Naslovna » Magazin » Arhiva » #44 » ....

Duhovni pregled

Preuzeto sa Interneta
"... znam tvoja dela..." (Otkrivenje 3:1)

Uvod

Da li si ikada pričao sa nekim ko je išao kod lekara opšte prakse na sistematski pregled? Možda si kao roditelj vodio svoje dete na takav pregled, te znaš šta znači.

No, pokušaj danas da zamisliš samoga sebe kao onog koji prati Gospoda Isusa tokom Njegovog pregleda sedam crkava. Posetićemo zajedno sa Njime tri crkve (vidi Otkrivenje 3:1-13).


I. Sardska crkva na lekarskom pregledu (stihovi 1-6)

Sard je bio prastari glavni grad provincije Lidija. Bio je poznat po vunenoj robi, farbanju vune i kovanju zlatnih i srebrenih kovanica.

Glavni kult u Sardu bio je obožavanje boginje Artemide što je bilo izuzetno nemoralno i degenerično. To je bio kult histerije i sakaćenja. U gradu je postojala ogromna jevrejska sinagoga što je upućivalo na to, da tamo živi brojna jevrejska populacija. Ljudi su bili bogati i razuzdani. 'Razuzdanost' (što znači neobuzdana seksualna nemoralna aktivnost, bez stida). Oni su koristili reč "sloboda", (koju neki i danas tako često koriste) samo kao dimnu zavesu za opravdanje svog prljavog moralnog ponašanja.

Sard je bio dobro utvrđeni grad sagrađen na samoj ivici strme planine. Hrišćanska zajednica u tom gradu je postala zaražena ugodnošću i sigurnošću tog mesta.

A) Gospodnja dijagnoza (stihovi 1-2)

"Mrtav si", iako imaš reputaciju da si duhovno živa, tj. sebe zoveš crkvom Božjom. Nemoj da se prevariš razmišljanjem da je crkva živa ako ima mnogo razvijenih programa ili aktivnosti.

No, kako i zašto crkva duhovno umire? Zašto sami možemo duhovno umreti? To je zbog toga što vatra ljubavi prema Gospodu Isusu napušta naše duše i srca, jer zanemarujemo blisko i lično zajedništvo sa Gospodom.

"...jer ne nađoh tvoja dela savršena pred Bogom svojim". Onome što su radili nedostajao je kvalitet - ispravni motivi. Radili su radi svoje reputacije a ne zato što su bili motivisani da služe Gospodu iz ljubavi.

"Ali imaš malo imena i u Sardu, koji ne opoganiše svojih haljina." Ovo podrazumeva da je većina od njih opoganila svoje haljine grehom, oni su se poveli za raskošnošću i razuzdanošću koju su videli u svome gradu. Činjenica da su neki ostali neuprljani pokazuje da je uz prisutnost Duha Svetoga moguće prevazići i privlačnu silu greha. Pravo i jedino pitanje je: želite li zaista Božjom silom pobediti greh u svom životu?

B) Božji lek (stihovi 2-3)

Budite budni. Sam grad Sard je ilustracija loše budnosti, jer je bio utvrđen i sagrađen na ivici strme planine što je navodilo njegove stanovnike da veruju da je neosvojiv i siguran. Međutim, Sard je bio osvojen dva puta kroz istoriju upravo zato što njegovi stanovnici nisu bili na oprezu i nisu vodili računa o slabim tačkama svoga grada.

Prvi propust je bio to što nikada nisu postavljali stražare van zidina grada, jer je bio sagrađen na strmoj ivici planine, smatrali su da nema potrebe za budnošću. Drugi propust je bio što je jedan aljkavi vojnik Sarda ispustio svoju kacigu sa zidina grada a zatim izašao napolje da je traži. Jedan od persijskih vojnika video je ovog vojnika kako traži svoju kacigu koja se otkotrljala sa vrha na dno planine, te ga je pratio. Na taj način su persijski vojnici otkrili stazu do vrha planine, kao i ulaz, popeli su se i zauzeli grad a sve zbog toga što njegovo stanovništvo nije bilo na oprezu.

