Naslovna » Magazin » Arhiva » #22 » ....

Šta je najpretežnije

Rick Waren
I ako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje, i ako predam svoje telo - da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. (1. Korinćanima 13,3)

A ovo je ljubav: da živimo po njegovim zapovestima. To je zapovest, kao što ste čuli otpočetka, da u njoj živite. (2. Jovanova 1,6)

Sve u životu je u vezi sa ljubavlju.

Pošto je Bog ljubav, najvažnija lekcija koju Bog želi da naučimo na ovoj zemlji jeste kako da volimo. Upravo u ljubavi smo slični Njemu, pa je ljubav osnova svake zapovesti koju nam je Bog dao: "Jer je sav zakon našao svoje ispunjenje u jednoj reči, u: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe'" (Galatima 5,14).

Naučiti da se nesebično voli nije lak zadatak. On pogađa u sam centar naše sebične prirode. Zbog toga nam je dat čitav život da to naučimo. Naravno, Bog želi da svakoga volimo, ali je posebno zainteresovan da volimo druge članove Njegove porodice. Kao što smo već videli, to je drugi zadatak za naš život. Apostol Petar nam kaže: "Svima ukazujte čast, ljubite bratstvo, Boga se bojte, cara poštujte" (1. Petrova 2,17). Apostol Pavle naglašava ovu tvrdnju: "Stoga, dakle, činimo dobro svima dok imamo vremena, a najviše onima koji pripadaju našoj verskoj porodici" (Galatima 6,10).

Zbog čega Bog insistira da pokažemo posebnu ljubav i pažnju prema drugim vernicima? Zbog čega oni imaju prednost u ljubavi? Zbog toga što Bog želi da Njegova porodica bude poznata po ljubavi više nego po bilo čemu drugom. Isus je rekao da je naša ljubav jednih prema drugima - a ne naša doktrinarna verovanja - naše najveće svedočanstvo svetu. On je rekao: "Po tom će svi poznati da ste moji učenici - ako budete imali ljubavi među sobom" (Jovan 13,35).

Na nebu ćemo se zauvek pridružiti Božjoj porodici, ali pre toga mi imamo zadatak da se na ovoj zemlji pripremimo za tu večnost punu ljubavi. Bog nas obučava dajući nam "porodična zaduženja" a najvažnije je pokazivanje ljubavi jednih prema drugima.

Bog želi da budemo u stalnom, bliskom zajedništvu sa drugim vernicima tako da možemo da razvijemo sposobnost da volimo. Ljubav ne može da se nauči u izolovanosti. Moramo da budemo okruženi ljudima koji nas nerviraju, koji su nesavršeni i isfrustrirani. Kroz zajedništvo učimo tri važne stvari.

NAJBOLJI NAČIN
DA ISKORISTIMO ŽIVOT JE DA VOLIMO

Ljubav bi trebalo da bude na vrhu prioriteta, pretežno objektivna i velika ambicija. Ljubav nije dobar deo našeg života, već njegov najvažniji deo. Sveto pismo kaže: "Težite za ljubavlju" (1. Korinćanima 14,1).

Nije dovoljno samo reći: "Jedna od stvari koje želim u životu jeste da volim" kao da je to na vrhu od deset najvažnijih stvari na listi. Odnosi moraju da imaju prioritet u našem životu ispred svega drugoga. Zašto?

Život bez ljubavi nema vrednost. Apostol Pavle ovo naglašava kada kaže: "I ako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje, i ako predam svoje telo - da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi" (1. Korinćanima 13,3).

Veoma često se ponašamo kao da vreme za druženje sa drugima moramo nekako da ubacimo u naš raspored. Kažemo da pronalazimo vreme za našu decu ili pravimo vreme u našem rasporedu za ljude u našim životima. Ovo nam daje utisak kao da su naši odnosi sa drugima deo našeg života zajedno s mnoštvom drugih obaveza. Međutim, Bog kaže da su odnosi srž našeg života.

Četiri od Deset Božjih zapovesti se odnose na čovekov odnos sa Bogom, a ostalih šest sa ljudima. Međutim, svih Deset zapovesti se tiču odnosa. Kasnije, Isus je sumirao šta je najpretežnije Bogu u dve izjave: volite Boga i volite ljude. On je rekao: "Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom". Ovo je najveća i prva zapovest. A druga je kao i ova: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe'. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci" (Matej 22,37-40). Nakon što smo naučili da volimo (i slavimo) Boga, druga svrha našeg postojanja je da volimo druge.

Odnosi, a ne uspesi ili zarada je ono što je najbitnije u životu. Pa zašto onda dozvoljavamo da se naši međusobni odnosi brzo završavaju ili da budu stešnjeni u rasporede? Kada naš raspored postane prepun, mi počnemo da ga redukujemo, skraćujući ga upravo u onom delu koji je posvećen vremenu, energiji i pažnji koji su potrebni za održavanje odnosa sa drugim ljudima.

