Naslovna » Magazin » Arhiva » #37 » ....

Moj život - živa žrtva

Wesley L. Duewel

Žrtva je jedna od mera koje Bog neprestano koristi kada vrednuje naš život. Merite svoj život žrtvom, ali budite oprezni kako merite žrtvu drugih. Žrtva počinje u nevidljivom području srca, gde ne može videti niko drugi osim Boga. Istina, ona se pokazuje u mnogim vidovima našega života, ali je ona isto tako stvar koja se može najlakše pogrešno prosuditi. Najdublje žrtve često nisu u onim stvarima koje su vidljive ljudskom oku. Merite svoju vlastitu žrtvu, ali pustite Bogu da meri žrtvu drugih.

Pavle zahteva da život žrtve bude deo našeg duhovnog načina života. Njegova je slika žrtve verovatno glasnije govorila Jevrejima njegovog vremena nego što to govori nama danas. Svaki je Jevrejin prisustvovao prinošenju žrtve u hramu i znao je da to znači smrt za životinju koja je bila potpuno posvećena toj svrsi - da bude prineta kao žrtva.

A sada mi moramo prineti naša telesa (svakako, to uključuje čitavog našeg čoveka) kao živu žrtvu. I mi moramo biti potpuno predani Bogu, živeći samo za Njega, kao što je žrtvena životinja bila predana smrti. Razlika je u tome što mi dragovoljno prinosimo sami sebe, dok su se životinje prinosile u ime drugih.

"Molim vas stoga, braćo, milosti Božije radi, da svoja telesa prinesete na živu, svetu, bogougodnu žrtvu, da to bude vaša umna služba Bogu." (Rim. 12:1 EČ).

Pogledajte bogatstvo značenja ovoga stiha:

1. Vi ste dužnik Bogu za Njegovo milosrđe kojim vam je pribavio spasenje po cenu smrti Isusa Hrista, Njegova Sina. Vi ste dužnik za mnoštvo kasnijih milosrđa. U svetlu ovog ogromnog duga vidite da je potrebno da učinite potpuno predanje Bogu - predanje koje je žrtva, predanje bez obzira na cenu.

2. Vaše predanje mora biti dragovoljno. Dragovoljno se prinesite Bogu zbog svega onoga što je On po Hristu za vas učinio.

3. Vaše predanje mora biti motivisano ljubavlju radi Božjeg milosrđa. Ljubav se raduje u žrtvovanju ljubljenom.

4. Vaše predanje treba biti poput goruće žrtve, sveto i potpuno - potpuno posvećeno Bogu, potpuno predano bez obzira na cenu. Bogu ne dugujete ništa manje od svega vašega.

5. Vaše predanje života u dubljem smislu reči vaše je duhovno bogoštovlje. Reč "duhovno" može se prevesti i kao "razumno" a u sebi ima ponešto od oba značenja. Razum ne može umanjiti činjenicu da je Hrist dao sebe za vas. Bogoštovlje je ljubiti Boga toliko da učinite jedno takvo potpuno predanje vas samih i svega vašega.

6. Reč "prineti" ili "žrtvovati" na grčkom je u aoristu. Gramatički to znači da je to odlučan i trenutni čin sa trajnim rezultatom. To nije neko naše neodlučno posvećenje, već jedan čin koji ima namernu neopozivost i koji određuje naš duhovni način života od tada nadalje. Ne prinosite se neprestano, već živite u stavu neprestanog predanja, spremni učiniti ličnu žrtvu kad god vas Duh Sveti do toga dovede. To je pozitivno, dinamično predanje.

Taj stav potpunog žrtvenog predanja ima praktičnu primenu na mnogo načina. On može značiti vaše predanje u službu: žrtvovanje porodice, vremena ili novca. To je stav samoodricanja. To znači, uzeti svoj krst. Isus je rekao: "Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe i uzme svoj krst svaki dan, pa neka ide za mnom." (Lk. 9:23 EČ).

Samoodricanje je druga reč za žrtvu i deo je učeništva svakog hrišćanina. Učenik mora biti spreman slediti Učitelja što god ga to koštalo. Uzeti krst je u vreme Novoga zaveta značilo samo jedno; krst je bio sredstvo pogubljenja, a osoba koja je trebala biti pogubljena na njemu, morala ga je sama nositi. To nije bio neki romantičan simbol. Uzeti svoj krst značilo je da vas vode na pogubljenje.

Dakle, Isus je rekao: "Biti moj učenik znači biti voljan umreti za mene." Isto tako morate znati da se krst na vas ne stavlja. Sami ga morate dragovoljno uzeti. To se ne odnosi na bolest. Vi ne izabirete da budete bolesni. Niti se ne odnosi na nešto na što ste prisiljeni. Vi sami morate izabrati da ćete se pognuti, dragovoljno uzeti svoj krst i svakoga dana slediti Isusa - makar to za vas značilo veliku ličnu cenu pa čak i sam vaš život.

Danas većina hrišćana ima vrlo jeftino razumevanje šta to znači biti "Hristov učenik" tj. "Hrišćanin". Danas prosečan stil života jednog hrišćanina ne košta gotovo ništa. Isus želi sledbenike koji su voljni dragovoljno platiti cenu, koji su voljni trpeti za Njega ako je potrebno. To je sveto predanje kojim On želi da se okarakteriše vaš duhovan način života.