Nemoj neprijatelju dopustiti da iz zasede napadne tvoju dušu. Pročitaj Rimljanima 12:1-2 i drži se datih saveta, jer će ovo osnažiti i osigurati tvoj duhovni život.

C) Gospodnje obećanje (stih 5)

"Koji pobedi on će se obući u haljine bele, i neću izbrisati ime njegovo iz knjige života", i Hrist će priznati tvoje ime svome Ocu i Njegovim anđelima. Bela odeća simbolično predstavlja svetost, bezazlenost i nevinost. To znači da je bilo i onih u gradu Sardu koji su živeli pobožnim životima iako su bili okruženi bujicama zla.

Albert Barnes, ovaj stih komentariše: "Ovo obećanje ne vredi samo za one u Sardu, već za sve ljude u bilo kom pokoljenju i u bilo kojoj zemlji."

Knjiga života je spisak onih koji će živeti sa Njim u nebu, nastave li živeti verno do smrti, jer ovaj stih jasno upozorava da upisana imena mogu biti i izbrisana iz Knjige života. "Pored procesa upisivanja imena u toku je i proces brisanja imena." (Elicott)

Članovi Sardske crkve koji sebe nisu uprljali grehom su i dalje zapisani u Božijoj Knjizi života, dok oni koji su ponovo izabrali život u grehu su sami sebe izbrisali - diskvalifikovali.

D) Gospodnje upozorenje (stih 3)

"Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe." Ovo govori o potpunoj zatečenosti, iznenađenosti ali i o gubitku. Ukoliko nismo budni, može nam se desiti da izgubimo i ono što mislimo da imamo.


II. Filadelfijska crkva na lekarskom pregledu (stihovi 7-13)

Filadelfija je bio grad provincije Lidije koju je u vremenskom periodu od 159. do 138. godine utemeljio Car Atalus Drugi Filadelfijski. Ime mu je dano zbog njegove posvećenosti bratu Eumenusu, odakle i značenje imena dolazi - Grad bratske ljubavi.

Grad je bio smešten nekih 40 kilometara severoistočno od Sarda. U Jovanovo vreme, grad Filadelfija nije imao veliki broj stanovnika, najviše zbog brojnih zemljotresa koji su bili poput neke vrste epidemije koja je harala nad tim gradom.

Ova crkva je mnoge Jevreje dovela Hristu. Upravo zbog toga su neobraćeni Jevreji reagovali neprijateljskim suprostavljanjem crkvi. Crkva u ovom gradu je bila ponizna i verna. Apostol Pavle "je upozorio crkvu u Filadelfiji da ne bude obeshrabrena zbog toga što je nevažna." (H. Halley)

Jovan ih podseća na karakter, vlast i silu Onoga koji kontroliše njihovu crkvu. (stihovi 7-8).

"Tako govori Sveti i Istiniti" (stih 7). Bog je Svet i on sam je izvor svake svetosti.

Stihovi 7 i 8 se direktno odnose na Hrista. On je "sveti i istiniti". On "ima ključ Davidov". On "otvori i niko ne zatvori", On "zatvori i niko ne otvori".

Davidov ključ predstavlja autoritet vlade. Gore spomenuti navod je iz Isaije (Isa. 22:22) - koji ilustruje budući Hristov autoritet. Eliakim, koji je bio Jezekijin sluga, je držao ključeve jerusalimske palate. Isto tako Gospod Isus (sin Davidov) ima Ključ spasenja i neba, i može koga On želi da primi ili ne primi. Zar nije izvanredno Gospodnje obećanje: "Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova u ime Jedinorodnog Sina Božijeg." (Jovan 3:16-18)

A) Božija dijagnoza (stihovi 8, 10)

1) "Imaš malo sile" (8 stih). Ovo "se može odnositi na malobrojnost" (Adam Clarke), jer je cela slika davala utisak da je crkva bila zdrava. (Crkva je imala malu brojčanu snagu.)