Biznis je veliki neprijatelj u odnosima. Mi jednostavno postajemo preokupirani sa zarađivanjem, posvećenjem našem poslu, plaćanju računa i ispunjenju želja za naš život koji imaju prioritet u našim životima. A oni nisu ono što je najpretežnije, što je najbitnije. Najpretežnije jeste da naučimo da volimo - Boga i ljude. Kada životu oduzmete ljubav dobijate nulu kao rezultat.

Ljubav će trajati zauvek. Drugi razlog zbog koga nam Bog kaže da treba da damo prioritet ljubavi jeste večnost: "Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje; a ljubav je među njima najveća" (1. Korinćanima 13,13).

Ljubav ostavlja svoje nasledstvo. Onako kako se odnosite prema drugim ljudima, ne prema vašem bogatstvu i uspehu, ima najvažniji uticaj na to kako možete da živite na zemlji. Majka Tereza je jednom izjavila: "Nije važno šta radite, već koliko ljubavi u to ulažete". Ljubav je tajna dugog nasleđa.

Bio sam pokraj brojnih ljudi tokom njihovim poslednjih minuta na ovoj zemlji, dok su stajali na vratima večnosti, i nikada nisam čuo da je neko rekao: "Donesite mi moje diplome! Želim da je još jednom pogledam. Pokažite mi moja priznanja i medalje, to zlato koje mi je bilo dato". Kada se ovozemaljski život bliži kraju, ljudi se ne okružuju stvarima. Ono što oni žele da ih okruži su ljudi - ljudi koje vole i s kojima imaju zajedništvo.

U našim završnim trenucima mi svi uviđamo da su odnosi ono što je najpretežnije u životu. Mudrost je naučiti ove istine pre nego što već bude kasno. Nemojte da čekate da dospete u vašu samrtničku postelju da biste shvatili da ništa drugo nije toliko važno.

Bićemo ispitani po našoj ljubavi. Treći razlog zbog koga treba da naučimo da je ljubav svrha našeg života, leži u činjenici da ćemo jednoga dana svi doći na sud. Jedan od načina na koji Bog meri duhovnu zrelost jeste po kvalitetu naših odnosa. Na nebu Bog neće reći: "Reci mi nešto o tvojoj karijeri, računu u banci i hobijima". Umesto toga, On će pogledati kako smo se odnosili prema drugim ljudima, posebno prema onima koji su bili u potrebi. Više o tome možemo da čitamo u Mateju 25,34-46.

"Tada će reći car onima s desne strane: hodite, blagosloveni Oca moga, nasledite carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta. Jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bejah i ugostiste me, go bejah i obukoste me, razboleh se i posetiste me, u tamnici bejah i dođoste k meni. Tada će mu odgovoriti pravednici i reći: Gospode, kada te videsmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? Kada te videsmo kao stranca i ugostismo, ili gola i odenusmo? Kada te videsmo bolesna ili u tamnici i dođosmo tebi? A car će im odgovoriti i reći: zaista vam kažem, u koliko učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima s leve strane: idite od mene, prokleti, u večni oganj pripremljen đavolu i njegovim anđelima. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, stranac bejah i ne ugostiste me, go bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posetiste me. Tada će oni odgovoriti i reći: Gospode, kada te videsmo gladna ili žedna ili kao stranca ili gola ili bolesna ili u tamnici i ne poslužismo ti? Tada će im odgovoriti i reći: Zaista vam kažem, u koliko ne učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I otići će ovi u večnu kaznu, a pravednici u život večni."

Isus je rekao da na način na koji volimo Njega, trebamo da volimo i članove Njegove porodice u njihovim praktičnim potrebama. "A car će im odgovoriti i reći: zaista vam kažem, u koliko učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste" (Matej 25,40).

Kada dođemo u večnost, sve drugo ćemo ostaviti iza nas. Jedino što ćemo poneti sa nama je naš karakter. Zbog toga Sveto pismo kaže: "Jer u Hristu Isusu niti što vredi obrezanje niti neobrezanje, nego vera koja se kroz ljubav pokazuje delotvorna" (Galatima 6,6).

Znajući ovo, predlažem vam da svako jutro kada ustanete, kleknete ispred svog kreveta ili sednete na njegovu ivicu i pomolite se: "Bože, bez obzira na sve obaveze koje me danas mogu okružiti, želim da budem siguran da sam ti posvetio dovoljno vremena voleći tebe i druge ljude, jer je to ono što je najvažnije u životu. Ne želim da uzaludno potrošim ovaj dan". Zbog čega bi vam Bog dao još jedan dan ukoliko ćete ga uzaludno potrošiti?

