Naslovna » Magazin » Arhiva » #7 » ....

Nebeski grad

Vladimir Červenji

Obilazeći neke gradove, turističke centre, drevna arhitektonska remek - dela, bio sam očaran njihovom lepotom, živopisnošću i porukom koju šalju.

Ipak, ovih nekoliko redova neću posvetiti ni Novom Sadu, ni Dubrovniku, ni Budimpešti, ni Parizu, niti nekom drugom prelepom gradu. Posvetiću ih, možda će te to iznenaditi, jednom (jedinom) NEBESKOM GRADU. Ime ovog grada je NOVI JERUSALIM.

Možda će te interesovati koliko su sveže moje uspomene na ovaj grad, pa ćeš me pitati koliko puta i kada sam ga poslednji put posetio. Odgovor je: nikada ga do sada nisam posetio, niti sam ga ikada video svojim očima. Nisam čak posetio ni njegovu Internet prezentaciju, niti sam razgledao najnovije slike ovog grada. Ipak, dozvoli mi da ti predstavim, pa makar delimično ovaj predivan nebeski grad.

Ako me pitaš za lokaciju ovog grada, ne bih ga mogao pokazati na karti sveta niti reći njegovu geografsku širinu i dužinu, ali ipak siguran sam da postoji negde, i da je stvaran upravo kao što smo stvarni ti i ja. Pa onda, odakle sam saznao za ovaj grad?! Naravno, iz Biblije. Knjiga Otkrivenja govori upravo o ovome gradu koji će sići sa neba, nakon što ovo nebo i ova zemlja nestanu. Verovatno bi sada postavio pitanje kog datuma će se to dogoditi. I opet, moj odgovor je - ne znam. Međutim. poznajem nekog ko vrlo dobro sve ovo zna i siguran sam da je on još uvek u kontroli.

Naravno, već si zaključio(la), da ne znam puno o ovome gradu, ali želim ti reći da ga često viđam svojim duhovnim očima, a želja da večno živim u njemu iz dana u dan je sve veća.

Novi Jerusalim je večni grad, jer je izgrađen od nepropadljivog materijala - čistog zlata. Njegovi zidovi su ukrašeni sa dvanaest vrsta dragog kamenja, a njegovih dvanaest vrata - svaka od jednog bisera. Ipak, Novi Jerusalim nije samo najlepši i najtrajniji ikada izgrađen grad. Novi Jerusalim je i najveći izgrađeni grad u ljudskoj istoriji, a njegov arhitekta i tvorac jeste sam Gospod Bog. Dozvoli mi sada, da se malo pozabavim brojkama.

Ceo grad okružuje zid visine 144 lakata, ili 64,8 metara, ukupne dužine 8880 km (2220 x 4) a izgrađen je od najskupljeg kristalno svetlog dragog kamenja - jaspisa. Širinu ovoga zida nažalost ne znamo, ali ako bi petpostavili da je zid širine samo 25 cm (iako po građevinskim zakonima zid takve visine ne može biti širine od samo 25 cm), lako dolazimo do podatka da je za izgradnju ovakvog zida potrebno oko 63.296.640.000 komada dragog kamenja oblika cigle. Ukoliko bi želeli da zid ovakve površine izgradimo od cigle bilo bi nam potrebno preko 6 miliona kamiona-šlepera punih cigli, te bismo imali kolonu kamiona dugačku oko 123.626 km. Ponuda prosečne građevinske firme za izgradnju ovakvog zida od betona,cigle i maltera bi iznosila oko 40 milijardi DM. Koliko bi tek koštala izgradnja ovakvog zida od dragog kamenja?! Mislim da na našoj planeti nema ni približno toliko dragog kamenja, koliko bi trebalo za izgradnju takvog zida, ali sam siguran da ga Bog ima dovoljno. Naravno, svi ovi podaci su se odnosili samo na zid koji okružuje Novi Jerusalim. Dozvoli mi sada da kažem nešto i o samom gradu.

