Naslovna » Magazin » Arhiva » #12 » ....

misaone refleksije

LEKCIJE IZ NOJINOG KOVČEGA
- nepoznati autor

- Nemoj zakasniti na brod.

- Ne zaboravi da su svi bili u istom "čamcu".

- Planiraj unapred. Seti se, kada je Noje gradio kovčeg nije bilo kiše.

- Ostani vitalan, jer kada napuniš 600 godina, neko može da traži od tebe da uradiš nešto stvarno veliko.

- Ne slušaj kritičare - uradi šta mora da se uradi.

- Gradi uvek na višem nivou.

- Iz bezbednosnih razloga, uvek putuj u paru sa nekim.

- Brzina nije uvek i prednost. U kovčegu je bilo i zečeva, ali i puževa.

- Ako ne možeš pobediti ili pobeći - plutaj.

- Seti se, da je kovčeg bio izgrađen od strane amatera a Titanik su izgradili profesionalci.

- Nije važno koliko velika izgleda oluja, na drugoj strani uvek postoji duga.

Priložio: Žarko Đorđević
LJUBAV
- Miodrag Zvezdanović

(1. Korinćanima 13:4-8)

Prava ljubav ima devet stvari,
i svaku od njih naš Gospod hvali.
Budi strpljiv kao što sam bio ja,
poručuje nam naš Gospod sa nebesa.
Neka dobrotu tvoju vide svi,
tako ćeš mene proslaviti.
Ne zavidi nikom ti,
jer te Bog mnogim darovima obdari.
Budi ponizan kao što sam bio ja,
i na nebu će te čekati večna nagrada.
Učtiv svagda budi,
da te vole ljudi.
Ne traži svoje, kao što nisam tražio ni ja,
jer na zemlji nam ništa ne pripada.
Ne ljuti se, ne ljuti se ti,
jer i tebi Bog mnoge grehe oprosti.
Ne uračunavaj nikome zlo,
jer Bog daje da sve ide na dobro.
Ne raduj se nikad nepravdi,
već stalno živi u Božjoj istini.
Svuda širi ljubav, veru i nadu,
i zauvek ćeš biti u Hristovom stadu.

"NAJVEĆE MATEMATIČKO ČUDO NA SVETU"
- nepoznati autor

Mojsije i izraelski narod su se našli u pustinji, ali šta da radi on sa svima njima? Trebalo ih je nahraniti, a za ishranu 2 ili 3 miliona ljudi je bilo potrebno mnogo hrane.

Po mišljenju vojnog načelnika intendantske službe, Mojsiju je svakog dana trebalo 1500 tona hrane. Da li znaš da bi za dovlačenje toliko hrane svakog dana bila potrebna dva teretna voza, oba dužine od 1,5 kilometara!!

Osim toga, treba imati na umu da su se nalazili u pustinji, i da im je trebalo drva za ogrev i kuvanje. Za to je bilo potrebno nabaviti 4000 tona drva što bi značilo još nekoliko teretnih vozova dužine 1,5 km. Još samo pomisli da su oni 40 godina bili u pokretu. E, da, trebalo im je i vode. Samo za piće i pranje nekoliko sudova po osobi bi im svakodnevno trebalo 49,5 miliona litara, i teretni voz sa rezervoarima dužine 2880 metara.

I još nešto. Trebalo je da pređu Crveno more za jednu noć. Da su išli po uskom putu, u koloni po dvoje, kolona bi bila dugačka oko 1200 km i za prelazak bi bilo potrebno 35 dana i noći. Dakle, mora da je postojao prolaz u Crvenom moru koji je bio širok oko 5 kilometara tako da je moglo ići uporedo njih 5000 da bi ga za jednu noć prešli.

Ali, postojao je još jedan problem. Svaki put kada bi logorovali pri kraju dana, trebalo je pronaći zemljište veličine 1200 kvadratnih kilometara. Zamisli samo! Toliki prostor za jednu noć logorovanja.

Da li misliš da je Mojsije sve ovo izračunao pre nego što su izašli iz Egipta? Mislim da nije! Vidiš, Mojsije je verovao u Boga. Bog se umesto njega postarao za sve.

Da li misliš da Bogu predstavlja problem
da se postara za sve tvoje potrebe?

"Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu, i on će upravljati staze tvoje. Ne misli sam o sebi da si mudar; boj se Gospoda i uklanjaj se od zla. To će doneti zdravlje telu tvome i okrepljenje kostima tvojim. Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama od svega dohotka svoga; I biće pune žitnice tvoje obilja, I presipaće se vino iz kaca tvojih." (Priče 3:5-10)

Ovu priču o Mojsiju sam dobio putem maila i želeo sam da je prosledim dalje. Nakon razmišljanja o svemu što je napisano ovde i u Božijoj reči dodao sam ovaj stih iz Svetog pisma. (John Driediger)

Priložila: Nada Muzički.
MOLITVE POZNATIH...

