Naslovna » Magazin » Arhiva » #50 » ....

Najpoznatiji stih u Bibliji

Jon Quinn
"Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život." (Jn. 3:16 EČ)

Verujem da je ovo stih sa kojim se čovek barem jednom susretne u svom životu. Možete ga videti na javnim manifestacijama gde se skoro uvek nađe neko ko drži transparent na kome piše "John 3:16" ili da ceo stih pročitate sa nalepnice zalepljene na branik nečijih kola. Za čoveka koji živi u tzv. "hrišćanskoj naciji" veoma lako može biti da je ovo jedini stih iz Biblije kojeg je ikada čuo.

Ovaj stih kazuje veliku istinu u najkraće mogućim crtama. To je Isus i nameravao, ali On nije želeo da se iko tu i zaustavi. Može se reći da se ostatak Novog zaveta nadograđuje na ovoj jednostavnoj Isusovoj poruci. Koje to istine to možemo saznati iz ovog najpoznatijeg stiha od svih stihova?


Veličina Božje ljubavi

"Dok je on (Isus) još govorio, gle, sjajni oblak ih zakloni, i gle, glas iz oblaka govoraše: ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji; njega slušajte." (Mt. 17:5 EČ).

Otac na nebu je bio veoma zadovoljan svojim ljubljenim Sinom. Isus je sve radio savršeno - uvek po Očevoj volji. Sotona je na svakom Isusovom koraku bivao poražen. Isus je svetu savršeno prikazivao svoga Oca. Dakle, Bog je bio vrlo zadovoljan svojim Sinom - uživao je u Njemu. To je jedan od razloga zbog kojeg će Mu biti toliko teško gledati svoga Sina kako umire na krstu, da bi platio za naše grehe.

Najpoznatiji stih kaže: "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao..." Njegov ljubljeni Sin je umro da bi smo mi mogli živeti. Svaka kap krvi; svaka modrica; svaki uzdah Gospoda Isusa Hrista na krstu, nam govori o veličini Božje ljubavi prema palom svetu - prema nama. Biblija nam govori o tome kako je neobična tama prekrila Zemlju dok je Isus visio na krstu i vikao: "Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?" (Mt. 27:46) Premda tada Isus nije primio odgovor od Boga Oca, već je tama ostajala, a znamo i zašto: Bog nam je želeo otvoriti put spasenja. Ako je Bog sve to prećutao, onda, mora da nas jako mnogo voli. Razumete li veličinu toga?


Opseg Božje ljubavi

"Gospod ne odugovlači obećanje, kao što neki misle da je to odugovlačenje, nego pokazuje svoju strpljivost prema vama jer ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja." (2. Pet. 3:9 EČ).

Ima li ikoga u celom svetu, prošlom i sadašnjem, za koga bi Bog želeo da bude izgubljen? Ne, nema ni jednoga! Čak i onda kada razmišljamo o najgorim kriminalcima u istoriji; pa ipak, Bog ne želi da iko od njih bude izgubljen. Čak ni oni koji su razapeli Njegovog vlastitog Sina! I sigurno ne želi da propadnu oni koji se možda nisu lepo poneli prema nama ili su nas nekom prilikom uvredili.

"Bog je tako zavoleo svet...", kaže najpoznatiji stih. To je svet grešnika koji su u potrebi, i njih Bog voli. Izraz "svet" odnosi se na celo čovečanstvo. Božja je ljubav velika i odlučna da učini dobro svim ljudima, iako je niko od nas uopšte ne zaslužuje.

No, ništa dobroga sebi ne činimo kada ukazujemo na potrebu sveta za Bogom i Njegovom ljubavlju, a ako mi sami (kao deo tog sveta) to ne razumemo da, mi prvi imamo potrebu za ovim. Jeste li primili - prihvatili Isusa - Božji dar ljubavi?


Lepota Božje ljubavi

"Tada Petar otvori usta i reče: zaista uviđam da Bog ne gleda ko je ko, nego mu je u svakom narodu dobrodošao ko se njega boji i tvori pravdu." (Dela 10:34-35 EČ).

Ljudi su skloni da čine puno nepravednih prosuđivanja o drugim ljudima. Nekada se ove predrasude temelje na izgledu, kao na primer boja kože. U drugim slučajevima temelje se na etničkoj pripadnosti, jeziku, polu ili ekonomskoj situaciji. Ili nas prosto neka osoba podseća na nekog ko nam se ne sviđa, pa zato odlučimo da nam se ni ona neće svideti. Čini se, da je Isus tokom svoje službe, uživao biti uz one koje ljudi nisu voleli, kao na primer carinike ili Samarjane, te ih je u svojim pričama prikazivao herojima.

