Naslovna » Magazin » Arhiva » #51 » ....

Voli me, ne voli me...

John McLadle

Šta vi zaista verujete o ljubavi koju Bog gaji prema vama?

Ovo je veoma važno pitanje, jer najčešće naša nemogućnost da ljubimo Boga (Lk. 10:27) leži u onome što mi verujemo o Njemu, tj. kako Boga doživljavamo.

Skloni smo da naša loša iskustva sa ljudima ili okolnostima preslikavamo u naš odnos s Bogom, i tako bivamo obmanuti, naš koncept Boga biva iskrivljen. Ove laži zatim formiraju naš lični sistem verovanja i osećanja prema Bogu, koja nas čvrsto drže distancirane od Njega.

Voli me? Ne voli me?

Naša najveća barijera koja nas može sprečavati da se odazovemo na Božju ljubav je naše verovanje da iz nekih razloga mi i nismo (baš) voljeni od Njega.

Apsolutno je nemoguće biti intiman sa nekim ako prvo nismo sigurni da nas ta osoba zaista voli i prihvata. Možda osećate da vas Bog voli danas, ovog momenta, ali šta je sa juče, prekjuče, sutra ili prekosutra? Da li vaša ljubav za Boga varira kao temperatura vazduha tokom dana?

Neki hrišćani godinama žive svoje živote vere poput zaljubljene dece koja se igraju igru sa čupkanjem latica sa cveća: "Voli me, ne voli me..." Ishod ove igre postaje uverenje u ljubav druge osobe i zavisi od broja latica na cvetu a ne od stvarnih činjenica, od onoga šta druga osoba zaista oseća ili misli prema njima.

To nije način da se živi hrišćanski život, ustvari, nesigurnost u Božju ljubav vam može doneti strah i frustraciju, pa i gašenje vaše vere u Boga, može čak uzrokovati i to da se okrenete protiv Njega.

Hrišćanin ne bi smeo da se prema ljubavi Božjoj ravna prema svojim trenutnim osećanjima. Ljubav Božju ne određuju naša raspoloženja, stavovi ili dela. Ona jednostavno postoji, data nam je, apsolutna je, nepromenljiva je, a sve što mi treba da uradimo je da je takvu i prihvatimo.

Ne bi smeli čak ni da pitamo Boga: "Da li me zaista voliš?" Bog je jednom za svagda odgovorio na ovo pitanje tada kada je dozvolio da Njegov Sin bude surovo razapet na krstu umesto nas.

Ne bi smeli ni da sumnjamo u moguće "promene" Božje ljubavi, jer Bog se ne menja, On je uvek isti (Jev. 13:8). Naša osećanja su nestabilna i varljiva, ali Njegova nisu. Intenzitet Božje ljubavi prema nama je uvek konstantan, ta ljubav je uvek iste mere a ta mera je opet Golgotski krst. Najveća ikad iskazana koju je svemir ikad video. Nema veće ljubavi od te tamo pokazane, i za nas raspete (Jn. 3:16; Rim. 5:8).

Loše misli o Bogu

Često kada bivamo povređeni ili poniženi od ljudi, skloni smo da počnemo sa razmišljanjem da i sam Bog na nas tako gleda. Naše odnose i iskustva koja imamo sa ljudima tako počnemo da preslikavamo u naš odnos sa Bogom. Negativne misli koje su drugi posejali u naše srce, izrastu u plodove inferiornosti i odbačenosti.

Ako se od Boga ne osećamo voljeni, kako Ga onda možemo voleti?

Nemojmo nikada Boga porediti sa čovekom, jer On nije kao čovek. On se ne menja, On je veran, On je uvek nama na raspolaganju, On od nas "ne diže ruke", On ne laže i ne dvoumi se (4. Moj. 23:19; Jak. 1:17; Rim. 11:29). Uvek, uvek imajmo visoke i svete misli o Bogu. Bog je savršen i uzvišen.

Naš nebeski - stvarni identitet

Znati svoj stvarni identitet u Bogu, je jedna od presudnih stvari za naše duhovno zdravlje i za posedovanje ispravne slike o sebi.

