Naslovna » Magazin » Arhiva » #64 » ....

Dvanaest pitanja koja te mogu izmeriti

Mike Irvin
"Ispitajte sami sebe - da li ste u veri, proverite sami sebe..." (2. Kor. 13:5 EČ)

Svake godine u određeno vreme, imam naviku da radim detaljno razgledanje i inventar mog života. Ponekad, to u meni probudi neku slatku nostalgiju, jer mislim o nekim lepim vremenima i mestima. No, uglavnom nastojim da pregledam i sagledam svoj život iz sadašnje, tj. trenutne perspektive i gledam napred u ono šta bih hteo učiniti u narednih nekoliko meseci i godina.

No, ova moja navika "sagledavanja vlastitog života" je dobila sasvim novo značenje od kada sam postao hrišćanin, u mojim ranim tridesetim godinama. Pitanja koja sada sebi postavljam su postala više one duhovne prirode, ali svrha je ostala ista: procenjujem sebe gde sam danas i određujem gde bi želeo da budem za nekoliko meseci ili godina.

Do ovih pitanja, koje ovde predstavljam, došao sam pre mnogo vremena iz jednog starog hrišćanskog časopisa, još iz 1944. godine. Prepisao sam ih sebi i držim to na mestu gde ih mogu uvek brzo naći. Želim ovih 12 pitanja, namenjenih za vrednovanje duhovnog života, podeliti i sa vama, jer ako meni pomažu verujem da mogu i vama biti od koristi.

Bez obzira da li "sebe inventarišete" dnevno, mesečno, godišnje ili s vremena na vreme, ova pitanja vam mogu pomoći da učinite novi fokus, novo centriranje i novo definisanje vaših prioriteta u vašem duhovnom životu. Pa, krenimo...


1. Opšte gledano: Da li je moj život ugodan Bogu?

Da li Boga stavljam ispred svega i na prvo mesto, u svemu što radim? Držim li se Isusovih zapovesti datih u Mateju 22:37, Marku 12:30 i Luki 10:27? Volim li Gospoda sa svim što ja imam i svoga bližnjega? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje tačno, važno je prvo znati i razumeti šta je to što ugađa Bogu?


2. Da li uživam u tome što sam hrišćanin?

Tu se naravno prvo postavlja pitanje: "Jesi li ti hrišćanin?" Jesi li primio Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja, pokajao se za svoje grehe, i doneo odluku da živiš svoj život za Njega?

Moj život danas je svakako puno bolji nego "pre Hrista", a ja se ne bih vraćao u svoje pred-hrišćanske dane ni za šta na svetu. Iskusio sam da je veliki užitak u poslovima Gospodnjim - kao što je molitva, studiranje Biblije, zajedništvo sa drugim hrišćanima, odlazak u crkvu. Svakako, neke od ovih stvari zahtevaju dosta vremena i truda, za razliku od mog starog života koji je bio mnogo jednostavniji.

Mora postojati osećaj radosti da se bude hrišćanin. Radost je više od sreće, i ona se može uzdignuti iznad svake tuge. To je više od toga da se ima "lepo vreme, već nas to nosi kroz teška vremena. Zašto? Jer "radost Gospodnja je vaša snaga" (Nem. 8:10).


3. Da li držim u sebi osećaj mržnje ili nedopadanja prema bilo kome?

Postojala je jedna stvar koju sam održao u svome srcu neko vreme, a to je ovo: voli ono šta Bog voli i mrzi ono što Bog mrzi. Bog ljubi svo Njegovo stvorenje i Njegovu decu, i to znači da i mi moramo pokušati učiniti isto.

Moramo ljubiti bližnjega svoga, a ako se pojave neslaganja ili sukobi među decom Božjom, to treba biti rešeno u ljubavi. Ne smemo sebi dozvoliti to, da mrzimo druge i da i dalje očekujemo da smo u volji Božjoj: "Ko govori da je u svetlosti, a mrzi svoga brata, još uvek je u tami." (1. Jn. 2:9 EČ). Voli ono što i Bog voli.


4. Da li studiram ili barem čitam Bibliju svaki dan?

Ne samo da se čita, mada i to je bolje nego je uopšte ne čitati, već nastojanje da se proučava Reč Božja. Da se razmišlja o pročitanom i to primenjuje u životu.

Bog je odlučio da nam govori kroz Svoju Reč. On to koristi da nas podučava, svedoči, daje podsticaje, nadu, opominje nas i vodi nas. Pavle kaže: "Sve, naime, što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom Pisma imamo nadu." (Rim. 15:4 EČ). Da li to čezneš da znaš, poznaješ i uroniš u dubine Reči Božje? Imaš li unutrašnju glad za njom?


