Naslovna » Magazin » Arhiva » #23 » ....

Lekcija od bisera

Jan Vareca
"Carstvo nebesko je slično i trgovcu koji traži lepe bisere. Kada nađe skupocen biser, ode i proda sve što ima, pa ga kupi." (Mt. 13:45-46 SSP)

Obično ljudi ovom poređenju prilaze tako, što kažu da "biser" predstavlja Evanđelje spasenja, a da je "kupac" izgubljeni grešnik, koji ga nalazi i svega se odriče ne bi li zadobio spasenje. Drugo, ispravnije tumačenje ove usporedbe jeste ovo: "Kupac" je Isus Hrist, "biser" je Crkva - izgubljena deca Božja, a velika cena jeste Hristova zastupnička smrt na krstu - kojom su izgubljeni iskupljeni. Bog je taj koji je voljan da plati tu cenu da bi spasio ljude od pakla i smrti.

U Bibliji postoje mnoge duhovne lekcije koje su pozajmljene od prirode. Recimo, o mravima, pčelama, ovcama, travi, pticama ili svinjama. Ustvari, cela priroda govori o svom Stvoritelju (Ps. 19:1-4) i kroz nju se mogu ilustrovati mnoge duhovne istine koje uči Biblija.

Hajde, da malo razmišljamo o poređenju preko "skupocenog bisera", ali i da pogledamo na biser kao biser i pokušamo čuti kakve duhovne istine nam on možda može otkriti...

Biser je čudo Božje prirode

BiseriBiseri spadaju u vrstu dragog kamenja, iako nisu mineralnog porekla, već su sačinjeni od materijala kojim je obložena unutrašnja strana školjke. Biseri nastaju unutar određenih vrsta morskih ili slatkovodnih školjki, tako što oblažu strano telo koje upadne unutar školjke, koje povređuje školjku i koje školjka ne može izbaciti napolje. Formiranje jednog bisera prosečne veličine traje oko tri godine. Jedan biser može imati veoma visoku cenu, u zavisnosti od njegovog oblika, veličine ili boje.

Biser je proizvod patnje

Dakle, biser se formira kada u školjku uđe zrnce peska i zaglavi se u mekom i nežnom tkivu školjke. Ovo zrnce peska iritira nežno tkivo školjke, te ona počinje da luči sluz, koja počinje da se lepi na ovo zrnce peska. Dakle, prelepi i skup biser nastaje kao produkt bola i patnje jedne školjke.

Crkva Isusa Hrista je formirana iz patnje i boli Isusovih na Golgotskom krstu! Hrist je podneo užasno bolnu smrt za nas. "Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo." (Isa. 53:6 RDK)

Koliko je samo platio Bog da bi za sebe otkupio biser - tebe i mene! Hrist je iskusio svaku moguću bol i muku u svom stradanju. Iz Njegovih muka se rodila Crkva, nešto sjajno i predivno - pravi pravcati Božji biser, koji sjaji slavom Božjom.

Posle gledanja filma Mela Gibsona, "Stradanje Isusovo", reči apostola Petra zapisane u njegovoj prvoj poslanici (1. Pet. 1:16-19), za mene su dobile novi - slikovito jasan smisao. Kad se zamislim nad time koliko je koštalo Hrista moje spasenje, ne mogu ostati ni malo ravnodušan, već moram zahvaljivati, slaviti Ga u jednom potpunom predanju.

Da, Božje spasenje je za nas besplatno, ono je dar, ali samo zato jer je Hrist bio voljan da plati punu cenu za nas. Njega je ono mnogo koštalo. Pretpostavljam, da kada bi smo malo više bili svesni te cene kojom smo plaćeni, da onda naše crkve ne bi bile nedeljom polu prazne i mi se ne bi tako bezbrižno upuštali u flertovanje sa grehom i svetom.

A šta je sa patnjom u našem ličnom životu?

Ne volimo kada se nađemo u bilo kakvoj vrsti pritiska ili patnji, uvek nastojimo to izbeći. Trudimo se da oštro zrnce peska pošto-poto izbacimo iz svog života. Međutim, Gospod kao da, s vremena na vreme, sa svrhom šalje neko zrnce patnje u naše živote, da bi naša vera bila iskušana i da bi smo bili promenjeni.

Setimo se pobožnog Jova, koji je bezbrižno živeo u svom bogatom domu sa svojom brojnom decom. A onda se sve preko noći okrenulo, Jov sve gubi, pa čak i zdravlje. Njegova vera u Boga se sada našla na testu. Jov je mogao da za svoje zrnce peska okrivi Boga i u gorčini da mu okrene leđa ili da ga prihvatiti. Jov je zauzeo stav: "Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje." (Jov 1:21 RDK). Zrno peska u Jovom životu je formiralo Božji biser. Jov posle sve patnje koju je prežive, je dobio veliko Božje otkrivenje i blagoslov (Vidi Jov glave 38-42).

Naš ličan stav prema patnji, može na druge uticati jače od hiljade propovedanih propovedi. Crkva Hristova je uvek rasla i napredovala kada je bila proganjana. Dok su stradanje hrišćana gledali bezbožnici, na njima su mogli videti: mir, radost, ljubav i praštanje. Sve ovo bi ih navelo da se zamisle i požele i oni da imaju tog Hrista. Svet je gledao prelepi Božji biser koji je nastajao u vatri progonstva i koji je imao Hristov odsjaj.

