Naslovna » Magazin » Arhiva » #72 » ....

Sveto pismo i Sveti Duh

Aleksandar Birviš

Bog prenosi istinu putem Biblije, zato što je u njoj najpodesnije i najpouzdanije prikazan Gospod Isus Hristos, a "u njemu telesno obitava sva punina Božanstva". (Kol. 2:9)

Razume se, nisu svi ljudi naklonjeni Bibliji. Tokom vekova mnogi su je izvitoperavali, uništavali, pokušavali da menjaju, pa i da se ponašaju kao da Sveto pismo ne postoji. Međutim, Sveti Duh nije dopustio da se čovečanstvo liši Knjige nad knjigama. On je svagda nalazio puta i načina da očuva Božiju reč.

Tako je Sveto pismo dospelo do nas. Mi, današnji ljudi, imamo Božju reč. Ona zato ostaje uprkos Sotoni i nečastivim silama. Zli ljudi su mogli da spaljuju hartiju, kožu i druge materijale na kojima je pisano Sveto pismo. Međutim, listovi i listići su ipak ostajali. Nikada se Bibliji nije događalo ono što su doživljavali drugi spisi i zapisi: ona nikad nije postala predmet za muzej niti se pretvarala u iskopine koje čekaju svoje arheologe.

Sveto pismo nije samo zapis, zadržana reč, produženo pamćenje. Ono je ustaljeno i učvršćeno Gospodnje upravljanje, svojevrsni Božiji nadzor. Duh Sveti prikazuje puteve poslušnosti i istovremeno prosvetljuje Hristove sledbenike.

Hteli ili ne hteli moramo se udubiti u uloge Svetog Duha: uloga u spasenju, uloga u prosvetljenju, uloga u održavanju pojedinca, uloga u održavanju zajednice i mnoge druge. Zahvaljujući Njemu nastalo je Sveto pismo, On ga održava i širi biblijske poruke. Može se dogoditi da neko odbaci učenje o Svetom Duhu. To neće isključiti delovanje Svetog Duha. On ne zavisi od ljudskih hirova ili od akademske umišljene učenosti. On ostaje isti, bez obzira kako se usmeravale ljudske navike.

Zato tvoj trud na izučavanju istina Božijih nije učenje napamet ni Svetog pisma ni crkvenih spisa. To je život sa određenim smislom, upravljenošću, usmerenjem prema Božijoj slavi. Nema potrebe da kažem da je to zasnovano (odnosno mora biti zasnovano) na zdravom poimanju Božije reči.

Imaš saopštenja od Svevišnjega, imaš kazivanja od Njega samoga, imaš i primere za život (najpre samog Hrista, zatim apostole i proroke i druge čiji ugled ne zastareva niti bledi).

Postoji i nezdravo poimanje Božije reči. To su različite zloupotrebe, iskrivljavanja, proizvoljna i nepoštena tumačenja, kao i neplemenite primene. O njima neću da govorim u ovom izlaganju.

Zadržaću se na jednom drugom redosledu. Apostol Pavle je napisao: "I po opštem priznanju tajna pobožnosti je velika: Onaj koji se javi u telu, bi opravdan u Duhu, pokaza se anđelima, propovedi se mnogobošcima, svet u njega poverova, bi uznet u slavi". (1. Tim. 3:16)

Ne oklevaj da zahvaljuješ Bogu. On ti otkriva veliku tajnu pobožnosti. To priznaju svi koji služe Hristu i u Njega se uzdaju. Spasitelj je jedini posrednik između Boga i ljudi (1. Tim. 2:5). U krstu Gospoda Isusa se otkriva posebna milost. Ona nas osposobljava za neizveštačenu pobožnost. Povezanost s Bogom postaje lična i neposredna. Iskazuje se u dubokoj poniznosti: to čuva i neprikosnovenost pisane Božije reči i nerazrušivost Crkve.

Svako naše bogosluženje je stvarnost: otkriva nam se Hristos, odnosno Njegovo otelovljenje, očovečenje i delovanje. Istovremeno smo zadivljeni pred Bogom koji sve to čini ne obzirući se na našu nesavršenost i ogrehovljenost. On nas čini sličnim Hristu. Bog Hrista usađuje u tebe, te ti bivaš ohristovljen. Daljim udubljivanjem u istine Svetog pisma ti bivaš podignut na stupanj obožavanja. To čini Sveti Duh.

Pobožnost nam se daje u skladu sa učincima našeg Spasa. Ona nije ograničena ogrehovljenošću i učinjenim gresima. Sin Božiji i tebi daje nadu da i ti postaneš Božije dete. Svetim pismom je to i jasno kazano i jasno ponuđeno. Sveti Duh neguje opravdanje u pojedincima i u celoj zajednici. On nas upoznaje s pravednošću. Tako je i na dan Pedesetnice (Duhova, Svete Trojice) ukazano na Hrista, Spasonosnog Pravednika (Dela 2:23, Dela 2:36).

Svepravedniku Hristu nije potrebno da Ga neko opravdava. Sveti Duh je opravdanje učinio zbog nas, zbog tebe i mene. Nemaš pravednost kojom bi se opravdao pred Bogom, ali Bog ima pravednost u Hristu. Gospod Isus je opravdanje koje ti Bog nudi.

Sveto pismo ti govori o Isusu, tvom Isusu, tvom Gospodu i Spasitelju. On želi da bude tvoj. Sve što je učinio - a učinio je mnogo - učinio je za tebe.

Hristos pripada tebi. Kome pripadaš ti?

Izvor: Poruke pomirenja, 2000. - Ikonos (TWR, www.twr-serbia.org).
Tagged: sveti_duh| biblija|
"Ja verujem u Boga kao što verujem i u izlazak sunca. Ne zato što Boga ne mogu videti, već zato što vidim sve što On dotakne."
- C.S. Lewis

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3247
Ukupno: 2733855
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/072/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.