Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#84. Septembar - Oktobar, 2014.

Uvodnik
Milost Božja je dovoljna i dorasla je svakom problematičnom karakteru i svakoj nemogućnosti. Njena veličina i lepota je u stanju promeniti prokletstvo u blagoslov, i pokazati i ljudima i anđelima kroz sve vekove da "gde se umnožio greh, milost se umnožila još više." (Rim. 5:20)

STRAŽAR NAD NACIJOM - Derek Prince
Nacije koje se protive Božjim namerama za Izrael snosiće teške posledice zbog svog takvog stava - spoljnje politike. Bez obzira na to koliko te nacije bile jake, velike ili bogate, one neće imati svoje stalno mesto u istoriji. One će postati prošlost a Izrael će ostati. Ova obećanja data Izraelu nisu data na osnovu njihovih sopstvenih zasluga, već u čast spasiteljskog dela Mesije Isusa Hrista, i zato što je Bog izabrao Izrael da bude Njegov narod.

NE ZNATE KAKVOG STE DUHA - Zoran Tornjanski
Koliko samo puta mi pokušavamo da donesemo pravdu tako što vičemo, osuđujemo, "lomimo trske i gasimo fitilje", ali nam ovi stihovi govore da se pravda ne donosi na taj način. Možete čitati četiri jevanđelja i učiti o tome kakvim trebamo biti ako sebe nazivamo vernicima...

MALE LISICE - Jan Vareca
Značaj malih i na prvi pogled nebitnih stvari u životu znaju često da se pokažu kao važne i presudne. Tako je i u pogledu nekih duhovnih istina. Božja Reč često na neke "moralne sitnice" ili šta bi mi rekli, "naša mala nesavršenstva", gleda kao na nešto važno, bitno, čak i ozbiljno...

DA LI JE NERAZUMNO VEROVATI U BOGA? - Aleksandar Jovanović
Poput kompjuterskih softvera, naši DNK molekuli sadrže precizno kodirane informacije. Količina ovih informacije je tolika, da se, kako kaže čuveni ateista prof. Ričard Dokins, može uporediti sa najmanje dvostrukom, ili čak trostrukom količinom informacija sadržanim u svim tomovima Enciklopedije Britanika...

BITI SREĆAN - Vlado Pšenko
Podosta je ljudi koji maštajući o sreći, misle o sreći - koja dolazi odmah! Ko voli čekati godine i godine na stan, auto, životnog saputnika ili saputnicu? Sreća bi trebala početi odmah! Brzi smo i nestrpljivi u našim nastojanjima za srećom, koju često vidimo u materijalnim postignućima. Mislimo: ako sreća ne počne danas, onda moj život nikako i ne može biti srećan i uspešan pohod...

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 84. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

SVETLOST U TAMI - Ivan Božer

"Ono u čemu se hrišćanstvo razlikuje od svih ostalih religija jeste da je njegov osnivač, onaj koji je za sebe rekao da je put, istina i život - živ!

Sidarta Gautama, kasnije prozvan Buda, osnivač budizma, na samrti je rekao svojim rastuženim i uplakanim učenicima: 'Ne plačite, nisam važan ja nego moja nauka'. Isus je rekao suprotno: 'Dođite ka meni, ja ću ispuniti vaše potrebe. Naravno, daću vam i nauku'. Hristova nauka - Evanđelje - je najbolja nauka na svetu! Sve dobro i plemenito u našoj kulturi je posledica Evanđelja, ali bez Isusa i ono bi bilo apsolutno mrtvo i beskorisno. Jer, kako ispuniti tako radikalne i čovekovom egu suprotne zahteve Hristove nauke, bez Hristovog Duha?"
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
"Biblija je teleskop između čoveka i Boga, ona gleda iza vela." (Sir Richard Steele)
"Zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete telo Sina čovečijeg i ne pijete krv Njegovu, nećete imati život u sebi."
- Jovan 6:53

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 164
Ukupno: 1569468
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS