Naslovna » Magazin » Arhiva » #22 » ....

misaone refleksije

MISLI O KOJE ČEMU...

Sa brakom je kao sa gitarom: sklad (harmonija) postiže se samo kad se neprekidno uštimavaju sve žice.

Propovednik bez žene je samo pola propovednika. Propovednik sa pravom ženom je kao dva propovednika. A propovednik sa pogrešnom ženom treba da promeni poziv.

Generacijski problem nastaje tamo gde mladi danas "sve rade bolje", a stari su "nekad sve to radili bolje".

"Ne mogu više da gledam tu prljavštinu!" uzviknula je domaćica užasnuto i navukla zavese na prljava prozorska stakla. Tako to rade mnogi pastiri sa grehom u svojim crkvama, misleći da je to rešenje. Samo zaboravljaju, da se ova prljava stakla vide i spolja.

"Hajde da se zajedno molimo." U mnogim pobožnim porodicama je to diskretan znak gostima da su već dosta dugo bili kod njih u poseti.

ISUSOV PUT TRPLJENJA - DANAS
- Johnson Gnanabaranam

IZDAJA

Mog Isusa nisu izdali samo pre dvehiljade godina. Nisu ga izdali samo u getsemanskom vrtu. Nisu ga samo njegovi izdali.

Moj Gospode, mnogo puta, prekjuče, juče i danas su te ljudi izdali. U mojoj kući smo te izdali; ja sam taj koji sam te izdao.

Nisam te izdao poljupcem, ali sam propustio da uradim delo vere. Nisam te izdao pozdravom: "Zdravo, učitelju!", već sam propustio prijaznu reč, pozdrav bratu kraj mene. Gospode, ne daj da se moj život završi poput Judinog.

ODRICANJE

Mog Isusa se nisu odrekli samo na Veliki četvrtak. Odrekli ga se nisu samo u dvorištu prvosvešteničke palate. Nije te se samo Petar odrekao iz straha.

Moj Gospode, često sam te se odrekao, postideo se Tebe.

Koliko puta su mi ljudi oduzeli hrabrost da te priznam, koliko puta sam dao prednost ugodnostima ovoga sveta pred Tobom. Gospode, daj da se pokajem i da se obratim poput Petra!

RASPET

Nisu te razapeli samo Jevreji koji su vikali: "Raspni ga!" Nije te razapeo samo Pilat svojom presudom. Nisu te razapeli samo vojnici koji su ti zadali rane.

Moj Gospode, moj ponos nije manji od ponosa onih Jevreja; moj strah da stojim uz istinu je veći od Pilatovog straha; moja mala vera ti zadaje dublje rane od eksera rimskih dželata.

O, Isuse, koji se moliš: "Oče, oprosti im", oprosti i meni moje grehe. Tada će se moj grešni, stari život razapeti i umreti, a u meni će uskrsnuti novi, sveti život.

POLICIJA ŠTITI ALŽIRSKE HRIŠĆANE
- Friday Fax 2004 Issue 7, 13 February

"Bivši muslimani koji su prihvatili Isusa su redovno ugroženi od muslimana fundamentalista," izveštava jedna misijska organizacija iz Alžira. Njima se strogo preti da ne posećuju hrišćanske crkve, ali uprkos tome mnoge alžirske crkve nezaustavljivo rastu. Dva studenta koja su bila motivisana predavanjima o "osnivanju crkava", osnovali su novu crkvu sa 12 članova. Posle godine ova crkva broji skoro 200 članova. Bog je pokazao svoju moć kroz mnoga znamenja i čuda, i drastičnim promenama ljudskih života, pa čak i cele te oblasti. Neki muslimani su otišli u policijsku stanicu, da se žale na ove hrišćane, ali u policiji su im rekli da od kada crkva tu postoji, narkomanija, alkoholizam i krađe su drastično smanjeni. Upozorili su ih da crkvu ostave na miru, jer ona ima dobar uticaj na društvo. Izvor: Ne može biti objavljen iz bezbednosnih razloga.

PROPOVED KROZ SMRT
- Friday Fax 2004 Issue 13, 26 March

Katolički sveštenik Stefan Šmidt (Stephan Schmidt) u Nemačkoj bio je u svojoj redovnoj poseti bolnici. Posetio je i 87-mo godišnju staricu iz njegove parohije koja je umirala i želela je da ga vidi poslednji put. Zahvalila mu se na njegovim propovedima koje su je dovele do odluke da se preda Hristu, pre tri godine. "Ja znam gde će ovo moje putovanje odvesti," rekla mu je. Umrla je posle tri dana. Svedoci koji su bilo pored nje u tim trenucima, rekli su da je njena smrt došla veoma mirno, njene poslednje reči, dok je gledala gore bile su: "Isus, Isus!" - bilo je to "propovedanje kroz smrt", kako kaže Šmidt. Nekoliko dana kasnije Šmidta je nazvao lekar iz te bolnice, da mu kaže da nikad nije video da neko tako mirno umre. "Šta je ta žena imala, a ja to nemam?", pitao je. "Ja vam mogu tačno reći šta je imala," rekao je Šmidt i pozvao ga je da dođe u crkvu.

Za vreme bogosluženja, dok je tekla molitva za bolesne, lekar je sam doživeo isceljenje na njegovo veliko iznenađenje. Bogosluženje i dalji razgovor sa Šmidtom je na njega ostavilo takav utisak, da je odlučio da prihvati Isusa, dok se svojim kolima, sa Šmidtom vozio natrag kući. Zaustavio je kola pokraj puta, uključio svetla upozorenja i oboje su počeli da se mole iz sveg srca Isusu.

Iznenada, se kraj njih zaustavila policijska patrola, koja je proveravala kola i tražila njihova dokumenta, kada su ih upitali zašto stoje ovako na putu u ovo kasno doba, oni su odgovorili da se "mole!". Policajci su sada postali još više sumnjičavi, tako da su Šmidta i lekara testirali na alkohol. Rezultat je naravno bio negativan. Pre nego što su otišli, lekar je rekao jednom policajcu: "Mladiću, iskreno se nadam da ćeš i ti jednog dana iskusiti ovako nešto predivno kao ja večeras!"

Nekoliko dana kasnije, Šmidtov telefon je ponovo zazvonio. Ovaj put razgovor sa njime je tražio mladi policajac, koji je pitao: "Recite mi, šta to taj doktor ima a ja nemam?" "Ja vam mogu tačno reći šta on to ima," rekao je Šmidt i pozvao ga na bogosluženje. Policajac je došao zajedno sa svojom devojkom. Zapanjujuće je kako je jedna mirna smrt deteta Božjeg tako uticala na druge ljude," kaže na kraju Šmidt. Izvor: Stephan Schmidt.

"Jedini savršeni život koji je neko živeo u ovome svetu, jeste Isusov život."
- Deney

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1906
Ukupno: 2662425
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/022/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.