Naslovna » Magazin » Arhiva » #44 » ....

Hrišćani samci

Keith Green
U potrazi za onim/onom pravom/pravim...

Uvod

Ovo ne bi trebalo da bude teza na temu zabavljanja i braka. Postoje poučniji i kompletniji članci, čak i cele knjige koje su napisane na ovu temu. Moj je cilj da ukažem na nekoliko principa iz Božije Reči koje je današnja crkva zanemarila, i na neke buduće bračne probleme pre nego što se dogode. Želim da govorim vama koji ste samci i da vas odgovorim od ideje da "ću jednog dana pošto-poto biti u braku!"

Hrišćani a samci, kako to?

Danas se na neudatu/neoženjenog hrišćanina gleda kao na nešto neprimereno. Oni su bombardovani pitanjima kao: "Ma šta, još uvek se nisi udala/oženio?" ili... "Jesi li već udata/oženjen? Kad' ćeš?" Iz mulja i blata ovakvog razmišljanja "predodređeni smo za brak" - stiže jedinstveni crkveno-zapadnjački fenomen nazvan "grupe za samce" - u kojima se nestrpljivi (a nekada čak i puni požude) samci mogu družiti i učestvovati zajedno u "duhom vođenim" akcijama kao: "skupljajmo novčana sredstva za misiju pranjem automobila" ili "pripremanje špageti-večere" ili "pravljenje bazara kućne radinosti!" ili "kamp za samce!" A sve to pod maskom "zadovoljavanja posebnih potreba samaca". Često sam se susretao sa ovakvim grupama za samce koji nisu služili ničem drugom nego onom čemu služe i barovi za samce. Ne kažem da su sve ovakve grupe takve - čak ni većina - samo konstatujem činjenicu da je ovo uobičajeni razlog njihovog postojanja - kako bi se samci iz crkve družili i konačno ušli u brak.

Gde se u Bibliji govori o zabavljanju?

Nešto najsličnije zabavljanju, što se Biblije tiče, nalazimo u trećem poglavlju knjige o Ruti. Ruti je njena svekrva naložila da potraži Boaza (Voaz) za supruga. Ona je uputi, našminka i šalje u potragu za njenim parom. Ustvari, zabavljanje (u Bibliji) jeste zapravo udvaranje - traženje muža ili žene. Danas je hrišćansko zabavljanje preuzelo sve aspekte svetovnog življenja. Mnogi vernici ulaze i izlaze iz veza bez i najmanje razmišljanja ili molitve, kao da biraju restoran u kojem će da večeraju.

Nikada ne bi smeli da isprobavamo ljude kao da su odeća ili obuća. Traženje partnera trebalo bi da se čini kroz molitvu i traženje potvrde, a to samo ako smo prethodno primili od Boga jasnu potvrdu da bi trebalo da stupimo u brak. S obzirom, da skoro svaka (na zapadu) crkva ima grupu za samce, svako je nesvesno zaveden mišlju da su čudni ako ne stupe u brak - dolaze "pod pritisak" kako moraju da se zabavljaju sa nekim... mnogi su duboko povređeni i sklapaju se mnogi brakovi koji nikada nije trebalo da budu sklopljeni. Verujem da je ovo uzrok mnogih nesrećnih i uništenih hrišćanskih domova.

Dva razloga za stupanje u brak

Prema Bibliji, mogu da vidim da ima samo dve vrste ljudi koji su pozvani od Boga da stupe u brak. O prvoj vrsti govori se u 1. Korinćanima 7:9. Ovaj stih govori o ljudima koji slabo mogu da kontrolišu svoju požudu - "Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se." Nekome ko podpada pod ovu kategoriju samoća nije samo emotivni problem, nego i telesna kušnja. I Bog kroz strpljenje i molitvu nalaže takvim osobama da se žene, jer je to Njegov božanski način oslobađanja od ovakvih kidajućih osećaja.

(Nemojte pogrešno razumeti. Ne verujem da je brak "stvar prošlosti" ili beg za hrišćanina koji teško kontroliše ovakva osećanja. Samo zajedno sa apostolom Pavlom govorim kako "svaki čovek ima svoj dar milosti od Boga," (7. stih) - što znači da su oboje, i brak i samoća Božji darovi.)

