Naslovna » Magazin » Arhiva » #29 » ....

Potreban nam je novi život

R. A. Torrey

Ako je ikad bilo vreme, kada je bilo potrebno vikati Bogu rečima psalmiste: "Zar se nećeš povratiti i oživeti nas, da se narod tvoj raduje o tebi?" (Ps. 85:7 LB), to je ovo vreme u kome živimo. Ovo je sigurno vreme za Gospoda, da deluje, jer su ljudi oskvrnili Njegov Zakon (Ps. 119:126). Glas Gospodnji dat u pisanoj Reči omalovažili su i svet i crkva.

Ovo vreme nije vreme za obeshrabrenje - ljudi koji veruju u Boga i Bibliju nikada ne smeju biti obeshrabreni. Ovo je najpovoljnije vreme za samog Gospoda da dođe i radi. Pametan hrišćanin, je poput budnog stražara na zidovima Siona, i on može zajedno sa psalmistom starih vremena vikati: "Vreme je da Gospod deluje, jer Zakon tvoj ovi (ljudi) oboriše"(Ps. 119:126).

NAJVEĆA POTREBA OVOG VREMENA JE DUHOVNO PROBUĐENJE CRKVE

Pogledajmo najpre šta je to "probuđenje". Probuđenje je vreme davanja života. Kako jedino Bog može nekome dati život, probuđenje je vreme kada Bog posećuje svoj narod i silom svog Duha daje novi život, a onda kroz njega (narod) daje i život grešnicima, koji su mrtvim zbog svojih prekršaja i grehova.

Danas imamo razna verska uzbuđenja nastala iz lukavih metoda u duševnim manipulacijama kroz nastupe čisto profesionalnih evanđelista ili propovednika. Ali to nisu probuđenja! Takva jadna "probuđenja" nam nisu potrebna. To su đavolske imitacije ili crkveni performansi "probuđenja".

Novi život, novi početak od Boga - to je pravo probuđenje! Sveobuhvatno probuđenje je vreme kad taj novi život od Boga nije ograničen i ne širi se samo lokalno, nego po celom hrišćanstvu i zemlji.

Sveobuhvatno probuđenje je potrebno zbog duhovne smrti i opustošenja što je u društvu prouzrokovao ljudski greh. Ono nije ograničeno samo na jednu zemlju, iako u jednoj zemlji može da se manifestuje vidljivije nego u nekim drugim zemljama. Ono može biti i na stranim misijskim poljima, kao i na domaćim.

Postoje i lokalna probuđenja. Duh Božji koji daje život zasenio bi nekog propovednika, ovu ili onu crkvu, ovu ili onu pokrajinu, ali potrebno nam je, ozbiljno nam je potrebno, Božije probuđenje koje će biti široko rasprostranjeno i sveobuhvatno.

Pogledajmo na trenutak neke od rezultata probuđenja. Ti rezultati su vidljivi i na propovednicima, i u crkvi, i na nespašenima.

REZULTATI PROBUĐENJA KOD PROPOVEDNIKA

Pre svega, rezultati probuđenja su u propovedniku. On dobija novu ljubav za duše. Mi propovednici, kao vođe, sada nemamo takvu ljubav za duše kao što bi trebalo da imamo. Nemamo ljubav za duše kao što je imao Isus, nemamo ljubav za duše kao što je imao Pavle.

Ali kad Bog poseti svoj narod, srca propovednika dobijaju veliki teret za nespašenim dušama. Čeznu za spasenjem drugih ljudi. Zaboravljaju na svoje ambicije za propovedanjem velikih propovedi i za slavom, i jednostavno čeznu da vide ljude dovedene Hristu.

Drugo, kada počne pravo probuđenje, propovednici dobijaju novu ljubav za Reč Božju i novu, svežu, veru u nju samu. Odbacuju svoje sumnje i kritičnost prema Bibliji, i propovedaju celu biblijsku istinu i raspetog Hrista. Probuđenja stvaraju nove propovednike od onih koji su se izgubili u svojim filozofskim doktrinama. Originalno, široko rasprostranjeno probuđenje čini mnogo više nego što to možemo zamisliti.

Treće, probuđenja donose propovednicima novu slobodu i silu u propovedanju. Nije više potrebna cela nedelja da bi se pripremila propoved i nije više potrebno trošiti živce na napor da se propoveda nakon njene pripreme. Propovedanje postaje radost i osveženje, jer probuđenje daje silu i pomazanje propovedniku.

REZULTATI PROBUĐENJA SU VIDLJIVI NA HRIŠĆANIMA

Rezultati probuđenja na hrišćanima su potpuno isti kao i rezultati na propovednicima.

