Naslovna » Magazin » Arhiva » #81 » ....

Jehovini svedoci - kako im pomoći

Aleksandar Jovanović

Grupa koja sebe naziva Jehovinim svedocima poznata je svuda po svetu, pa i kod nas. Tipično idu u parovima, od kuće do kuće i nude svoju literaturu pokušavajući da zapodenu razgovor o veri ili Bogu, da bi možda eventualno, ako je osoba otvorena i zainteresovana kod nje u kući držali časove proučavanja Biblije.

Ono što većina evanđeoskih hrišćana pomisli pri pomenu Jehovinih svedoka je to da se radi o još jednoj hrišćanskoj denominaciji. No, činjenica je da se tu ustvari radi nehrišćanskoj sekti. Jehovini svedoci se uvek pozivaju na Bibliju, no, njihova učenja su u kontradikciji sa Biblijom. Broj njihovih neortodoksnih učenja je velik, a među njima i to da Bog nije Trojstvo, Isus nije Bog već arhanđel Mihajlo, Sveti Duh je bezlična sila, spasenje se stiče delima, Isus nije razapet na krstu, već na uspravnom stubu, i mnogo šta drugog. Drugim rečima, oni nisu hrišćani, jer odbacuju osnovne i temeljne doktrine Svetog pisma. Detaljnije o njihovim učenjima možete pronaći na http://svjedoci.net/. Ovaj sajt veoma detaljno obrađuje učenja ove grupe.

Ono što želim ja postići ovde, je to da podstaknem braću i sestre u Hristu da ako poznaju nekog iz ove grupe učine sve što mogu da toj osobi pomognu. Jer to su ljudi koji ne poznaju Gospoda i kojima je spasenje potrebno kao i svakom drugom.

Uz Božiju pomoć, ja sam relativno skoro imao privilegiju da jednoj porodici pomognem da se iz kandži ove sekte izvuče, i želeo bih da neka od svojih iskustava podelim ovde sa vama.

Prvo bih da krenem od onoga što hrišćani ne bi trebalo da sa njima rade, a to je da argumentuju doktrinu. Problem nas, kao hrišćana, često ume da bude taj da jednostavno želimo da argumentujemo doktrinu na osnovu stihova koje znamo. Kada sami naučimo da se spasenje dobija verom, da je Isus Bog i sl., često smo željni da svoje znanje dokažemo debatujući sa osobama koje misle drugačije od nas. Na neki način, željni smo i da sami sebi dokažemo da znamo zašto verujemo u to što verujemo. Sam sam prošao kroz tu fazu i potpuno je razumem, međutim, Gospod me je naučio da je ovaj pristup veoma često pogrešan, a kod Jehovinih svedoka zagarantovano donosi neuspeh. Mada zvuči nelogično, postoji nekoliko razloga ta ovo.

Prvi razlog je to da su Jehovini svedoci sekta u kojoj se upražnjava veliki stepen "ispiranja mozga" svojih članova, i drži se članstvo pod kontrolom i u stalnom strahu. Naravno, nije u pitanju grupa koja će se fizički razračunavati sa otpadnicima iz svoje sredine, ali verovatno je upravo to i razlog što je stepen "ispranosti mozga" kod ove grupe jako podcenjen.

Da bi smo ovo bolje razumeli, pođimo od "izvora" doktrine Jehovinih svedoka - udruženja Kule stražara. Ovo je centralni organ, koji fabrikuje sve lažne doktrine u koje Jehovini svedoci veruju i sebe predstavlja za jedinog istinskog Božijeg predstavnika na Zemlji. Vernik koji ikad dovede u pitanje integritet Kule stražara, ili neke od njenih glavnih doktrina, rizikuje razne disciplinske mere, počev od manjih neprijatnosti, do potpunog isključenja iz zajednice. Problem je taj što ako se vernik isključi iz zajednice, njegova cela porodica (roditelji, bračni drug, deca) mora da se od njega u potpunosti izoluje - da prekine odnos sa njime. Mnogo je porodica rastureno na ovaj način, i mnogi Svedoci koji sumnjaju u Kulu stražaru i njene doktrine, jednostavno ćute i trpe, jer se plaše gubitka porodice, prijatelja, pa čak i krova nad glavom.

