Naslovna » Magazin » Arhiva » #5 » ....

Neke riblje vrste hrišćanskog mora

J. Vareca i J. Bako

Uvod

Hrišćansko more je prostorno - vremenski akvarijum iz koga polako ističe voda. Dakle, ribama preti opasnost da ostanu na suvom. Njihov Stvoritelj to zna i kreira mogućnost spasenja nazvan "Plan Golgota" za prebacivanje riba u savršeni Nebeski okean...

Ribox TradicionalicusRiba tradicionalac
(Lat. Ribox Tradicionalicus)


Celoga života boravi na istom mestu najčešće kraj obale, na istoj dubini, uglavnom u plićaku i hrani se istom, ponajviše instant hranom. Zbog ovakvih ograničenih uslova života prirodni rast ove vrste je veoma mali, ali prirodni prirast veoma velik. Prema drugim ribljim vrstama se ponaša krajnje rezervisano, u principu poštuje tradiciju njihovog postojanja, ali baš ne voli da se meša sa drugim vrstama. U svojim teritorijalnim vodama ne trpi prisustvo drugih ribljih vrsta. Meso ove ribe je bezukusno a prekomernom konzumacijom se stvara navika, tj. tradicija.

Ribox Usamlenus-StrahiticusRiba usamljeni-strašljivac
(Lat. Ribox Usamlenus-Strahiticus)


Celog života boravi sakrivena ispod kamenja na morskom dnu. (Fotografije ovih riba su prava retkost.) Često se dešava, da ova riba mesecima ne izađe iz svoga skloništa napolje, a u skloništu na kraju i ugine. Ova riba spada u ugrožene vrste, jer se plaši svega i svačega: većih riba od sebe, manjih riba od sebe, pa čak i samog plivanja na otvorenom prostoru. Ne zna se tačno koliko ima ovih riba, s obzirom da bi trebalo zaviriti ispod svakog kamena. Meso ove ribe se ne preporučuje za ljudsku ishranu, jer izaziva bezrazložno osećanje straha (fobiju).

Ribox Nodialogus - NocompromixsusRiba bez dijaloga i kompromisa
(Lat. Ribox Nodialogus - Nocompromixsus)


Ova riblja vrsta obitava po celom hrišćanskom moru. Slabo raspoznaje boje (daltonista). Hrani se drugim ribljim vrstama. Nemilosrdno lovi i kada nije gladna. Napada čak i jedinke svoje vrste, ali ih ne ubija, samo osakaćuje. Na ovaj način sebi obezbeđuje dominaciju nad povređenim ribama i kontrolu nad teritorijom za lov. Meso ove ribe je izrazito gorko i izaziva mučninu i glavobolju kod čoveka.

Ribox ProzeliticusRiba prozelit
(Lat. Ribox Prozeliticus)


Vrlo dinamična riba, koja je u stalnom pokretu. Ima slabo razvijen sluh, naročito za sagovornike. Njena ishrana je veoma jednolična, tako da je vremenom izgubila čulo ukusa. Priključuje se i jatima drugih ribljih vrsta. Uvek nastoji da druge vrste ubedi, da je njen način plivanja najispravniji. (U tome ide tako daleko, da presvedočava druge vrste: da nemaju pravo da se smatraju ribama, ako ne plivaju njenim stilom.) U početku je ljubazno nametljiva a kasnije postaje i dosadno ubeđivačka. Prvi zalogaji mesa ove ribe su veoma ukusni, ali malo kasnije kod čoveka izazivaju dezorjentaciju u prostoru i vremenu.

Iesous Hristos Theos Huios Uos SoterIHTHUS - Isus Hrist Božji Sin naš Spasitelj
(Grč. Iesous Hristos Theos Huios Uos Soter)


Ova riba je pravo čudo Božjeg stvaranja. Hrani se čistom hranom i vodi veliku brigu o ličnoj čistoći. Ne oseća se prijatno u zagađenim vodama, iako je u stanju da opstane i u njima. Boravi u izrazito vrućim vodama, jer mlake vode na nju deluju uspavljujuće. (Ako brzo ne ispliva iz mlake vode, može se desiti da tu prespava godinama ili čak i ceo svoj život.) U hladnim vodama gubi osećaj za čistoću. U neprestanoj je aktivnosti - rado lovi i pomaže u lovu, čak i drugim vrstama. Nije agresivna, već prijateljska. Kada je žestoko napadana od drugih riba, ne uzvraća - već trpi i oprašta. Meso ove ribe je veoma ukusno i blagotvorno deluje na čoveka. Posledica konstantnog konzumiranja je večni život.

Zaključak

Ustvari, biblijska istraživanja ukazuju da postoje samo dve vrste riba: "DOBRE i RĐAVE":

"Carstvo nebesko je opet slično mreži bačenoj u more, koja je zahvatila riba od svake vrste. Kada se napuni, izvukoše je na obalu i sedoše, pa skupiše dobre u posude, a rđave izbaciše. Tako će biti i na svršetku sveta: izići će anđeli i odeliće zle od pravednih, i baciće ih u peć ognjenu; onde će biti plač i škrgut zuba." (Mt. 13:47-50 EČ)

Tagged: inspiracija| strip| humor|
"Jedini savršeni život koji je neko živeo u ovome svetu, jeste Isusov život."
- Deney

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1626
Ukupno: 2664575
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/005/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.