Naš stih kaže: "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega..." Nema pristranosti u pozivu Evanđelja (Rim. 1:16) a neće je ni biti kada stigne Sud Božji (Rim. 2:4-11). Stoga je bolje da ne postoje predrasude u našim srcima. Duše su previše važne Bogu. Da, i vaša duša je važna Bogu, znate li to?


Granice Božje ljubavi

"Tada će reći i onima s leve strane: idite od mene, prokleti, u večni oganj pripremljen đavolu i njegovim anđelima." (Mt. 25:41 EČ).

Božja ljubav se ne sme uzeti zdravo za gotovo. Ne smemo pomisliti da je Božja ljubav toliko "slepo" sveobuhvatna da će automatski svi biti spašeni, ili da će neko ko to ne želi biti automatski spašen. Ne, neće. U gornjem stihu Isus opisuje sud koji će biti izrečen nad onima koji nisu bili ono što su trebali biti. Isus ih ne optužuje da su učinili nešto loše; nego što nisu učinili puno dobroga kada su za to imali prilike - nisu tvorili Božju volju.

Ponovo, naš stih kaže: "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega..." Boga jasno kaže da namerava spasiti samo vernike!

Ali što je vernik? Grčka reč označava nekoga ko aktivno veruje. To znači nešto više od pukog umnog prihvatanja nečega što je činjenična istina. To znači delovati (živeti) u skladu sa istinom koja se umom razume i verom prihvati. U ovom slučaju, to znači da ćemo svoju veru staviti u Isusa i to tako što ćemo našu volju podložiti Njegovoj, izvršavajući Njegove zapovesti. Vi ne verujete u Isusa sve dotle dok ne počnete raditi ono što On kaže - dok vaša vera ne počne da tvori ono što govori.

Možda bi dobra ilustracija bila u prikazu odnosa lekara i pacijenta. Kada pacijent veruje lekaru? Je li to onda kada se razboli i misli o tome kako će nazvati lekara? Ne! Je li to onda kada odluči da će mu poseta lekaru pomoći? Ne! Da li je to onda kada zakaže posetu? Pa, to je već početak, ali on još uvek nije svoju veru potpuno stavio u lekara. To se ne dogodi sve do onog trenutka dok mu lekar nešto ne prepiše a pacijent sledi uputstva lekara, i time on u stvarnosti stavlja svoju veru u lekarevo znanje. I usput, ako pacijent ne bude sledio uputstva koje mu je lekar dao, on u stvarnosti njemu ne veruje, bez obzira na to da li ga je posetio ili nije.

Vernik je onaj koga Bog spašava. Oni koji ne veruju u Isusa biće izgubljeni, ne zbog toga što ih Bog ne voli, On ih voli; nego zato što Božja ljubav neće spasiti one koji ne veruju i koji su neposlušni, koji Ga odbacuju (Jn. 3:36; Jev. 5:9; Jev. 11:6). Kakva je vaša vera u Hrista: aktivna ili pasivna?


Rezultat Božje ljubavi

"Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate - da imate večni život." (1. Jn. 5:13 EČ).

Zbog Božje ljubavi, naši životi mogu biti dovedeni u potpunu i večnu pobedu. Ova spoznaja sigurno će doneti vernom muškarcu ili ženi sigurnost, mir i osećaj zaštićenosti tu i sada, a da ne govorim o onom danu u budućnosti, kada ćemo videti ono što sada verujemo. Naš stih kaže: "...da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život." Ovo je naša nada. Nemojte nikome dozvoliti da vas ubedi kako to nije vredno žrtve. Naš će život završiti ili u večnoj svesnoj propasti ili u slavnom večnom životu. Činjenica, da alternativa za sve koji su rođeni (određeni) da idu k propasti uopšte i postoji, može se pripisati jedino Božjoj ljubavi.

Bog nam je darovao svoga Sina, tako da nema potrebe da iko propadne, i niko ne bi trebalo, ali mnogi hoće. Ovaj najpoznatiji stih u Bibliji ne govori nam samo kako da budemo spašeni ili kako da živimo verom. On nam govori da je Bog delovao u našu korist i zašto je tako delovao. Zapanjujuće! Tako, nasmešite se, Bog vas voli. Zar to nije izazovno, da mu tu ljubav i uzvratite?

Izvor: Expository Files, 8/2000. Parafrazirano i skraćeno.
"Ti si stvoren od Boga i za Boga i dok to ne razumeš, tvoj život nikada neće imati smisla."
- Rick Waren

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 248
Ukupno: 2601041
Generisano za: 0.003''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/050/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.