Naslovna » Magazin » Arhiva » #14 » ....

Mir Božji i mir sa Bogom

Greace Notes

Reč "mir" u Bibliji, od grčke reči ereinei, se odnosi na mentalni stav spokojstva zasnovan na odnosu sa Bogom u hrišćanskom načinu života. To je reč koja opisuje rezultat ispravnog odgovora osobe na Božju blagodat.

Biblija koristi "mir" na dva načina. Postoji lični mir sa Bogom, koji dolazi kada osoba prihvati Isusa Hrista kao ličnog Spasitelja. Zatim, postoji mir Božji koji je dostupan svakodnevno, onako kako vernik učestvuje u hrišćanskom načinu života prema Božjem planu.

Stoga, kada nađeš mir pomenut u Bibliji on se odnosi ili na pomirenje hrišćanskog spasenja, kao u Ef. 2:14-17, ili na mentalni stav koji se nalazi u vernima.

"Nije nam, naime, Bog dao plašljivog duha, nego duha sile i ljubavi i razboritosti." (2. Tim. 1:7)

MIR SA BOGOM - Mir u spasenju

Mir sa Bogom nije nikada dostupan odvojeno od blagodati. Krst Hristov je žižna tačka blagodati i izvor mira. Isus Hrist je naš večni mir.

Rimljanima 5:1: "Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista."

Bog je blagodaću uklonio prepreku i učinio mir između čoveka i Boga. Zato, kada nevernik odgovori na blagodat verom, rezultat je mir.

Stih u Efescima 2:14-18 pruža dobru ilustraciju kako je Bog svakome omogućio da ima mir s' Bogom, uz naročit naglasak na činjenici da se postarao za tako različite tipove ljudi kao što su Jevreji i Neznabošci.

"Jer on je naš mir, on je oba dela sastavio u jedno i svojim telom razrušio pregradni zid koji ih je rastavljao, neprijateljstvo, obesnažio zakon s njegovim zapovestima i odredbama, da stvarajući mir od te dvojice načini u sebi jednog novog čoveka, i da obojicu u jednom telu pomiri s Bogom - krstom, pošto je na njemu ubio neprijateljstvo. On je došao i kao radosnu vest objavio mir vama udaljenima, i mir onima koji su blizu; jer njegovim posredstvom i jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednom Duhu." (Ef. 2:14-18 EČ)

Stih 14 pominje mir kao proizvod pomirenja. Stih 15 objašnjava da je "neprijateljstvo" između Boga i čoveka ono, što nazivamo pregradom i da je "razrušeno" jednom i zauvek. Stihovi 15 i 16 objašnjavaju da je neprijateljstvo uništeno za oboje - Jevreje i Neznabošce. Oni koji su blizu Boga - Jevreji, i oni koji su daleko - Neznabošci, dovedeni su sada u jedinstvo sa Hristom kroz krštenje u Duhu Svetom.

Mir u hrišćanskom načinu života

Tokom svog života možemo iskusiti mir na svakodnevnoj osnovi. Kada vernik pouzdanjem odgovori na blagodat, Bog pruža mnoge blagoslove koji mogu rezultirati većom unutrašnjom radošću.

Isa. 26:3-4 - "Ko se Tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u Tebe uzda. Uzdajte se u Gospoda doveka, jer je Gospod Gospod Večna stena."

U hrišćanskom načinu života mir dolazi kroz zajednicu sa Bogom i svakodnevnim rastom, napretkom u duhovnim stvarima, što donosi stabilnost. Takođe, opušten stav, okrenutost Božjem planu, okupiranost Hristom i sposobnost da se primene principi počinka u veri u svim oblastima života.

Filipljanima 4:6-9 - "Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu. Uostalom, braćo, što god je istinito, što god je časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite.

Što ste naučili, i primili, i čuli, i videli na meni, to činite, i Bog mira biće sa vama."

Mir ili spokoj prethodi uživanju napretka. On je deo pripreme za napredak. Osoba mora imati mir da bi bila sposobna za napredak. Bog je (osobu) može zadržati sve dok je ne osposobi za uživanje.

Dela 9:31 - "I tako je crkva po svoj Judeji, Galileji i Samariji bila na miru, podizala se i živela u strahu Gospodnjem, i umnožavala se potporom Svetoga Duha."

ČITAJ Jeremiju 29:1-7:

"A ovo su reči u poslanici koju posla prorok Jeremija iz Jerusalima k ostatku starešina zarobljenih i sveštenicima i prorocima i svemu narodu što ga preseli Navuhodonosor iz Jerusalima u Vavilon, Pošto otide iz Jerusalima car Jehonija i carica i dvorani i knezovi Judini i jerusalimski, i drvodelje i kovači. Po Elasi, sinu Safanovom, i Gemariji sinu Helkijinom, koje sla Sedekija car Judin u Vavilon k Navuhodonosoru caru vavilonskom; i u knjizi govoraše: Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev, svemu roblju koje preselih iz Jerusalima u Vavilon: Gradite kuće i sedite u njima; sadite vrtove i jedite rod njihov; Ženite se i rađajte sinove i kćeri; i sinove svoje ženite, i kćeri svoje udajte, neka rađaju sinove i kćeri, i množite se tu i ne umanjujte se. I tražite dobro gradu, u koji vas preselih, i molite se za nj Gospodu, jer u dobru njegovom biće vama dobro." (Jer. 29:1-7 RDK)

Posle svakog gubitka mira sledi prilagođavanje Božjem planu (ispovedanje i obnovljenje zajedništva), počivanje u veri i opušten stav, kao i smirenost u novoj situaciji.

Čovek ili žena, koji prime Božju blagodat i mir od Gospoda su u savršenom stanju da budu duhovno produktivni i stvaraju.

ČITAJ Jakova 3:13-18:

"Ko je među vama mudar i pametan? Neka lepim vladanjem pokaže svoja dela u mudroj smernosti. Ako pak u svojim srcima imate gorku zavist i svađu, ne hvalite se i ne lažite protiv istine. Nije to mudrost koja silazi odozgo, nego je zemaljska, čulna, demonska; jer gde su zavist i svađa, onde je nered i svaka zla stvar. A mudrost, koja dolazi odozgo, čista je pre svega, zatim miroljubiva, blaga, prilagodljiva, puna milosti i dobrih plodova, odlučna, nelicemerna. A plod pravednosti seje se u miru onima koji čine mir." (Jak. 3:13-18 EČ)

Preuzeto sa Grace Notes <http://64.226.87.51>. Peace of God, and Peace with God. Sa engleskog preveo: Vlatko Dir.
Tagged: mir| evanđelje| spasenje|
"Onaj ko ne poznaje Pismo, ne pozanje ni Božju snagu ni Njegovu mudrost, nepoznavanje Pisma je nepoznavanje Hrista."
- Jeronim

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 279
Ukupno: 2599294
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/014/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.