Naslovna » Magazin » Arhiva » #26 » ....

Obnoviti prekinute odnose

Rick Waren
"A sve je od Boga koji nas je preko Hrista izmirio sa sobom i koji nam je dao službu pomirenja." (2. Korinćanima 5,18)

Uvek je dobro obnoviti odnose.

Pošto se sve u životu vrti oko toga kako voleti, Bog želi da vrednujemo odnose i da načinimo napor da ih održavamo umesto da ih prekidamo kada god dođemo do malog sukoba ili povređivanja. U stvari, Biblija nam kaže da nam je Bog poverio službu pomirenja. "A sve je od Boga koji nas je preko Hrista izmirio sa sobom i koji nam je dao službu pomirenja." (2. Korinćanima 5,18) Iz ovog razloga značajan deo Novog zaveta je posvećen da nas nauči kako da se ponašamo jedni prema drugima. Apostol Pavle piše: "Ako, dakle, ima kakve utehe u Hristu, ako ima kakvog ljubaznog ohrabrenja, ako ima kakve duhovne zajednice, ako ima kakvog unutrašnjeg saosećanja i samilosti, ispunite moju radost - pa isto mislite imajući istu ljubav, duhovno povezani, mislima usmerenim na jedno." (Filipljanima 2,1-2) Apostol Pavle smatra, da naša sposobnost da budemo jedinstveni pokazuje našu duhovnu zrelost. U Poslanici Rimljanima on kaže: "A Bog, tvorac strpljivosti i utehe, neka vam da da među sobom složno mislite po volji Isusa Hrista." (Rimljanima 15,5)

S obzirom da Hristos želi da njegova porodica bude poznata po našoj ljubavi jednih prema drugima (vidite Jovan 13,35), prekinuto zajedništvo je obeshrabrujuće svedočanstvo za neverne. Zbog toga je apostol Pavle u neprilici kada je video da su vernici korintske crkve podeljeni na sukobljene strane koji čak tuže jedni druge na sudu. On piše: "Govorim na vašu sramotu. Tako među vama nema ni jednog mudrog koji bi mogao da presudi među svojom braćom?" (1. Korinćanima 6,5) On je bio zapanjen da niko u crkvi nije bio dovoljno zreo da na miran način reši sukob. U istom pismu on kaže: "Nego molim vas, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da ne bude među vama cepanja, već da budete usavršeni u jednom razumu i jednoj misli." (1. Korinćanima 1,10)

Ukoliko želite da Bog blagoslovi vaš život i da budete poznati kao deca Božja, morate da naučite da budete mirotvorci. Isus je rekao: "Blaženi su mirotvorci, jer će se oni sinovi Božiji nazvati." (Matej 5,9) Da li primećujete da Isus nije rekao "Blaženi su oni koji vole mir"? Svako voli mir. Nije rekao ni "Blaženi su miroljubivi" koji nikada neće poremetiti bilo šta. Isus je rekao: "Blaženi su mirotvorci" - oni koji aktivno učestvuju u uspostavljanju mira. Mirotvorci su retki, jer je veoma teško uspostaviti mir.

Zbog toga što ste oblikovani da budete deo Božje porodice i zato što je druga svrha vašeg života na ovoj zemlji da naučite kako da volite i da se odnosite prema drugima, mirotvorstvo je najvažnija veština koju možemo da razvijemo. Na žalost, većina nas nikada nije razmišljala kako možemo da rešimo sukob.

Mirotvorstvo ne znači izbegavati sukobe. Bežanje od problema, pretvaranje da problem ne postoji ili se plašiti da govorimo o njemu je u stvari kukavičluk. Isus, Princ Mira, nikada se nije plašio sukoba. U jednom trenutku je čak i prouzrokovao jedan zarad dobra svih. Ponekad treba da izbegnemo sukob, ponekad da ga stvorimo, a ponekad i da ga rešimo. Iz tog razloga moramo da se molimo da nas Duh Sveti vodi bez prestanka.

Mirotvorstvo nije smirivanje. Dopuštajući uvek, ponašajući se poput otirača da vas svako gazi nije ono što je Isus imao na umu. On je odbijao da odstupi nazad po mnogim pitanjima, čvrsto stojeći licem u lice s opozicijom.