* Bože, dao si mi zdravlje da Ti mogu služiti, a ja sam ga upotrebio za nečiste poslove. Ponovo mi šalješ bolest da me ispraviš. Ne dozvoli da ovu bolest zloupotrebim i da Te optužim zbog svoje bolesti. Loše sam upotrebio svoje zdravlje, i zbog toga si me ispravno kaznio. Ne dozvoli da zloupotrebim ovu kaznu. Daj mi, Bože, podari mi milost i zdravlje. Dok je moje srce bilo puno Ijubavi za svet i dok sam imao snage, nemilice sam se trošio na prazne poslove. Oslobodi me ove Ijubavi. Učini da se radujem samo Tebi i darovima koji dolaze od Tebe. Amin. (Blez Paskal)

* Moj Gospode, Gospodaru mog života, udalji od mene duha samovolje, neposlušnosti i mrzovolje. Podari mi duha poniznosti, poslušnosti i strpljenja. O, moj Gospode i Caru moj, pokaži moje slabosti, da ne osuđujem svog brata. (Efraim Sirijski)

* Zasićeni smo, o Gospode, puninom Tvojih tajni, puni smo sa izvora Tvojih dobara. Šta da Ti damo za ovo beskonačno davanje? Gledamo na Tvoju milost i začuđeno uzvikujemo: O veličino bogatstva i tvoje mudrosti, o širino dobara, o nedostižna dubino milosti. Bili smo zaprljani svojim gresima, a Ti si nas očistio. Molimo te za milost da budemo oslobođeni, obasjani zorom uskrsnuća i radosni u tebi, Bože naš i naš Spasitelju. (Kiril Jeruzalemski)

* Tebi istinskom suncu sveta koje nikada ne zalazi, Tebi koji ispunjavaš radošću sve što je na nebu i na zemlji, Tebi se molimo: Smiluj nam se i obasjaj naša tamna srca svojom svetlošću. Rasteraj maglu neizvesnosti i tamu greha. Učini da nam život bude bez mrlja i prolaznosti da možemo hodati u Tvojoj svetlosti. Sačuvaj naša srca od tame i osposobi nas za dobra dela Tebi na slavu. Amin. (Erazmo Roterdamski)

ODA BOGU
- Gavrilo Romanović Deržavin

O, Ti što prostranstvom nemaš nigde kraja
O, Ti koji živiš u kretanju svega,
U vremena toku Ti prevečni što si,
S tri božanska lica, pa ipak bez njega!
Duh koji je svugde, duh jedini što je,
Što početka nema, a ni mesto svoje,
Kojeg niko ne zna silom uma svog,
Koji je u svemu i sve ispunjava,
A kojeg mi ljudi nazivamo Bog.

Ti uništi haos. Pozvao si njega
Iz bezdana večnog i rediti stao
I večnosti toj si, rođenoj pre svega,
U samome sebi sve osnove dao;
Ostavivši tako samim sobom Tebe,
Sijajući tako sam sobom iz Sebe,
Ti si ona svetlost otkud svetlost vri.
Ti sve što postoji stvori jednim slovom
Ti si bio, jesi, uvek bivaćeš!

U vazdušnim onima plavim beskrajima,
Gde svetova Tvojih miliona ima
Gde se vazda množe i gde svaki sja,
I da drznem možda porediti ih s Tobom,
Jednu tačku samo svi bi bili sobom
A ništa bih, ništa predstavljao ja.

Ništa? Ali evo Ti u meni sjajiš
Svojim veličanstvom dobrota što gode,
Ti u meni, Bože, svaku sliku daješ
Kao što daje sunce u kapljici vode.
Ništa? I ja život osećam u sebi.
Večita mi žudnja podiže se k Tebi
U tvoje visine o kojima sni.

Duša mi o tebi - s puno sile žudi
Razmišlja i stalno promiče i sudi:
Ja postojim, jesam, dakle si i Ti.

Ti postojiš! To mi red prirode zbori,
Duša mi od srca tome zboru prista
Pa čim i razum taj zaključak stvori:
Ti postojiš, Bože, a ja nisam ništa!
Stvorenje sam tvoje, Bože, neizrečno,
Ja sam živa tvarka premudrosti Tvoje.
Istočnik života, dobrotvorče večni,
Ja sam i car prvi, duša duše Tvoje.
Tvojoj pravdi, Bože, potrebno je bilo,
Da bi bezdan smrti hrabro pregazio
Besmrtno mi biće, zemni oblik moj,
Da se duh mi večni smertnošću ogrne,
Ali da se smrću i opet povrne,
Oče, u besmrće, u zakriljak Tvoj.

O,Ti, nedostižni, kog ne shvata niko,
Ja znam vrlo dobro da je duše moje
Nemoćna sva mašta da bih rečju slio
Ma i senku samo veličine Tvoje,
Ali pošto smo dužni Tebi slavu viti,
Drukčije kod smrtnog to ne može biti
Nit će ikad moći to bolje da zna,
Nego samo dušom samo Tebi žudi
U Tvom raznovršću gubi se i bludi,
A zahvalna suza u oku mu sja.

"Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog."
- Isaija 45:22

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 630
Ukupno: 2671617
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/012/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.