Naslovna » Magazin » Arhiva » #41 » ....

Svesnost opasnosti

Varen E. Berkli
"Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu." (Kološanima 2:8 RDK)

Biti na oprezu znači biti svestan i upoznat sa mogućom opasnošću. To znači obratiti pažnju i biti budan, pazeći na duhovne opasnosti. Oni koji kroz život hodaju slepi, naivni i ne upoznati sa opasnostima upadaju u različite neprijatne situacije i bivaju povređeni. Ovaj stih nas upozorava da budemo na oprezu, da smo budni, da rasuđujemo. (Takođe pročitajte: Efescima 5:15, 1. Petrova 5:8-9, 1. Jovanova 4:1)

Čarnić ovaj stih prevodi: "Pazite da vas ko ne zarobi filosofijom i sujetnom prevarom po ljudskom predanju, po svetskim stihijama, a ne po Hristu."

Dobro primetite jednu reč koja je naglašena: "zarobi", u izvornom grčkom ova reč je "esomai" i znači: "pokvariti", te tako mnogi engleski prevodi ovu reč tako i prevode sa "spoil". Na prvi pogled može nam se činiti da ovde postoji kontradikcija u prevodima, međutim, to nije slučaj.

Ovu reč "esomai" su u staro vreme upotrebljavali u više slučajeva: Da bi npr. opisali "kvarenje", "truljenje", "otpadanje" voća, ili pergamenta koji je dugo bio u vodi, ili sena koje je dugo bilo na kiši, ili usev (pšenica) koji je napala buđ i plesen. Međutim, ova reč u Kološanima 2:8 ima njeno drugo značenje: "biti poharan" ili "biti plen".

Onih dana, u ratu, ratni zarobljenici bi bili odvedeni u ropstvo. U nekim slučajevima, bili bi izvedeni kao poniženi pred masu naroda u paradi pobedničke vojske. Tako, biti ratnim zarobljenikom, značilo je biti među poharanima i ogoljenima, biti ponižen, zarobljen i prodan u ropstvo.

"Budite na oprezu kako vas niko ne bi poharao." Ovo je ilustracija koju Pavle koristi kako bi Kološane upozorio šta im se može dogoditi ako budu primali lažne učitelje! Lažni učitelji ih mogu ogoliti od vere i nade u Hrista, kao što neprijateljska vojska ogoli - opljačka - neku zemlju od svega što je u njoj vredno. (vidi 2. Petrova 2:1-3 i Rimljanima 16:17-18).

Obratimo sada pažnju na oružje koje lažni učitelji koriste kako bi nas zarobili:

1) Filozofija - vera u neki ljudski sistem vrednosti ili mudrost (1. Timoteju 6:20-21; Jeremija 10:23). Grčka filosofija je bila veoma prisutna Kolosima, kao i orijentalna i gnostička filosofija. Ova učenja su bila veoma prijatna i atraktivna mišljenja. Danas, filosofija Nju Ejdža se širi po svim porama društva, od priče o "toleranciji" tj. ravnopravnosti mišljenja, životnih stilova i religija.

2) Prazna prevara. Dve ideje izranjaju iz ove fraze: a) ona koja je varljiva i b) ona koja je isprazna, tašta. Ideja je ta, da je nauka lažnih učitelja dobra samo za "telesni um i osećanja". Ona je površna i nema čvrst temelj u istini, i ne može izdržati "unakrsno ispitivanje" istine. Kada lažnim učenjima ili ljudskim uticajima dopustimo da nas prevare, završavamo ni sa čim; završavamo kao poharani i ogoljeni ljudi. (vidi 1. Timoteju 2:14; Galatima 6:7-9).

3) Tradicija ljudi je ono što "dolazi od čoveka", ona se prenosila iz generacije u generaciju. Isus je pismoznalcima i farizejima - revnosnim držiteljima tradicije i predanja - postavio pronicljivo pitanje: "Zašto i vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje?" (Matej 15:3) Ili, drugim rečima šta je od ovo dvoje veće i važnije? Izgleda da su hrišćani u Kolosu bili izloženi dvema pretnjama; bili su izloženi uticajima grčke filosofije i tradicije Judaizma.

4) Nauka sveta. Ovo se verovatno odnosi na stari Mojsijev zakon. To je bio prvi, osnovni i neophodni korak u Božjem sveukupnom planu spasenja. To nazivamo "principima ovoga sveta" (Galatima 4:3), no ovaj Zakon je poništen i njegovo primenjivanje više nije neophodno za spasenje (vidi Dela 15:1-35; Galatima 5:1-6), već samo poslušnost evanđelju.

5) I na kraju najvažnije: "STVARI KOJE NISU U SKLADU SA HRISTOM". Ako je neko učenje "u skladu s Hristom" to znači da ga je On odobrio, da to učenje ima Njegovu potvrdu, Njegovo "amen". Stoga, sve ono šta NIJE u skladu sa Hristom jeste ono što On ne odobrava.

Oni lažni učitelji, koji su nastojali uticati na verne iz Kolosa, koristili su u svojoj kampanji: ljudsku filosofiju, praznu prevaru, ljudsku tradiciju, osnovne principe iz sveta i sve druge stvari koje NISU U SKLADU SA HRISTOM, ne bi li za sebe pridobili sledbenike. Oni svojim sledbenicima nisu nudili Hrista iz evanđelja, niti Njegovo učenje, već nekakvog svog hrista, koji se uklapao u njihovo učenje, koje se zasnivalo na elementima filosofije, tradicije ili nauci sveta.

Nemoj se boriti da očuvate neko učenje ili uverenje - ako ono nešto nije u skladu s Hristom, onda, nemoj ni učestvovati u tome! Pavle nam govori da nemamo učešća u bezrodnim (jalovim) delima tame, već da ih karamo tj. razobličujemo (Efescima 5:11).

U Kolosima 2:8, apostol Pavle zvoni crkvi na uzbunu. Hoćemo li i mi ovu opomenu poslušati, i biti svesni današnjih opasnosti?

Ne smemo nikome dozvoliti da nas tera u uverenje da postoji nešto što je preko potrebno za naše duhovno dobro, a iako to i nije u skladu "s Hristom". No, zar ne biti u skladu sa Hristom, ne znači sebe staviti u opasnost da se bude i "van Hrista"?

Prema: Expository Files, 3/1994. Parafrazirano.
"Ako razmišljate vrlo ozbiljno, prirodne nauke će vas prisiliti da priznate postojanje Boga."
- W. Thomson-Kelvin

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 19
Ukupno: 2600812
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/041/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.