Naslovna » Magazin » Arhiva » #1 » ....

Programiraj svoj duhovni kompjuter

Jan Vareca

- Pročitaj: Rim. 12:2; Fil. 4:8

Kompjuterski programeri koriste termin "smeće ubaci, smeće će izaći". Ulazna informacija u kompjuter, određuje izlaznu informaciju - rezultat. Šta ubaciš u svoj kompjuter, to će ti on i izbaciti napolje.

Slično tome, kakav program ulazi u tvoj um, tako ćeš da se ponašaš. Tvoje razmišljanje - misaoni život određuje tvoje ponašanje, navike, reči, sklonosti i duhovnost. Iz tog razloga je veoma važno da svoj um hranimo - "ubacujemo", stvari koje su: istinite, časne, pravedne, čiste, ljubazne (voljene), na dobrom glasu, pune vrlina, vredne pohvale (Fil. 4:8). Kako je rekao jedan propovednik, "Treba da budeš toliko ispunjen Rečju Božjom, da ona postane tvoja krv. I kada bi se posekao, onda bi trebalo da krvariš biblijski stih!" Ovo njegovo preuveličavanje, otkriva njegovu strast za Božjom istinitom Rečju - to je strast koju bi svaki vernik bi trebalo da ima.

Pavle moli, da mi "živimo dostojno pred Gospodom i da mu u svemu budemo ugodni, plodonosni u svakom dobrom delu i rastući u bogopoznanju, (i da) se jačamo svakom snagom... za svako strpljenje i istrajnost, da s radošću zahvaljujete Ocu" (Kol. 1:10-12).

Ovo su divne odlike hrišćanskog karaktera, ali kako do njih doći? Stih 9 nam daje odgovor: "Ispunite se poznanjem njegove (Božje) volje u svakoj duhovnoj mudrosti i razumevanju." Grčka reč prevedena sa "ispunite", znači "uticaj" ili "kontrola". To je ista reč koju apostol Pavle koristi u Efescima 5:18: "Ispunite se (budite kontrolisani) Svetim Duhom." Kada si ti ispunjen Svetim Duhom, onda on upravlja tvojim izborom, odlukama. Slično tome, kada si ispunjen poznanjem Božje volje, tvoj izbor i odluke biće učinjene u pobožnoj (duhovnoj) mudrosti i razumevanju.

Izraz "duhovna mudrost i razumevanje" znači više od poznavanja Reči Božje. To je dozvoljavanje Svetom Duhu da usmerava naš životu i vodi - da utiče, tj. kontroliše.

Ko kontroliše tvoj um?

Dok ispunjavaš svoj um Rečju Božjom, ona će više i više da kontroliše tvoje misli i ponašanje. A Duh Sveti će koristiti Reč da obnovi tvoj um i da te zaštiti od prilagođavanja (preobličavanja) svetskim standardima, stavovima i delima (Rim. 12:2).

Um jeste bojno polje gde se vodi bitka vere. Um jeste mesto za koje se Sotona bori da ga kontroliše. Od vremena prvog greha, um čoveka je postao potamnjen tj. zaslepljen (2. Kor. 3:14, 2. Kor. 4:4) i kontrolisan od Sotone (Ef. 2:3).

Kroz ponovno rođenje (Jn. 3:3-6), čovek dobija novo srce i život, ali njemu ostaje isti um koji je napadan i zavođen (2. Kor. 11:3). Hrišćanin može imati srce željno Boga a da njegove misli tj. um bude u zbrci. Moguće je imati srce puno ljubavi, ali da se ima manjak mentalne percepcije (razumevanja ili shvatanja) duhovnih stvari. Ako hrišćanin želi živeti punim životom tj. imati puninu života, onda njegov um mora da bude obnovljen. Svaki hrišćanin treba sebi da postavi pitanje i da se time pozabavi: "Ko kontroliše moj um?"

"I ne upodobljavajte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da razaberete šta je volja Božja, šta je dobro, i ugodno, i savršeno." (Rim. 12:2)

Reč Božja nas opominje da imamo obnovljeni um. Kakav misaoni život imamo je odlučujuće da li ćemo se obnoviti - preobličiti prema Reči Božjoj ili ovome svetu, "Jer je on kao i misli duše njegove" (Pri. 23:7).

Naša dela su određena našim odlukama. Naše odluke su određene time šta je u našim srcima i savesti, "A što izlazi iz usta iz srca izlazi, i to kalja čoveka" (Mt. 15:18).

Šta ulazi u tvoj um?