2) "Držao si moju reč". Temeljno pitanje našeg hrišćanskog života je "jesi li se držao Reči Gospodnje?" Ovi hrišćani u Filadelfiji su dosledno slušali Gospoda.

3) "Nisi se odrekao mog imena". Paganski i jevrejski svet je na njih vršio pritisak da se odreknu imena Hristova - kao što je to Petar iskusio na suđenju na kojem su se izrugivali s Hristom. Isto je i danas na poslu, na javnim sastancima, među rodbinom, mogućnosti su, ili se odreći Hristovog imena ili ćutati o Njemu. Oni nisu popustili pritisku.

4) Gospod i nas pita: "Da li si održao reč mog trpljenja?" Postojanost je jedna od osnovnih kvaliteta koju moraš da naučiš u hrišćanskom životu i učiš je svaki dan kroz svako novo iskustvo, kroz sve što radiš u svom hodu sa Gospodom. Budno čuvajte i negujte svoj lični odnos sa Gospodom da vam niko ne može oteti vaš venac.

B) Gospodnje obećanje (stihovi 9-10,12)

1) "Evo dajem one iz zbornice sotonine... da dođu i da se poklone pred nogama tvojim..." To znači da ću sve Jevreje, koji misle da služe Bogu, a u stvari služe Sotoni, prisiliti da uporedo s vama obožavaju Boga i da vam priznaju Hristovu ljubav. Setite se kako je Savle (Pavle) mislio da služi Bogu a ustvari je služio Sotoni. Gospod ga je suočio s njegovom greškom i onda se pokajao.

2) "Jer si održao reč mog trpljenja, i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja koji će doći na sav vasioni svet da iskuša one koji žive na zemlji."

3) "Koji pobedi učiniću ga stubom u crkvi Boga svog." Ovo znači da će se onima koji pobede dati stalno mesto u Božjoj prisutnosti, u nebu.


Zaključak

Na kraju, dozvoli mi da te upitam: Kakvi bi bili tvoji duhovni rezultati na Gospodnjem lekarskom pregledu? Kakva je tvoja lična ljubav za Hrista? Kako bi opisao njen kvalitet?

Znaj da, lek kod zahlađenja odnosa sa Hristom nije u povećanom broju aktivnosti već u povećanom zajedništvu sa Njim. Što više vremena provodiš sa Njime, to ćeš ga više ljubiti. Kvalitet tvoje ljubavi prema Njemu će rasti, što će preobraziti celo tvoje biće, celu tvoju službu za Njega.

Kakva nam je crkva kao "telo", rezultat je svih nas koji činimo to "telo". Da, pastir možda ima glavnu odgovornost za vođenje lokalne crkve, ali i svaki od nas ima važnu ulogu u životu te crkve. Kada ti i ja hodamo blisko sa Hristom, to jača celu crkvu, ali ako bilo ko od nas ne hoda blisko s Gospodom, to na crkvu deluje negativno i onemogućava joj da bude moćni svedok za Hrista u svome gradu.

Shvataš li da tvoje lično duhovno stanje utiče na duhovno zdravlje tvoje crkve, bilo da je na poboljšanje ili na pogoršanje njenog stanja? (To je zato što crkvu čine svi njeni članovi, kao što telo čine mnogi udovi.)

Ako te je Duh Sveti ubedio o stvarima ili područjima u tvom životu koja treba da budu promenjena ili poboljšana, nemoj - štagod da radiš, odbiti Reč koju On ima za tebe. Traži lice Gospodnje, i prihvati Njegovu poruku, traži od Njega da promeni tvoje srce i tvoj život, da te ponovo opere i ispuni. On čezne za tim da tebe i tvoju crkvu učini duhovno življom i zdravijom.

Izvor: www.users.tpg.com.au/sarina21/.
"Koja god iznenađenja budućnost može doneti, jedno je sigurno: Isus nikada neće biti nadmašen."
- Ernest Renan

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1884
Ukupno: 2662403
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/044/04.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.