Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#93. Mart - April, 2016.

Uvodnik
David započinje svoj 23. psalam rečima: "Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati." Onda on govori o svim koristima koje dolaze, od činjenice, što je njemu "Gospod pastir"- On ih slikovito nabraja a radi se o ispunjenju životnih potreba, vođstvu i sigurnosti...

HRISTOV SUDSKI PRESTO (1) - Oswald J. Smith
Pitam se kako će biti sa nama? Da li ćemo biti nagrađeni ili osuđeni? Da li ćemo Ga čuti kako kaže: "Dobro, slugo dobri i verni!" ili ćemo pretrpeti gubitak? Sada smo na probi, i sve što radimo ovde, biće otkriveno tamo. To će biti veoma ozbiljan čas! O, kada bismo samo mogli da živimo potpuno za Isusa Hrista sada, da bi On mogao da se raduje i da nam da nagradu tada.

UZRASTANJE ZA SPASENJE - Zoran Tornjanski
Većina hrišćana ne ubija, ne krade i ne bludniči. Ovi gresi se prilično retko mogu naći među hrišćanima. No, postoje neki gresi koji su vrlo česti među vernima, koji iznutra uništavaju crkvu, a to su: zloća, prevara, licemerje, zavist, klevetanje (ogovaranje). Ovi gresi su skriveni u našim srcima, i ako ih ne izbacimo, oni mogu da unesu razdor i unište zajedništvo.

KARAKTER KOJI IZDRŽAVA TEST - Derek Prince
Da li smatrate za radost kada upadnete u različita iskušenja? Pa, potrebno je da smatrate. Potrebno je da i ja smatram. Potrebno je da slavim Boga što me smatra vrednim iskušenja i veruje mi dovoljno da dozvoli da budem kušan...

IDOLOPOKLONSTVO - William Barclay
Idolopoklonstvo nije mrtva stvar, nije smešna pogreška primitivnih ljudi. Kad god sredstva postanu ciljem, kad god predmeti postanu važniji od ljudi i kad god bilo što prisvaja mesto koje bi trebao imati sam Bog, tada budimo uvereni da je idolopoklonstvo prisutno u našem životu.

SLAVLJENJE OTVARA VRATA BLAGOSLOVIMA - Friedrich Schoenemann
Umesto da u veri slavljenjem i zahvaljivanjem zaposednemo zemlju, često činimo greške time što gledamo na ono što je negativno ili na opasnosti, i tako padamo u strah i sumnju.

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 93. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

BITI HRIŠĆANIN A NE RELIGIOZAN
Šta to znači: biti religiozan hrišćanin? Kako izgleda biblijsko hrišćanstvo? Da li je hrišćanstvo samo još jedna religija ili je nešto više? Šta to hrišćanstvo zaista nudi? Odgovore na ova i slična pitanja daje Fric Ridenour, kroz razmatranje Pavlove poslanice Rimljanima.

DA LI VEROVATI U HOROSKOP?
Astrologija je danas veoma popularna, a da li se zaista može verovati u nju? Šta o horoskopu kaže zdrav razum i Biblija?

JOGA I HRIŠĆANSTVO
Biblijski hrišćanin ne može ni na koji način prihvatiti filosofiju i praksu joge jer su joga i hrišćanstvo dva totalno različita duhovna pogleda...

GDE ĆU DOSPETI POSLE SMRTI?
Šta Biblija ima da kaže o paklu? Detaljno razmatranje ove važne teme.

NOVO ROĐENJE!
Iskustvo novog rođenja je neophodno, ako želite da uđete u Božje carstvo, ako želite da imate život večni. Više o ovome na stranicama: O NANOVO ROĐENJU, TAJNA NANOVO ROĐENJA i SEDAM ZNAKOVA "NOVOG ROĐENJA".
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
 
"Principi dati u Bibliji, to su životni principi." (Joel Osteen)
"Suši se trava, cvet opada; ali reč Boga našeg ostaje doveka."
- Isaija 40:8

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 247
Ukupno: 2338796
Generisano za: 0.003''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS