Naslovna » Magazin » Arhiva » #4 » ....

"Evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene"

Barbara A. Di Gilio

Isus je rekao da sva Pisma svedoče za Njega, Jovan 5:39; Luka 24:27. Duh Hristov kaže kroz Davida: "Evo idem (dolazim), kao što je u knjizi pisano za mene". (Ps. 40:7)

Mnogo puta kada čitamo Bibliju na prvi pogled nije sasvim jasno na šta se odnose gore pomenute izjave. Čitave knjige govore o Bogu, ljudima i događajima, međutim neke od njih ni uz našu najbolju volju ne odaju utisak da govore baš o Sinu Božjem. Kako onda razumeti Isusove reči - SVA Pisma?

Pažljiv pristup Bibliji otkriva mnoge nivoe na kojima Bog na različite načine pokušava da nam saopšti istinu, Jevrejima 1:1. Recimo, priče i pouke iz Pisma o velikanima vere imaju ogromno značenje. Ali takođe i njihova imena i imena mesta i zemalja kroz koja su prolazili i u kojima su živeli imaju izuzetno značenje i sadrže poruke koje je potrebno razumeti radi pravilne primene biblijskih principa u našim životima.

Svako hebrejsko ime ima više od jednog značenja, zato bi bilo dobro napraviti listu imena. Da bi se dokučila skrivena poruka potrebno je samo poređati ova imena u rečenicu. Ponekad je možda potrebno koristiti dva značenja koje sadrži neko ime, što je sasvim u redu. To bi bilo kao upotreba paralelizama. Opet, u nekim situacijama osnovno značenje je sasvim dovoljno da bi se iskazala poruka koju ona nose. Kada poređaš imena u rečenicu koristi pomoćne reči koje bi doprinele razumevanju, kao što bi se inače činilo prilikom prevoda nekog teksta. Ono što ćeš dobiti je nalik na Duhom vođenu slagalicu, ili ukrštenicu koja kada pogodiš pravo značenje imena u sebi nosi predivnu poruku sa dubokim uvidima. Uvidi i otkrivenja uvek upućuju na Mesiju, Isusa Hrista, onoga koji dolazi "kao što je u knjizi pisano". Pogledajmo rodoslovlje dvanaest plemena Izraela i poruku koju Bog kroz njih ima za nas.

Redosled rođenja dvanaest plemena Izraela

 • Ruvim - Gle, sin (Pogledaj sina)
 • Simeon - Čuj ga (Čuj me)
 • Levi - Pridruži se (Meni)
 • Juda - Slavi ga (Sada ću slaviti Gospoda - Slava)
 • Dan - Sudija
 • Neftali - Borba
 • Gad - Uspeh
 • Asir - Srećan i blagosloven
 • Isahar - On donosi nagradu
 • Zavulon - Stanovanje sa nama
 • Josif - Dodaće
 • Venijamin - Sin moje desnice

"Gle, sin! Čuj ga i pridruži se! Slavi Ga. Prosudi njegovu borbu i uspeh. Srećan sam i blagosloven, jer on donosi nagradu. Stanujući sa nama, dodaće, jer je On sin moje desnice." (Samo imena - njihova značenja su naglašena.)

Šta ti ovo govori? Za mene je ovo glasna i jasna poruka Evanđelja.

A sada pogledajmo poruku za 144,000 u Otkrivenju, sedmoj glavi. Ovde ponovo imamo decu Izraela, ali ne po redosledu rođenja. Takođe zapazi da je Dan zamenjen Manasijom.

Lista 144,000 u Otkrivenju:

 • Juda - Slava - Proslavi ga
 • Ruvim - Gle, sin (Pogledaj sin)
 • Gad - Uspeh
 • Asir - Sreća (Srećan i blagosloven)
 • Neftali - U tvojoj borbi
 • Manasija - On ce učiniti da zaboraviš
 • Simeon - Čuj ga (Čuj me)
 • Levi - Onaj koji je pridružen; dodat (Pridruži se)
 • Isahar - On će doneti nagradu
 • Zavulon - Stanujući sa nama
 • Josif - Neka Bog doda (On će dodati)
 • Venijamin - Sin moje desnice

Sad to primenimo:

"Slavi i pogledaj Sina. Uspeh i sreća su Njegovi. U tvojoj borbi, Izraele, On će učiniti da zaboraviš prošlost i čuješ Ga. Onome ko je pridružen, dodat, On će doneti nagradu. Stanujući sa nama, neka Bog doda sinu moje desnice."

