Naslovna » Magazin » Arhiva » #79 » ....

misaone refleksije

MNOGO SIMPATIZERA A MALO UČENIKA
- Preuzeto sa Interneta

Pastor Jeremiah Steepek se obukao kao beskućnik, neobijan i u staroj odeći, te je takav otišao na bogosluženje u crkvu od 10.000 članova gde je trebao da bude predstavljen kao novi glavni pastor tog jutra. Hodao je oko 30 minuta samo da bi ušao u crkvu koja se punila mnoštvom ljudi a samo troje ljudi mu se osmehnulo i reklo: "Dobro jutro". Troje od 7-10.000 ljudi.

Zatim je tražio od ljudi nešto sitnog novca da kupi hranu... No, niko u crkvi ga nije primećivao.

Onda je sišao skroz napred i seo u prvi red a redari su mu odmah prišli i zamolili ga da ode i da sedne negde pozadi.

Ljude koji su prilazili pored njega do svojih mesta on je pozdravljao a oni bi ga ignorisali a zatim odmeravali i ogovarali njegov izgled.


Dok je tako sedeo u zadnjem delu crkve, i slušao najave sa bine. I kada je došao trenutak da se zajednici predstavi njen novi pastor, svi su uzbuđeno počeli da aplaudiraju. Čovek sa bine, gledajući u auditorijum je viknuo: "Pastor Jeremiah Steepek! Molim vas, dođite gore!"

Cela crkva se okretala i zagledala unaokolo aplaudirajući i sa radošću iščekivanja da se pojavi njen novi pastor.

Beskućnik koji je sedeo je ustao... i počeo da hoda niz prolaz... i niko ga nije primećivao dok se on nije počeo penjati na binu a onda su ovacije stale. Uzeo je mikrofon i ćutao je jedan trenutak... a onda je rekao:

"Onda će Car reći onima zdesna: 'Dođite, vi blagosloveni moga Oca, i nasledite Carstvo koje je za vas pripremljeno od postanka sveta! Jer, bio sam gladan - i vi ste mi dali da jedem; i žedan - i vi ste me napojili. Bio sam stranac - i vi ste me ugostili; i go - i vi ste me obukli. Bio sam bolestan - i vi ste me negovali; i u tamnici - i vi ste me posetili.' Tada će mu pravednici reći: 'Gospode, kad smo te to videli gladnog, i nahranili te; i žednog, i napojili te? Kad smo te videli kao stranca, i ugostili te; i golog, i obukli te? I kad smo te to videli bolesnog ili u tamnici, i posetili te?' A Car će im odgovoriti: 'Istinu vam kažem: kad god ste učinili nešto za jednog od ove moje najmanje braće, za mene ste učinili.' Potom će reći onima sleva: 'Idite od mene, prokleti, u večni oganj koji je pripremljen za đavola i njegove anđele! Jer, bio sam gladan, a vi mi niste dali da jedem; i žedan, a vi me niste napojili. Bio sam stranac, a vi me niste ugostili; i go, a vi me niste obukli. Bio sam bolestan i u tamnici, a vi me niste posetili.' Tada će mu ovi reći: 'Gospode, kad smo te to videli gladnog ili žednog, kao stranca ili golog, bolesnog ili u tamnici, a da ti nismo pomogli?' A on će im odgovoriti: 'Istinu vam kažem: kad god niste nešto učinili za jednog od ovih najmanjih, niste učinili ni za mene.' Tada će ovi otići da večno ispaštaju, a pravednici u večni život." (Matej 25:34-46 SSP)

Posle toga, on je pogledao prema zajednici i rekao im sve šta je doživeo tog jutra među njima... a neki su počeli plakati a mnogi su pognuli svoje glave u sramoti... On je tada dalje rekao: "Danas vidim samo okupljanje ljudi... skup ljudi koji ne liči na Crkvu Isusa Hrista. Svet ima dovoljno religioznih ljudi, ali ne i dovoljno učenika Isusa Hrista... Kada ćete vi postati učenici Isusa Hrista? Kada ćete razumeti da biti hrišćaninom je mnogo više od odlaženja u crkvu, već da je to biti i živeti poput Isusa, živeti prema njegovim zapovestima i učenju..."

Tagged: inspiracija|
"Svakoga dana sve se menja. Osim Boga."
- Charles Kingsley

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3279
Ukupno: 2733887
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/079/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.