Drugi razlog zbog kojeg Bog poziva dvoje ljudi da stupe u brak jeste radi Njega. Drugim rečima, oni bolje mogu da Mu služe kada su zajedno nego kada su odvojeno. Razmislite o primerima pobožnih parova kao što su Avram i Sara, Marija i Josif, Zaharija i Jelisaveta. Možete li da zamislite kako bi drugačiji bili njihovi životi (a da ni ne spominjemo istoriju) da su ostali samci? Vidite, Bog vodi ljude u brak najviše iz razloga da bi Mu doneli više zadovoljstva. Međutim, danas se mnogi žene iz sebičnosti a ne poslušnosti. Oni o braku razmišljaju kao o njihovom ljudskom pravu, nešto što će se na kraju ipak dogoditi a ne kao o partnerstvu za službu pozvanu prema Božijoj volji.

Dublji pogled na 1. Korićanima 7

Moj prvi utisak o 1. Korinćanima 7 nije bio baš najbolji. Pavlov pogled na brak je u najboljem slučaju vrlo neromantičan. Kada sam prvi put pročitao ovo poglavlje, mislio sam da se tu uvuklo Pavlovo vlastito mišljenje u Reč. Pomislio sam: " Pavle bi želeo da svako bude baš kao on!" Gospod me je od tada naučio da cenim Božiju Reč; kako sam proučavao ovo poglavlje, počeo sam da razumevam o čemu Pavle zaista govori. Razumeo sam da ako je Bog dozvolio da Pavlov pogled na brak uđe u Njegovu Reč, onda je to bio Božji pogled na brak.

Pavlovo učenje

Pavle govori, da ako se oženite, možete: "imati nevolja u telu, a ja vas štedim." (1. Korinćanima 7:28) Kada kaže "nevolje" Pavle podrazumeva u služenju Gospodu. On kaže "A ja želim da budete bez brige. Neoženjeni brine se za to što je Gospodnje, kako bi ugodio Gospodu." (stih 32.) Pavle govori o onome što je na srcu Gospodu. Isus želi da ga Njegovi ljudi vole "celim svojim srcem." To ne znači da Pavle misli, da oženjeni ljudi ne mogu da vole i služe Isusu, on samo ističe da su mu oni uobičajeno samo delimično predani. "Ali oženjeni brine se za stvari ovog sveta, kako bi ugodio ženi, i njegova je pažnja podeljena." (stih 33.) Izgleda da je Pavlovo mišljenje (koje je ustvari i Božje mišljenje) kako jedino osoba koja je sama može "neometano da bude privržena Gospodu" (stih 35.) Pavle ni na koji način ne kaže da je stupiti u brak pogrešno, jer kaže da onaj ko se oženi "dobro čini" ali onaj ko ostane neoženjen "čini bolje."(stih 38.)

Zaključak

Svrha koju sam imao na umu pišući ovaj članak jeste da ukažem na najviši poziv koji muškarac ili žena mogu da imaju a to je da budu oženjeni/udati za Isusa, tj. da ostanu samci "za Gospoda." Sreo sam samo nekoliko ljudi koji su ovo razumeli a neki od njih su najsrećniji hrišćani koje znam. Oni se ne zamaraju i ne gube vreme zabavljanjem ili traženjem "onog pravog" - oni su Ga našli! Jedini problem koji oni imaju jeste mišljenje crkve. Na njih se gleda kao na čudake ili čak kao na "nastrane", te su pod stalnim pritiskom dobronamernih prijatelja koji ih teraju da se zabavljaju sa nekim, ili pokušavaju da im nađu nekoga. Ovo je tragedija naročito kada Bog traži više onih koji će da rade za Njega puno vreme... ljude sa "nepodeljenom predanošću." Čak i ako svet gleda na neudatu ženu kao na "staru udavaču" ili "baba devojku", Isus vidi takvu pobožnu ženu kao svoju "mladu nevestu". Pogledajte na primer svedočanstvo i službu Corrie Ten Boom. Iako nikada udavana na ovoj zemlji, dokazala je da ima Muža na Nebu.

Na kraju, ako ne osećate da vas Bog poziva na život samca, budite strpljivi. Nemojte da "ispitujete teren" tražeći onog/onu pravu. Radije "gledajte na Isusa, začetnika i dovršitelja vere" (Jevrejima 12:2), On "će ispuniti svaku vašu potrebu po svom bogatstvu u slavi u Isusu Hristu".

Vaš mudar nebeski Otac kaže: "Budite mirni i znajte da sam Ja Bog!" (Psalam 46:10) Amen!

Izvor: Last Days Ministries.
"Gospod pogleda s neba na sinove čovečije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog."
- Psalam 14:2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 647
Ukupno: 2671634
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/044/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.