Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#86. Januar - Februar, 2015.

Uvodnik
Bez obzira kroz šta prolazite, imajte na umu da vaš nebeski Otac nikada i nijednom nije odustao od vas i nikada neće. "Neću te ostaviti kao siroče. Otkupio sam te vlastitim životom i ti si moj!" Bog nema dece za bacanje, On od svoje dece ne pravi siročad!

BOŽIĆNI HRISTOS - Oswald J. Smith
On nije došao u palatu s mermernim podom i ćilimom na stepeništu. Za Njegovo rođenje nije bila spremljena raskošna spavaća soba. Nije bilo ni doktora ni medicinskih sestara. Zvona na katedralama se nisu oglasila; orkestri su mirovali u tišini; nikakav kraljevski hor nije zapevao. Pošto se rodio u štali i bio položen u jasle, samo se čula muzika s neba. Njegova mati je imala samo slamu da Mu prostre, a stoka joj je pravila društvo. U gostionici nije bilo mesta.

NEPROLAZNA REČ - Aleksandar Birviš
Ispuniće se reč o ponovnom dolasku našeg Gospoda . Predznaci se već ispunjavaju. Svaki novi dan donosi neke nove znake onima koji žele da razumeju vreme u kom živimo. Događaji deluju kao strašila onima koji ih ne razumeju. Onima koji hoće da shvate Božiju volju vreme je kao knjiga: čitaju je i uvek nešto nauče.

JOSIFOV ŽIVOT: BOG NA DELU - Gib Warrick
Pravi čovekov karakter se ne razvija u spokojstvu, već u nevoljama. Bog kao topioničar zlata, odvaja zlato od šljake i to u vatri kušnje i nevolje. Bog uvek koristi okolnosti da bi se pokazalo šta je u čoveku - kakav je on ustvari...

POLAGANJE RUKU - Derek Prince
Da je bilo prepušteno samo ljudskom razumu da odluči kojih su šest osnovnih doktrina hrišćanske vere, sasvim je verovatno da doktrina polaganja ruku nikada ne bi bila uključena. Međutim, u krajnjem slučaju, najbolji komentar na Bibliju je sama Biblija.

SVA RADOST TVOJA NEKA BUDE GOSPOD - Vlado Pšenko
Shvati, Bog gleda šta ti je u srcu. To je upravo ta radosna vest za tebe! Jer sada imaš nekoga ko te ne ocenjuje spolja, po tvojim spoljašnjim pobedama ili porazima... On gleda na tvoje srce: ima li u njemu suza i boli; ima li u njemu mesta za njegovo delovanje, čežnje za istinskom i iskrenom ljubavlju; ima li u njemu gladi za novim životom.

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 86. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

NEVESTA SE SPREMA - Stojan Gajicki

"Nemoguće je, poistovetiti Boga sa crkvom i svim onim što crkva radi, naročito ne sa onom crkvom koja je institucionalizovala Boga. Crkva nije institucija, a još manje zgrada. Crkva je hram živog Boga, zajednica nanovorođenih ljudi koji imaju zajedništvo sa Isusom Hristom i jedni sa drugima. Crkva je manifestacija Božijeg života i Božijeg načina ophođenja sa svetom ili bi trebalo da to bude u tolikoj meri da svet, gledajući na njen život, može pronaći dovoljno povoda za veru u Stvoritelja...

U Svetom pismu Crkva se opisuje različitim terminima i slikama. Osim hrama, Crkva je vinograd, armija, Božiji narod, Hristovo telo, grad na gori... Jedan od najlepših naziva za Crkvu, ujedno i najvažniji, jeste da je Crkva Nevesta Božijeg Sina Isusa Hrista..."
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
 
"Biblija je Ustav Hrišćanstva." (Billy Graham)
"Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu."
- Psalam 33:18

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 44
Ukupno: 1680740
Generisano za: 0.010''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS