Naslovna » Magazin » Arhiva » #9 » ....

Iz kompromisa u kompromis

Glenn A. Hamer
"Nijedan, kad trpi iskušenje, da ne govori: Bog me kuša. Jer Bog se ne da zlim kušati, i sam nikoga ne iskušava. Nego svako podleže iskušenju na taj način što ga njegova sopstvena požuda vuče i mami; tada požuda začne i rađa greh, a učinjeni greh rađa smrt. Ne varajte se, draga braćo moja." (Jak. 1:13-16 EČ)

Otpadništvo od vere
počinje sa serijom malih kompromisa

Pad hrišćanina se događa postepeno, kroz određeni period. Do pada dolazi sporo i on je rezlutat serije učinjenih kompromisa. Malo po malo, kompromis za kompromisom, počinješ da smanjuješ tvoje standarde i da se okrećeš od istine ka laži, od ispravnog ka pogrešnom, od moralnog ka grešnom. Kompromisi su zaista lukave i podmukle zamke.

Lotov život nam pokazuje kako učinjeni kompromisi mogu uništiti nečiji život. Kada je Bog pozvao Avraama iz Ura da ide u obećanu zemlju, on je sa sobom poveo i svog nećaka Lota. No, kad su stigli u zemlju u njoj je harala glad, bili su prinuđeni da odu u Egipat. Odatle su se opet vratili u obećanu zemlju sa velikim bogatstvom, sa velikim stadima, mnogim šatorima, mnoštvom slugu i sluškinja, sa mnogo srebra i zlata. Zemlja nije mogla oboje izdržati (nije bilo dovoljno pašnjaka za oboje), stoga je Avraam dao Lotu prvenstvo izbora, znači da izabere zemlju koju želi za sebe.

Izgleda da bi svaki Lotov izbor bio pogrešan, jer u njegovom odabiru vidimo seriju malih kompromisa i umanjivanja standarda, što mu je na kraju zadalo velike probleme. Međutim, nemojmo sažaljevati Lota, jer je uradio ono što je hteo da uradi. Kao i većina od nas. Mi moramo biti svesni toga, da svaki izbor povlači za sobom i određene posledice. Neke mogu biti dobre a neke loše.

Lotov prvi kompromis (1. Moj. 13:10-11)

Moramo razumeti, da je Lot uživao životu na granici između svetosti i svetovnosti. On kao i mnogi od nas danas, bio je okrenut ka tome da udovolji sebi, i iznad svega samo sebi. Lot se predao svojim slabostima. Kad god se predamo svojim slabostima, treba da očekujemo nevolju. Lot je pogledao svu tu zemlju i video da je zemlja oko Jordana i Sodome plodna i zelena. Siguran sam da je on u sebi pomislio: "Ovo je izuzetan poslovni potez. Moja stoka i stada će odlično napredovati. Tamo polja mora da su veoma plodna." Video, je da će ovaj izbor biti najbolji za njegovu porodicu. On je potpuno racionalizovao i opravdao svoj izbor, te mu on nije izgledao kao kompromis.

Pazite, njegov izbor Sodome, usledio je posle mnogo, gledanja i gledanja (1. Moj. 13:10). On je poželeo Sodomu za sebe. To što je Lot uradio tada, danas je slučaj sa mnogim hrišćanima. On je iz svog izbora potpuno isključio Boga i uradio je ono šta je sam hteo tj. udovoljio je sebi. Lotov prvi kompromis je bio nastanjenje blizu Sodoma.

Lot je zaista voleo da sedi na zidu. Želeo je da ima oba puta. Pokušavao je da živi u oba sveta. Ispitaj svoj život! Zar nije ista priča sa mnogim hrišćanima danas? Ti želiš da budeš hrišćanin. Želiš da odeš u nebo. Želiš Isusa, ali, bi takođe želeo i malo zabave sa svetom. Ti ne bi da se mešaš sa svetom, ali ne bi hteo ni da budeš drugačiji od sveta. Ti bi sve želeo, ali na svoj način. Hrišćani ne bi trebalo da se mešaju sa svetom. Trebalo bi da budu "neobična" vrsta ljudi za ovaj svet - drugačiji (Tit 2:14; 1. Pet. 2:9). Oni treba da budu svetlo i so (Mt. 5:14-16). To znači, da hrišćanin treba da štrči u ovom svetu. Mora biti drugačiji. Da ima drugačije standarde, želje i objekte ljubavi.

Problematično je sedeti na zidu. Svako ko je to probao zna, da je to istina. Ti ne možeš zauvek ostati indiferentan, jer Bog ima običaj da dođe i malo potrese tvoj zid, onoliko koliko je potrebno da te natera da doneseš odluku. Pre ili kasnije ti ćeš pasti sa svog zida, i obično to zadesi pogrešnu stranu, na kojoj se i povrediš. Ne mora da bude tako. Ti možeš izbeći tu povredu, tako što nećeš sedeti na zidu. Ispitaj svoj život! Da li ti sediš na zidu?

Lotov drugi komromis (1. Moj. 13:12-13)

Njegove želje su postale njegova dela. Gde je tvoje blago, tamo je i tvoje srce (Mt. 6:21). On se preselio iz brda u jordansku ravnicu. Udaljio se od moralnog uticaja svog ujaka i razapeo svoje šatore u blizini izvora nemorala. On nije imao interesa za Božje stvari, vrednosti ili zajedništvo.

Danas ispitaj svoj život! Da li je u njemu odsutna želja za hrišćanskim zajedništvom, odnosno bogosluženjima? Lot je više želeo prolazne stvari od večnih. Da li ti više želiš ove privremene zemaljske stvari od večnih, nebeskih? Da li crkva zauzima neko nebitno mesto u tvom životu?

Lotov treći kompromis (1. Moj. 19:1-7)

Ubrzo posle dolaska u grad Sodomu, vidimo kako Lot oguglava na greh. On sada živi u gradu Sodomu. Svaki put kada hrišćanin stavi sebe u neku nemoralnu i sredinu, punu greha ne treba mnogo vremena, da počne pokazivati blagonaklonost prema grehu. Lot nije bio oprezan. Lot nije samo živeo u gradu, već je postao jedan od gradskih vođa. Čitamo o Lotu, kako sedi na gradskoj kapiji. To znači da je postao jedan od njih.

To ga je koštalo njegove duhovne oštrine. Postao duhovno tup, toliko da više nije shvatao koliko su stvari postale loše. Grešnost Sodome ga je izmorila. On više nije hteo da se razlikuje od njenih žitelja. I očigledno je, da on među njima nije imao svedočanstvo. Teško je svedočiti ako zoveš đavola da živi sa tobom u istoj kući. Dok je živeo u Sodomi, Lot se kvario iz dana u dan. Svaki hrišćanin, koji se nalazi opkoljen grehom, primetiće na sebi da se vremenom kvari, postaje sličan svojoj sredini. Ispitaj svoj život! Nema ničeg goreg od duhovno tupog hrišćanina. Hrišćani su danas oblikovani po dnevnom uticaju raznorazne prvljavštine, kojom pune svoje glave sa malih TV ekrana i ostalih medija.

Lotov četvrti kompromis (1. Moj. 19:8-14)

Lot je došao do vrhunca svog kompromisnog života. Ne samo da mu više nije smetala grešnost Sodomljana, već je on voljan da i njegova porodica u tome učestvuje. Bog je poslao dva anđela da izvedu Lota i njegovu porodici napolje iz Sodome pre nego bude uništena. Kada su ova dva anđela došla Lotu, ceo grad se zainteresovao za njih. Građani su postali toliko perverzni, da su hteli da siluju Lotove goste. Lot je muškarcima Sodome ponudio svoje dve ćerke u zamenu za anđele. Koji bi to otac dao svoje ćerke muškoj rulji da ih siluju? Ispitaj svoj život! U kojoj meri te uznemirava činjenica kada vidiš svoju decu kako se prepuštaju i uživaju u svetskim grešnim stvarima? Ili, da li ih ti možda ne ohrabruješ u tome? Naša deca ne mogu raditi to što svet radi.