KAKO DA OBNOVIMO ODNOSE?

Kao vernicima, Bog nam je "dao službu pomirenja." (2. Korinćanima 5,18) Postoji sedam biblijskih koraka u obnavljanju odnosa:

1. Razgovarajte sa Bogom pre nego što popričate sa osobom. Iznesite problem pred Boga. Ukoliko biste se prvo molili Bogu o sukobu umesto što ćete ogovarati kod prijatelja, često ćete otkriti da, ili Bog promeni naše srce, ili promeni drugu osobu bez naše pomoći. Svi naši odnosi bi bili solidniji da smo se prethodno za njih molili.

Kao što je David u svojim psalmima koristio molitvu da "zrači vertikalno". Recite Bogu sve ono što vas nervira. Plačite pred njim. On nikada neće biti iznenađen ili razočaran zbog našeg gneva, povređenosti, nesigurnosti ili bilo koje druge emocije. Zato mu recite tačno ono što osećate.

Najveći broj sukoba ima koren u potrebama koje nisu ispunjene. Neke od ovih potreba može samo Bog da ispuni. Kada očekujete da neko - prijatelj, bračni drug, šef, rođak - ispuni nešto što samo Bog može da učini, vi sebe osuđujete na razočarenje i ogorčenost. Niko ne može da ispuni sve vaše potrebe osim Boga.

Apostol Jakov primećuje da su mnogi naši sukobi prouzrokovani zbog nedostatka molitve: "Otkuda ratovi i otkuda borbe među vama? ... Žudite - i nemate, ubijate i zavidite - i ne možete da postignete, borite se i vojujete; nemate zato što ne ištete." (Jakov 4,1-2) Umesto da gledamo na Boga, mi gledamo na druge da nas učine srećnim i onda smo ljuti kada nas razočaraju. Bog pita: "Zašto prvo ne dođete meni?"

2. Uvek preuzmite inicijativu. Nije bitno da li ste napadnuti ili napadate: Bog očekuje od vas da načinite prvi korak. Nemojte da čekate na drugu stranu. Idite prvi do druge osobe. Obnovljenje prekinutog odnosa je veoma bitno, a Isus nam je zapovedio da je to važnije čak i od zajedničkog bogosluženja. On je rekao: "Ako dakle prinosiš dar svoj na žrtvenik i onde se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi onde svoj dar pred žrtvenikom, i idi prvo izmiri se sa bratom svojim, pa tada dođi i prinesi dar svoj." (Matej 5,23-24)

Kada u zajednici vidite napuklinu ili razdor odmah isplanirajte mirovnu konferenciju. Nemojte da odgađate, nalazite izgovore ili obećavate: "Učiniću to jednoga dana." Zakažite susret licem u lice čim pre je to moguće. Odgađanje samo produbljuje neraspoloženje i stvari čini gorim. U sukobu, vreme ne leči ništa. Ono samo čini da se rane zagnoje.

Brzo reagovanje će, takođe, umanjiti duhovne štete na vama. Biblija kaže da greh, uključujući i nerešne sukobe, blokira naše zajedništvo sa Bogom i ne dopušta da naše molitve budu uslišene (vidite 1. Petrova 3,7; Priče 28,9) a nas čini jadnim. Jovovi prijatelji su ga podsetili: "Doista bezumnog ubija gnev, i ludog usmrćuje srdnja" i "Koji rastržeš dušu svoju u jarosti svojoj, hoće li se tebe radi ostaviti zemlja i stene se premestiti sa svog mesta." (Jov 5,2; Jov 18,4)

Uspeh mirovne konferencije često zavisi od izbora pravog vremena i mesta za susret. Nemojte da se sastanete kada je bilo ko od vas umoran, u žurbi ili ometan. Najbolje vreme je kada je to najbolje vreme za obe sukobljene strane.

3. Imajte saosećanje za njihova osećanja. Koristite više svoje uši nego usta. Pre nego što pristupite rešavanju bilo kog nesporazuma, prvo morate da saslušate šta ljudi osećaju. Apostol Pavle savetuje: "ne gledajte svako samo na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče." (Filipljanima 2,4) Izraz "samo svoje" je grčka reč skopos od koje dolazi i kod nas korišćene reči: teleskop i mikroskop. To znači posvetiti pažnju. Usredsredite se na njihova osećanja, a ne na činjenice. Počnite sa saosećanjem a ne sa rešenjem.

Nemojte da razgovarate sa ljudima pre nego što ne znate kako se osećaju. Samo ih slušajte i dopustite im da se prvo emotivno olakšaju a da ne moraju da se brane. Klimajte glavom da ih razumete čak i ako se ne slažete. Osećanja nisu uvek ispravna i logična. U stvari, nezadovoljstvo je ono koje čini da delujemo i mislimo na pogrešan način. David je priznao: "Kad mi duša beše ojađena, kad gorčina mene rastrzaše, tada shvatih da sam neznalica." (Psalam 73,21-22 - Birviš) Mi svi delujemo nerazumno kada smo povređeni.

Nasuprot tome, Sveto pismo nam kaže: "Razum zadržava čoveka od gneva, i čast mu je mimoići krivicu." (Priče 19,11) Pažnja dolazi od mudrosti, a mudrost od slušanja viđenja drugih. Slušanje poručuje: "Cenim tvoje mišljenje, za mene je naš odnos važan i ti mi značiš." Kliše je ispravan: Ljude nije briga šta mi znamo, sve dok ne znaju da nas se to tiče.

Obnoviti prijateljstvo znači: "Nosite bremena jedan drugog" (Galatima 6,2) i "Svaki od nas neka se trudi da bližnjeg zadovolji - na dobro i za nazidanje." (Rimljanima 15,2) Žrtva je pažljivo podnositi gnev drugih, a posebno ako za njega nema osnove. Ali upamtite, to je upravo ono što je Isus učinio za vas. On je podneo neosnovanu, zlonamernu srdžbu da bi vas spasio: "Jer ni Hristos nije ugađao samom sebi, nego kao što je napisano: 'Pogrde onih, koji tebe grde, padoše na me'."

4. Priznajte svoj deo krivice za sukob. Ukoliko zaista želite da ozbiljno priđete obnovljenju odnosa, morate da priđete i priznate svoj deo krivice ili greh. Isus je to rekao na način da bismo stvari videli jasnijim: "Licemere, izvadi prvo gredu iz svoga oka, pa ćeš tada gledati da izvadiš trun iz oka brata svoga." (Matej 7,5)

S obzirom da svi mi možemo nešto da previdimo, možda ćete morati da pitate treću stranu da vam pomogne da sagledate vaše postupke pre nego što se sastanete s osobom s kojom imate nesuglasice. Takođe, molite se Bogu da vam pokaže koliki deo krivice za problem je na vama. Pitajte: "Da li sam ja problem? Da li sam bio nerealističan, neosećajan ili možda preosećajan?" Sveto pismo kaže: "Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama." (1. Jovanova 1,8)

Ispovedanje je snažno oruđe u procesu obnovljenja i pomirenja. Način na koji pokušavamo da rešimo problem, često donosi veće rane, nego što je bio osnovni problem sam po sebi. Kada počnete da ponizno priznajete svoje greške, to otklanja gnev druge osobe i razoružava ih jer verovatno očekuje da ćete se braniti. Nemojte da tražite izgovor i počnete da okrivljujete. Samo jednostavno prihvatite svaki deo krivice koji ste imali u sukobu. Preuzmite odgovornost za svoje greške i tražite oproštenje.

5. Napadnite problem - ne osobu. Nemožete da rešite sukob ukoliko uništite krivicu. Sveto pismo kaže: "Odgovor blag uništava gnev, a reč prejaka podiže srdnju." (Priče 15,1) Nikada nećete doći do poente tako što ćete biti žrtva. Zato pažljivo birajte svoje reči. Blag odgovor je uvek bolji od sarkastičnog.

U rešavanju sukoba je način na koji kažete podjednako važan kao i šta kažete. Ukoliko to kažete napadno, biće primljeno kao napad. Bog nam poručuje: "Ko je mudrog srca zove se razuman, a slast na ustima umnožava nauku." (Priče 16,21) Gunđanje nikada ne daje ploda. Nikada nećete biti uverljivi kada ste naoštreni.