Srce i savest se oblikuje prema onome šta je u našem umu. Informacije u naš um dolaze kroz dvoje vrata: oči i uši, tj. šta gledamo i slušamo. Zakon "smeće unutra, smeće napolje." Drugim rečima šta, šta se stavi unutra to izađe i napolje. To jednostavno znači da smo mi proizvod onoga šta gledamo i slušamo. Sam Isus to potvrđuje: "Svetlilo tela je oko. Ako je oko tvoje bistro, sve telo tvoje biće svetlo; ako li je oko tvoje rđavo, sve telo tvoje biće mračno..." (Mt. 6:22-23)

Duhovni zakon, setve i žetve važi i za naš um (Gal. 6:7-8):


Ako poseješ misao
V
Ti žanješ delo
Ako poseješ delo
V
Ti žanješ naviku
Ako poseješ naviku
V
Ti žanješ karakter
Ako poseješ karakter
V
Ti žanješ sudbinu - posledice


Tako naš krajnji karakter, navike, dela i sudbina koja će nas zadesiti zavisi od naših misli!

Obnavljenje našeg uma se stalno vrši kroz naše zajedništvo sa Isusom Hristom. Kada provodimo vreme u prisutnosti Božjoj, Duh Sveti stvara atmosferu promene nad nama i u nama. "A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu - kako to čini Duh Gospodnji." (2. Kor. 3:18)

Kada provodimo vreme sa Bogom, mi ga bolje upoznajemo. Kako negujemo svoje zajedništvo sa Bogom (stalno ga održavamo - gajimo), slušamo njega i izvršavamo njegove zapovesti, naš um biva menjan - obnovljen.

Dakle, um biva obnovljen kada rešimo da verujemo Božjoj reči iznad svega. Reč Božja je prva alatka data nam od Boga za obnovu našeg uma. "Jer oružje našeg vojevanja nije ljudsko, nego je silno u Bogu - da ruši utvrđenja, te rušimo mudrovanja, i svako uzvišavanje koje se diže protiv bogopoznanja, i zarobljavamo svaku misao - za poslušnost Hristu." (2. Kor. 10:4-5)

Đavo vodi stalnu bitku za tvoj um!

Kada smo počeli da živimo naš život kao nanovo rođene osobe - hrišćani, našli smo se u velikoj bitci. Neprijatelj dece Božje jeste Sotona. Sotona želi da pobedi hrišćanina, želi da ga zavede, želi da ga udalji i otuđi od Boga. Sotona želi da hrišćanina zadrži dalje od slušanja i delovanja po istini, jer on zna dobro šta je Isus rekao da, "istina će vas osloboditi".

Glavno mesto Sotonskog napada jeste um tj. misaoni život. U našim mislima počinje bitka. Malo hrišćana uzima ovu činjenicu ozbiljno, oni tako malo i slabo čuvaju svoje umove i nadgledaju svoj misaoni život. Njihovi umovi su ispunjeni raznim TV programima, muzikom, novinskim člancima i razgovorima koje slušaju oko sebe. Hiljade misli ovoga sveta ulaze u njihove umove. Oni razmišljaju o tim mislima, vrte ih u svojim umovima i posle toga se čude što imaju prljave (protivne Bogu) misli, što imaju iskušenja, padove i slab duhovni život. Moramo razumeti da nesvete - svetske misli su Sotonina utvrđenja, gde može da stoji u našem životu.

Pismo kaže da mi možemo "da rušimo utvrđenja" i da zarobimo svaku misao za "poslušnost". Mi treba da imamo um Hristov (Fil. 2:5). Mi ne treba da budemo kontrolisani od strane loših, prljavih ili protivnih Bogu misli, mi možemo da kontrolišemo - utičemo na to šta ćemo misliti. David je znao za tajnu čuvanja tj. kontrole misli, on kaže: "Neću ništa zlo pred svoje oči metnuti" (Ps. 101:3). Kao mudri ljudi mi moramo da pazimo šta ulazi u naše umove.

Misli koje nas navode na prevaru, mržnju, zavist, opadanje, požudu i sl. dolaze od đavola. Mi treba da srušimo Sotonina utvrđenja i da odbacimo njegove misli. Mi to radimo tako što testiramo svaku misao da li je u skladu sa Svetim pismom.

Ako uložimo ovakav napor, naš um će biti obnovljen a naša vera će se razvijati. Zapamtimo, UM jeste bojno polje. Cilj borbe je pobediti misao pre nego što ona uđe u delo. Ako pobedimo u bitci za naš um, radovaćemo se punini života sa Hristom svakoga dana, do kraja života.

U pisanju ovog teksta, korišćeno je Sveto Pismo u prevodu Luje Bakotića.
"Možemo tražiti Boga svojim umom, ali naći ćemo Ga samo našim srcem."
- Cotvos

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 713
Ukupno: 2671700
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/001/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.