Da li ste razmišljani o tome kako vas Bog vidi? Šta vidi Gospod dok gleda na vas kao na svoje dete?

Evo šta Pismo ima da kaže o vama, kao o detetu Božjem, nabrojaću vam to koristeći prvo lice, jer želim da lično shvatite ove Božje misli koje Bog o vama misli:

♥ Ja sam dete Božje (Jn. 1:12). Bog me je uključio u svoju porodicu. Bog je postao moj Otac, moj "Avva" - moj Tata (Rim. 8:15).

♥ Ja pripadam Bogu (1. Kor. 6:20). Njegov sam potpuno.

♥ Ja sam opravdan od mog greha (Rim. 5:1). Bog više ne spominje moje grehe (Isa. 43:25).

♥ Ja sam blagosloven svakim nebeskim blagoslovom (Ef. 1:3), tj. ja imam pristup (pravo) u Božju riznicu neba.

♥ Ja sam znan i voljen od Boga još pre postanja sveta (Ef. 1:4, Ef. 1:11). Bog me je već tada video, voleo i imao me u svome planu. On me je poznavao i radovao mi se još pre mog rođenja (Ps. 139).

♥ Ja sam zapečaćen Svetim Duhom (Ef. 1:13). Ja imam garanciju lično od Boga, da će On završiti svoje započeto delo u mom životu.

♥ Bog me obasipa pažnjom i milošću (Ef. 2:7).

♥ Ja sam sveti hram Božji (1. Kor. 6:19). U meni živi Sveti Duh.

♥ Ja nisam nikad ostavljen ili zaboravljen od Boga (Jev. 13:5).

♥ Ja posedujem um Hristov (1. Kor. 2:16). Ja mogu znati Njegovu volju.

♥ Meni je obećan večni život (Jn. 6:47, Jn. 11:25-26). Nema potrebe da se plašim smrti.

♥ Bog želi da mi da puninu života (Jn. 10:10). Život pun smisla, radosti, blagostanja.

♥ Ja sam predodređen za pobedu (1. Kor. 15:57; Rim. 8:37, 1. Jn. 5:4).

♥ Ja sam slobodan, oslobođen od vlasti greha (Rim. 8:2; Jn. 8:32).

♥ Ja sam učinjen pravednim pred Bogom (2. Kor. 5:21).

♥ Ja više nisam pod osudom (Rim. 8:1-2).

♥ Ja nisam bespomoćan (Fil. 4:13). Meni je uvek na raspolaganju Hristova snaga.

♥ Ja mogu da nadvladam poteškoće (1. Jn. 4:4). Snagu za to mi daje Sveti Duh koji živi u meni.

♥ Ja sam sakriven u Hristu, u Bogu (Kol. 3:3) Ja sam od Boga stavljen na mesto potpune sigurnosti! Bog me ljubomorno čuva kao zenicu svoga oka (Zah. 2:8)

♥ Ja sam predodređen da budem poput Hrista (Rim. 8:28-30).

♥ Ja sam zaštićen ništa me ne može oteti iz Hristove ruke (Jn. 10:28, Rim. 8:31-39).

♥ Ja sam novo stvorenje (2. Kor. 5:17). Doslovno: "novo biće".

♥ Ja sam izbavljen od vlasti tame (Kol. 1:13).

♥ Ja sam iskupljen od prokletstva (Gal. 3:13) i određen za blagoslov.

♥ Bog se raduje što me spasio (Lk. 15:10, Sof. 3:17). Bog se meni raduje kada mu dolazim.

Da, Bog vas voli, i neizmerno ste mu dragoceni, On je neprestano uposlen oko vašeg života, On ne skida oka sa vas. Ove istine o tome kako vas Bog gleda i koliko mu značite bi trebalo da iz vašeg srca odagnaju sve sumorne oblake depresije, straha, osećaja inferiornosti, beznađa i nevere.

"Zvuči suviše dobro da bi bilo istinito!"

Bog vas jednako voli, On u vama vidi sve ono što možete postati, On u vama gleda proširenje svih vaših kapaciteta i raduje se tome. Ovo je istina o vašem Bogu, nemojte dozvoliti da vam đavo puni glavu niskim mislima: "E, baš će da mene voli..."

