Naslovna » Magazin » Arhiva » #69 » ....

Iz srca misionara

J. Hudson Taylor
- Izabrani citati iz govora i spisa Hadsona Tejlora...

- "Da li ti prvo sviraš na koncertu, a posle toga štimuješ svoj instrument? Započni dan sa Božjom Reči i sa molitvom, uđi prvo i pre svega u harmoniju sa Bogom."

- "Možda ako je bilo više uloženog napora da se duše dovedu do suza pokajanja, možda bi smo onda češće videli rezultate koje priželjkujemo. Ponekad može biti da dok se žalimo na tvrdoću srca kod onih na kojima želimo videti korist, tvrdoća naših vlastitih srca i naše slabo razumevanje uzvišene stvarnosti večnih stvari mogu biti pravi uzrok našeg neuspeha."

- "Od dana Pedesetnice, da li je cela crkva ikada stavila u stranu svaki drugi posao i čekala na Njega deset dana, da sila Duha može biti manifestovana? Mi ti dajemo previše pažnje na načine (programe) i mašineriju i resurse, a premalo na pravi izvor sile."

- "Moć molitve nikada nije iskušana u njenom punom kapacitetu u bilo kojoj crkvi! Ako želimo da vidimo čuda božanske blagodati i sile manifestovanih na mestu slabosti, neuspeha i razočarenja, onda neka cela Crkva odgovori na Božji poziv izazova: 'Pozovi me, i ja ću ti odgovoriti, i pokazati ti velike i moćne stvari koje nisi znao.'"

- "Da li mi dajemo dovoljno pažnje na temu zadobijanja Hrista? Naša je radost i privilegija da Ga znamo kao neizrecivi dar Božiji, ali niko nije znao to bolje od apostola Pavla. No, da li je on bio zadovoljan sa svojim znanjem? Ili je Pavle imao goruću želju i bio spreman da plati svaku cenu, da zadobije Hrista, i da Ga upozna, kao i moć Njegovog vaskrsenja i zajedništvo Njegovog stradanja? O, da Hristos može biti i nama toliko poznat, kao 'živa i svetla stvarnost' da je naša jedina želja u našem srcu, ta strast da možemo lično zadobiti Hrista i da ga lično znamo kao što je to apostol čeznuo za time."

- "Ti moraš ići napred na svojim kolenima."

- "Svi Božji giganti su bili slabi ljudi, koji su učinili velike stvari za Boga samo zato jer su verovali da će Bog biti s njima."

- "Ja sam, na primer, nisam posebno nadaren, ja sam po prirodi stidljiv, ali moj milostiv i milosrdan Bog i Otac naklonjen je meni, i kada sam bio slab u veri On me je ojačao, dok sam još bio mlad. On me je naučio da u mojoj nemoći počivam u Njemu, i da se molim čak i za male stvari za koje drugi misle da im ne treba pomoć već da to mogu i sami."

- "Grana vinove loze ne brine, i ne muči se, i ne juri da traži sunce, kišu. Ne, ona počiva u zajednici i opštenju sa vinovom lozom, i u pravo vreme i na pravi način, pravo voće će se naći na njoj. Hajde da tako počivamo u Gospodu Isusu."

- "U Šansiju sam pronašao kineske hrišćane koji su običavali da provode vreme u postu i molitvi. Oni su prepoznali da u postu, kojeg mnogi ne vole, pošto to zahteva veru u Boga, jer post čini da se čovek oseća slabo i siromašno, a to je, ustvari, otvoreni kanal za primanje božanske blagodati. Možda najveća prepreka našem radu za Boga jeste naša umišljena snaga, a kroz post mi naučimo kako smo siromašna i slaba stvorenja, zavisni smo od obroka mesa za malo snage na koju smo toliko skloni da se oslonimo."

- "Pronašao sam da postoje tri faze u svakom velikom zadatku za Boga: prvo, to je nemoguće, onda: to je teško, i na kraju: to je urađeno."

- "Više se ne brinem u vezi ni sa čim, kako sam shvatio da je On kadar da nosi svoju volju za mene. Nije važno gde će me On staviti ili kako. To je na Njemu da odluči, a ne na meni. U najlakšoj situaciji On će mi dati milost a u najtežoj Njegova milost će biti dovoljna."

- "Božjem poslu rađenom na Božji način neće nikada nedostajati Božja opskrba."

- "Tebi ne treba velika vera, već vera u velikog Boga."

- "Donošenje duhovnog roda uključuje nošenje krsta. Mi znamo kako je Gospod Isus postao pun roda - ne samo noseći svoj krst, već umrevši na njemu. Da li mi imamo zajedništvo sa Njime u ovoj stvari?"

- "Ako želiš blagoslov, onda napravi mesta za njega!"

- "Mala stvar jeste mala stvar, ali vernost u malim stvarima jeste velika stvar."

- "Ako se čeka na Boga, to nije izgubljeno vreme!"

- "Predanost Bogu je još uvek dobrovoljna stvar, otuda toliko različitih dostignuća među hrišćanima."

- "Ako je ovo stvaran posao za Boga, onda je to stvaran konflikt sa Sotonom."

- "Sa Bogom su sve stvari moguće a nijedno obraćenje nije došlo bez moćne sile Svetoga Duha. Stoga, velika potreba svakog hrišćanskog radnika jeste da poznaje Boga."

- "Ako bi imao 1000 života, sve bi ih dao za Kinu."

"Ovaj je Bog naš Bog Spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna."
- Psalam 68:20

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3272
Ukupno: 2733880
Generisano za: 0.010''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/069/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.