Naslovna » Magazin » Arhiva » #50 » ....

Duhovni apetit

John McLadle

Kako pomoći ljudima u vašoj crkvi da se više nasite BOGA? Da imaju konstantnu glad za Bogom i Božjim stvarima?

Lekari kažu da je apetit nešto što nas održava u životu, naše telo na taj način traži hranu da bi dalje funkcionisalo - živelo. Zar sa "duhovnim apetitom" treba da je drukčije (Otk. 3:1)?

Evo nekih "recepata" iz duhovne kuhinje, koji bi svojim mirisima mogli da izazovu PROBUĐENJE povećane gladi za Bogom...

1. Voli Boga celim svojim srcem, dušom, mišlju i snagom. To znači da u prisustvu drugih ljudi, budeš to što jesi, da se ne stidiš Hrista. Pokazuj ljubav prema Bogu ne samo rečima, već i delima, svim ljudima a naročito onima koji su u veri. To je zarazno i drugi će uskoro slediti tvoj primer.

2. Voli druge ljude u sili Božje milosti. To znači: pokaži im veličinu Hrista u Njegovoj ljubavi prema njima, tako što ćeš ih voleti. Ne budi pristrastan, čuvaj se toga, jer to vodi u licemerje i sablazan.

3. Govori im o ljudima koji su bili opčinjeni Božjom lepotom i slavom. Prepričavanje ljudskih istinitih iskustava sa Bogom, uvek podstiče ljude da više traže Boga. Čitaj biografije i svedočanstva velikih Božjih slugu. Skreći pažnju na biografije ljudi u čijem životu centralni položaj ima Bog. Borbe i pobede hrišćana koji su upoznali slavu i veličinu Boga, jesu jako podsticajne i primamljive.

4. Moli se za ljude, moli sa ljudima - da njihova srca omekšaju, da postanu nežnija i sposobna i spremna da upijaju Hristovu lepotu. Da im Bog da srca koja su pokajnička, i koja čuju Božji glas. Uči ljude, kako treba da se mole za promenu njihovih sopstvenih srca - tj. uči ih kako treba da se mole zajedno sa psalmistom: "Učini mi, Bože, čisto (sveto) srce, i duh prav (pravedan) ponovi u meni." (Ps. 51,10). Shvati i podeli sa drugima: Bogu je na prvom mestu stalo do toga da naša srca budu drukčija - sveta i čista. Ohrabri ljude da ispovedaju i da se odreknu grehova koji ih uništavaju, usled kojih se osećaju kao nepravednici, i koji bojkotuju svoj duhovni rast i okreću leđa naklonosti Božjoj.

5. Budi uzor ljudima u čitanju Biblije. Pokaži im da duboko razmišljaš i analiziraš Reč Božju. Većina ljudi ne zna: kako razumeti, kako koristiti Reč, frazu ili rečenicu iz Biblije; kako je naučiti napamet a zatim iznova i iznova analizirati (Is.N. 1:8), posmatrati je sa različitih strana, pokušati odgovoriti na pitanja koja se sama postavljaju, izvedene zaključke primeniti u svome životu, razmišljati o analogijama. Upravo usred ovakvih analiziranja dešava se da odjednom sok iz "voća blagoslova" počne da curi i puni prazne čaše unutar duše.

6. Pokaži ljudima kako mogu pronaći i za sebe usvojiti konkretna i specifična Božja obećanja. Kada Pavle govori u poslanici Rimljanima 15,13: "A Bog nade da ispuni vas svake radosti i mira u veri...", pokazuje da radost i mir nastaju tek kada verujemo Božjim dragocenim i velikim obećanjima. Ljudima je potrebno više i konkretnijih obećanja koja bi čuvali u svojim srcima i razmišljali o njima po ceo dan. Naravno, da bi ih pronašli za sebe, moraju čitati Bibliju.

7. Pomozi ljudima da se nauče kada treba ugasiti televizor. Danas, u današnjoj kulturi ne postoji boljeg ubice ljudskog duha od televizije. Čak i takozvani "kvalitetan program" je u velikoj meri banalan, i na niskom nivou, i jako daleko od toga da u nama podstakne bogatu i duboku sposobnost za radošću sa Bogom, ustvari, on je ubija. Kada u sve to dodamo još i veliku gomilu sugestivnih reklama, koje su zastupljene na svim TV kanalima, uopšte nije čudno što je veliki broj hrišćana, koji ispovedaju svoju veru u Hrista, duhovno nesposobni da prežive visoke misli i duboke emocije - postali su ravnodušni, tj. "mlaki".

8. Uči ljude da usmere svoju radost na male, sitne i svakodnevne stvari i da se nauče zahvalnosti, jer je Bog veran i brižan i u njima. I čoveka, koji na prvi pogled uopšte nema radosti, mogu neke stvari učiniti srećnim. To može da bude njegova porodica. To može biti pogled na zvezdano nebo. To može da bude i pecanje, planinarenje, šetnja po šumi, itd. Pomozi ljudima da naprave iskorak - da iskoriste ovaj predivni temelj koji imaju u svojim dušama, a koji se zove "radost" i pokušaj da je preseliš iz prirodnog u natprirodno, kroz delo vere u Boga, onog, koji je stvorio porodicu, zvezdano nebo ili planine. Pomozi im da sagledaju, da sve lepote koje ih u ovom životu čine ushićenim, i koje bude raskoš u njihovim srcima, jer sve to su ustvari samo darovi od Boga i odraz njegovog karaktera i njegove dobrote prema nama. Ako su sposobni da se raduju zbog normalnih životnih stvari, onda će i kroz milost Svetoga Duha biti kadri da poseduju ovu radost i u mračnim hodnicima svoga života i tako i tada da poseduju radost u Bogu.

9. Uči ih, da je bol, tuga i progonstvo sastavni deo života jednog hrišćana, da nas Bog kroz to jača, da stradanje nije vredno da se upoređuje sa slavom, koja treba da bude objavljena, da je Bog veran i da ih nikad ne zaboravlja, nikada.

Delovanje prema ovim savetima bi trebalo pomoći ljudima, da njihov "duhovni apetit" ponovo proradi. No, znaj da je najbolje posmatrati svoju sopstvenu dušu, i pronalaziti šta je to u njoj što donosi tebi radost i ljubav prema Bogu i šta je to što tako rado želiš podeliti sa drugim ljudima.

I zapamti! Krajnji ishod svakog povećanog "duhovnog apetita" kod nekog vernika može biti njegovo lično PROBUĐENJE, a na kraju i cele crkve.

Izvor: Preuzeto sa Interneta. Skraćeno i parafrazirano.
Tagged: probuđenje| crkva|
"Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije."
- Jovan 3:3

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 649
Ukupno: 2599664
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/050/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.