Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#83. Jul - Avgust, 2014.

Uvodnik
Ne ispovedati svoju veru u blagoslove Gospodnje, je siguran dokaz da smo zaboravili a još gore sebe distancirali od Njegovih blagoslova. Jedan od načina da se dobrota Božja ne zaboravi jeste da se nje prisećamo i zahvaljujemo Bogu za sve specifične blagoslove...

POTRAGA ZA KARAKTEROM - Derek Prince
Hrišćanstvo se prevashodno ogleda u ispravnim odnosima, a ne ispravnoj doktrini. Evanđelje nije skup pravila. Ono nije deklaracija o Bogu. Ono ne dolazi kroz posedovanje sveg znanja o Bogu. Svrha Evanđelja je ispravan odnos sa Bogom. Bilo koje propovedanje Evanđelja koje ovo nema za posledicu je prazna reč...

NIKOME NIŠTA NE BUDITE DUŽNI - Vlado Pšenko
Postoji dug, koji se tiče i naših među ljudskih odnosa. Nismo samo dužnici ako smo pozajmili novac pa ga na vreme nismo vratili! Veruj mi, postajemo dužnici ako smo nečiju dušu ranili, nekome naneli nepravdu, ili ga osudili bez pravog razloga. Ako smo dužnici u tome smislu, kad tad moraćemo položiti račun i suočiti se s posledicama...

HANANSKA ZEMLJA - Zoran Tornjanski
Ne smemo praviti kompromis sa gresima. Moramo ih sve ukloniti, ali uz pomoć Božiju. Svaki kompromis sa nekim grehom se može jednog dana okrenuti protiv nas i ponovo nas odvesti u ropstvo...

TAJNA POBEDONOSNOG ŽIVOTA U VERI - C. S. Tubby
Hrišćanin se doživotno nalazi u školi Svetog Duha, u kojoj mora puno toga naučiti. Neke lekcije su teže od drugih, ali skoro uvek je tako da su najteže lekcije i one najvažnije. Jedna od lekcija koja nije laka i većina Božje dece je izbegava naučiti, jeste lekcija zahvaljivanja Bogu za sve...

DA LI JE EVANĐELJE BILO BEZUSPEŠNO? - Oswald J. Smith
Kako bi ovaj svet bio predivan kada bi greh mogao sasvim da se odstrani! Bogati više nikada ne bi ugnjetavali siromašne. Svaki čovek bi imao zaposlenje i niko ne bi bio zaludan. Radnik bi primao pravdu i dostojnu platu. Svako bi imao sve što mu je potrebno. Živeli bismo u izobilju i niko ne bi gladovao. Za siromaštvo se ne bi više znalo. Ne bi više bilo dece koja bi morala da rade teške poslove u bilo kojoj zemlji...

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 83. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

ČOVEK KOJEG BOG UPOTREBLJAVA - Oswald J. Smith

Danas, više nego li ikada ranije Bog treba ljude koji će se odazvati njegovom pozivu: "Idite... propovedajte Jevanđelje..." Međutim, kako se treba pripreti za ovaj zadatak? Kakvog to čoveka Bog upotrebljava? Želite da vas Bog upotrebi, ali pitate se kako? Ova knjiga daje odgovor.

* Ovu izuzetnu knjigu Osvalda Dž. Smita, možete preuzeti i u PDF formatu: upotrebljava.pdf (346 KB).


OBRATI BOGU SVOJ NAROD - Arfin Klementsen

Knjiga koja nam otkriva da je iz biblijske i istorijske perspektive promena jednog naroda moguća, a da je ključ za to Crkva. Potrebno je da se Crkva probudi i shvati odgovornost koju ima prema narodu i njegovoj budućnosti.

Isus je jedini odgovor za ovaj Svet, a da budućnost našeg društva je u rukama Božjeg naroda, Crkve koja se moli i koja je probuđena.

* Istu knjigu možete preuzeti i u PDF formatu: arnfin.pdf (277 KB).
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
"Biblija kao knjiga postoji zbog čovečanstva, to je najveći dar ikad dat čovečanstvu..." (Emanuel Kant)
"Pokajanje je promena volje, osećanja i života, tako da se sa svime time sada poštuje Bog."
- Charles Finney

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 793
Ukupno: 1489738
Generisano za: 0.003''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS