Naslovna » Magazin » Arhiva » #19 » ....

Najvažnije pitanje današnjice

S. F. Moore

JESTE LI SPREMNI ZA DOLAZAK GOSPODNJI?

"Šta vama govorim, to govorim svima: Bdijte!" Gospod dolazi uskoro. On dolazi kao zaručnik. Dolazi po zaručnicu. On ostavlja svoje dvore i dolazi po nju, jer je željan njene lepote. Lepota zaručnice Hristove prikazana je u svadbenom Psalmu 45 kao "sva lepa." Slava Gospodnja se mnogo puta spominje u Svetom pismu. Jedan prevod reči "slava" prevodi sa "lepota," to znači, lepota Gospodnja. Zato slavimo Gospoda u lepoti Njegove svetosti. Isto tako, Njegova zaručnica po koju dolazi iz neba, prikazana je kao ukrašena u lepoti svetosti. Njena je odeća zlatom izvezena (Ps. 45). Hrist dovodi sebi zaručnicu koja je lepa, i spolja i iznutra. Otkrivenjem Pavle vidi, da će Hrist sebi predstaviti zaručnicu "lepu, bez ljage, bez bore..." Jovan, prorok, unapred je video zaručnicu u nebu. Ono što je video i naglasio bilo je da se ona pripremila.

NAŠA JE ODGOVORNOST DA BUDEMO SPREMNI

O Crkvi prvorođenih se govori kao o devici, što znači, kao o ljudima odvojenim od sveta, za Boga. Pavle piše hrišćanima pod njegovom službom: "... jer sam vas obećao samo jednom mladoženji, da vas kao čistu devicu pred Hrista izvedem." (2. Kor. 11:2). Hrišćanine, da li si lep iznutra? Da li je tvoja duhovna haljina bez ljage i bore? Bog mrzi odeću umazanu telom. On želi da je i mi mrzimo. Henok je tip čoveka koji je bio svetac. On je imao svedočanstvo da je ugodio Bogu. Hrišćanine, da li je tvoj život čist? Da li je tvoje hodanje s Gospodom tako divno da će On poželeti tvoju lepotu? Ako vi ili ja imamo makar jednu stvar u sebi koja je u suprotnosti s Njegovom Reči, ne možemo mu ugoditi. On meri našu ljubav prema Njemu i merom naše poslušnosti prema Njegovoj Reči (Jn. 14:15).

NJEGOVA JE REČ UPUTSTVO ZA NAŠ ŽIVOT

Tokom očekivanja Njegovog dolaska, najvažnija stvar kojom treba da se pozabavimo je da se pripremimo. Mnogi prihvataju kao gotovu činjenicu da su spremni. Prema meri Hristovih vlastitih reči upućenih učenicima, spremnost za preobraženje nije, kao što mnogi pogrešno pretpostavljaju, u tome što su spaseni ili ispunjeni Duhom. Treba ući u Reč Božju i videti kakve uslove On traži za preobraženje i uznesenje sa Njim. U svojoj propovedi (Matej 24 i 25 glava), Gospod predskazuje strašne nevolje koje dolaze na ceo svet. Ukazanim upozorenjima i izričitim zapovestima On opominje svoje učenike kako da izbegnu sud. I On im kaže kako. Nije bez značaja da Njegove reči opreza i opomene nisu rečene Crkvi kao telu, nego pojedincima. "Čuvajte se da vam srce ne oteža od prekomernog jela i pića i od briga ovog sveta, i da vam taj dan ne dođe iznenada." (Lk. 21:34). U originalnom su grčkom reči "se" i "vam" sa specifičnim naglaskom. "Bdijte dakle jednako i molite se Bogu da biste bili dostojni uteći.."(Lk. 21:36). "Blago onom koji je budan i koji čuva haljine svoje..." (Otk. 16:15). U istaknutoj opomeni Gospodnjoj učenicima da budu budni i oprezni, On ih nije ohrabrivao da se uzdaju u svoje iskustvo novorođenja. Niti ih je ohrabrivao da počivaju na bilo kom prošlom blagoslovu, niti im je rekao da se mogu osloniti na ispunjenje Duhom. Gospodnji je naglasak bio na bdijte, pazite, molite. Beg će, prema Hristovim vlastitim rečima, biti moguć pod uslovom da se lično trudimo, i potpuna će nagrada za trud biti ako budemo spremni.

"ŠTO VAMA KAŽEM, TO KAŽEM SVIMA - BDIJTE!"

Ono što je Hrist rekao, trebalo bi da važi za sve nas. Njegova je česta zapovest: "Bdijte!" Bdeti u originalu znači "biti budan," "biti probuđen," "biti u pokretu." U ovom vremenu Njegovog skorog dolaska, On nam kroz upozorenja pokazuje da je jedini način da se utekne od nevolja koje dolaze na celu zemlju "biti budan i moliti bez prestanka" (Mt. 24:42; 25,13; Mk. 13:35; Lk. 21:34-36; 1. Sol. 5:6; 1.Pet. 4:7; Otk. 3:2; 16:15). Ponovo Gospod kaže: "Borite se da uđete... mnogi će tražiti da uđu i neće moći." (Lk. 13:24). Grčki prevod "Boriti se" znači "smrtno se boriti" - smrtno se boriti kako bi se ušlo. Pavle, tražeći da zadobije Hrista kao zaručnika, kaže: "... trčim prema cilju." (Fil. 3:14).

"JEDAN ĆE SE UZETI, A DRUGI OSTAVITI!"