Tokom Hladnog rata, obe strane su se saglasile da je pojedino oružje toliko ubitačno da ga nikad ne bi trebalo upotrebiti. Danas je hemijsko i biološko oružje zabranjeno, a gomilanje nuklearnog naoružanja je ograničeno ili uništeno. Zarad zajedništva, vi morate da uništite vaš arsenal nuklearnog naoružanja, uključujući osuđivanje, potcenjivanje, upoređivanje, označavanje, vređanje, snishodljivost ili sarkastičnost. Apostol Pavle ovo sumira na sledeći način: "Ni jedna ružna reč da ne izlazi iz vaših usta, nego samo koja je dobra za nazidanje - gde je potrebno, da slušaocima bude blagotvorna." (Efescima 4,29)

6. Sarađujte što je više moguće. Apostol Pavle kaže: "Ako je mogućno, koliko od vas zavisi, živite u miru sa svima ljudima." (Rimljanima 12,18) Mir uvek ima svoju cenu. Ponekad nas to košta našeg ponosa; često je cena naša okrenutost samim sebi. Zarad zajedništva, učinite najbolje što možete da pronađete kompromis, opravdavajući druge i dajući prvenstvo njihovim potrebama. Apostol Pavle je rekao: "Volite jedan drugog u bratskoj ljubavi, u uvažavanju svako neka stavlja drugog ispred sebe" (Rimljanima 12,10) i "Ne činite ništa iz nadmetanja ili iz sujetnog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe, ne gledajte svako samo na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče." (Filipljanima 2,3-4) Parafrizirano Isusovo sedmo blaženstvo kaže: "Srećni su oni koji se bore za mir jer će se sinovi Božji nazvati" (Matej 5,9).

7. Naglasite isceljenje, a ne odluku. Nije realno da očekujemo da se svi slože oko svega. Isceljenje se usredsređuje na odnos, a odluka na problem. Kada se usredsredimo na isceljenje, problem gubi na značaju i često postaje nevažan.

Mi možemo ponovo da uspostavimo odnose čak i kada nismo u mogućnosti da rešimo naše različitosti. Hrišćani često imaju legitimno, ozbiljno neslaganje i različito mišljenje, ali možemo da se neslažemo i bez toga da budemo neugodni. Isti dijamant izgleda drugačiji iz različitih uglova. Bog očekuje jedinstvo, a ne uniformnost, i možemo da idemo rame uz rame a da stvari ne vidimo istim očima po svakom pitanju.

Ovo ne znači da ne treba da nastojimo da pronađemo rešenje. Možda ćete morati da nastavite sa razgovorom i dokazivanjem - ali ovoga puta u harmoničnom duhu. Isceljenje znači sahraniti ratne sekire, a ne obavezno i probleme.

Koga treba da kontaktirate kao posledicu ovog poglavlja? S kim treba da obnovite odnose? Nemojte da čekate još jedan sekund. Zastanite upravo sada i razgovarajte s Bogom o toj osobi. Zatim uzmite telefonsku slušalicu i započnite proces. Ovih sedam koraka su jednostavni, ali ne i laki. Oni zahtevaju puno napora da bi se obnovili odnosi. Zbog toga apostol Petar naglašava: "Jer ko hoće da voli život i da vidi dobre dane... neka čini dobro, neka traži mir i neka ide za njim." (1. Petrova 3,10-11) Međutim, kada gradite mir, onda činite ono što bi Bog činio. Zbog toga Bog mirotvorce naziva svojom decom. "Blaženi su mirotvorci, jer će se oni sinovi Božiji nazvati." (Matej 5,9)

Sa engleskog preveo: Draško Đenović.

Rick Waren, THE PURPOSE DRIVEN LIFE: What on Earth Am I Here For? (Zondervan, Grand Rapids, MI, 2002) chapter 20.

Ovo je 20. poglavlje iz knjige The Purpose Driven Life. Knjiga ima 40 poglavlja i predviđena je da pojedinac samostalno ili u grupi svakodnevno čita po jedno poglavlje u nadi da će nakon tih 40 dana postati stabilniji vernik.
"Presto je Tvoj, Bože, večan i nepokolebljiv; skiptar je carstva Tvog skiptar pravice."
- Psalam 45:6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1747
Ukupno: 2600762
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/026/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.