No, da ste jedina osoba na svetu, On bi jednako za vas sproveo ceo svoj plan spasenja, otišao bi na krst, da vam omogući da se vratite k Njemu. Eto, toliko vas voli, i ovo je istina o kojoj kada ja razmišljam uvek me baca na kolena, pod naletom ljubavi koju tada osetim da na mene silazi sa neba.

Kada razmišljamo i istražujemo Božju ljubav prema nama, onda moramo sebi postaviti pitanje: "Dozvoljavam li ja Bogu da me voli?" Za dobro naše duše, za njeno isceljenje, treba da uklonimo sve mentalne i duševne barijere iz našeg života, svaku neveru koja cveta i donosi svoje gorke plodove u našem srcu, i da se predamo Božjoj ljubavi, jer jedino tako možemo postati sposobni voleti druge na Božji način, jer neko je rekao: "ljudi koji znaju da su voljeni kadri su i da vole."

Tek kada mi prvi odgovorimo na Božju ljubav, i dozvolimo da budemo voljeni, moći ćemo još više voleti i jedino tada ćemo postati kadri da ispunimo najveću zapovest: "'Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom mišlju svojom', i 'Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe.'" (Lk. 10:27 EČ)

Put ka oslobođenju

Nikada nećemo biti uistinu slobodni da ljubimo Boga ako u nama vladaju niske misli i strah od ljudi. Na taj način postajemo zatočenici svojih laži o nama samima, uvek bivamo zabrinuti zbog mišljenja drugih ljudi o nama, a izlaz iz ovoga jeste u posedovanju straha Gospodnjeg. Strah od Boga nije osećajan strah ili strah od Božjeg besa. Biblija nam na mnogo mesta vrlo precizno objašnjava šta je strah Gospodnji, no, ja bi istakao samo jedan stih koji je važan u vezi sa ovom mojom temom:

"Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im." (Ps. 25:14)

Ovaj predivan stih nam sugeriše da prijateljstvo i zajedništvo sa Bogom su izjednačeni sa pojmom straha Gospodnjeg, jer šta predstavlja zavet Božji? Zar to nije žrtva Isusa Hrista (Lk. 22:15-20), zar to nije Golgotski krst? Da li ste u potpunosti primili ovaj zavet, objavu Golgotske nebeske ljubavi? (Jev. 8:8-13; Jev. 10:16-20).

Strah Gospodnji se očituje u našoj intimi, u našem zajedništvu sa Bogom, u našoj otvorenosti da "upijamo" Njegovu ljubav. Imati strah Gospodnji znači jednostavno ljubiti Boga. To je moja duboka želja koja je spremna na sve da bi bio blizu Boga, i što više u skladu sa Njegovim karakterom.

Ako želite iskusiti ozdravljenje i upoznati "punu meru" Očeve ljubavi, moraćete tražiti strah Gospodnji (Pri. 1:28-29, Pri. 2:1-5). Strah Gospodnji će vas sačuvati od toga da omalovažavate Božju ljubav, i da je uvek primite u istinitom svetlu. On će vas učiniti sposobnima da prestanete slušati misli koje vas pozivaju na neveru i vuku u tamu beznađa. Strah Gospodnji će vas voditi i čuvati blizu Očeva srca i uvesti vas u celovitost i samopoštovanje, teraće vas da ugodite Bogu i da Ga proslavite.

Šta TI misliš?

Uzmi sebi vremena i razmišljaj o svom identitetu u Hristu, o ljubavi koja ti je iskazana kroz Hrista. Zamoli Svetoga Duha da ti pokaže koje su to stvari u tvome životu koje te potkradaju u ljubavi, čine te nesposobnim da u punoj meri odgovoriš na Božju ljubav. Zamoli Gospoda da ti pokaže svaku stvar koja stoji između Njega i tebe, a kada ti pokaže, učini šta je potrebno da bi smetnja bila uklonjena. Približi se Bogu, i On će se približiti tebi (Jak. 4:8).

"Ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade."
- 2. Korinćanima 5:17

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 510
Ukupno: 2737189
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/051/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.