Naslovna » Magazin » Arhiva » #36 » ....

Naš identitet u Hristu

J. David Hoke
"Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vernima u Hristu Isusu: Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista; kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje, na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u Ljubaznome." (Efescima 1:1-6)

Uvek su mi bile zanimljive one nagradne igre na koje vas pozivaju pismom ili telefonskim pozivom. Nisam baš siguran da mogu poverovati da tu iko dobija ikakvu nagradu. Pisma sa ponudama uvek stignu na ličnu adresu, a u njima se tvrdi kako si ti među odabranima, da si slučajno izabran i da ako samo pošalješ pismo natrag, sa nekakvim kuponom, da ćeš možda biti pobednik. Malo sutra!

Jednako zanimljive su i njihove reklame u kojima se ove igre promovišu. Tamo ćeš videti takozvane "stvarne ljude" kako osvajaju milione dolara. Koja nagrada! No, ja sam skeptičan. Ti ljudi mi nikad ne izgledaju tako srećni kao što bih ja bio da sam osvojio milion dolara. Odgovor verovatno leži u njihovim najčešćim primedbama - "Ne mogu verovati, da se ovo desilo meni!". Možda bismo i mi reagovali na isti način kada bismo saznali da smo odjednom nasledili čitavo bogatstvo od nekog rođaka kojeg jedva i da poznajemo.

Razlog zašto je često takav odgovor jeste u tome što smo jednostavno naviknuti da očekujemo uobičajene stvari, životnu rutinu. Zaista, život je izgleda ispunjen rutinom te nam mogućnost da nam se desi neka izuzetno dobra stvar izgleda vrlo daleko. Žalosno ali, ne samo da ne možemo verovati kad nam se nešto dobro dogodi, ne možemo verovati ni da nam se to uopšte može dogoditi.

Nažalost, ono šta je tako istinito u domenu stvarnog, vredi i za domen duhovnog. Mnogo nas ima problem sa verom u preteranu Božju dobrotu prema nama lično. Pomisao da bi nas Bog mogao obasuti izuzetnim blagoslovima, nam je jednostavno teška za poverovati. Izgleda da smo sami sebe učvrstili u mišljenju kako smo bezvredna stvorenja. Naše je razmišljanje da jednostavno nismo dovoljno dobri, dovoljno sveti, ili dovoljno iskreni da bi nas Bog podario dobrim stvarima. Ko smo mi da se drznemo pretpostaviti Božju dobrotu? No činjenica stoji da svako od nas ima izuzetno veliko nasleđe u Hristu. U stvari, kada nam se kaže koliko je to nasleđe veliko, lako ćemo zateći sami sebe kako govorimo: "Ne mogu da verujem!". Možda nećemo moći poverovati, no to je istina.

Upravo ovo je jedna od glavnih tema knjige Efescima. Ona nam otkriva izuzetan intenzitet Božjih blagoslova u Hristu. Kaže nam ko smo i kako možemo živeti. I moćna je.

Postoji jedna zapanjujuća stvar koju ćemo otkriti proučavajući ovu knjigu, a to je da nam je naše nasleđe u Hristu dato besplatno. Ništa ne možemo uraditi kako bi ga zaradili ili zaslužili. Ne moramo raditi za njega, ili ići na bilo koje takmičenje, poput onog za koje znam.

Vlasnik gradskih novina imao je tri sina. Odlučio je da vlasništvo nad novinama ponudi sinu koji napiše najsenzacionalniju naslovnu stranicu od samo tri reči. Naslovna prvog sina je bila, "Regan postao komunist". Drugi sin je sastavio ovo: "Homeini postao hrišćanin." No, novine je nasledio treći sin kada je predana njegova naslovna. Sadržala je svega dve reči: "Pobegao Papa". Na sreću, mi svoje duhovno nasleđe ne moramo zarađivati na ovaj način. Ne moramo naporno raditi kako bi ga zaradili, niti biti pametni, niti dobri, niti zaslužni. Sve što moramo uraditi jeste - biti u Hristu.

Kako biti u Hristu upravo je i tema prva tri odjeljka u Efescima. Ako si voljan sebe otkriti svetlu Božje istine koja se ovde nalazi, bićeš u mogućnosti videti moglo dalje nego ranije.

Moja je molitva da zajedno s Pavlom, dok prolazimo knjigom Efescima,

"Da Bog... dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da Ga poznate,... I bistre oči srca vašeg da biste mogli videti šta je nada Njegovog zvanja, i koje je bogatstvo slave nasledstva Njegovog u svetima, I kakva je izobilna veličina sile Njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile Njegove." (Efescima 1:17-19)

A sad mi dopusti da ti postavim jedno važno pitanje: Znaš li ti stvarno ko si ti u Hristu? Kako vidiš sebe kao hrišćanina? Vidiš li se moćnim? Ili se vidiš slabim? Razumeš li istinsku veličinu činjenice da Sin Božji živi u tebi? Držiš li svoju glavu visoko uspravno zbog svog odnosa sa Hristom, ili ti je ponekad neprijatno? Vidiš li sebe među otpadom ili u izobilju?

Isus je rekao, "Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi". Ponekad naglašavamo činjenicu da istina ima snagu da nas oslobodi. Istina je istina verovao ti u nju ili ne. Istina je istina znao ti to ili ne znao. No dopusti da ovome priđem iz malo drukčije perspektive. Postoje trenutci u kojima nikad ne bi bili slobodni da ne "poznajemo" istinu. Vidiš, ako ne poznaješ istinu onda je vrlo verovatno da je tvoja polazna tačka u svemu šta radiš - laž. Ako deluješ na temeljima neistine, onda ona za tebe postaje stvarnost. Nemoj dopustiti da budeš zakinut smatrajući se manjim od osobe kakvom te Bog vidi. Koja bi to sramota bila verovati da si puki siromah kada si u stvari princ.

U prvih šest stihova Efescima, otkrićemo najmanje tri karakteristike o tome ko si ti u Hristu.


U Hristu smo značajni

Počinjući svoje pismo crkvi, Pavle se obraća "svetima". Ovo je dobar biblijski termin koji se često koristi za sve vernike. U stvari, u nekim rukopisima, naziv "u Efesu" se ne nalazi na početku ovog pisma. Upravo zbog toga, mnogo ljudi veruje da je ovo bilo uopšteno pismo od Pavla namenjeno da cirkuliše po svim crkvama. U svakom slučaju, Hrišćani se često nazivaju svetima. Reč potiče od grčke reči hagios, šta doslovce znači "svet". Biti svetim, u smislu teksta Novog zaveta, znači biti "onaj koji je svet". I upravo smo mi to u Hristu.

Ne dozvoli da te zavede ideja, da je svetost nešto što može biti dodeljeno samo određenim mrtvim ljudima od strane nekog crkvenog tela. Prema Božjoj reči, svi vernici su već sveti. Iz Božje perspektive, mi smo sveti, ne zbog toga šta ljudi kažu ko smo, već zbog onoga šta je Hrist uradio za nas. Nismo sveti zahvaljujući našim delima ili pravednosti. Biblija nam kaže da je "... sva naša pravda kao nečista haljina". (Isaija 64:6). Mi smo pravedni jer je Isus umro na krstu kako bi nama dao pravednost. U drugoj Korinćanima 5:21, stoji: "Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu." Mi smo sada pravednost Božja u Hristu. Kakva neverovatna izjava!

Kada je Hrist umro na krstu, platio je kaznu za naše grehe. Umro je kako bi usmrtio naše staro ja. No, On nije samo umro kako bi nam oprostio, umro je kako bi nam omogućio da primimo Njegov život. Mi živimo Njegovim životom. On je u nama i mi smo u Njemu. Dakle, sada živimo u novom nivou života. Njegova pravednost je i naša pravednost. Kad Bog pogleda u nas, On nas vidi u Hristu.

Evo istine o tome ko smo mi u Hristu. U Hristu smo značajni. Moramo početi shvatati našu pravednost u Hristu. A to ćemo moći tek onda kad počnemo posmatrati sami sebe u Hristu.

Upravo ovde možemo uvideti važnost poznavanja istine. Ako ne znamo našu stvarnu poziciju u Hristu, nikad nećemo početi živeti sa te pozicije. U Kološanima 3:1-4, naša pozicija je opisana ovako, "Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga. Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji. Jer umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu. A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi." Posađeni smo dakle u nebeskom mestu, u Hristu. To je naša pozicija. I sveti smo zbog naše pozicije u Hristu. Značajni smo zbog naše pozicije u Hristu. To je ono što moramo početi uviđati verom. To je naše pravo ja. Rečeno je da neki ljudi ne mogu biti spašeni, jer ne žele prihvatiti svoju grešnost, kao da neki Hrišćani ne mogu hodati u pobedi, jer ne žele prihvatiti svoju svetost. U Hristu smo značajni. U Hristu smo sveti. I imaš dozvolu da živiš kao svetac.


U Hristu smo dovoljni

U stihu 3 čitamo, "Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista". Prema ovom stihu, Bog nam je dao puninu u Hristu. Pogledaj malo bolje u ovaj juvelir među stihovima. Ne kaže se da će nas On blagosloviti. On nas je blagoslovio. Urađeno. I sa čime nas je blagoslovio? Nije nam dao neki običan blagoslov; dao nam je duhovni blagoslov. No, pogledaj dalje. Nije nas blagoslovio samo jednim duhovnim blagoslovom; blagoslovio nas je svakim duhovnim blagoslovom. I konačno nam se kaže da nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima kroz Hrista. Kakvo obećanje! Stvarno, to je više od obećanja. To je trenutna stvarnost.

