Naslovna » Magazin » Arhiva » #85 » ....

Vrata slavljenja

V. Duewel
"Ulazite na vrata Njegova sa slavom, u dvore Njegove s hvalom. Slavite Ga, i blagosiljajte ime Njegovo." (Ps. 100,4 RDK)

Molitva i slavljenje nikada ne smeli biti odvojeni jedno od drugog. Oni su kao dva krila s kojima naša duša poleće u nebo. Ako je jedno od njih zapostavljeno, onda se nećemo moći uzneti visoko u nebo poput orla (Isa. 40,31).

Molitva i zahvaljivanje jeste kao levi i desni korak s kojima Božja armija korača napred. Isto kao što vojnici koračaju: "Leva, desna, leva, desna..." Stoga, moramo se i mi vežbati u slavljenju i zahvaljivanju uporedo sa molitvom ako želimo marširati u duhovnim pobedama napred. Svi mi smo u opasnosti da zapostavimo molitvu, a možda smo još u većoj opasnosti da zapostavimo slavljenje.

Mnogi molitveni sastanci bi bili ponovo oživljeni i primili novu snagu, ako bi ljudi otpočeli hvaliti Gospoda. Ako postoji bolje merilo za nečiju pobožnost od molitvenog života, onda je to život slavljenja i zahvaljivanja. Đavo se boji molitve, a ako postoji nešto čega se više boji od molitve, od čega beži, onda je slavljenje i zahvaljivanje. Slavljenje i zahvaljivanje ispunjavaju hrišćanina miomirisom neba - on ulazi u Božju blizinu.

Slavljenje bi na molitvenim sastancima trebalo biti na prvom mestu. Ne postoji dostojniji ulazak u Božju prisutnost od ulaska sa slavljenjem i zahvaljivanjem (Ps. 100,4; Isa. 60,18). Hvaljenje otvara vrata blagoslova. Ono krči put uslišenju molitve, krči put k Božjem srcu: "Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih! I neka prinesu žrtvu za hvalu, i kazuju dela Njegova u pesmama!" (Ps. 107,21-22 RDK)

Bog čeka da čuje radosni glas svoje dece. To je najlepša muzika u Njegovim ušima. Ako nešto radije čuje od glasa molitve, to je onda glas slavljenja, zahvaljivanja i obožavanja, jer je to najveći izraz vere - pouzdanja u Njega.

Ako postoji nešto što još više može obogatiti hrišćanski život, onda je to slavljenje i zahvaljivanje. Ovde se ne radi o molitvi i slavljenju kao zasebnim pojmovima, jer to dvoje ide uporedno. Tako bi bar trebalo da bude. Trebamo moliti bez prestanka, a isto tako trebamo provoditi mnogo vremena u slavljenju (Lk. 21,36; 1. Sol. 5,17; Jev. 13,12-15).

Slavljenje i zahvaljivanje ukrašava našu dušu. Hvaljenje Bogu bi trebao biti najradosniji posao naše duše. Na život ispunjen slavopojom zahvaljivanja Bogu, izliva se Njegova milost. Slavljenje i hvaljenje, zahvaljivanje, ljubav i obožavanje Njega pretvaraju ljudski život u svetlo za Boga. Tajna blagoslovenog života sastoji se u tome, da slavljenje i zahvaljivanje ne samo da pridodaje blagoslov, nego i svaki blagoslov Božji umnožava. Slavljenje i hvaljenje ispunjava život atmosferom neba.

Svakako, postoje vremena kada hvaljenje nije tako jednostavno. No, ako uprkos okolnostima i osećanjima otpočneš hvaliti Boga, nemir će polako nestati iz tvog srca, a strah iz tvoje duše beži kao magla od sunca. Ako započneš slaviti, mir tvoje duše biće umnožen. Ako započneš sa hvalom, tvoja briga će se pretvoriti u radost. "Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju." (Ps. 34,2 RDK)

Započneš li slaviti i hvaliti, nestaće mrmljanje i kritika, dah neba će rasterati tamne oblake nad tobom i osetićeš se ponovo čistim i obnovljenim. Započneš li sa zahvaljivanjem, đavo će morati pobeći.

Slavljenje i hvaljenje krči put Svetom Duhu u tvom životu. Slavljenje i zahvaljivanje podiže te iznad sotonskih optužbi. Slavljenje pretvara brda poteškoća u vrhove blagoslova.

Slavljenje ti daje krila orla da očima vere vidiš pobedu koja dolazi! Zahvaljivanje Gospodu umnožiće tvoju veru i ispuniti te radošću i mirom (Rim. 15,13).

Uveren sam da će te slavljenje ispuniti poverenjem prema Bogu i novom silom Svetog Duha. Zahvaljivanje Gospodu izmeniće tebe a ujedno i tvoju situaciju. Hvaljenje Boga krči put k čudima.

Slavljenje i hvaljenje je bila tajna koju je David naučio, a i mi svi je moramo neprestano učiti. David priznaje: "Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim." (Ps. 34,1 RDK) "I moj će jezik kazivati pravdu Tvoju, i hvalu Tebi svaki dan." (Ps. 35,28 RDK) "Usta su moja puna hvale Tvoje, slave Tvoje svaki dan." (Ps. 71,8)

"Ko će iskazati silu Gospodnju? Ispričati svu slavu Njegovu?" (Ps. 106,2 RDK) "A ja ću se svagda uzdati, i ponavljaću hvale Tebi... Ući ću u sili Gospoda Gospoda, i slaviću samo Tvoju pravdu." (Ps. 71,14; Ps. 71,16 RDK) Možeš li primetiti zbog čega je David bio proglašen od Boga za čoveka po Božjem srcu?

Da, za vernika bi svaki dan trebao biti dan slavljenja (Ps. 118,24). Bilo gde da se nalaziš počni sa slavljenjem i zahvaljivanjem i neka time celog dana bude ispunjeno tvoje srce. Otpočni odmah ujutro hvaliti Gospoda. Svaki put kad dođu iskušenja, sumnje, strah, brige, kritike ili druge napasti počni hvaliti Gospoda. Slavljenje ispunićete tvoje srce verom i snagom. Zahvaljivanje će te obući u lepotu neba. Slavljenje i hvaljenje otvara vrata blagoslova a svaka životna bitka biva lakše dobijena.

"Hvali, dušo moja, Gospoda. Hvaliću Gospoda za života svog, pevaću Bogu svom dok me je god." (Ps. 146,1-2 RDK).

"Bog je istina. Ko traži istinu, taj traži Boga, bilo mu to jasno ili ne."
- Edith Stein

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3294
Ukupno: 2733902
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/085/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.