Dužina, širina i visina ovog predivnog grada su iste i iznose 12.000 stadija ili lakše shvatljivo 2220 km, iz čega proizilazi da je ukupna površina ovog ogromnog grada 4.928.400 km2. Ipak, da ovo pojednostavimo: ukupna površina ovog grada jeste 48,3 puta veća od površine SR Jugoslavije a grad je izgrađen je od čistog zlata.

Sigurno si iznenađen(na) veličinom grada koji Bog priprema za sve one koji ga ljube i pitaš se koliko će tek ljudi živeti u tom grandioznom gradu. Naravno, moj odgovor je ponovo - ne znam. Jedino što znam jeste da ću ja, kroz Božju milost, živeti u njemu.

Bog nam u Bibliji ne otkriva tačno koliko ljudi će živeti u njemu, jedino što se kaže jeste da će tamo biti nebrojano mnoštvo spašenih. Ipak, dozvoli mi da se malo pozabavim brojkama i molim te, ne moj ovo shvatiti kao teologiju.

Ukoliko bi gustina naseljenosti bila ista kao npr. u Novom Sadu (1803 stan./km2), u Novom Jerusalimu bi moglo živeti nešto manje od 9 milijardi ljudi. Ukoliko bi gustina naseljenosti bila ista kao npr. jednog prosečnog Vojvođanskog sela (oko 700 stan./km2), u Novom Jerusalimu bi moglo živeti nešto manje od 3,5 milijarde stanovnika.

Verovatno se pitaš: Pa koliko će onda ljudi zaista živeti u tom predivnom gradu i ogromnom gradu?! Naravno, ja ne znam ni približno broj stanovnika i jedino što znam jeste da tamo neće biti samo šačica srećnika, već nebrojano mnoštvo spašenih po milosti. Sledeća činjenica koju znam jeste, da tamo još uvek ima mesta i za tebe.

Naravno, želeo sam bar približno, da izračunam i vrednost ovog ogromnog grada napravljenog od čistog zlata, ali došao sam do zaključka da ni stotine redova cifara na papiru ne mogu verno da izraze vrednost grada koji Bog priprema za tebe i mene.

Želiš li i ti da se priključiš nebrojanom mnoštvu "svetih ljudi" koji će večno živeti u prisutnosti svetoga Boga? Želiš li živeti u gradu u kojem nikada neće biti suza, ni smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, ni razaranja? Želiš li živeti u gradu gde nema noći i gde je večni dan, gde sunca nema već ceo grad obasjava lice Isusa Hrista? Želiš li živeti u gradu u koji nikada neće ući ništa nečisto (nepravedno), ni oni koji čine nešto gnusno i lažno, nego samo oni koji su upisani u Jagnjetovoj knjizi života?

Ukoliko je tvoj odgovor na ova pitanja - DA , dozvoli mi da ti postavim još jedno pitanje.

Jesi li već izvadio kartu za taj grad, jesi li već vizirao svoj pasoš i jesi li obučen već u belu haljinu pravednosti Hristove?

Ukoliko je tvoj odgovor na ovo pitanje - NE, molim te obrati se još danas svom Stvoritelju i tvorcu Novog Jerusalima i zamoli Ga za te stvari.

A ako je tvoj odgovor i na ovo zadnje pitanje - DA, molim te podigni svoj pogled ka nebu, jer uskoro kreće "nebeska raketa" koja će nas podići gore u oblake u susret našem Spasitelju.

I ne zaboravi, posle nekih hiljadu godina kada provedeš dosta vremena sa svojim dragima u nebu, kada pružiš ruku Avramu, Mojsiju, Isusu Navinu, Ruti, Jestiri, Debori, Davidu, Isaiji, Jeremiji, Apostolu Petru, Jovanu, Jakovu, Pavlu, Stefanu, Filipu, zatim svim velikanima crkvene istorije, seti se mene i dođi do mene da pričamo o divnoj milosti Božjoj, te da zajedno uživamo u predivnoj Božjoj tvorevini.

Tagged: nebo| novi_jerusalem|
"Ja dođoh na sud na ovaj svet, da vide koji ne vide, i koji vide da postanu slepi."
- Jovan 9:39

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1811
Ukupno: 2662330
Generisano za: 0.010''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/007/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.