Naslovna » Magazin » Arhiva » #62 » ....

misaone refleksije

POZITIVNA STRANA OČAJA
- Džordž Matson

"Dušo moja, ne odbacuj svoje mesto bespomoćnosti! To je oduvek bila odaja u kojoj su se carevi oblačili. Pitaj velike ljude iz prošlosti koje je mesto sa kojeg su napredovali; oni će ti reći: 'To je bila hladna zemlja na kojoj sam nekada ležao'. Pitaj Avrama: on će ti pokazati na žrtvu prinesenu na brdu Moriji. Pitaj Josifa; on će ti pokazati na zatvor u kom je bio. Pitaj Mojsija; on će ti reći da njegova sreća počinje od onog dana kad mu je na Nilu život bio u opasnosti. Pitaj Rutu; ona će ti kazati da njen spomenik podigneš na onom polju na kojem je pabirčila. Pitaj Davida; on će ti reći da su njegovi psalmi nastali u mraku. Pitaj Jova; on će te podsetiti da mu je Bog odgovorio iz vihora. Pitaj Petra; on će veoma ceniti dan kada je potonuo u more. Pitaj Jovana; on će reći da je pobeda došla na Patmosu. Pitaj Pavla; on će svoje nadahnuće pripisati onoj svetlosti od koje je bio oslepeo. Pitaj još jednog - Sina čovečijeg. Pitaj ga sa kog mesta je počela njegova vladavina nad svetom. On će odgovoriti: 'Sa hladne zemlje na kojoj sam ležao - zemlje u Getsemanskom vrtu. Svoj skiptar sam tamo dobio'. I ti ćeš, dušo moja, biti ovenčana u Getsemanskom vrtu. Čaša za koju si se nadao da će te mimoići će jednom u budućnosti biti tvoja kruna. Vreme tvoje samoće će biti tvoja kruna. Dan tvoje velike tuge biće ti slavlje. Baš iz pustinje će se prolomiti pesma; baš ono drveće iz tvoje tihe šume će zapljeskati svojim rukama".

Džordž Matson, "Razmišljanja za životno putovanje" (Thoughts for Life's Journey).

NEKI MISLE DA JE VERA SLEPA
- nepoznati autor

Neki misle da je vera slepa, a ona sve vidi. Njen pogled seže od prapočetaka do beskraja večnosti.

Neki misle da je gluva, a ona sve čuje. Osluškuje i najnežnije otkucaje Božijeg srca. Ona čuje zov večne ljubavi.

Neki misle da je nepismena, a ona je sveznajuća. Nalazi se na samom izvoru božanskog znanja sa kojega se neprestano napaja uvek novim spoznajama.

Neki misle da ja nemoćna, a ona sve može. Svojom snagom i brda premešta, mrtve budi na novi život, ozdravlja bolesne, vraća izgubljene.

Neki misle da je pasivna, a ona sve čini. Tek njenom aktivnošću čovek živi, jer život bez vere je sama smrt.

Neki misle da je zabluda, a ona u svom krilu nosi samu božansku Istinu. Bez nje je svaka spoznaja pod znakom pitanja.

Neki misle da je ona beg od stvarnosti, a ona čoveka uvodi u svu stvarnost. Život bez vere je pogubna utopija.

Neki misle da je varka za naivne, a ona je izlaz iz lavirinta ljudskih prevara i obmana.

Neki misle da zarobljava, a ona kida i najčvršće okove sotonskog ropstva. Bez nje je nemoguće ostvariti slobodu.

Neki misle da je teško breme, a ona omogućava da se teško breme može nositi dokle god treba i konačno ga zauvek zbaciti.

Neki misle da je samo ponekad potrebna, a ona je svakodnevna hrana bez koje nema života.

Neki misle da je nesigurna, a u njoj je sva sigurnost.

Neki misle da je preteška, a ona ustvari sama nosi onoga koji je ima.

Preuzeto sa Interneta

"Ateizam je smrt nade i samoubistvo duše."
- Anon

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 2086
Ukupno: 2662605
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/062/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.