Jedan bivši Jehovin svedok iz Australije je svedočio da je počeo da sumnja u njihova učenja i zbog toga postao vidno depresivan. Supruga ga je pitala zašto je depresivan, i on joj je iskreno odgovorio. Kaže da ga je istog dana prijavila starešinama i ostavila ga. Naime, i ona sama se verovatno plašila isključenja, koje bi sledilo ako se sazna da joj je muž "sumnjičav" a ona ga nije prijavila i ostavila. Ovaj strah, dakle, nikad ne smemo da podcenimo. On je jedan od razloga iz kod argumentovanje doktrine kroz biblijske stihove retko kad urađa plodom. Pored toga, Jehovini svedoci veruju da je spasenje jedino moguće unutar njihove "Božije organizacije", tj. njihove sekte. Strah od napuštanja (odbacivanja) je, dakle, ogroman.

Još jedna od stvari koje kod Jehovinih svedoka moramo da razumemo je to da je u pitanju jako discpilinovana grupa. Pošto veruju u spasenje delima, oni izvršavaju sve što im organizacija nalaže. Jedan od tih zahteva je poseta crkvi pet puta nedeljno. Tada se, između ostalog, obučavaju kako da pridobiju nove vernike. Međutim, tu se i obučavaju od koga treba da se klone. Ako ste imali prilike da sa njima argumentujete, možda ste primetili da obično vole da forsiraju određene teme, kao npr. to da Isus nije Bog, ili da je korišćenje imena Jehova obavezno, tradicionalno hrišćanstvo je lažno itd. To je zato što su iz tih tema konstantno obučavani, oni smatraju da ih razumeju i znaju i brzo će navesti stihove koji, na prvi pogled, dokazuju njihova učenja. Ako pomenete nešto sa čim se pre nisu sreli, obično će gledati da tome nekako izvrdaju i da ne debatuju na licu mesta, već kažu da će proučiti pa se vratiti. Pre nego što priznaju da nešto ne znaju, dobar deo njih će pokušati da teme preokrenu natrag na ono šta misle da dobro znaju. Jedno od uputstava koje imaju je to da ako procene da previše dobro poznajete teologiju, otići će i neće se više vraćati. Deo njihove discipline ogleda se čak i u tome da ne posećuju Internet sajtove koji im nisu odobreni, tj. literaturu. Kula stražara ih naučava da te pisane sadržaje vode otpadnici od Jehovinih svedoka, i da su to Satanine sluge, te ne treba verovati bilo čemu što kažu. Stoga upućivanje na mnoge članke verovatno neće uroditi plodom.

No, problemi ne prestaju tu. Kula stražara ima i svoj "prevod" Biblije - Novi svet. Reč prevod sam stavio u navodnike, jer je u pitanju prerada a ne prevod. Mnogi ključni stihovi koji upućuju na Isusovo Božanstvo su malo prerađeni, a što je dovoljno da potpuno promene smisao teksta. Prerađeni su i drugi stihovi "nepodobni" lažnom učenju ove grupe. Iako Jehovinim svedocima nije zabranjeno da koriste druge prevode, prevod Novi svet je onaj kome se uvek obraćaju kao krajnjem autoritetu. Iz tog razloga koristiti stihove poput Jovan 1:1, ili Kološanima 1:16 ne pomaže u ukazivanju istine da je Isus Bog.

Na kraju, morate da shvatite da Jehovin svedok koji vam dolazi na vrata smatra da ste vi u potpunom mraku, a on je taj koji ima svetlost. On nije spreman da od vas ništa nauči, niti prizna da je od vas nešto naučio, već je samo tu da vama prenese ono što ima. Vaše ubeđivanje odmah pada u vodu, jer je ono u startu mentalno blokirano, a bilo koja literatura koju date biće odbijena.