Muškarci Sodome nisu hteli ove žene, bili su homoseksualci i hteli su anđele. Anđeli su onda udarili Sodomljane trenutnim slepilom, ali oni su i dalje hteli da ispune svoje perverzne želje. Oni su se i dalje gurali Lotova vrata, hteli su da se dočepaju Lotovih gostiju i da se prepuste grehu.

Onda su anđeli uzeli Lota i njegovu porodicu i izveli ih iz grada. Lot je želeo da spasi svoja dva zeta. Otišao do njih i rekao šta su anđeli rekli, da Bog sprema kaznu gradu. No, oni ga nisu ozbiljno shvatali, jer su posmatrali njegov život kompromisa i videli kako umanjuje svoje standarde svetosti. Njegove reči i svedočenje sada nije imalo nikakvog autoriteta. Ispitaj svoj život! Kako je sa tvojim svedočanstvom i svedočenjem?

Čak i posle svega ovoga, Lot je nevoljno napuštao Sodomu. Dva anđela su njega i njegovu porodicu doslovno uhvatili tj. silom izveli iz grada (1. Moj. 19:15-16). Lotu se nije odlazilo, hteo je da ostane u gradu greha. Dok su se on i njegova porodica udaljavali od grada greha, njegova žena se okrenula natrag prema Sodomi i odmah se pretvorila u stub soli (1. Moj. 19:26). Ispitaj svoj život! Da li se još okrećeš ili žališ za starim svetskim životom?

Lotov peti kompromis (1. Moj. 19:30-38)

On je sebi dozvolio da ga ovladaju tuga i razočarenje. Sada sam u planinama, u daljini posmatra dim iz nekoliko uništenih gradova, kako se penje ka nebu. Lot i njegove ćerke su mislile da je ceo njihov svet uništen. One su opile Lota, legle sa njim i rodile njegovu decu.

Lot je pravio kompromise sa grehom a sada je imao žetvu gorčine duše. "...ko šta seje, to i žanje." (Gal. 6:7) Ti se ne možeš igrati sa grehom, jer će se na kraju greh poigrati s tobom. Znaj, da ako zoveš đavola pred svoja vrata - on će i da uđe unutra.

U trenutku kada je Lot razapeo svoje šatore nasuprot Sodome, nije mislio da će ikada ući u takvu nemoralnost i otpad. Da ste mu tada došli i rekli da će on jednoga dana živeti u tom gradu greha, da će opravdavati njihove grehe, da će nuditi svoje ćerke Sodomljanima i da će spavati sa svoji ćerkama; on bi vam rekao da pričate gluposti, da to njemu ne može da se desi, ali to se desilo. To se desilo, jer je on pravio kompromise na račun svoje vere i svetosti. To se desilo zbog toga, jer se preselio i nastanio blizu greha i prihvatao ga sve više i više kao nešto normalno. Svaki njegov kompromis mu je doneo ozbiljne posledice.

Tako je to sa svim hrišćanima, koji čine kompromise i umanjuju standarde svetosti. Kad počinješ da umanjuješ svoje standarde, praveći ustupke - kompromise, malo ovde, malo tamo, počinješ da provodiš sve manje vremena sa Svetim pismom i u molitvi. Odlaziš u crkvu samo kada ti se hoće. Trošiš vreme na prazne stvari. Počinješ da opravdavaš svoje duhovno stanje, svoje otpadništvo od vere. Onda se miriš sa tim stanjem, a iz tvoje duše nestaje radost i mir...

Da li se neka od ovih stvari tebi dešava? Sve počinje od malih, maleckih kompromisa. No, ne zaboravi ovi malecki kompromisi doneće velike bolne i gorke posledice, jednoga dana.

Ispitaj svoj život! Da li si na putu kompromisa koji vodi u otpadništvo? Da li umanjuješ svoje standarde svetosti? Ako je tako onda je vreme da svoj život ponovo predaš Bogu.

"Jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenje pokajanje, za koje se nikada ne kaje; a žalost ovog sveta smrt donosi."
- 2. Korinćanima 7:10

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 650
Ukupno: 2599665
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/009/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.