Opet, ako ne poznaješ ovu istinu, nećeš nikad hodati u njoj. U Hristu imamo svu puninu, jer u njemu imamo sve duhovne blagoslove. Zato moramo da naučimo oslanjati se na naše resurse u Hristu. U Hristu smo bogati. Hristova bogatstva su već položena na naš bankovni račun. Moramo samo početi sa podizanjem.

To je kao da je neko anonimno i tajno položio novac na tvoj žiro račun. Da nisi znao za taj ulog, nikad ne bi mogao podići novac. Kad si ušao u spoznaju te istine, automatski dobijaš mogućnost pristupa tim sredstvima. To je upravo ono šta nam Božja reč kaže. Možeš izabrati ne verovati joj i živeti u duhovnom siromaštvu. Ili možeš izabrati da podižeš svoja sredstva u Hristu. Napiši ček na ovaj račun. Vidi hoće li proći. Neće biti odbijen.

Ponekad jednostavno možemo osetiti, kako nam nedostaje nešto neophodno za izvršavanje nama upućenog Božijeg poziva. Kroz celo Sveto pismo Bog nas poziva gore. Postoji uzvišeni poziv za vernika. Puno je toga što nam Gospod zapoveda da uradimo. No, Hristove zapovesti nisu teret. Rečeno je da svaka Božja zapovest nije zahtev za tebe, već zahtev za Boga koji ti je dao tu zapovest. Drugim rečima, Bog nikad neće zatražiti nešto od tebe, bez da ti je unapred dao snagu da to uradiš. U Hristu si već dovoljan za sve. On te poziva da to uradiš. Počni život u toj spoznaji.


U Hristu smo sigurni

U stihu 4 nam se kaže da nas je Bog izabrao u Hristu. U stihu 5, da smo predodređeni za posinaštvo kroz Hrista. A u stihu 6 nam se kaže da nas je Bog besplatno obdario svojim blagodatima u Ljubaznome. U nekim prevodima se kaže da smo prihvaćeni u Ljubaznome. Suština je u tome da smo mi Njegovi. Mi smo u Isusu. I zato smo sigurni. Naša sigurnost počiva na našem odnosu.

Božja je volja bila da nas izabere. Pozvao nas je kako bi nas usvojio kao svoje sinove i kćeri. Kazano nam je da je to Njegova volja. Drugim rečima, Bog nam je dao nezasluženo. Besplatno nam je podario svoju milost i učinio nas delom svoje porodice. Nije čudo da je Jovan mogao reći, "Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna." (1. Jovanova 3:1).

Bog me voli. On me je prihvatio. Isto važi i za tebe. Ne postoji ništa što bi ti mogao uraditi da bi te Bog više voleo. Takođe, ništa ne možeš uraditi kao bi te Bog voleo manje. Bog te ne menja zato da bi te voleo; On te voli zato da bi te menjao. Predaj se toj ljubavi. Uživaj u njoj. Odmori se u svom odnosu sa Hristom. U Hristu si siguran. U Hristu si prihvaćen.

Kako moćan odlomak! U Hristu si značajan. U Hristu si dovoljan. U Hristu si siguran. Možeš to reći i na drugi način. U Hristu si pravedan. U Hristu si bogat. U Hristu si primljen. Ti si svet, i počni shvatati tu svoju pravednost. Blagosloven si sa svakim duhovnim blagoslovom, pa nauči da se oslanjaš na te svoje resurse. Prihvaćen si u Voljenome, pa nauči da počivaš u toj vezi.

Seti se šta je Isus rekao o važnosti poznavanja istine. Ne možeš se ponašati pravilno, ako ne veruješ pravilno. U Pričama 23:7 piše, da "kako on tebe ceni u duši svojoj tako ti jelo njegovo". Ako veruješ u ono što đavo kaže za tebe, sigurno nećeš uspeti. Verovatno nećeš ni pokušati. Ako život temeljiš na onome šta drugi kažu za tebe, može ti ili ne mora biti bolje. Zavisi od toga sa kim razgovaraš. No, živiš li po onome šta Bog kaže za tebe ko si, onda možeš visoko uzdignuti glavu. Ti si neko, jer Neko živi u tebi. U Hristu imaš sve što će ti ikad zatrebati. I u Hristu si potpuno siguran. Niko i ništa ti to ne može oduzeti.

Preveo: Ante Miliša.
"Ako dnevno provedete nekoliko sati u molitvi, videćete velike stvari."
- John Nelson

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 637
Ukupno: 2671624
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/036/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.