Naslovna » Magazin » Arhiva » #22 » ....

Dobro tlo

Jarmila Kalko
"A posejani na dobru zemlju, to je koji sluša reč i razume, koji rod rađa i donosi, jedan po stotinu, drugi po šezdeset, a treći po trideset." (Mt. 13, 23)

Poređenje o "sejaču" (Mt. 13,3-23) nam pokazuje prvo na Gospoda, koji kao sejač rasipa svoje seme. Pri tome primetimo da On to radi velikodušno, ne škrto. Radosno i pun očekivanja da će prosuto zrno doneti ploda. Takav je naš Gospod - prosipa seme svoje Reči velikodušno i radosno u tvoje srce.

Radosno očekuje tu promenu koju će Njegova Reč učiniti u tvome životu. Jesi li svestan te činjenice kada otvoriš Sveto pismo ili slušaš propovedanu Reč Božiju? To je vreme kada Gospod seje u tvoje srce silnu Reč Božiju koja te može promeniti.

Drugo što možemo videti u ovom poređenju je različit način primanja tog semena. Jedno uopšte nije upalo u tlo, drugo je upalo ali ne dovoljno duboko, treće je čak počelo i da raste, ali je bilo ugušeno korovom a četvrto je donelo ploda.

To je ustvari slika kako ljudi prihvataju Reč koju Gospod tako velikodušno seje u njihova srca. Sigurna sam da je, dragi prijatelju, i tvoja želja da budeš kao to četvrto tlo, ali moram ti reći da to ne ide automatski. Varamo se ako mislimo da je neko automatski plodno tlo. Razmisli samo - zar se zemlja ne mora pripremiti pre nego što se u nju nešto poseje? Tako i ti ako želiš da budeš dobro tlo za Reč Božiju, hteo ne hteo, moraš proći kroz određene faze. U tvome životu mora postojati:

a. Vreme pripreme

Vreme kada ćeš dozvoliti da Božiji Duh omekša tvoje srce i kada ćeš da ukloniš svaki "kamen" i "korov" iz njega. A to je stvar odluke, stvar volje. Božiji Duh može da te omekša, pokaže stvari koje treba da ostaviš, ali te ne može i neće terati da to i uradiš. To je na tebi. To treba da želiš. Ti se moraš otvoriti i reći: "Gospode, želim biti promenjen."

I kada to učiniš, onda treba da poslušaš sve što ti On bude rekao. U vreme pripreme Bog će ti menjati prioritete, učiniće da gledaš na svoj život sa Njegove tačke gledišta. Kada On zaore u tvoje srce - izbaciće na površinu sve što je prepreka da budeš plodan. Odjednom ćeš shvatiti da ne možeš biti površan u svom odnosu sa Bogom, da hrišćanstvo nije samo "tanak sloj dobrog tla" na kamenju, pobožna maska, ispod koje se krije telesnost, svetovnost ili jednostavno rečeno tvoje "ja".

Taj "ja" - kamen, mora biti uklonjen jer će braniti Božijoj Reči da pusti korenje u tebi i da te menja. Shvatićeš takođe da nije svejedno na šta trošiš svoje vreme i snagu. Brige ovog sveta, prevara, bogatstva - to nisu sitnice. One su kao "slatki otrov": dok ih gutaš - milina, ali kraj svemu tome je smrt. (Vidi Lk. 12,13-21; 1. Tim. 6,6-10). U vreme pripreme Bog će se pobrinuti, da ono što On smatra da je "korov" - smatraš i ti!

Želiš li biti plodno tlo? Onda u tvome životu mora postojati vreme pripreme kada ćeš biti otvoren i spreman da te Duh Božiji drobi, čisti i produbljava i to u svakoj oblasti tvoga života.

b. Vreme sejanja

Od bogatih plodova neće biti ništa iako je u pitanju meko, duboko i čisto tlo, ako se u njega ne baci seme. Zato i u tvome životu mora postojati vreme kada ćeš kao Marija sedeti do Isusovih nogu i slušati Ga. Vreme, kada ostaviš sve po strani, da bi slušao Gospoda. Čitati Sveto pismo, slušati i razmišljati o njemu i slušati kako ti ga Gospod tumači.

Nema žetve bez setve. Neće biti plodova bez toga da odvojiš vreme za zajedništvo sa Gospodom uz Božiju Reč. Možda ćeš reći: "Ali je nemam vremena!" A ja te pitam: "Da li ti onda stvarno želiš da budeš dobro tlo?" Onaj ko to stvarno želi, ostavlja sve radi Hrista! (Vidi Lk. 14,25-33 i Lk. 9,57-62).

c. Vreme čekanja

To je nešto sa čime imamo velikih problema, jer smo navikli na ekspres stvari. No, ovaj odeljak nam pokazuje i to da na žetvu treba da čekamo. Reči Božijoj, takođe, treba vreme da naraste i sazri u nama. Neke promene u našem karakteru se neće desiti preko noći.

A isto tako i neka obećanja, koja nam je dao Bog, neće se odmah ispuniti. Ispuniće se, ali u Božije vreme. l to što ti se može desiti jeste da isčupaš Reč iz tvoga srca, jer si hteo da vidiš žetvu pre vremena. Nekim stvarima treba vreme i ti moraš da naučiš da čekaš - kao Avram na Isaka. Ako želiš biti dobro tlo, jesi li uračunao u svoj odnos sa Hristom i ovo vreme čekanja? Budi pažljiv da zbog svoje nestrpljivosti ne "pomogneš" Bogu i onda doživiš puno razočaranja.

d. Vreme žetve

To je vreme kada vidiš promenu, koju je Reč Božija u tebi donela. To su misli, reći i dela, koja proslavljaju "sejača" - tvoga Gospoda. To nije nešto čime se ti možeš pohvaliti, već čime se može pohvaliti tvoj Gospod. To nije tvoja svetost na kojoj si ti neumorno radio. To je svetost Isusa Hrista, koji prebiva u tebi! l ona se može primetiti u tvom razmišljanju, tvojim rečima i tvome ponašanju. To je žetva! Kada ne živiš više ti nego Hrist u tebi! Tada je tvoja hrana "u tome da izvršiš volju onoga koji te je poslao i da svršiš njegovo delo" (Vidi Jn. 4,34). Njegove reči prešle su u tvome životu u delo!

Želiš li u tvome odnosu sa Hristom da dođeš do ove žetve? Verujem da hoćeš! Dozvoli onda da nebeski sejač pošalje svog Duha u tebe i pripremi tlo, sedi do Isusovih nogu i slušaj Njegov glas, budi strpljiv i žetva će doći! Da doći će! Dobro tlo doneće roda!

Izvor: GLAS JEVANĐELJA, 5/2003.
"Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu. On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša."
- Psalam 66:8-9

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 6
Ukupno: 2600799
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/022/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.