Kako im onda pomoći? S obzirom da odbijaju da čitaju bilo čiju literaturu sem one koja je "odobrena", i ne slušaju argumente drugih, ostaje jedan način, mada zahteva puno predznanja i suptilnosti. Taj pristup se sastoji u postavljanju logičnih pitanja. Ako se, malo po malo, Jehovinom svedoku kroz pitanja ukaže na mnoge očite nedoslednosti u učenju Kule stražara, on ili ona će uz Božiju milost, početi da sumnja i dublje istražuje na svoju ruku i time, nadamo se, saznati Božiju istinu.

No, kako pristupiti Jehovinin svedocima tako da su otvoreni da čuju naša pitanja? Suština pristupa sastoji se u ovome: Jehovini svedoci će prema vama biti mnogo otvoreniji, i biti mnogo radiji da na vaša pitanja odgovore ako smatraju da ste osoba koja želi da sazna o njima iz prve ruke. Ako prihvatite njihova proučavanja Biblije, dobićete otvorena vrata da pitate pitanja. S druge strane, ako se iz starta postavite kao protivnik, naići ćete na odbojnost, i više će od vas zazirati nego što će želeti da pronađu odgovore na pitanja koja vi postavljate.

Postavljanjem logičnih pitanja tokom tih sesija imate šansu da posejete seme sumnje u doktrine Kule stražara, a potom i u samu Kulu stražara. Ova pitanja mogu se plasirati taktički tako da ih ima dovoljno da posle svake sesije Jehovin svedok ode kući sa nečim o čemu može da razmišlja. Tek kad se ova sumnja dovoljno razvije, možemo se nadati da će proučavati i doći do spoznanja istine. Ovo se teško postiže u jednoj ili dve sesije, i zahteva upornost i istrajnost.

Prvo što treba uraditi je prihvatiti njihovu ponudu da proučavate Bibliju zajedno. To će ih jako odborovoljiti prema vama, i dati vam mnogo više slobode da pitate provokativna pitanja, nego li ako vas smatraju protivnikom. Iskreno, proučavanja su s početka jako dosadna i čini se kao da su pravljena za decu, no zarad ljubavi treba ih istrpeti.

Neke od stvari koje bih predložio za tok tih sesija su sledeće.

Ne pokazujte odmah sve karte. Ne morate Jehovinom svedoku odmah predočiti sve što znate o njihovoj grupi, jer to može imati kontradiktoran efekat. Naravno, ne koristite neistine o tome koliko o njima znate. Dobra stvar je to što i oni sami, u početku, ne vole da puno pričaju o Kuli stražara, već se fokusiraju na doktrinu.

Ne postavljajte previše različitih pitanja u jednoj sesiji. Efekat koji želimo da postignemo je to da odu kući s nečim što će morati da prouče, no želimo da svaka sesija ostane koliko toliko prijatna, jer nam to govori o tome da će se i sledeće nedelje vratiti. Iako sam lično pokušavao da ih ne preopteretim pitanjima, jedan dugogodišnji Jehovin svedok mi je priznao da posle svake sesije sa mnom "ima poteškoća da mirno spava".

Pitanja postavljajte planski. Oni će vam unapred dati knjižicu da iz nje proučavate, te tako unapred možete planirati koja će pitanja pratiti prirodan tok lekcije. No, i sa pitanjima treba biti oprezan. Oni se strogo i nekritički drže onog čemu su naučavani, te svako odstupanje od programa može da ih izbaci iz koloseka. Na primer, jedan mi je jednom prilikom govorio o Božijim divnim karakteristikama. Nabrojao je četri, među kojima nije bila svetost. Ja sam, bez namere da izazivam pometnju, pomenuo kako sam čitao da je svetost Božija najvažnija karakteristika. On me je nemo gledao nekoliko sekundi, sa izrazom koji mi je govorio da želi da se složi sa mnom, ali da nije siguran da li sme, jer to nije napisano u lekciji. Pitanja zato treba postavljati oprezno i planski.