5. Koliko vremena provodim u molitvi?

Uopšte, molite li se? Ili samo u hitnim situacijama? Ja ovde govorim o lično-intimnoj i svakodnevnoj molitvi, a ne o molitvi sa nekim, u crkvi ili grupi. U Mateju 6:6 Isus nam govori: "A ti kada se moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata svoja i pomoli se Ocu svome u tajnosti; i Otac tvoj koji gleda u tajnosti ispuniće ti."

Nemojte pokušavati prevariti Boga u vezi vašeg molitvenog života. On želi imati sa vama svakodnevno zajedništvo kroz molitvu. Ako je Gospod Isus za sebe uzimao svakodnevno vreme za molitvu, onda koliko više to trebam ja i ti?


6. Kada sam poslednji put dobio odgovor na moju molitvu?

Naravno, da bi odgovorili na ovo, moramo biti ti koji se uopšte mole, i to da se mole ozbiljno i specifično. Možete ukazati na posebne događaje koji su bili direktan odgovor na vašu molitvu?

Moja devetnaestogodišnja kćer je nedavno slupala svoj auto na putu u srednju školu. No, ja sam u tome video da je Bog odgovorio na moje molitve upravo tada, jer je ona iz te saobraćajne nesreće izašla bez i jedne ogrebotine. Molio sam Gospoda, svakoga dana, da On stavi svoje ruke oko nje i da je On "zakrili". Takođe, to isto molim i za mog sina, da Gospod sa svojom vojskom anđela ih oboje zaštiti. U mom umu uopšte nemam sumnje da je Bog odgovorio na ove moje molitve.

Biblija je prepuna incidenata koji su se desili kao Božji odgovor na molitve. Možda vaš odgovor neće biti takav da odmah dobije vodu iz stene (2. Moj. 15:25) ili da dobijte dete kad već imate devedeset godina (1. Moj. 17:7), ali mi moramo da molimo, za naše dobro i radi našeg blagoslova.


7. Molim li redovno za nečije spasenje?

Da li imate naviku da vodite molitveni dnevnik, da tu upisujete imena onih za čije se spasenje molite? Uopšte, molite li se konstantno (po imenu) za određene osobe koje želite da uđu u spasenje?

Bog čuje molitvu svoje dece i On odgovara na nju. Molitva za nečije spasenje je molitva koja je 100% po Božjoj volji, jer Bog "želi da svi ljudi budu spaseni i da dođu do poznanja istine." (1. Tim. 2:4). Dakle, Bog to želi a koliko to isto želimo i mi? To je pravo pitanje.

Bog je taj koji privlači ljude k sebi, baš kao što je to učinio i sa vama i sa mnom (Jn. 6:44). Poput Hrista koji posreduje za nas (Jn. 17:20), ako smo Hristovi, i mi moramo pokazati barem približno posredovanje za druge. Ako u sebi imamo Hristovog Duha? Ja verujem da je moje spasenje postalo moguće samo zbog molitve nekih vernika koji su molili za mene.


8. Kada sam poslednji put podelio Jevanđelje sa nekom izgubljenom dušom?

Moramo razumeti da vi i ja ne možemo spasiti svakoga, tačnije nikoga, ali možemo im pomoći da vide Onoga koji to može. Isusovo Veliko poslanje koje je dato u Mateju 28:18-20, poziva nas da idemo u svet i govorimo ljudima o Spasitelju. Zašto to onda ne činimo planski i predano? Rimljanima 1:16 kaže da ne bi trebalo da se stidimo Jevanđelja, jer ono je sila Božija na spasenje svakome ko veruje.

Postoji li neko kome ne želite da se spasi? Ima li neko kome rado želite da provede večnost u paklu nego u prisutnosti Gospodnjoj? Ako kažete "ne" na ova pitanja, onda morate da kažete "da" za propovedanje Radosne vesti. Ako tvrdimo da se Jevanđelja ne stidimo, onda moramo biti spremni da ga ljudima i kažemo, da idemo podelimo sa nespašenima Radosnu vest.


9. Kako moj život izgleda onima koji nisu hrišćani?

Da li vi "samo pričate ili i radite"? Da li oni koji nisu hrišćani primećuju da ste drugačiji? Ovo je važno, jer ako vi niste drugačiji, ako nema vidljivih promena u vašem životu, ako vi ne živite sa drugačijim prioritetima, pa zašto bi onda neko želeo da sluša šta mu govorite, a kamoli da bude poput vas?