Svako ime nosi u sebi ponešto od onoga sto nas Otac želi da znamo. Mnoge poruke imaju jasne karakteristike proroštva, kao na primer Davidovo rodoslovlje u Ruta 4:18-22. Pogledajmo ga zajedno sa paralelnim mestima koja nagoveštavaju Hrista, Mesiju.

 • Fares - Procep, prolom (Isa. 58:12)
 • Esrom - Opkoljen, okružen, zatvoren (Isa. 58:12; Ps. 22:12)
 • Aram - Velik; visok (Isa. 6:1)
 • Aminadav - Moj rođak je plemenit (Ruta)
 • Nason - Prorok; predskaživač (Lk. 24:19)
 • Salmon - Obučen, odora; haljina (Ps. 93:1)
 • Voz - U njemu je snaga (Ps. 93:1)
 • Ovid - Sinu se pokloni; sluga (Isa. 53)
 • Jesej - Moje postojanje; koji održava život (Jn. 6:35; Jn. 11:25)
 • David - Voljen, ljubljen (5. Moj. 33:12; Mk. 1:11; Lk. 20:13; Ef. 1:6)

Pravilnim prepoznavanjem pojedinih ličnosti iz ove loze razotkrivamo tajnu skrivenu u reči Božjoj. U Isaiji 58:12, Gospod "opravlja razvaline, prolom" kao onaj koji posreduje za nas.

Psalam 22:12 govori o volovima koji ga opkoljavaju na krstu: slika ljudske tvrdoglavosti. Takođe, Isaija u 6:1 vidi Gospoda "kako sedi na prestolu, visokom i uzdignutom." U Ruti vidimo Voza kao rođaka koji je plemenit o kome rabini uče da je bio sudija - "ibzan" Vitlejema, Sudije 12:8-10. Dakle, Voz je doslovno slika Mesije koji vlada u pravednosti.

Niti, ili tragovi se takođe nalaze i u Novom zavetu. Doktor Luka u svojoj knjizi, u 24. glavi devetnaestom stihu nam kaže: "Isus Nazarećanin, koji bješe prorok, silan u djelu i u riječi pred Bogom i svijem narodom."

Njegove osobine su naglašene u načinu na koji je odeven u 93. Psalmu: "Gospod caruje. Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiljena tvrda i neće se pomeriti." Ipak, Isaija 53 oslikava priliku trpećeg sluge kome će se jednog dana klanjati za sve što je učinio za nas.

Ceo Novi zavet upućuje na Mesiju Isusa kao onoga koji održava naš život, postojanje. Evanđelje po Jovanu 6:35 i 11:25 su samo dva od mnogih primera Onoga koji je sam izvor zadovoljenja naših potreba.

Konačno, vidimo Mesiju kao "ljubljenog od Boga" u 5. Mojsijeva 33:12, Marko 1:11, Luka 20:13 i Efescima 1:6.

Primenimo ovo opet:

"Prolom je zatvoren. Veliki i plementi prorok, predskazivač je ON. Obučen - u Njemu je snaga. Sinu se klanjaju, sluzi koji je moje postojanje, održavatelj života, ljubljen od Boga".

Ponovo imamo još jednu snažnu i upečatljivu Božju vest koja nam govori o Njegovom Sinu i planu spasenja.

Hajdemo dalje i pogledajmo šta mogu da nas iz Pisma nauče Dvanaest proroka? Oni kao celina daju veoma interesantnu i iznenađujuću poruku.

Imena Dvanaest proroka - po kanonskom redosledu:

 • Osija - Spasenje, spasiti, Jahve je spasenje, onaj koji spasava. (2. Moj. 15:2; Ps. 18:46; Ps. 62:7; Mih. 7:7)
 • Joil - Jahve je Bog, Bog Jahve. (1. Moj. 2:4; 1. Moj. 3:8; 2. Moj. 3:15,18; Isa. 3:15)
 • Amos - Nosač bremena. (2. Moj. 18:22; 4. Moj. 11:17; Jer. 17:27; Gal. 6:2; 1. Pet. 5:7)
 • Avdija - Sluga Jahveov, poklonik Jahveov. (4. Moj. 34:5; Is.N. 1:13; Isa. 44:1; Jer. 30:10; Otk. 4:10)
 • Jona - Grlica, golub; hebrejski izraz za pravednost. (Ps. 5:12; Jer. 23:6)
 • Mihej - Ko je kao Jahve, ko je kao Bog, ko je kao Bog Jahve. (2. Moj. 8:10; 4. Moj. 18:15; Ps. 113:5)
 • Naum - Milostiv, uteha od Jahvea, utešitelj, uteha. (Plač 3:22; Zah. 7:9-10; Lk. 2:25; Rim. 15:5, 2. Sol. 2:16)
 • Avakum - Žarko grli, koji prihvata, teži, prigrli. (1. Moj. 48:10; Priče 4:8; Pesma 2:6; Pesma 8:3; Jn. 15; Jev. 11:13)
 • Sofonija - Sakrio ga Jahve, Jahve skriva, koji je kao blago Jahveu, skriveno blago.
 • Agej - Moji praznici, praznici Jahvini, svetkovanje. (3. Moj. 23:2; 3. Moj. 23:44)
 • Zaharija - Bog je zapamtio, onaj koga se Bog seća, pamti. (1. Moj. 8:1; 1. Moj. 19:29; 1. Moj. 30:22; 2. Moj. 2:2; Jer. 31:34)
 • Malahija - Moj Anđeo, Anđeo Jahvin, Njegov glasnik. (Agej 1:13; Mal. 2:7; Mal. 3:1)