Postavljajte pitanja na pozitivan način. Umesto reći "ovo učenje je besmisleno, jer...", efektivnije je reći "želim da razumem ovo što piše, ali imam poteškoća da ovo vežem u smisaonu celinu, možete li da mi objasnite...". Svedoci, kao i svi drugi ljudi, radije će odgovori na pozitivne nego na negativne stimulanse.

Ako ne dobijete odgovor, ne forsirajte tu činjenicu. Ja sam postavio veliki broj pitanja tokom proučavanja i nisam dobio zadovoljavajući odgovor ni na jedno, a većinu pitanja nisu ni pokušali da odgovore, već su samo pitanje zapisali i rekli mi da će to proučiti. Kada na pitanje ne bih dobio odgovor, nisam to forsirao i vraćao se na to. Želeo sam da ih ostavim sa činjenicom da postoje pitanja na koje ne mogu da odgovore, u nadi da će to samo po sebi započeti lavinu sumnje.

Ukažite na pozitivne strane Jehovinih svedoka. Da se sve ne bi svelo na postavljanje teških pitanja i ostavilo neprijatan osećaj. Ja sam, kad kog sam mogao, isticao stvari koje su objektivno istinite, npr. da su Svedoci jako fini ljudi, da je njihova revnost za evangelizaciju nešto što je vredno poštovanja, itd.

Ne dozvolite im da skreću sa teme. Jehovini svedoci smatraju da određene teme odlično poznaju i da mogu da vas lako ubede u neke stvari. Problem je to što vrlo često, ako postavite teško pitanje, oni pokušaju da temu skrenu na njima lakši predmet. Npr., jednom prilikom sam im govorio kako sam u njihovoj knjižici čitao argumente da je Isus u stvari arhanđel Mihajlo, no tražio sam dodatna pojašnjenja, jer su svi navedeni argumenti bili šuplji, i lako oborivi, a naveo sam i neke stihove (npr. Danilo 10:13) koji ukazuju na suprotno. Jedan je odgovorio "Pa vidiš, Trojstvo je besmislen koncept jer...". Učtivo sam ga prekinuo i podsetio da ne govorimo o konceptu Trojstva, već o njihovim argumentima da je Isus arhanđel Mihajlo.

Proučite što više o Jehovinim svedocima. Naročito važno je znati koji stihovi u njihovoj Bibliji nisu promenjeni od strane Kule Stražara, te se mogu koristiti u raspravama sa njima. Na Net-u postoji puno dobrih resursa, naročito na engleskom, a na hrvatskom puno može pomoći prethodno pomenuti sajt http://svjedoci.net/. Npr., jedna od njihovih specifičnosti je da se oni protive slavljenju Božića iz tog razloga što on ima paganske korene. Iako je njihova tvrdnja neosporna, činjenica je da velika većina hrišćana danas i ne zna da je to slučaj, te Božić vezuje samo sa rođenje Isusa Hrista, i tako ga proslavlja. To je podstaklo sledeći razgovor:

Ja: "Čitao sam da su burme paganskog porekla, da li mislite je ispravno da nosim burmu?"

Jehovin svedok: " Pa, znaš, nije u pitanju poreklo, već značenje koje joj ti pridaješ."

Ja: "Znači, kao proslava Božića?"

Jehovin svedok: "Da... u stvari ne, ne, ne! Božić je nešto sasvim drugo!"

Tema se tu okončala i nisam dobio odgovor kako je to "sasvim drugo", no nije bilo potrebe da dalje pitam.

