Naslovna » Magazin » Arhiva » #28 » ....

Sjaj Božje slave

Gary Drumm
"Kao što je duga u oblaku u dan kiše, tako beše izgled te blistave svetlosti koja ga obavijaše. To bejaše prava slava Gospodnja. Pred tom pojavom ja padoh na lice i čuh glas nekog koji mi govoraše." (Jezek. 1,28 LB)

Kakvo iznenadno otkrivenje slave Gospodnje dobiva Jezekija! On opisuje slavu koja izlazi iz Boga poput duge. U stihu 27 govori da je donji deo, koji vidi, poput ognja. Bog silno sjaji. On svetli neiskazanom svetlošću i Njegova je prisutnost tako silna, tako strašna, tako slavna, da čovek Božji ne može drugo da pred Njim ne padne na svoje lice. U Jezekilju 2:2 vidimo da je Duh Božji zapravo morao ući u čoveka da bi bio u stanju održati se na Božje naređenje.

Danas možda nismo tako blizu Boga koliko bi trebalo? Možda nam je potrebno otkrivenje slave i strašne sile Boga Svemoćnog - otkrivenje kakvo uvek iznova vidimo na stranicama Svetog pisma?

Naš Bog je sveti Bog. On je veličanstven, veličanstveniji od najvećeg cara koji je ikada živeo. Isus je rekao da je On veći od Solomona (Mt. 12,42). Stvarno, veći od Solomona i veći od bilo kog čoveka. To je svevideći, sveznajući, sveti, pravedan Bog.

Ja se ozbiljno ograđujem od ljudi koji govore da su videli Boga, a nemaju jaku priču koja bi odgovarala primeru iz Božje Reči. Ako je neko doživeo iskustvo promene života u kom je video Boga, radujem se s njim. Ali ako je neko nešto izmislio da bi ga se uzdiglo u crkvi, tad ga preklinjem da se pokaje i izbaci to iz svog srca. U nekom smislu svi mi želimo biti blizu Boga, i želimo da smo u zajedništvu s Njim, ali ako to ili bilo koje drugo delo Božje ili dar Božji u našem životu postaju stvar duhovnog ponosa, tad smo u dubokoj, dubokoj nevolji. Reč Božja je puna primera kad su se ljudi Božji i bića Božja uzdigla u duhovnom ponosu; i o tome kako je njihova propast bila strašna.

Božja Reč jasno uči da On neće deliti svoju slavu ni sa kim drugim. Zašto? Jer to je neotuđivi deo Njegovog bića. To ga čini onim što On jeste. On poseduje milosrđe, silu, mudrost i ljubav da bi imao takav sjaj slave oko sebe. Postoje i druge slave - slava čoveka, slava cveća, slava žene, slava stvaranja. Ali te i druge slave nisu ništa u poređenju sa slavom koja je u pravom i živom Bogu i izlazi iz Njega.

Divna je pomisao da ćemo jednog dana videti Boga u svoj Njegovoj slavi! O, sigurno ne poznajemo reči kojima bismo mogli opisali lepotu i strahopoštovanje koje ćemo doživeti onog dana! Ja delimično verujem da će nam biti za to potrebne posebne oči da bismo bili u stanju videti Njega i Njegovu slavu.

Svaki put kada pokušavamo svesti Boga na naš nivo ili kada ga pokušavamo učiniti samo čovekom, mi činimo svetogrđe. O da, On je došao, živeo i hodao među ljudima kao Čovek. Ali On je krvario, umro i uskrsnuo kao bezgrešni Sin Božji, da bi mi mogli da imamo pravo spasenje.

Ali gde je On sad? Reč govori da je On proslavljen i da sedi sa desne strane Boga Oca. Kad ga je Stefan video, bilo je to tako snažno da je njegovo lice zasjalo. Kad ga je Saul sreo, to ga je bacilo na zemlju i oslepilo, dok mu Bog nije povratio vid. Kad ga je Jovan na Patmosu ugledao, pao je do Njegovih nogu "kao mrtav". Ne zaboravimo, da smo mi u dodiru sa istinskim i živim Bogom koji ima svu vlast i na nebu i na zemlji.

Stidim se zbog nekih hrišćana koji od oduševljenja viču: "Ooo!" i "Uuu!" za političkim ili verskim vođama, kao da su oni nešto nadprirodno. Potrebno je da skinu svoj pogled sa čoveka i usmere ga na onoga koji je zaista uzvišen! Isaija je rekao:

"Videh Gospoda koji je sedeo na prestolu visokom i uzdignutom, a skutovi haljine njegove ispunjavahu hram. Više njega stajahu serafimi, svaki sa šest krila: sa dvema on pokrivaše lice svoje, sa dvema pokrivaše noge svoje, a dvema letaše. Oni vikahu jedan drugome i govorahu: Svet! Svet! Svet je Gospod nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove! Od glasa koji se razlegaše zadrmaše se vrata na pragovima i dom se napuni dimom." (Isa. 6,1-4 LB).

Šta je bio Isaijin odgovor? Evo šta je Isaija rekao: "Jao meni, pogiboh, jer čovek sam nečistih usana i nastavam usred naroda nečistih usana, a oči mi videše kralja, Gospoda nad Vojskama!"

Kakva bi trebalo da je naša reakcija na viđenje Boga? Da, On je naš nebeski Otac ako smo zaista duhovno novorođeni, ali je On i daleko više od toga. On je Gospod, Bog. Pored Njega nema drugih bogova. Isus taj koji je naš jedini zagovornik i zastupnik kod Boga Oca: "Jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos." (1. Tim. 2:5, Čar) Traženjem nekog drugog zagovornika od Isusa Hrista, jeste gaženje Božje slave, koja data Isusu Hristu za Njegovo veliko delo spasenja.

Pogrešno je privlačiti pažnju na samoga sebe, svedočeći kako sam se "video sa Bogom". Takve su stvari lude i isprazne i ne podudaraju se sa Rečju Božjom. Sve što se ne podudara sa Rečju Božjom pogrešno je i po nas veoma opasno. To uključuje i sve ono što se naziva manifestacijom Božjom. Tako sve što se ne nalazi u Svetom pismu - odbacite, kao smeće.

Ostanemo li verni i ne skrenemo sa puta za lažnom naukom i zavođenjem ljudi; ostanemo li na Reči Božjoj; budemo li i mi, poput Berejaca, ispitivali čak i Pavla da vide podudara li se njegovo učenje sa Svetim pismom - nećemo zalutati. Jovan je rekao da će nas Duh Sveti svemu šta treba znati sam poučiti. (1. Jn. 2:27).

Zato se odlučno borite za veru koja je jednom data svetima, a kad nas jednog dana nađe verne, gledaćemo Ga licem u lice. Tad ćemo položiti naše krune do Njegovih nogu, jer ćemo biti zabljesnuti Njegovom slavom.

Znajmo, poštujmo i budimo u strahopoštovanju i svetom strahu prema Njemu koji je veliki Bog. On za sebe govori: "Ja jesam, jedni istiniti i živi Bog". Nemojmo slaviti nikog drugog. Služimo Bogu čitavim svojim srcem - i to žarko.

"Gospod daje mudrost, iz Njegovih usta dolazi znanje i razum."
- Priče 2:6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1910
Ukupno: 2662429
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/028/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.