Naslovna » Magazin » Arhiva » #15 » ....

Usudi se da budeš kao Danilo

Mark A. Copelan

- Kako postići uspeh bez kompromisa?

Biblija je puna izveštaja o mnogim pobožnim ljudima i ženama, koji su dostojni da se na njih ugledamo. Jedna od tih osoba je i Danilo, čovek koji je u svoje vreme imao visok položaj i moć. Bio je istaknut, zapažen od sve dece Izrailja dovedene u Vavilonsko ropstvo (Dan. 1:3-6), on je bio istican između svih mudraca Vavilona (Dan. 1:17-20), njemu je data vlast nad celom Vavilonijom (Dan. 2:48-49; Dan. 5:29) a bio je istaknut na sličan način i u Medo-Persijskom carstvu (Dan. 6:1-3; Dan. 6:28).

Kako je Danilu bilo moguće da stalno bude prvi u svemu i da dođe na položaj moći i uticaja, a bez i jednog momenta da načini kompromis na račun svoje pobožnosti?

Knjiga proroka Danila nam otkriva njegovu tajnu i pokazuje kako mi možemo biti uspešni bez toga da "prodamo svoju dušu". Pogledajmo prvo Danila kao dečaka...

I. DANILO JE BIO ČOVEK ODLUKE (Dan. 1:8)

Kao mali dečak, u tuđoj zemlji, Danilo je bio suočen sa kušnjom da prekrši Božji zakon, tako što bi jeo sa carske trpeze. Iako je bio samo dečak, on je već tada odlučio da se čvrsto drži Božijeg zakona, bez obzira koliko ga to koštalo. Zbog odluke da Boga stavi na prvo mesto u svome životu, Bog mu je darovao naklonost u očima drugih (Dan. 1:9). Kako je to Bog stvarno uradio - mi ne znamo, ali znamo da se slična stvar dogodila Josifu (1. Moj. 39:1-4; 21-23). Stavljajući Boga na prvo mesto Josif je na isti način bio blagosloven od Boga, je nalazio naklonost kod drugih.

Svako dete Božje treba da bude osoba odluke. Nipošto neko ko ne zna šta želi, ili neko ko je bez cilja u životu. Takve osobe nikad nisu poštovane. No, šta može biti životni cilj hrišćanina? Isus o ovome kaže u Mateju 6:33, "Tražite prvo carstvo i pravednost njegovu, a sve ovo daće vam se". Drugim rečima: tražiti volju Božju i ispuniti je u svom životu, bez obzira na okolnosti. Isus obećava, da će nam ovo doneti Božju naklonost, koja će se očitovati preko poštovanja u očima drugih ljudi - kao osobe koje znaju šta žele.

Da li se usuđuješ da budeš kao Danilo, da budeš osoba jednog cilja kao što je on bio? Bez obzira koliko mlad ili star, nikad nije kasno da "tražiš prvo carstvo Božje i njegovu pravednost"!

Kroz ceo svoj život Danilo je dio čovek odluke, ali on je takođe bio i čovek principa.

II. DANILO JE BIO ČOVEK PRINCIPA

Danilo je odbijao da čini kompromise na račun svog ubeđenja. Kao dečak je odbio da jede jela sa carske trpeze - da jede meso i pije vino (Dan. 1:8) Kao stariji čovek je odbio darove od Valtasara (Dan. 5:13-17). Čak pod pretnjom progonstva, odbio je da sluša zapovest cara Darija (Dan. 6:10).

Ljudi, takođe, poštuju principijelne ljude, iako možda to ponekad ne izgleda tako, jer ih ismevaju, ali unutar sebe i sami žele da budu takvi. I kad dođe vreme da im treba neko kome mogu verovati i otvoriti se, šta mislite: kome da će doći? Tražiće čoveka principa, jer ih on neće izneveriti.

Bog, je takođe, naklonjen osobama koje se drže svojih principa i koje drže svoju reč (Ps. 15:1-5). U našem društvu postoji veliki nedostatak ljudi koji drže do principa. Oni, koji se ne rukovode jedino po veličini dobitka, nego se odluče da budu kao Danilo i pokažu svojim primerom vrednost življenja po Božijim principima, poštovani su ne samo od Boga - već i od ljudi.

Ali imati odluku i princip nije sve, još jedan elemenat je neophodan. To je čistoća.

III. DANILO JE BIO ČOVEK ČISTOĆE

On je verno vodio poslove, tako da njegovi tužitelji (neprijatelji) nisu mogli na njemu naći ni jednu grešku (Dan. 6:1-4). Ovo nam objašnjava njegovo napredovanje na visok položaj na dvoru. Međutim, njegova čistoća u poslovima proizašla iz njegove želje da ugodi Bogu i da održi svoje zacrtane životne principe.

Takođe, hrišćanin treba da je osoba čistoće, i to takve čistoće, kojoj niko nikad ne može naći zamerke. Bilo da je u pitanju mlad ili star (1. Tim. 4:12; Tit 2:6-8), bilo da je rob (radnik) ili slobodan (Tit 2:9-10).

Ljudi koji čuvaju svoju čistoću u ophođenju prema drugima, su često poštovani i daju im se veliki položaji i odgovornosti, jer su se pokazali kao oni kojima se može verovati.

Koliko li su i danas našem društvu potrebni ovakvi ljudi kao Danilo, ljudi odluke, principa i čistoće. Ali, postoji još nešto, još jedan elemenat koji povezuje sva ova tri zajedno i otvara put za Božanske blagoslove.

IV. DANILO JE BIO ČOVEK MOLITVE (Dan. 6:10)

Pogledajmo ga samo kako je molio. On je padao na svoja kolena i tako pokazivao svoju poniznost pred Bogom. On je molio tri puta na dan, i tako pokazivao svoju zavisnost za Bogom. On je davao hvale, slavio Boga u najvećoj nevolji, time je pokazivao svoju zahvalnost Bogu i dokazivao da veruje, da za njega Bog ima još blagoslova. Za njega je zapisano da je "imao običaj moliti", molitva mu je pomogla da ostane i opstane u Vavilonu kao čovek odluke, principa i čistoće.

Hrišćanin treba da sledi Danilov primer. Naučimo lekciju od Danila, da sluga Božji treba svakodnevno da nađe određeno vreme za molitvu, da bi mogao ostati veran Bogu. Hrišćanima život treba da je molitva, što znači - treba često da mole (1. Sol. 5:17-18; Kol. 4:2).

Ukoliko naš napor da živimo sa ciljem, principom i sa čistim životom ne daje baš najbolje rezultate, nije li uzrok u nedostatku molitve u našem životu?

Da li si voljan da budeš kao Danilo?

"Kada shvatiš smisao svoga postojanja, život će ti postati jednostavniji."
- Thomas George

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 271
Ukupno: 2599286
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/015/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.