Naslovna » Magazin » Arhiva » #72 » ....

Nosioci svedočanstva

A. W. Tozer
"Kad dođe utešitelj... Duh istine koji od Oca izlazi,on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti..." (Jn. 15:26,27 LB)

Izliće Svetoga Duha na vernike prirodan je kontinuitet Golgote. Utelovljenje druge osobe Trojstva u ljudsko telo, Njegov bezgrešan život među ljudima, Njegova smrt za naše grehe, Njegovo uskrsnuće od mrtvih, Njegovo ustoličenje na desnoj strani Veličanstva na nebu - sva ta divna dela Božanske ljubavi i mudrosti su učinjena da bi čovek mogao postati suvlasnikom božanske prirode.

Kad je Utešitelj - koga je već ranije uskrsli Hrist udahnuo u svoje učenike u gornjoj sobi - sišao s neba da boravi među ljudima umesto Gospoda, nastala je mogućnost prenosa života od čoveka do čoveka kroz živu Reč koju izgovaraju ljudske usne. Svako dete Božije postaje potencijalni svedok, a u odgovoru na njegovo svedočanstvo, mrtve duše oživljavaju u novi život.

Posrednik u tom divnom delu spasenja je Sveti Duh. Nevidljiv ljudskom oku, On nadahnjuje Reč Božiju i pomoću nje, kao živog i nepropadljivog semena (1. Pet. 1,23), svedok Reči postaje duhovan otac dušama - onima koji Reč prihvate.

Kao što apostol neznabožaca izjavljuje svojim obraćenicima: "Da i bezbroj učitelja imate u Hristu, ipak nemate mnogo otaca, jer vas ja Evanđeljem rodih u Hristu Isusu." (1. Kor. 4,15 LB).

Sveti Duh nije utelovljen u ljudsko telo i prirodu, kao što je bio Gospod Isus Hrist. Svetog Duha se ne može videti telesnim okom; Njega se ne može osetiti čulima; On ne govori glasnim glasom. Međutim, Njegova stvarnost u duhu onih koji su Mu se predali i primili Ga, da boravi u njima, nije s vremenom ništa manje živa i stvarna negoli što je bila fizička prisutnost Hristova. On teši, On uči, On vodi, On daje snagu, On otkriva istinu umu, On oživljava smrtno telo i u svim tim službama traži ne da pokaže na sebe, već na vaznesenog Hrista. Kad je srce vernika usmereno da proslavi Sina, Duh je u mogućnosti da deluje silom bez prepreke u njemu i kroz njega.

Pentekost je bio predukus onog što će tek biti otkriveno o nebeskoj punini. Prorok Joil je unapred video veliko izliće na svako telo. Drugi proroci su govorili o manjoj kiši na one čija su srca žedna za nebeskim blagoslovom i unapred su rekli da će kroz njih kao kanale doći "bujice na suvu zemlju", to znači, na srca oko njih koja nisu ravnodušna na božanski dolazak.

Svet još uvek čeka na puno ispunjenje unapred predskazanog Joilovog proročanstva, a svaki član Hristove crkve na Zemlji je dostojan za puninu koju je Pentekost već doneo i lično je odgovoran da se preda Bogu i prihvati Svetog Duha, u svoj život, u pentekostnom izliću.

Danas, zbog toga što je mnoštvo dece Božije u poziciji dvanaestoro učenika koje je Pavle sreo u Efesu (Dela 19,3), Crkva je bez sile i ne može da dosegne i dovede do spasenja mnoge oko sebe.

Međutim, "kad dođe Utešitelj..." rekao je Gospod, "svedočiće za mene. I vi ćete svedočiti." Potpuno je bez učinka onaj svedok koji ne svedoči u saradnji sa Svetim Duhom. Za većinu hrišćana duhovno očinstvo je nemoguće, jer su duhovno nemoćni i neplodni, ali se ova duhovna nemoć može savladati ispunjenjem božanskim životom koji daje Sveti Duh.

Tagged: sveti_duh|
"Ako bi bio bačen u zatvor i ako bi smeo uzeti samo jednu knjigu, onda bi to bila Biblija."
- Goethe

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1818
Ukupno: 2745388
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/072/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.