svoja lica u naše odmore i da tih dana ne odlažemo naše oružje daleko od sebe. Rut i ja smo naučili da tokom odmora treba da budemo naročito budni i oprezni.

Međutim, dani odmora su samo jedan primer koji bi mogli spomenuti među mnogim i različitim oblastima: porodičnih odnosa, poslovnih aktivnosti, posebnih proslava, obrazovnih mogućnosti i sl. Mi možemo učestvovati u svemu tome, ali ne smemo uroniti svoja lica u to, već ostati budni i oprezni.

Zapamtite, Gideonova vojska je bila mala, ali kvalifikovana! Da li se ove proporcije i kvalitet može naći i danas? Da, uvek - Bog uvek ima svojih 300.

[1] Sudije 7:3 govore o tome da je Gideon otpustio 22,000, što znači da je uz njega ostalo 10,000.

[2] Sudije 8:10 govore da je bilo 120,000 ubijenih Midijanaca, što znači da ih je 15,000 preživelo.
Izvor: Teaching Letter No. 12, Do you Bury your Face in the Water?
Tagged: karakter| budnost|
"Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život."
- Jovan 5:24

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1831
Ukupno: 2745401
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/077/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.