NAJBOLJE POKAZIVANJE LJUBAVI JE VREME

Najbolji način na koji možemo da vidimo koliko nam je nešto bitno jeste da vidimo koliko vremena smo spremni da utrošimo na to. Što više vremena nečemu posvetimo, pokazujemo da nam je to važnije i da to više vrednujemo. Ukoliko želimo da znamo koji su prioriteti neke osobe, samo treba da pogledamo kako osoba koristi svoje vreme.

Vreme je naš najdragoceniji dar, jer ga imamo u ograničenoj količini. Možemo da zaradimo više para, ali ne možemo da stvorimo više vremena. Kada nekome posvetimo svoje vreme, toj osobi dajemo deo svog života koji nam se više nikada neće vratiti. Naše vreme je naš život. Zbog toga je najdragoceniji dar koji nekoj osobi možemo da damo upravo naše vreme.

Nije dovoljno samo da kažete da su odnosi važni. To moramo da dokažemo tako što ćemo im se posvetiti. Same reči nemaju vrednost: "Dečice, ne volimo rečju ili samo jezikom, nego delom i istinom" (1. Jovanova 3,18). Odnosi iziskuju vreme i napor, i najbolji način da napišemo reč ljubav jeste pišući V-R-E-M-E.

Srž ljubavi nije ono što mislimo ili radimo ili dokazujemo drugima, već koliko dajemo, koliko ulažemo sebe. Muškarci ovo po pravilu ne razumeju. Mnogi su mi rekli: "Ne razumem moju ženu i decu. Pružam im sve što im je potrebno. Šta više hoće?" Hoće vas! Vaše oči, uši, vreme, pažnju, prisustvo - vaše vreme! Vreme ne može ništa drugo da nadoknadi.

Najviše željeni ljubavni poklon nije dijamant ili ruže ili čokolade. Već posvećenost! Osoba koja voli je toliko usredsređena na druge da za trenutak zaboravlja na sebe samu. Pažnja koju nekome posvećujemo kaže: "Toliko te cenim da ti dajem ono najdragocenije - svoje vreme". Kada god nekome posvećujemo svoje vreme mi se žrtvujemo, a žrtva je suština ljubavi. Isusov primer nam kaže: "živite u ljubavi, kao što je i Hristos vas ljubio i samoga sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris" (Efescima 5,2).

Mi možemo nekome nešto da damo bez ljubavi, ali ne možemo nekoga da volimo a da ništa ne dajemo. "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život" (Jovan 3,16). Ljubav znači davanje - odricanje od naših želja, udobnosti, ciljevima, bezbednosti, novca, snage i vremena zarad koristi nekog drugog.

NAJBOLJE VREME ZA LJUBAV JE UPRAVO SADA

Ponekad je odgađanje legitimni odgovor na trivijalne zadatke. Ali pošto je ljubav ono što je najpretežije, ona je vrhovni prioritet. Biblija ovo snažno naglašava: "Stoga, dakle, činimo dobro svima dok imamo vremena, a najviše onima koji pripadaju našoj verskoj porodici" (Galatima 6,10) "iskorišćavajući vreme, jer su dani zli." (Efescima 5,16). "Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Ne govori bližnjemu svojemu: idi, i dođi drugi put, i sutra ću ti dati, kad imaš" (Priče 3,27-28).

Zašto je baš sada najbolje vreme da pokažemo svoju ljubav prema drugima? Zato što ne znamo koliko dugo ćemo još imati tu mogućnost. Okolnosti se menjaju. Ljudi umiru. Deca rastu. Niko nam ne garantuje da će sutra ikada doći. Ukoliko želite da iskažete ljubav, bolje je da to učinite sada.

Znajući da ćemo jednoga dana stati pred Boga, evo nekoliko pitanja koja treba da imamo na umu: Kako ću da objasnim situacije kada su mi stvari i poslovi bili važniji od ljudi? S kim treba da više provodim vremena? Šta treba da skinem sa svog rasporeda da bih to učinio mogućim? Kakve žrtve treba da podnesem radi toga?

Najbolji način da iskoristimo život jeste da volimo. Najbolje izražavanje ljubavi jeste vreme. Najbolje vreme da pokažemo da nekoga volimo je upravo sada!

Sa engleskog preveo: Draško Đenović.

Rick Waren, THE PURPOSE DRIVEN LIFE: What on Earth Am I Here For? (Yondervan, Grand Rapids, MI, 2002) chapter 16.

Ovo je 16. poglavlje iz knjige Purpose Driven Life. Knjiga ima 40 poglavlja i predviđena je da pojedinac samostalno ili u grupi svakodnevno čita po jedno poglavlje u nadi da će nakon tih 40 dana postati stabilniji vernik.
Tagged: crkva| ljubav|
"Biti poput Hrista - to znači biti hrišćanin."
- William Penn

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1768
Ukupno: 2600783
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/022/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.