Naslovna » Magazin » Arhiva » #62 » ....

misaone refleksije

POZITIVNA STRANA OČAJA
- Džordž Matson

"Dušo moja, ne odbacuj svoje mesto bespomoćnosti! To je oduvek bila odaja u kojoj su se carevi oblačili. Pitaj velike ljude iz prošlosti koje je mesto sa kojeg su napredovali; oni će ti reći: 'To je bila hladna zemlja na kojoj sam nekada ležao'. Pitaj Avrama: on će ti pokazati na žrtvu prinesenu na brdu Moriji. Pitaj Josifa; on će ti pokazati na zatvor u kom je bio. Pitaj Mojsija; on će ti reći da njegova sreća počinje od onog dana kad mu je na Nilu život bio u opasnosti. Pitaj Rutu; ona će ti kazati da njen spomenik podigneš na onom polju na kojem je pabirčila. Pitaj Davida; on će ti reći da su njegovi psalmi nastali u mraku. Pitaj Jova; on će te podsetiti da mu je Bog odgovorio iz vihora. Pitaj Petra; on će veoma ceniti dan kada je potonuo u more. Pitaj Jovana; on će reći da je pobeda došla na Patmosu. Pitaj Pavla; on će svoje nadahnuće pripisati onoj svetlosti od koje je bio oslepeo. Pitaj još jednog - Sina čovečijeg. Pitaj ga sa kog mesta je počela njegova vladavina nad svetom. On će odgovoriti: 'Sa hladne zemlje na kojoj sam ležao - zemlje u Getsemanskom vrtu. Svoj skiptar sam tamo dobio'. I ti ćeš, dušo moja, biti ovenčana u Getsemanskom vrtu. Čaša za koju si se nadao da će te mimoići će jednom u budućnosti biti tvoja kruna. Vreme tvoje samoće će biti tvoja kruna. Dan tvoje velike tuge biće ti slavlje. Baš iz pustinje će se prolomiti pesma; baš ono drveće iz tvoje tihe šume će zapljeskati svojim rukama".

Džordž Matson, "Razmišljanja za životno putovanje" (Thoughts for Life's Journey).

NEKI MISLE DA JE VERA SLEPA
- nepoznati autor

Neki misle da je vera slepa, a ona sve vidi. Njen pogled seže od prapočetaka do beskraja večnosti.

Neki misle da je gluva, a ona sve čuje. Osluškuje i najnežnije otkucaje Božijeg srca. Ona čuje zov večne ljubavi.

Neki misle da je nepismena, a ona je sveznajuća. Nalazi se na samom izvoru božanskog znanja sa kojega se neprestano napaja uvek novim spoznajama.

Neki misle da ja nemoćna, a ona sve može. Svojom snagom i brda premešta, mrtve budi na novi život, ozdravlja bolesne, vraća izgubljene.

Neki misle da je pasivna, a ona sve čini. Tek njenom aktivnošću čovek živi, jer život bez vere je sama smrt.

Neki misle da je zabluda, a ona u svom krilu nosi samu božansku Istinu. Bez nje je svaka spoznaja pod znakom pitanja.

Neki misle da je ona beg od stvarnosti, a ona čoveka uvodi u svu stvarnost. Život bez vere je pogubna utopija.

Neki misle da je varka za naivne, a ona je izlaz iz lavirinta ljudskih prevara i obmana.

Neki misle da zarobljava, a ona kida i najčvršće okove sotonskog ropstva. Bez nje je nemoguće ostvariti slobodu.

Neki misle da je teško breme, a ona omogućava da se teško breme može nositi dokle god treba i konačno ga zauvek zbaciti.

Neki misle da je samo ponekad potrebna, a ona je svakodnevna hrana bez koje nema života.

Neki misle da je nesigurna, a u njoj je sva sigurnost.

Neki misle da je preteška, a ona ustvari sama nosi onoga koji je ima.

Preuzeto sa Interneta

"Gospode, ne tražim blagodat koju je imao Pavle, niti milost koju je imao Petar, nego Te molim za pomilovanje koje si dao razbojniku na krsnom drvetu."
- Kopernik

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 587
Ukupno: 2339136
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/062/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.