Naslovna » Magazin » Arhiva » #64 » ....

misaone refleksije

MOLITVE
- razni autori

"Gospode Bože, dao si mi zdravlje da Ti mogu služiti, a ja sam ga upotrebio za nečiste poslove. Ponovo mi šalješ bolest da me ispraviš. Ne dozvoli da ovu bolest zloupotrebim i da Te optužim zbog ove bolesti. Loše sam upotrebio svoje zdravlje, i zbog toga si me ispravno kaznio. Ne dozvoli da zloupotrebim ovu kaznu.

Daj mi, Bože, podari mi milost i zdravlje. Dok je moje srce bilo puno ljubavi za svet i dok sam imao snage, nemilice sam se trošio na prazne poslove. Oslobodi me ove ljubavi. Učini da se radujem samo Tebi i darovima koji dolaze od Tebe. Amin." (Paskal)

"Klanjamo se Tebi Bože i želimo Te štovati sve više. Nauči nas da Te štujemo kako je dostojno štovati Tebe. Ti koji nas beskonačno ljubiš i spasavaš, Ti o kome je tako slatko razmišljati, dođi i nastani se u našim srcima. Tada ćeš stražariti nad našim usnama, našim mislima i našim delima, našim dušama i našim telima. Da, podari nam ljubav, najdraži od svih darova. Daj nam u naša srca ljubav rođenu iz Tvoje ljubavi kojom nas ljubiš, da i mi možemo ljubiti druge kako Ti ljubiš nas.

O, najdraži naš Oče našeg Gospoda Isusa Hrista kroz kojeg se na nas izliva Tvoja ljubav, zagrej naša srca zamrznuta u grehu. Pomozi nam, blagoslovi nas po svom Sinu. Amin." (Anselm Kentarberijski)

"Moj Gospode, Gospodaru mog života, udalji od mene duha samovolje, neposlušnosti i mrzovolje. Podari mi duha poniznosti, poslušnosti i strpljenja. O, moj Gospode i kralju moj, pokaži moje slabosti, da ne osuđujem svog brata." (Efraim sirijski)

"Zasićeni smo, o Gospode, puninom Tvojih tajni, puni smo sa izvora Tvojih dobara. Šta da Ti damo za ovo beskonačno davanje? Gledamo na Tvoju milost i začuđeno uzvikujemo. O veličino bogatstva i Tvoje mudrosti, o širino dobara, o nedostižna dubino milosti. Bili smo uprljani svojim gresima, a Ti si nas očistio. Molimo te za milost da budemo oslobođeni, obasjani zorom uskrsnuća i radosni u Tebi. Bože naš i naš Spasitelju." (Kiril Jerusalimski)

"Tebi, istinskom suncu sveta koje nikada ne zalazi, Tebi koji ispunjavaš radošću sve što je na nebu i na zemlji, Tebi se molimo, smiluj nam se i obasjaj naša tamna srca svojom svetlošću. Isteraj maglu neizvesnosti i tamu greha. Učini da nam život bude bez mrlje i prolaznosti da možemo hodati u Tvojoj svetlosti. Sačuvaj naša srca od tame i osposobi nas za dobra dela Tebi na slavu. Amin." (Erazmo Roterdamski)

Tagged: inspiracija| molitva|
"Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog."
- Isaija 45:22

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1778
Ukupno: 2745348
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/064/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.