Ovo su imena sa kojom ćemo raditi da nađemo skriveni smisao. Navedeni prevodi imena i stihovi u vezi sa njima daju najopštija značenja koja se mogu naći za Dvanaest proroka (dati su samo neki od stihova, ima ih svakako mnogo više). Vidi šta će iz toga proizaći. Svako ime pred nas iznosi živu SLIKU MESIJE - kao spasenja, On je nosilac našeg bremena, naša uteha, naš čokot koji prigrljavamo. On je nas subotnji počinak, On je nada, naš život, naše blago i naše sve u svemu. Neka je Bogu večni blagoslov!

Lista Dvanaest proroka - kanonski redosled:

 • Osija - Spasenje
 • Joil - Jahve je Bog
 • Amos - Nosač bremena
 • Avdija - Sluga Jahvin
 • Jonah - Grlica, ili pravednik
 • Mihej - Ko je kao Jahve
 • Naum - Milostiv
 • Avakum - Žarko prigrli
 • Sofonija - Koga je Jahve sakrio
 • Agej - Moji praznici
 • Zaharija - Bog se setio
 • Malachi - Glasnik Jahvin

A sada to primenimo:

"Spasenje, Jahve je Bog. Nosač bremena, sluga Jahvin, Grlica - pravednik, koji je kao Jahve milostiv. Žarko prigrli koga Jahve sakri u mojim praznicima, jer Bog se setio glasnika Jahvinog."

Lista Dvanaest proroka: hronološki redosled:

 • Avdija - Poklonik, sluga Jahvin
 • Joil - Jahve je Bog
 • Jonah - Grlica, ili pravednik
 • Amos - Nosač bremena
 • Osija - Spasenje
 • Mihej - Ko je kao Jahve
 • Naum - Utešitelj
 • Sofonija - Jahve skriva
 • Avakum - Onaj koga grle, prigrljen
 • Agej - Moji praznici
 • Zaharija - Pamćenje
 • Malahija - Moj glasnik

Primenimo ovo opet:

"Pokloniče Jahvea, Jahve je Bog, pravedan nosač bremena, tvoje spasenje; ko je kao Jahve - utešitelj? Jahve skriva onoga koga prigrljavaju moji praznici. Pamti mog glasnika."

Ono što ovde imamo je obećanje poklonicima, Božjim slugama. Bog će sakriti one koji prigrle Njegove praznike i pamte Njegovog glasnika, Njegovog Hrista - Mesiju, vidi Sofonija 2:3. Svetkovine praznika Gospodnjih su predivan album slika Njegovog celog plana za čovečanstvo. On ih je dao Izraelu da ih drže, ali ih daje i svima onima koji su kroz veru prikalemljeni u dobra Izraela kao što je bila Ruta. Jesi li i ti prikalemljen?

Ako nisi verovao ili verovala do sada, molim te da razmotriš svoju potrebu za spasenjem u svetlu istine otrivene u Njegovoj reči i daš Bogu mesto u svome srcu prihvatanjem Njegovog sina kao svoga Izbavitelja i Gospoda. On će ti oprostiti sve grehe, dati mir, radost i na kraju život večni.

Ako već veruješ, moja je nada da je ovaj mali izlet u tajne Biblije bio interesantan i da će još više rasplamsati tvoju ljubav prema Bogu i želju za dubljim proučavanjem Svetog Pisma. O, da nam Gospod još više otvori oči da vidimo čuda Njegove reči i da joj tvrdo verujemo! Ps. 119:18.

Izvor: Mayim Hayim Ministries. Priložio: Vlatko Dir.
Tagged: isus| izrael|
"Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte."
- Jovan 14:1

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 691
Ukupno: 2671678
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/004/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.