Pored prethodno navedenog, želeo bih da spomenem i sledeće: pitanja bi u početku uvek morala biti samo o doktrini, ne o integritetu Kule stražara. Ako im ikad predočite mnogobrojne dokumentovane greške i korenske promene u doktrini Kule stražara, oni su podučeni da vas jednostavno ignorišu i odu. Izuzetak tome je pominjanje raznih pogrešnih predskazivanja kraja sveta. S obzirom da su po tome veoma poznati, Kula stražara je posegla za objašnjenjem da "svetlost postaje svetlija" i uspešno je ubedila svoje članstvo da su u pitanju stare greške činjene iz neznanja, ali da je Bog postepenim otkrivenjem Kuli stražara sada dao više svetla i razumevanja. Tako ubeđeni, Jehovini svedoci obično ne vole da puno o tome raspravljaju, i samo će vam odgovoriti kako ih "Bog postepeno uvodi u puninu razumevanja i da su te greške deo tog procesa". Ja sam pitanja o Kuli stražari ostavio za sam kraj, jer sam znao da kad ih postavim, više ih neću videti. Nisam pogrešio. Pošto nisam mogao da organizujem redovnu sesiju kod mene kući, pitanja sam jednom od njih poslao putem emajl-a. Odgovorio je da su pitanja dobra i da nema odgovora, i da se više nećemo viđati.

Moje iskustvo se sastojalo u tome, kao što sam pomenuo, u pomaganju jednoj porodici koja je tada već skoro dve godine proučavala sa njima, i razmatrala da li da uđe u članstvo. Njihov odrasli sin se posle naših proučavanja Svetog pisma obratio Gospodu i ove godine krstio! Moj pokušaj da pomognem njihovim prijateljima, dugogodišnjim Jehovinim svedocima, nije imao rezultate odmah, ali se i dalje molim Gospodu da istinito seme sumnje koje sam posejao jednom urodi plodom.

Ako vam Gospod pošalje Jehovine svedoke na prag, shvatite to kao šansu da još jednu dušu privedete Gospodu. Iako je potrebno puno molitve i vremena, svaka duša je vredna truda, jer naposletku Bog želi da se svi spasu (1. Timotiju 2:3-4). Nadam se da će vam ovaj članak služiti na blagoslov i ohrabrenje da ovoj grupi ljudi pomognete kad se prilika ukaže.

Dodatak - Pismo čitaoca i odgovor autora

Poštovani gospodine Jovanoviću, ovog sam jutra bila vrlo zainteresovana da pročitam nove članke iz Sionske trube, pa sam videla i pažljivo pročitala i Vaš članak. Mogu da Vam kažem da sam neprijatno iznenađena koliko su informacije netačne (pogotovo one o ispiranju mozga). U tradicionalnom hrišćanstvu toga ima na svakom koraku. Samo su dve stvari na žalost tačne. Kao i u tradicionalnom hrišćanstvu, ljudsku organizaciju vide kao arku za spasavanje, i daju veću važnost ljudskom objašnjavanju Biblije putem časopisa. Kao da je Bibliju potrebno objašnjavati. Treba samo poznavati činjenice. (Matej 7:15-20). Isus Hrist nije koristio visoko zvučne fraze, već običan narodni jezik, a njegovi apostoli nisu imali fakultete teologije. Istinu o Božijem kraljevstvu su propovedali ribari, carinici, pastiri. Samo je apostol Pavle imao visoko obrazovanje, ali nije po tome bio poznat. Hvala Gospodu Bogu da je spoznanje Božijeg Kraljevstva dao prostima, tj. poniznim osobama. S poštovanjem redakciji Sionske trube.

- R. Nikolić (03.03.2014.)

Poštovana,
prvo želim da se zahvalim na iskrenom komentaru. Na žalost, ne mislim da stoji. Objasniću zašto.

