Naslovna » Magazin » Arhiva » #40 » ....

Nakon duge noći...

Chuck Smith
- Nakon duge noći...
Vreme je za povratak Sina!


"I znajući ovo vreme da je već čas došao da ustanemo od sna; jar nam je sad bliže spasenje nego li kad verovasmo. Noć prođe, a dan se približi: da odbacimo, dakle, sva dela tamna, i da se obučemo u oružje videla. Da hodimo pošteno kao po danu: ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti; Nego se obucite u Gospoda Isusa Hrista; i telu ne ugađajte po željama." (Rimljanima 13:11-14)

Isusu Hristu nikada nije bila namera da Njegov narod bude iznenađen Njegovim dolaskom. Njegova je namera da budeš u potpunosti upoznat sa vremenom Njegovog dolaska, kako bi bdio, čekao i bio spreman kada se On vrati. Kada Sveto pismo govori o Njegovom dolasku, koje će biti poput "lopova u noći", to se ne odnosi na način na koji će Crkva doživeti Njegov povratak, već na način na koji će ga svet videti. Hristov dolazak će potpuno iznenaditi svet, ali ne i hrišćane. Pavle je rekao: "Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane. Jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana" (1. Solunjanima 5:4-5)

"Poznavanje vremena". "Deca svetla" znaju da je Gospodnji dolazak vrlo blizu. Znamo da živimo u vremenu koje je blizu kraja, jer je Gospod dao toliko dokaza i potvrda kroz događaje u svetu oko nas - znakova čija je svrha da nas upozore na čas i dane u kojima živimo. Da su Jevreji u Isusovo vreme znali vreme Njegova dolaska, nikada Ga ne bi odbacili već bi ga primili. Zaista, trebalo je da traže svog dolazećeg Mesiju upravo one godine kada je Isus Hrist ušao u Jerusalim. Da su čitali Pisma i bili ispravno poučeni Reči, tačno bi znali kada je Mesija trebalo da se pojavi. Danilo je objavio da ima proći 483 godine otkada je izdata naredba da se obnovi i popravi Jerusalim za dolazak Mesije Princa. S obzirom da je ova naredba izdata 445. godine pre Hrista, trebalo je da traže svoga Mesiju tačno 483 godine - kada je i stigao. Danilo je primio ovo proročanstvo dok je čitao Pisma. Znao je da je dramatična godina blizu. Proučavajući Pisma Danilo je bio upoznat da će, prema proroku Jeremiji, 70 godina jevrejskog ropstva uskoro završiti. U Jeremiji 25:11 se kaže, "i ti će narodi služiti caru vavilonskom sedamdeset godina." Nakon prilično jednostavnog računanja, Danilo je znao da je došlo vreme Izraelovog povratka. Počeo je moliti i tražiti Gospoda da mu pomogne u ostvarenju uloge koju je on imao u povratku naroda u svoju zemlju.

Zato što je poznavao Pisma, bio je upoznat sa svetskim događajima oko njega. Ako si u Pismima, i ako proučavaš Božju Reč, onda bi i ti trebao biti svestan događaja koji se događaju u svetu oko tebe. Imaćeš tu privilegiju da znaš šta oni stvarno znače!

Problem sa Jevrejima u Hristovo vreme je bio upravo u nepoznavanju Pisma. Kada je Hrist došao oni ga nisu očekivali. Očekivali su da će njihov Car doći sa svim carskim znacima na belom konju od megdana, ili u velikoj kočiji. No, u Pismu jasno stoji, "Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinom." (Zaharije 9:9). Hrist je stigao jašući na magarcu, a oni su to prezreli.

Danas vidimo ljude koji su izuzetno upućeni u toliko područja, no u potpunosti zaboravljaju činjenicu da smo blizu samog kraja linije!

Nema razloga da ijedan istinski vernik bude iznenađen kad se Isus vrati. Kao što je Božja Reč dala puno znakova i indikacija u vezi Njegovog prvog dolaska, takođe nam daje puno znakova i indikacija kroz događaje koji su upozoravajući predznaci Njegovog drugog dolaska.

Kada sam neki dan uzeo da pročitam novine, šest od sedam članaka na naslovnoj stranici su imali proročansko značenje! Prorečeni su u Pismima kao događaji u vremenu povratka Isusa Hrista. Sve oko nas su znakovi i indikacije da je Gospodnji dolazak pred vratima.


Upozorenje

Neki dan mi je prišla devojčica i pokazala mi svoju ruku. Po celoj ruci joj je bio osip. Rekla mi je: "Ovo je ispunjenje biblijskog proročanstva! Bila sam kod svog doktora, koji mi je rekao da je taj osip rezultat ultravioletnog zračenja. Rekao mi je da ima puno slučajeva iritacije kože zbog ultravioletnog zračenja, zbog trošenja ozona u atmosferi".