Merite svoj život svojom spremnošću da se za Isusa odričete sami sebe. Budite budni na povoljne prilike da poslušate Boga i proslavite ga, čak iako vas to skupo košta. Merite svoj život svojim dnevnim predanjem ljubavi, bez obzira na cenu. Merite svoju ljubav za Isusa svojom spremnošću da trpite za Njega ako vas Duh tako vodi, jer je Božjoj slavi to potrebno.

Merite svoj život brojnim prilikama kad namerno niste izabrali krst za koji ste osposobljeni da ga nosite za Isusa. Merite svoj život svojim stavom budnosti za povoljne prilike da se žrtvujete za Isusa.

Žrtva može, ali i ne mora uključivati novac i materijalne stvari. Vaše novčano predanje je važno za Hrista. On vodi brigu o vašem davanju. Kada je bio u Jerusalimu, gledao je ljude koji su davali prilog Bogu (Mk. 12:41). On je učio da se desetina mora davati, ali da mora biti u duhu žrtvovanja i sa životom pravednosti, (Mt. 23:23).

Merite svoj život samoodricanjem luksuznih stvari i udobnosti da bi ste mogli više dati za širenje Hristovog carstva. To je područje u kome morate biti vrlo pažljivi u svojim prosuđivanjima. Što je luksuz za mene, može biti potreba za vas gde vi živite ili radite. Što je luksuz za bogatu osobu, može biti nužna potreba za bolesnu ili slabu. Ono što je luksuz za roditelja, može biti potreba za dete. Nemojte pokušavati da merite samoodricanje drugih. Merite svoje vlastito.

Sledeći put kada zaželite da potrošite novac na svoju odeću ili na nešto u svom domu, tražite od Boga da vam pokaže ima li On možda drugačiji predlog za vas. U Bibliji je jednostavnost uvek u vezi sa pobožnošću. Mnoge stvari možda nisu grešne, ali mogu biti smetnja duhu žrtvovanja. Čistoća, urednost i jednostavnost snaže naše svedočanstvo za Boga. Postoji li nešto što se odnosi na vašu odeću, navike, zabavu, na vaš dom, o čemu bi vam Bog želeo nešto šapnuti? Ne budite previše sigurni dok ga ne upitate. Merite svoj život svojim žrtvenim načinom života...

Merite svoj život žrtvenim korišćenjem vremena. Ništa se tako uzalud ne troši kao vreme. Gde je vaše srce, može se izmeriti stvarima za koje nalazite vremena. Većina ljudi nalazi vreme za ono šta zapravo želi. Ako stvarno želite moliti, manje vremena trošite na ležerne razgovore ili propustite obrok i koristite to vreme za molitvu; ustanite ranije ili žrtvujte vreme od nečeg drugog.

Želite li stvarno proučavati Reč Božju, manje vremena čitajte novine ili izostavite nešto drugo. Jeste li voljni žrtvovati vreme i pročitati pet poglavlja dnevno da bi ste pročitati čitavu Bibliju od Knjige Postanja do Otkrivenja svake godine? Ono što uistinu rado činite, nećete smatrati žrtvom u pronalaženju vremena.

Meriti možete i mnoge druge oblike žrtve za Isusa. Možda je potrebno da žrtvujete prijateljstvo nekih ljudi da bi ste se pokorili pozivu Božjem. Žrtvovati možete zajedništvo sa vašom porodicom da negde daleko radite za Boga. Žrtvovati možete odmor da nekome svedočite ili da ranije ustanete i da molite za svoju crkvu. Žrtvovati možete i nečiju naklonost upozoravajući na greh.

Zauzimajući stav koji je ispravan u Božjim očima, žrtvovati možete i svoje prilike napredovanja. Žrtvovati možete i svoje vlastite planove da bi ste vršili volju Božju. Žrtvovati možete veliku platu ostajući verni pozivu Božjem. Žrtvovati možete vreme za odmor ili hobi da bi ste stavili Hrista i Njegovo carstvo na prvo mesto. Svaki izbor sa sobom nosi priliku za žrtvu, a izbor koji vi učinite, služiće kao mera za vaš život.

Merite svoj život time koliko se neprestano odričete sami sebe da bi ste ugodili Bogu. Merite svoj život time kako potpuno predajete svoju volju da činite volju Božju. Merite svoj život koliko radosno se odričete sebe kad činite žrtve. Je li žrtva karakteristika vašeg načina života? Je li vaše predanje volji Božjoj uobičajena stvar? Je li stavljanje Božjih interesa ispred vaših vlastitih i Božje volje umesto vaše vlastite neprestano vaš izbor, tako da je čitav vaš život živa žrtva Bogu? To je merilo vašega života koji je dragocen u očima Božjim.

Merite svoj život ne onim koliko ste dobili, već onim koliko ste dali. Merite svoj život prema tome koliko žrtvujete stavljajući carstvo Hristovo na prvo mesto (Mt. 6:3). Merite svoj život radošću kojom se odričete sami sebe za Isusa. Merite svoj život dragovoljnim žrtvama.

"Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?"
- Rimljanima 8:32

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1831
Ukupno: 2662350
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/037/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.