Naslovna » Magazin » Arhiva » #67 » ....

Slavljenje: Znak Hristove vladavine

Hans R. Waldvogel

Slavljenje Gospoda je najveći izraz lične vere. Ono postavlja i uzdiže Isusa na presto koje mu pripada. Razlog zbog čega vernici ponekad ne slave Boga je u tome što nemaju ispravan pogled na Božju veličinu i karakter, ili drugim rečima rečeno, oni ne poznaju dovoljno Boga.

Moramo biti svesni činjenice da naš nebeski Otac želi darivati carstvo, carstvo koje je drugačije od npr. carstva Aleksandra Velikog ili Napoleona. Ono je u tebi, jer Car Hrist je u tebi, slava Bogu! Hrist je od Oca postavljen na presto tvog srca, gde je pre vladao greh. Gde je Car tu je carstvo.

Kakvu li korist ima Božje carstvo ako udarcima biča bivamo terani na posvećenje (odvajanje od greha i sveta)? Međutim, to je drugačije ako zakon Duha, koji oživljava u Hristu Isusu, vlada u meni! Tamo gde vlada zakon greha i smrti u mom srcu, mojoj duši i mom duhu, Isus je uklonjen sa prestola.

Ako Car vlada u tvom srcu, On će klicati, a ne ti sam. Ti ćeš mu samo posuditi svoj glas i svoje telo, svoju dušu i svoj duh, a On postaje uzrokom tvog klicanja. U mom životu slavljenje je postalo divnim otkrićem.

Kad sam išao u školu otkrio sam da salitrena kiselina razara bakar, a kasnije sam utvrdio da slavljenje razara zlovolju i neraspoloženje. Kao što je zmija Aronovog štapa progutala zmije egipatskih vračara, tako slavljenje Gospoda uništava sve duhove tuge. Hvala Bogu da sam to otkrio!

Da li si i sam imao ovo otkriće? Da li si spoznao da slavljenje potvrđuje gospodstvo Isusa Hrista u tebi? Ne možeš imati na prestolu svog srca đavola, tugu, brige ili strah, i u isto vreme i Isusa. S vlasti moraš zbaciti ili jednog ili drugog vladara. Vladati može samo jedan!

Moj zadatak je da tražim carstvo Božje i njegovu pravednost. Isus kaže: "Ustupi meni mesto, dopusti meni da vladam i objaviću ti se kao Car slave. Ko u mene veruje neće gladovati, i ko mene sledi neće ožedneti, i ko moje telo jede, živeće kroz mene kao što i ja živim kroz Oca svojega."

Kako je važno da neprestano veličamo Gospoda! "Blagosiljam Gospoda u svako doba." Najveća, najznačajnija i stalna promena u mom životu nastala je kad sam postao "slavitelj". Shvatio sam reči Biblije: "Radujte se u Gospodu svagda!" Priznajem, da nisam uvek tražio najpre carstvo Božje, nego sam dugo vremena ustupao vlast drugom carstvu. Isus je došao u moje srce, ali ja sam ga vremenom sputao. Nisam gospodstvo prepustio Njemu i otkrivenju slave Njegovog carstva u meni. Međutim, kad sam to učinio i uvežbao se u slavljenju Gospoda, te pažljivo sledio Božja obećanja i telo sa njegovim željama razapeo na krst, Isusova vladavina bila je uspostavljena u meni. Moje telo me je prethodno sprečavalo u slavljenju i zahvaljivanju.

Biblija kaže: "Živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tela (ploti), jer telo želi protiv duha, i duh protiv tela." "A vi niste u telu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama." To je veoma praktično: "Jer ako po telu živite, umrećete." Mogli bismo kazati: Ako živite u potištenosti, propast ćete!

Koliko Božje dece bude uništeno, potpuno uništeno, zato što ne dopuste Isusu da vlada u njima! Oni se ne raduju svagda. O, kako je važno proslavljati Gospoda! To je iskustvo vere i ujedno iskustvo Božjeg carstva.

Kasnije sam spoznao još nešto. Primetio sam da mi je Bog dao dar slavljenja. Kao Božjem sluzi mi to treba. To je divno oružje. Ako želiš da te ikada Bog upotrebi u svojoj službi uskoro ćeš spoznati da u propovedanju punog Evanđelja ne možeš biti plodonosan bez slavljenja.