Ako su svi oni koji su nas upozoravali o opasnostima aerosol goriva u pravu, a mi i dalje nastavimo uništavati ozonski omotač, za 20 godina se nećeš usuditi izaći u prodavnicu po suncu bez zaštitnog odela. (Vidi Otkrivenje 16:8-9)

Prema jednoj interesantnoj knjizi koja govori o ovim nevoljama, naučnici su različite faktore i podatke u vezi sa svetom, stanovništvom sveta, opskrbljivanjem hranom, mogućnošću uzgajanja hrane, i slične faktore, uneli u kompjuter. Svaki put kad su sve ove informacije bile unešene u kompjuter kako bi se dobile informacije o nagađanjima, kako će svet izgledati za 20 godina, kompjuter bi rekao: "Svet ne može opstati tako dugo... nema dovoljno goriva da dospete do tamo... ozon će biti potrošen do te mere da će život biti u potpunosti ugrožen... broj stanovnika na zemlji će biti toliko velik da ga se neće moći efikasno prehraniti."

Zaista, samo će ove godine više od 15 miliona ljudi umreti od gladi. Dvoje od troje ljudi koji se rađaju patiće od trajnog oštećenja mozga zbog nedostatka proteina u njihovoj ishrani tokom godina njihovog razvoja.

Radi se na izgradnji egzotičnih super oružja. Koliko dugo možemo izdržati pre nego se jedan od njih aktivira bilo namerno, bilo slučajno. Teroristi u Evropi govore o krađi nuklearnog materijala i njegovog korišćenja za sledeću pretnju. Postoje izumi koji su možda i gori od nuklearnog oružja. Bojni otrovi, nervni gasovi ili biološki agensi, koje teroristi mogu "smućkati" u nekoj garaži, a koji vas možda i neće ubiti, već učiniti bolesnima do kraja života.

Kakav će svet biti odsad pa za 20 - 30 godina? ... I ko želi da živi u takvom svetu?!

Kada govoriš o dolasku Gospoda i "velikoj nevolji" svet kaže: "Ti si zli prorok!". Ako mene pitate, mračna je ona poruka o našoj budućnosti koja dolazi od ekologa. Kad pogledam širom sveta, veliku utehu nalazim u spoznaji da neće puno vremena proći do Gospodnjeg dolaska! Gledam okolo i vidim metež. Vidim, kako Pismo kaže, "metež naroda u nevolji." Reč "nevolja" prevedena sa grčkog u stvari znači "bez izlaza." Ne znamo šta nam je raditi! Ekološki i ekonomski stručnjaci su zbunjeni kao i javnost. Ne žele priznati, jer se boje da ćemo se uspaničiti ako saznamo istinu.

Biblija kaže da je noć skoro potrošena, a da novi dan samo što nije svanuo. Noć zla, noć mizerije, noć tame u ljudskoj istoriji uskoro treba da se završi!

Kad sam se jutros probudio taman pre zore, pogledao sam napolje. Mogao sam videti tek nejasne obrise. Mogao sam razaznati konture obližnjeg drveća. Na istočnom nebu je počelo tek da sviće, taman da mogu da se krećem po sobi. Znao sam da neće proći mnogo vremena, a da će nebo postajati sve svetlije i svetlije. A onda će svanuti zora. Eto, tu su bili i znak i dokaz. Bleda svetlost na istočnom nebu rekla mi je da dan samo što nije stigao.

Kad smo moja žena i ja očekivali naše prvo dete, došli smo do dana za koji je doktor rekao da će to verovatno biti dan rođenja. No, dete se nije rodilo taj dan. Čekali smo još jedan dan. Ipak, nije se rodilo ni tad. Čekali smo i treći dan, no ni taj dan se nije rodilo. Naravno, da nisam bacio svoju kapu na pod i vikao na svoju ženu: "Prevarila si me! Ja ne verujem da ćeš ti imati bebu!" Ne. Još uvek sam verovao da beba dolazi. Postojali su pozitivni znakovi i dokazi. Nisam mogao reći ni dan ni sat rođenja. Nisam postao nevernik samo zbog toga što se rođenje nije dogodilo na dan kad smo mislili da će se dogoditi. U stvari, svaki dan koji bi prošao znali smo da je dolazak bebe sve bliži.