Biser nastaje od nečeg bezvrednog i nepoželjnog

Biser može da nastane od razno raznih komadića, "smeća" - bezvrednih stvari, koje upadnu unutar školjke. To može biti zrnce peska, komadić kosti, parazit, komadić mrtve ribe i sl..

Ovo nam govori jednoj zapanjujućoj i predivnoj istini, a to je, da je Crkva Isusa Hrista formirana od otpadnika - grešnika raznih vrsta! Apostol Pavle tako tačno nas opisuje, kakvi smo bili nekad: "I vas koji bejaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje, U kojima nekad hodiste po veku ovog sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja; U kojima i mi svi živesmo nekada po željama tela svog, čineći volju tela i pomisli, i bejasmo rođena deca gneva, kao i ostali." (Ef. 2:1-3).

Zaista, dok nismo upoznali Hrista kakvo li smo "smeće" bili? Bili smo poput oštrog zrna peska u Božjem oku, koje je zasluživalo samo Njegov bes. Međutim, Bog se na nama smilovao kroz Hrista i obukao nas u Hrista (Rim. 8:1). Tako smo mi kao jedno bezvredno zrnce peska, sada postali pravi Božji biser - deca Božja (Jn. 1:12).

Ali, šta sa lošim i nepoželjnim stvarima u našem životu?

Veoma često imamo negativan stav prema patnji, bolesti ili nevolji koja zadesi naše živote - ne želimo da se sa time suočavamo i da kroz to prolazimo. Kada nas zlo zadesi obično krivimo druge a čak i Boga. I tako umesto da naša nevolja dobije šansu da bude preobličena u jedan naročit biser, ona nam donosi gorčinu, bes i depresiju.

Kad strano, neprijatno telo upadne unutar školjke, a ona ga ne može izbaciti napolje, ona prihvata ovo strano telo - miri se s njime, ali počinje i da radi na njemu - oblaže ga sa sluzi koja se polako stvrdnjava i formira okrugli biser. Tako da školjka sa ovim stranim i neprijatnim telom u sebi može sada puno bezbolnije i srećnije da živi.

Da, kao što školjka svoju nevolju i bol koju prouzrokuje oštro zrno peska, pretvara u prelep i dragocen biser - kome se svi dive, tako i mi možemo našu patnju ili bolest transformisati u nešto što će Bogu doneti slavu. Važno je da samo zauzmemo pravilan stav prema našoj nevolji - poput školjke - da prihvatimo ono što ne možemo promeniti u našem životu.

U poslanici 2. Korinćanima čitamo kako apostol Pavle piše o svom "trnu" u telu (2. Kor. 12:7-8). Ne znamo tačno kakvu bolest ili slabost ovaj "trn" predstavlja, ali očigledno da je Pavlu zadavao mnoge muke, te se on sam tri puta molio Gospodu da ga uzme od njega.

Gospod nije uslišio njegovu molitvu, već mu je dao reč obećanja: "Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim," (2. Kor. 12:9 RDK). Za Pavla je ova reč bila dovoljna, on je prihvatio svoj "trn" i prestao da negoduje dozvolio je Gospodu, da ovaj "trn" počne oblagati svojom milošću. Njegov "trn" je postao Božji biser, Bog je velika dela učino kroz ovog poniznog apostola.

Poznata kompozitorka hrišćanskih himni Fani Krosbi (Fanny Crosby) se rodila kao slepa, to je bio njen "trn" sa kojim se nosila pune 94 godine svoga života. Fani je za svoje slepilo mogla okriviti Boga i postati ogorčena na Njega i tako ceo svoj život zaista provesti "u mrklom duhovnom mraku". Ali, ona je verovala Gospodu i prihvatila svoj "trn", a Gospod joj je dao milost - i napravio od njega svoj biser. Fani je napisala preko 8000 pesama, koje su štampane u milionskim tiražima, i koje se i dan danas pevaju po mnogim crkvama sveta.

Naveo bih vam još jedno ime i primer. Džoni Erikson Tada (Joni Eareckson Tada), je kao devojka povredila kičmu i ostala nepokretna - invalid za ceo život. Kada joj se ovo dogodilo njena prva reakcija je bila bes na Boga: "Zašto je to dozvolio?". Ali, vremenom i ona je prihvatila svoj "trn" i dozvolila da Božja milost od njega počne praviti svoj biser. Danas, Džoni, je velika sluškinja Božja koja je mnoge invalide, poput nje dovela Gospodu i naučila ih kako da i oni prihvate i žive sa svojim "trnom" u telu.

Još mnogo toga bi se moglo reći o biseru. Mogli bi spomenuti njegovu večnost (neraspadljivost), njegov sjaj, njegovu strukturu. Ili da se u školjki uvek nalazi samo jedan biser, kao što postoji samo jedna Crkva Hristova.

Ali najvažnija pitanja koja nam se nameću danas jesu ova:

Šta ja činim sa meni datim Božjim biserom - Isusom Hristom? Nosim ga ili sakrivam?

Koliku vrednost Božji biser spasenja ima za mene? Da li sam spreman za njega da platim punu cenu - sve? Kao što je Gospod to učino za mene.

Tagged: trpljenje| patnja|
"Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši Njegove na jauk njihov."
- Psalam 34:15

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 653
Ukupno: 2599668
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/023/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.