U Starom zavetu nalazimo za to dobru ilustraciju. Kad je Jošafat ugledao gomilu neprijatelja koji su krenuli na njega, sabrao je svoju vojsku. Bila je to mala vojska, kao malo stado ovaca prema velikoj armiji nebrojenog neprijatelja. On je rekao: "Niti mi znamo što da radimo, nego su nam oči uprte u te" (2. Dn. 20,12).

I dok su oni svoje oči uprli u Gospoda, Josafat je primio nadahnuće. Umesto da postavlja svoje vojnike, latio se oružja koje nije bilo telesno, nego silno od Boga. Postavio je pevače pred naoružanom vojskom. Oni su se suočili sa neprijateljem. Morali su ići napred i slaviti ime Gospodnje, a narod im se pridružio.

"A kad počeše klicati i pevati pesmu pohvalnicu, Gospod podiže zasedu", i neprijatelji su bili tako zbunjeni, da je svako zamahnuo svojim mačem na drugoga, i borili su se jedan protiv drugog sve dok i zadnji nije poginuo.

Kakav savršeni posao je učinio Gospod kad ga je narod Njegov slavio! I ne samo to! Ne samo da su neprijatelji bili uništeni slavljenjem Boga, ne samo da su se međusobno potpuno istrebili, nego narod Božji nije morao odapeti niti jednu jedinu strelu. Samo su slavili i veličali Gospoda! Tri dana su sakupljali plen i natovareni mnogobrojnim bogatstvom vratili su se svojim kućama. Umesto da se bore tri dana i na kraju budu pobeđeni, oni su tri dana delili plen!

Divan doživljaj imao je Jelisije sa svojim slugom kad su pogledali goru punu kola i konjanika. Neprijatelji su stigli i sluga je rekao: "Ah, gospodaru moj, što nam je činiti?" (2. Car. 6,15). Sluga je bio slep za Božja čuda. Tako je i s tobom ako si potišten. Budući da ne vidiš vladajućeg Cara, vidiš neprijatelja i gušiš se. Ako Isusu dozvoliš da vlada, onda ćeš ga stalno gledati. Sada se Jelisije molio: "Gospode, otvori mu oči da vidi!" Dogodilo se trenutno čudo i on je ugledao goru punu konja i kola ognjenih.

Ljubljeni, i mi smo okruženi vojskom neba. Gospod kaže: "Ja sam Gospod nad vojskama." "I evo ja sam s vama u sve vreme do svršetka veka." Ali i đavao nas napada u svako vreme. Želi nam osporiti svaki korak u veri.

Međutim, ako naučimo našu lekciju, onda ćemo poput Josafata imati divno iskustvo Božje pobede, iako nas ova mala brojka s naše strane želi ugušiti. Na nama je da Bogu omogućimo da nas pošalje u tamna mesta Zemlje, da bi smo đavolu otimali duše i zadobivali ih za Hrista. Siguran sam da ćemo pobediti njegovom milošću. Aleluja! Znam da nam je On dao oružje koje je jako po Bogu. Kad On kaže: "Car Hrist je u vama", onda to znači da Isus Hrist želi vladati na prestolu tvog srca.

Na nama je da učinimo izbor. Moramo se odlučiti ko će vladati. Mi svi - bez obzira na muški ili ženski rod, jer u Hristu su svi jednaki - moramo sami odabrati. Bog želi da ga muževi i žene neprestano slave. Mi smo vojska krsta. Carstvo Božje je u nama, jer njegov Car živi u nama. Carsko klicanje je u našoj sredini.

Hoćeš li dopustiti Isusu da vlada? To ćete koštati nečega. Koštaće te tvoje razderane odeće, tvog pepela - potpunog pokajanja. Ali umesto toga Bog će ti pokloniti lepotu, ulje radosti umesto duha žalosti. Umesto da budeš okružen neprijateljem, oko tebe će biti vojska neba. Kažem ti, neprijatelji moraju bežati kao što pevamo u onoj pesmi:

"Gore će morati bežati
kad Božja deca prolaze,
napred u veri sa Gospodom!"

"U Bibliji nema ničega što bi naučniku prouzrokovalo problem sa osobom Isusa Hrista."
- Ambrose Fleming

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1829
Ukupno: 2745399
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/067/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.