Kako će biti veliko razočaranje bezbrižnih, mlakih i nespremnih u "trenutku bežanja" k Hristu. Sada, pre nego što je prekasno, vreme je za sve nas da se probudimo iz spavanja, da se pokrenemo, da bdimo i molimo, jer su znaci Njegovog dolaska svuda oko nas. Kukolj je sazreo, a takođe i pšenica. Žetva je blizu. Gospod kori svetovne hrišćane Laodikeje govoreći: "Znam dela tvoja. Znam da nisi ni studen ni vreo, izbljuvaću te iz svojih usta." Hrišćanine, da li je tvoj rad za Gospoda, tvoja molitva, tvoje čitanje Biblije, svedočanstvo tvog života u crkvi i javnosti, hladno, vruće ili mlako? Postavi sebi ovo pitanje: "Jesam li ja mudra devica koja doteruje svoj život Rečju Božjom ili sam ona luda? Očekujem li Njegov dolazak, pripremam li se za njega?" Nasuprot današnjim hrišćanima koji vole lagodan i udoban život, kako li se razlikovalo Pavlovo trčanje prema cilju! On se borio u očajnom nastojanju da zadobije Hrista kao zaručnika. Lišio se svakog tereta, trpeo je svaki gubitak da bi mogao u gorljivosti svog nastojanja dosegnuti prvo uskrsnuće od mrtvih (Fil. 3:11).

"TEŠKO BEZBRIŽNIMA U SIONU!" (Amos 6:1)

"Neka budu vaša bedra opasana i sveće vaše zapaljene! I budite kao ljudi koji čekaju gospodara svoga." (Lk. 12:35-36). Danas postoji zid svetovnosti koji deli većinu hrišćana od Hrista i koji sprečava budnost i molitvu. Naše su crkve pune ljudi i žena, koji žive u lenjim bezbrižnostima i sebičnim popuštanjima, i koji su upali u stvari ovog sveta, jer nisu bili budni. Pune su ljudi koji se bezbrižno odnose prema strogim zahtevima od Gospoda, upućenim svima koji žele biti dostojni da uteknu od stvari koje će prevladati svet i stati pred Sinom Čovečjim.

STRAŽARI KOJI ČEKAJU NJEGOV DOLAZAK

"Ali znamo da kad se on pokaže, bićemo slični njemu... i svaki koji tu nadu u njega ima, čisti se, kao i on što je čist." (1. Jn. 3:2-3 LB). "Predstojeći povratak našeg Gospoda je," tvrdi dr. Torej (Torrey), "veliki biblijski dokaz čistog, nesebičnog, posvećenog, nesvetskog. aktivnog hrišćanskog života." Prema apostolu Jovanu, svaki onaj koji ima nadu u Hristov povratak, čisti se. Ljubljeni, pitanje velikog trenutka nije je li Crkva spremna, nego jesi li ti spreman!

Crkva u Laodikeji simbolizuje konačno stanje otpada u Crkvi. Toj mlakoj Crkvi Gospod daje sledeću opomenu i zapovest: "Ja koje god ljubim one i karam, i kažnjavam. Pazi se dakle, i pokaj se! Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim, i on sa mnom." (Otk. 3:20 LB).

Gospod govori da se nalazi sa spoljnje strane Laodikejske mlake Crkve i pokušava ući. Isključen iz Crkve, On se objavljuje pojedincima i zauzima se za njih. Njegov ukor upućen je pojedincima čija dela Bog ne može prihvatiti. Njegova nagrada je za pobednike! (Otk. 3:15-22). On je spreman da zauzme svoje mesto na prestolu, a svima onima koji su celim putem išli s Njim, prema Njegovim merilima savršenosti - pazeći i moleći bez prestanka - daje ovo slavno obećanje: "Pobedniku ću dati da sedne sa mnom na moj presto, kao što ja pobedih i sedoh sa svojim Ocem na njegov presto."

Prva tri poglavlja Otkrivenja daju duhovnu istoriju Crkve od vremena Hristova uznesenja do trenutka Njegovog ponovnog dolaska. U konačnoj analizi o radu svake crkve kroz crkvenu istoriju, Gospod pomno iznosi svoja upozorenja pojedinim članovima tih crkava: "Ko ima uši, neka čuje šta govori Duh crkvama!" Poruka Duha je sedam puta data pojedincima - s oštrim upozorenjem pobedniku.

U originalu u Otkrivenju reč prevedena sa "pobednik" znači "onaj ko je osvojio." Zato u konačnoj oceni Crkve Gospod deli njeno članstvo na one koji su uspeli da osvoje i one koji to nisu. Njegove su nagrade za one koji pobede, a ukor za one koji nisu uspeli.

Ljubljeni, pri kraju vremena ne dopustite da ijedna stvar stane između vas i vašeg Gospoda, ili između vas i bilo kog živog bića. U trenutku Njegovog dolaska niko od nas, osim po Njegovoj beskrajnoj milosti,neće više moći stajati ispred Njega, osim kao pobednik.

On dolazi kao zaručnik. On dolazi po nevestu. Ljubljeni, jeste li duhovno tako lepi da će On poželeti vratiti se sa vama do svog prestola, do svog Oca i svojih anđela?

"Evo idem kao lupež, blago onom koji je budan i koji čuva haljine svoje". (Otk. 16:15 LB)

Izvor: PROPOVEDI, Br. 192.
"Ko poriče Boga, sličan je onome koji poriče sunce; to nema smisla, jer ono i dalje sija."
- Julius Langbehn

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1922
Ukupno: 2662441
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/019/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.