Jedna od stvari koja je nedvosmislena je to da Jehovini svedoci nisu hrišćani. Čak i da je moja stavka o ispiranju mozga preterana (a ispod ću objasniti odakle potiče), ona ne menja na stvari to da oni naučavaju da Isus nije Bog u telu već arhanđel Mihajlo, da Svetih Duh nije ličnost već bezlična sila (poput struje), da se spasenje stiče i sopstvenim delima i verom u Hrista, kao i mnogo drugog što je nedvosmisleno laž. Kao što je u članku pomenuto, čak su i Bibliju preradili da se povinuje tim učenjima, što je, i sami ćete se složiti, vrlo opasno. (na ovom linku možete naći neke konkretne primere promena http://carm.org/religious-movements/jehovahs-witnesses/bad-translations-jehovahs-witness-bible-new-world-translation)

Apsolutno slažem s vama da je Bog razumevanje spasenja dao nama prostima. No, Bog nam je takođe dao pastire i učitelje (Ef. 4:11-12) da nas poučavaju. Čak i sam apostol Petar kaže da su neke od stvari koje piše apostol Pavle "teške za razumevanje" (2. Pet. 3:16). Isus jeste koristio narodni jezik, ali nas od Isusa deli dva milenijuma evolucije ljudske kulture i jezika, te su objašnjenja često potrebna, ako ništa drugo, onda da barem pojasne kulturni kontekst. No, to je druga tema.

Kažete da je stavka o "ispiranju mozga" netačna, a zatim i to da to isto postoji i u tradicionalnom hrišćanstvu. Ako ijedna hrišćanska denominacija ili lokalna zajednica uči da spasenje postoji isljučivo u okviru njihove organizacije, takvu treba izbegavati u širokom luku. Npr., ja živim u jednom malom mestu u SAD, i naš pastir je nekoliko puta rekao da ako se nekom ne sviđa naša zajednica, preko ulice su prezbiterijanci, a iza ćoška pentakostalci, i on toplo preporučuje ove dve zajednice, jer zna da, kao i mi, uče ispravno o Hristu i spasenju i redovno se sastaje sa njihovim starešinama. Drugim rečima, puno je hrišćana koji veruju da se telo Hristovo sastoji od vernika iz različitih denominacija. Verujem da je to danas većinski stav evanđeoskih denominacija.

Ono sto sam pisao o Jehovini svedocima, pisao sam na osnovu ličnog iskustva kao i obilnog istrazivanja koje sam sproveo u toku pomaganja porodici koju sam opisao. Na netu (na engleskom) mozete naci na desetine sajtova koji sadrze iskustva razlicitih bivših Jehovinih svedoka iz Amerike, Kanade, Australije, Britanije itd., čija su iskustva međusobno toliko slična da je teško odbaciti ih kao anomaliju, ili tretman koji je pojedinac doživeo u nekoj izolovanoj zajednici Jehovinih svedoka. Oni potvrđuju da je u pitanju vrsta ispiranja mozga i držanje u strahu.

Sajtovi koje bih preporučio su www.jwfacts.com – sajt sa puno citata iz starih izdanja Kule stražara, kao i puno svedočenja bivših svedoka, preporučio bih detaljno proučavanje njihovog materijala.

- http://4jehovah.org/ex-jehovahs-witnesses/ - svedočanstva bivših svedoka.

- http://www.jehovahswitnessrecovery.com/ - sajt posvećen psihološkoj podršci bivšim članovima (što govori o tome da je iskustvo napuštanja zaista traumatično).

Ima i mnogo drugih, ovi će biti dovoljni da ilustruju to o čemu sam pisao.

Što se drugih navedenih činjenica tiče, one dolaze iz mog neposrednog iskustva, i lično jemčim da su se svi dijalozi koje sam citirao desili, a to može da potvrdi i moja supruga. U toku tri meseca, jednom nedeljno sam ugostio četiri različita dugogodišnja člana Jehovinih svedoka i sa njima proučavao Bibliju.

Ono što mogu da potvrdim je da oni zaista jesu fini ljudi, ali da je činjenica da naučavaju lažne doktrine, i da im je pomoć nedvosmisleno potrebna.

Nadam se da je ovo malo rasvetlilo izvore informacija, i da ćete nastaviti da čitate Sionsku trubu.

U Hristu,
Sale Jovanović

"Život u univerzumu je mogao nastati samo kao samovoljan čin jednog Stvoritelja, koga ja nazivam Gospod Bog."
- Isaac Newton

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1827
Ukupno: 2745397
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/081/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.