Vaš život mora biti odraz Isusa Hrista, koji sada prebiva u tebi: "Prema tome, ako je ko u Hristu - novo je stvorenje; staro je prošlo, vidi, postalo je novo." (2. Kor. 5:17 EČ). Ako tvrde da ste "novo stvorenje" u Hristu i Duh Sveti prebiva u vama, onda mora postojati vidljiva promena. Staro je otišlo a novo je došlo. Setite se da vas ljudi vas gledaju, pažljivo posmatraju, i da vi možete biti "jedini Isus" kojeg će ikad videti i doživeti Ga (2. Kor. 3:1-3).


10. Ima li nešto što ja ne mogu ili neću odbaciti radi Hrista?

Postoji li životni stil, navike, odnosi, rad, greh ili bilo kakav materijalni posed, kojeg se vi ne želite odreći da bi ste ušli u bliži odnos sa Bogom? Šta je za vas vrednije od vašeg odnosa s Hristom?

Da li ste poput bogatog mladića, u Luki 18:18-25, koji nije mogao prihvatiti život bez svojih materijalnih dobara, čak i ako to znači da će da živi bez Hrista? Ima li nešto u vašem životu da vas razdvaja, ili graditi zid između vas i Gospoda? Šta god to bilo - novac, slava, položaj, posao ili nešto drugo - sve te stvari su samo privremene i u odnosu na večnost to nema nikakve stvarne vrednosti.


11. Koje su moje najveće slabosti i gde sam sklon praviti najveće greške?

Da li smo pošteni i iskreni priznati svoje mane i greške? Ili ih pokušavamo racionalizovati i tako opravdati? Naše slabosti nisu zle ako smo ih spremni priznati i okrenuti se Bogu da bi od Njega tražili silu za njihovo prevladavanje. Gospod je rekao Pavlu: "... dosta ti je moja blagodat; jer sila nalazi svoje ispunjenje u slabosti. Stoga ću se najradije hvaliti svojim slabostima, da se Hristova sila nastani u meni. Zato mi se sviđaju slabosti, zlostavljanja, nevolje, gonjenja, pritešnjenosti Hrista radi; jer kad sam slab, onda sam silan." (2. Kor. 12:9-10 EČ)

Pavlov odgovor bi trebao biti i naš: "Kad' sam slab, onda sam jak". On takođe piše: "Ne kao da smo sami od sebe kadri da o nečemu rasuđujemo - kao sami od sebe, nego je naša sposobnost od Boga." (2. Kor. 3:5 EČ).


12. Da li stavljam išta ispred svojih hrišćanskih dužnosti?

Koje su obaveze hrišćanina? Tvoj spisak može biti drugačiji od mojeg, ali svaki bi trebalo da sadrži: da ljubim najpre Boga, da budem poslušan Bogu i da budem poslušan zakonima zemlje u kojoj živim (Rim. 13:1-7), da izvršavam svoju obavezu prema mom bračnom drugu, roditeljima i deci, i prema poslodavcu ili zaposlenom. Na sve ovo nas upućuje Reč Božja, ona detaljno nabraja dužnosti koje se očekuju od jednog hrišćanina.

Dalje, važno je istaći, da ja kao hrišćanin imamo dužnost prema onima koji ispovedaju istu veru u Gospoda zajedno sa mnom - dužnost mi je da prema njima pokažem ljubav, ne samo rečima već i delima, prema mojoj braći i sestrama u Hristu. Zahtev da hrišćani pomažu jedni drugima, čini da oni jedni prema drugima budu odgovorni. Tako, postoji li nešto što me sprečava da ispunim svoje hrišćanske dužnosti prema drugima? Da li za mene postoji nešto preče od toga?

Možda vaš spisak pitanja izgleda malo drugačije od ovog mog. Svakako on mora da bude više odgovarajući za vaš duhovni život, jer nismo svi mi isti i nemamo svi iste slabosti. No, dobro je za svakoga od nas da imamo ovakav "spisak merenja" pomoću kojega ćemo odmeriti naše trenutno hodanje sa Gospodom - i koristiti ga s vremena na vreme na sebi.

Periodično, uzmite sebi vremena i povuci se u osamu, i otvoreno pred Bogom razmišljajte o svome duhovnom životu. Učinite pokajanje ako treba i za šta treba, a zatim nastavite sa obnovljenim dinamikom da živite i služite Bogu verno i poslušno.

"Jer je vreme da sud počne od kuće Božije; ako pak prvo od nas počinje, kakav će biti kraj onih koji su neposlušni Božijem evanđelju?" (1. Pet. 4:17 EČ).

"Ljudi različito govore o Bogu, ali ga osećaju i shvataju svi jednako."
- Tolstoj

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3306
Ukupno: 2733914
Generisano za: 0.007''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/064/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.