Naslovna » Magazin » Arhiva » #24 » ....

Hodanje u Duhu

Nil T. Anderson

Šta nije hodanje u Duhu

Apostol Pavle je rekao, da hodanje u Duhu nije proizvoljno: to nije neprimerena ili nedisciplinovana sloboda, koja zloupotrebljava dobijene prednosti. Kao hrišćani možemo da pročitamo sledeću rečenicu: Niste pod Zakonom i uskliknuti: "Stvarno, da li sam slobodan? Ako hodam u Duhu, znači li to da mogu da radim šta god hoću?" Ne, nikako! U prethodnom stihu apostol Pavle je napisao: "...da ne bi radili to što hoćete".

Biti vođen Duhom ne znači da se može raditi šta se hoće. To znači da imate slobodu da živite odgovoran i moralan život, a to je nešto, za šta kao robovi svog tela niste bili sposobni.

Jednom sam bio pozvan u jednu srednju školu, da u okviru predmeta veronauke govorim o protestantskom hrišćanstvu. Kada sam završavao sa predavanjem, jedan mladić koji je poznavao lokalne prilike, postavio mi je sledeće pitanje:

"Imate li u vašoj crkvi mnogo toga što nije dozvoljeno?"

Osetio sam da za ovo pitanje ima neki dublji motiv, i zato sam ja njega pitao:

"Više te, ustvari, interesuje da li imamo nekakvu slobodu, zar ne?"

Potvrdno je mahnuo glavom.

"Naravno da imam slobodu da radim sve što želim." Odgovorio sam. Na njegovom licu se pojavio izraz nepoverenja.

"Šalite se..." rekao je.

"Ja to stvarno mislim. Smem, čak i da opljačkam banku. Ipak, dovoljno sam zreo da shvatim da bi sa takvim činom sam sebe osudio na zatvor do kraja života. Morao bi svoj zločin da zataškavam, skrivam se, možda čak i da ogovaram za to što sam uradio. Takođe, imam slobodu i da lažem. Međutim, kada to uradim, moraću stalno da ponavljam laž, i da pamtim kome sam je rekao i kako sam je rekao, inače ću biti otkriven. Smem da se drogiram, da se napijam i da živim jedan bestidan i nemoralan život. Sve ove 'slobode' ustvari vode u ropstvo. Slobodan sam da ovako odlučujem, ali kada razmislim o posledicama postavlja se pitanje da li bih stvarno bio slobodan?"

To što nekim ljudima izgleda kao sloboda u stvarnosti i nije sloboda već povratak u ropstvo.

Hristos nas je oslobodio za slobodu

Hristos nas je oslobodio za slobodu. Stojte, dakle, čvrsto i ne potčinjavajte se opet ropskom jarmu. (Galatima 5,1 EČ)

Božji zakoni od kojih želimo da se oslobodimo nisu ograničavajući, već zaštitni. Vaša stvarna sloboda jeste vaša sposobnost da se odlučite da živite odgovorno u okviru zaštitnih smernica, koje je Bog odredio za naš život.

Hodanje u Duhu, takođe, nije pokornost zakonu - što je totalna suprotnost dobrovoljnosti. Apostol Pavle je rekao: "Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom". (Galatima 5,18 RDK).

Uporan trud da se ispune sve hrišćanske naredbe i pravila nikako ne pružaju život u punini Duha, naprotiv - često ga guše: "Koji i učini nas vrsnim da budemo sluge novom zavetu, ne po slovu nego po duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje." (2. Korinćanima 3,6 RDK)

U Galatima 3,13 je napisano da je zakon istinskim prokletstvom: "Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu..." (RDK)

U Galatima 3,21 je napisano da nije u moći zakona da daje život: "Da li je prema tome zakon protivan Božijim obećanjima? Daleko od toga. Da je, naime, dan zakon koji je u stanju da oživi, onda bi pravednost stvarno bila od zakona." (EČ)

Doneti zakon odn. nekome reći da nije ispravno raditi ovo ili ono - čoveku neće dati snage da prestane to da radi. Hrišćani su neslavno poznati po svom trudu da definišu duhovnost pomoću raznih zakona kojima se naglašava šta je dozvoljeno a šta nije: hrišćani ne piju alkohol, ne puše, ne idu na igranke, ne idu u bioskop, ne igraju karte, ne žele da se fotografišu i sl. Zakon ipak ne može da ukloni nemoral. U stvarnosti je potpuno drugačije. Naime donošenje raznih zakona dovodi samo do povećanja iskušenja. Apostol Pavle je rekao da zakon u suštini podstiče želju da se radi upravo to, što taj isti zakon zabranjuje!