U vreme probuđenja hrišćani izlaze iz sveta i žive odvojenim životom. Hrišćani koji su gubili vreme i novac na svet, koji su se kockali, odlazili na igranke, posećivali kafane i bili zauzeti sličnim zabavama, sve to ostavljaju, jer su sada presvedočeni o taštini tih stvari i da su one neprimerene onima koji "živote u svetlu".

U vreme probuđenja hrišćani dobijaju novi Duh molitve. Molitveni sastanci više nisu teška obaveza, nego postaju potreba gladnog srca. Lična molitva dobija novi polet. Glas iskrene molitve Bogu čuje se dan i noć. Ljudi više se ne pitaju: "Odgovara li Bog na molitve?" Oni znaju da odgovara, čekaju odgovor, i opsedaju presto milosti dan i noć.

U vreme probuđenja hrišćani rado idu da dosegnu izgubljene duše, i ne odlaze na bogosluženje samo da bi uživali i bili blagoslovljeni. Odlaze na bogosluženje da bi tražili duše i dovodili ih Hristu. Razgovaraju s ljudima na ulici, u prodavnicama, u njihovim domovima. Krst Hristov, spasenje, nebo i pakao postaju predmet svih njihovih razgovora. Politika, vreme, nova odeća i poslednji romani, kao teme razgovara su zaboravljene.

U vreme probuđenja hrišćani imaju novu radost u Hristu. Život je radost a novi život je nova radost. Dani probuđenja su radosni dani, jer su to dani neba na zemlji.

U vreme probuđenja hrišćani dobijaju novu ljubav za Reč Božju, žele da je čitaju i proučavaju, dan i noć. Iz tog razloga probuđenja su loša, jako loša za kafane, kockarnice i javne kuće, ali su dobra za one koji izdaju i prodaju hrišćansku literaturu.

REZULTATI PROBUĐENJA U NESPAŠENOM SVETU

Probuđenja imaju uticaj i na nespašeni svet. Pre svega, probuđenja donose duboko presvedočenje i osećanje grešnosti, kako lične tako i nacionalne. Isus je rekao da kad Duh dođe, On će uveriti svet o grehu (Jn. 16:7-8). Probuđenje je dolazak Duha Svetog, i zato u Njegovom prisustvu postoji uvek novi osećaj grešnosti. Ako vidite nešto što ljudi nazivaju probuđenjem, a nema ispovedanja greha, odmah morate znati da je to lažno. Ispovedanje greha je siguran znak, pravog Božijeg probuđenja.

Probuđenja donose obraćenja i preporod. Kad Bog osvežava svoj narod, On uvek obraća i grešnike. Prvi rezultat na dan Pedesetnice je bio novi život i sila za sto i dvadeset učenika u gornjoj sobi. Drugi rezultat je bio tri hiljade obraćenika u samo jednom danu.

Uvek je to tako. Čitam o probuđenjima gde su hrišćani puno blagosiljani, ali nije bilo obraćenja. Ako su hrišćani stvarno osveženi, oni će poći za nespašenima, u molitvama, svedočenju, i u uveravanju, i tamo će biti obraćanja.

PROBUĐENJE JE LEK ZA GREŠNO STANJE DANAŠNJICE!

Nama je potrebno probuđenje, duboko, široko, sveobuhvatno - u sili Duha Svetog. Moralno stanje sveta (naše zemlje) u ovo naše vreme je veoma naopako, bolesno i grozno. Probuđenje, novi život od Boga, lek je. I to jedini lek. Probuđenje će uništiti strašnu plimu nemoralnosti i neverovanja. Rečito ubeđivanje i govori to neće učiniti. Vetar sa neba, novo istinsko izliće Duha Svetog, od Boga poslano probuđenje će to učiniti!

Velika potreba današnjice je probuđenje. I ta potreba je više nego li jasna. Šta onda mi da radimo? Molimo! Molimo molitvu psalmista: "Zar nas nećeš opet oživeti, da se narod tvoj raduje u tebi?" Molimo molitvu Jezekilja: "Duše (Duh Božji), dođi od četiri vetra, duni u ove mrtvace da ožive." (Jezek. 37:9).

O, čujem zvuk! Opažam drhtanje suvih kostiju! Gotovo osećam povetarac na svom licu. Gotovo vidim veliku živu vojsku koja se podiže na noge. Zar nećemo moliti, i moliti, i moliti, i moliti, dok Sveti Duh ne dođe i dok Bog ne probudi svoj narod?

Tagged: probuđenje|
"Koji odozgo dolazi nad svima je; koji je sa zemlje od zemlje je, i govori od zemlje; koji dolazi s neba nad svima je."
- Jovan 3:31

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1893
Ukupno: 2662412
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/029/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.