Gospod može doći svaki čas. Posle svakog dana koji prođe, znamo da smo mu sve bliže. Upravo na to je mislio Pavle kad je rekao, "Jer nam je sad bliže spasenje nego li kad verovasmo." (Rimljanima 13:11)


Spremni

Znajući da je Gospodnji dolazak sve bliži, kako da živimo u ovim konačnim danima milosti? Pre svega, Pavle kaže, treba da odbacimo dela tame. Ta dela su opisana kao raskalašenost (tj. raspojasanost, bestidnost), pijanstvo (tj. zavisnosti), blud (tj. seksualni nemoral bez osećaja srama), svađe i zavisti.

Hrišćani koji žive u ovom zagađenom svetu su pod strahovitim pritiskom. Moja majka je obično govorila: "Sine, svaka mrtva riba može plutati nizvodno nošena strujom. No, samo živa riba može plivati uzvodno, kontra struji." Još je rekla: "Suočićeš se sa strujom zla, i najlakša stvar bi bila pustiti da te ona sama nosi. No, to bi potvrdilo samo da si duhovno mrtav." Rekla je: "Budi živ za Boga. Budi živ za Hrista. Usudi se da plivaš protiv struje!" Bogu hvala za majke koje daju takve savete svojim sinovima.

S vremena na vreme, čujem svoju suprugu kako tiho jeca. Uđem u sobu da vidim šta joj je, a njene ruke joj prekrivale lice. Prelepa je i vrlo osetljiva osoba. Pred njom su bile novine. Toliko je osetljiva na ljude i na patnju, da kad pročita neke stvari koje se događaju u današnjem svetu, to je jednostavno cepa iznutra. Moja supruga ima previše saosećanja za tragične žrtve ovog ludog sveta u kom živimo. Ona plače za tim malim detetom koje je dobilo batina ili je bilo surovo mučeno a da čak i ne zna zašto. Ponekad moram ustati i isključiti televizor, jer je njena reakcija izuzetno snažna. Stvari koje ljudi rade su tako šokirajuće, da osećajnu osobu jednostavno cepaju iznutra. Žao mi je što su naša deca, nakon šta su bila tome izložena dugo vremena, izgradila imunitet prema nasilju naših dana. Oguglala su na zlo.

U svetlu ovih stvari, kako da hrišćanin živi? "Stavimo na sebe oklop svetla". Doslovna fraza na grčkom jeziku je "oružje svetla".

Jesi li znao da postoji oružje svetla? Istina je moćno oružje svetla. Koju moć ima vernik koji koristi oružje svetla u tamnom i zlom svetu, osoba koja se neće pokloniti Moleku, bogu tela, već koja energično stoji na biblijskim principima prkoseći korumpiranom društvu oko sebe.

Drugo moćno oružje svetla jest ljubav. Trebamo da stavimo na sebe ljubav i dopustimo Božjoj ljubavi da ispuni naša srca i naše živote.


Novi Dan sviće

Noć je gotovo potrošena... Veličanstveni Dan Gospodnji samo što nije svanuo!

Pavle nas dalje preklinje, "...obucite su u Gospoda Isusa Hrista". On je svetlo. Oh, da samo hodamo u Njegovoj snazi, u Njegovoj moći, i Njegovoj sili! Jedino kroz Njega imamo šansi u ovom svetu u kom živimo. Ako ne prisvojiš silu i snagu Isusa Hrista, ti si propao!

Ako veruješ da si samo proizvod slučajnih okolnosti, serije slučajnih evolucijskih promena, onda je tvoj život bez ikakvog smisla. No, život je stvaran. Život je ozbiljan. Grob nije hrišćaninov cilj. Izreka "prah si i u prah ćeš se pretvoriti" ne odnosi se na tvoju dušu!

Bog ima plan i svrhu za tebe. Obuci se u Isusa Hrista i otkrij slavan život koji Bog ima za tebe. Život sa smislom, život lepote, radosti, ljubavi, dok hodamo u Duhu, i postajući, kroz Njega, svetlo u ovom crnom, potamnelom svetu.

Ne opskrbljuj se kako bi ispunio svoje telesne želje. Ne ostavljaj ni mogućnost za to. Uradiš li to, to jednostavno može preuzeti kontrolu i moć nad tobom. Poznavajući vreme, krajnje je vreme da se probudimo. Skoro je svršeno. Plač se već čuje. "Eto ženika gde ide, izlazite mu na susret!" Isus je rekao, "Budite spremni!" - jer su samo oni koji su bili spremni otišli na svadbenu večeru! (Matej 25:6).

Delovi iz knjige: Chuck Smith, "ANSWERS FOR TODAY".
"Blago onome, kome je oproštena krivica, kome je greh pokriven."
- Psalam 32:1

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1907
Ukupno: 2662426
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/040/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.