"Jer, kad smo bili u telu, u našim udovima dejstvovale su grešne strasti, koje je zakon pobuđivao, tako da smo donosili plodove smrti." (Rimljanima 7,5 EČ)

Srce puno Duha neće dozvoliti ni mogućnost da se čovek podredi nekom religioznom kodeksu ponašanja. Često stavljamo znak jednakosti između pravila hrišćanske discipline (npr. čitanje Biblije, molitva, redovno odlaženje na bogosluženja, svedočenje) i duhovne zrelosti. Sve ove stvari su dobre i za duhovni rast jako korisne, ali samo obavljanje ovih divnih hrišćanskih potreba ne garantuje automatski život u punini Duha.

Da li to znači da su pravila ponašanja, koja su navedena u Bibliji - loša? Naravno da ne. Božji Zakon je neophodna zaštitna moralna mera i vodič. Unutar granica Božjeg Zakona imamo slobodu odnosa sa Bogom, koji je zasnovan na vezi našeg duha sa Duhom Božjim, koji je suština života u moći Duha Svetog.

Šta život u punini Duha stvarno jeste

Život u punini Duha se ne karakteriše ni samovoljom, ni ispunjavanjem zakona, nego slobodom. Apostol Pavle je rekao da smo stvoreni:

"Koji i učini nas vrsnim da budemo sluge novom zavetu, ne po slovu nego po duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje... A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda." (2. Korinćanima 3,6; 2. Korinćanima 3,17 RDK)

Verujem da je naša sloboda u Hristu jedna od najdragocenijih stvari koje dobijamo od naše duhovne vezanosti sa Bogom. Duh Gospodnji je u vama i zato ste slobodni, moralni pojedinci. Više niste prinuđeni da živite po telu, kao što ste to morali da radite pre svog obraćenja. Takođe, niste prinuđeni ni da živite u Duhu. Imate potpunu slobodu izbora. Možete da odlučite da li ćete živeti po telu ili po Duhu.

Život po Duhu pretpostavlja dve stvari. Kao prvo - nije pasivan. Govorimo o hodanju sa Duhom a ne o sedenju sa Duhom. Jedan od najopasnijih i najštetnijih negativnih faktora koji deluju na duhovni rast jeste pasivnost - izbacivanje svoje misli u "ler" (prazan hod) i "vožnja sa ugašenim motorom". Klasika hrišćanske literature, knjiga "Rat protiv svetih" autorke Džesi Pen Luis je napisana sa ciljem da se odbaci ovakav pasivan način razmišljanja. Sklopiti ruke i čekati da će sve uraditi Bog - nije Božji put ka duhovnoj zrelosti.

Kao drugo - govorimo o hodanju sa Duhom a ne o trčanju sa Duhom. Život u punini Duha nije moguće dosegnuti beskonačnim i iscrpljujućim radom. Pogrešno mislimo da smo bliže Bogu, ako vrednije radimo za Njega. To je rafinisana laž našeg neprijatelja. Đavo zna da možda ne bi bio sposoban zabraniti službu za Boga tako što bi čoveka učinio nemoralnim, ali takođe zna i da ga može zakočiti tako što će jednostavno učiniti da se ovaj oseća 'prazan'. Matej 11,28-30 sadrži predivan opis svrhe, načina i tempa života u punini Duha.Gospod Isus tamo govori:

"Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako." (RDK)

Gospod Isus poziva na miran hod neposredno pored Njega - kao što pod jednim jarmom idu dva vola. Sigurno se pitate: "Kako može hod sa jarmom na leđima biti miran i spokojan?" Zato što Isusov jaram nije težak. Isus daje ravnomeran korak. Ako ćete hodati ravnajući se po Njemu, vaš jaram neće biti težak. Ako je vaš pristup odnosu sa Njim pasivan, jaram će vas bolno opterećivati, zato što Isus ide dalje. Sa druge strane, ako se budete trudili da trčite ispred Njega, ili možda i skrenete drugim pravcem - jaram će vam slomiti vrat. Ključ za krotak odnos sa Isusom u jednom jarmu je u učenju od Njega i otvaranju za Njegovu smernost i pokornost.

Slika hodanja sa Duhom u tandemu sa Isusom nam takođe pomaže da razumemo našu službu Bogu. Koliko bi uradili da Gospod Isus ne nosi svoj deo jarma? Ništa. I koliko bi se toga doseglo kada vi ne bi svoj deo jarma nosili? Ništa. Bog je odlučio da u današnjem svetu na svom delu radi u partnerstvu sa vama. Postoje stvari koje može uraditi samo On, i kada bi se oko njih vi trudili - samo bi ih pokvarili. Takođe, postoje stvari o kojima Bog govori da treba vi da ih uradite, i ako ih ne uradite - ostaće neurađene. To je stvarno tako. Ako vi i Gospod ne hodate zajedno, nikada ništa neće biti dosegnuto.

Bog vas neće terati da hodate u Duhu, ali ni đavo vas ne može primorati da hodate po telu, iako će se svim sredstvima truditi da to uradi i odvuče vas u tom pravcu.

Izvor: Zapas o dušu. Br. 47, septembar '96. Prevod: Branko Miljašević.
"Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu. On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša."
- Psalam 66:8-9

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1577
Ukupno: 2664526
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/024/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.