Naslovna » Magazin » Arhiva » #67 » ....

Čvrst temelj

James P. Trotzer
"Tvrdo dakle stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: Pozna Gospod svoje..." (2. Tim. 2:19 RDK)

Stara poslovica koja kaže: "Bog roditeljima daje decu da im ona pomognu (roditeljima) odrasti", ima u sebi više istine, nego bi mi to želeli da priznamo. Često se događa da muškarci i žene, koji postanu muževi i supruge, ne pridaju puno pažnje duhovnim stvarima sve dok deca ne dođu na scenu. Tada, zbog osećanja odgovornosti koje imaju kao roditelji, postaju ozbiljniji u vezi sa Bogom, verom i duhovnim utemeljenjem.

Pre desetak godina časopis Newsweek ukazao je na ovu činjenicu a u vezi sa generacijom "Baby Boomer-a" . U članku pod nazivom "A deca će ih voditi: Mladi amerikanci vraćaju se Bogu" (Decembar 17, 1990), sociolog Wade Clark Roof je zapazio da najveća grupa povratnika u crkvu jesu venčani supružnici sa decom. Primetio je da "bez dece da ih vode, većina iz generacije 60-tih provodili bi nedeljno jutro u krevetu."

Deset godina posle, dodatni podsticaj roditeljima koji podižu decu u "X" ocenjenom svetu jeste, kao svet staro, pitanje: "Šta je to što porodicu čini zdravom i daje joj sigurnost i stabilnost u vremenima kad je pritisci konstantno pokušavaju uništiti?" Odgovor, premda složen i težak, još uvek mora početi sa čvrstim temeljem. A za hrišćansku porodicu taj čvrsti temelj dolazi od Boga.

Sastavni delovi čvrstog temelja

Biblija uobičajeno koristi reč "kuća" kada govori o porodici. Na primer, u Poslanici Jevrejima 3:1-6 piše da smo mi, vernici, "Božja kuća" što znači da smo mi članovi Božje porodice. Svaka kuća, a to znači svaka porodica, mora imati čvrst temelj kako bi bila stabilna, sigurna i snažna. Pogledajmo tri sastavna dela koja nam je Bog dao na dar kako bi nam pomogao izgraditi čvrste temelje u našim porodicama.

1. Lična veza sa Bogom kroz Isusa Hrista

Prva varijanta stvorenog čoveka, 1. Mojsijeva 1:26-28, prikazuje najvažniju vezu koju čovek može poznavati - a to je veza između Boga i čoveka: "I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih." (RDK) Drugim rečima, svako od nas kao osoba prikazuje aspekt Božjeg lika i onog što Bog jeste.

Iz toga proizlazi da najbolji dar koji možete dati vašem supružniku i svojoj deci jeste zdrava, rastuća, lična veza sa Bogom kroz Isusa Hrista. Zbog ovog stiha ja, kao bračni savetnik, imam nade za svaku bračnu zajednicu, jer znam da u Bogu ne postoje nekompatibilni delovi. Ako svaki partner teži prikazati Božji lik njenom ili njegovom supružniku, mogućnost rešavanja bilo kakve poteškoće postaje vrlo velika.

Novi Zavet govori o nama kao stvorenima u Božjem liku, u tom smislu da sve više nalikujemo Hristu - postajemo nova stvorenja u Hristu (2. Kor. 5:17), koja se oblače u "novu prirodu" ili "novog sebe" (Ef. 4:22-24; Kol. 3:1-17). Nema sumnje da uvek postoje muke kako bismo zaista bili takvi, te razvili našu novu prirodu, kako je to opisano u Poslanici Rimljanima 7:14-25. Ako individue težimo rasti i delovati kao nove osobe a ne kao kakvi smo bili, naš će brak biti stabilan a naša porodica sigurna.

Velika većina problema koji nastaju u braku mogu se slediti unazad sve do karakteristika naše stare naravi koja se očitava u individuama sa kojima dolazimo u međusobni odnos kao osobe, partneri ili roditelji.

Kad svaki par, koji zajednički deluje kao jedna osoba, teži za tim da zna Gospoda, te biti Hristu nalik, sile koje deluju u braku i porodici sve više naglašavaju i imaju karakteristike Onoga koga imitiraju. Kao takvi, oni su dva sastavna dela građevine ili čvrstog uporišta koji su dati kao temelj porodice.

Možda ćete upitati: "A šta je sa porodicama gde postoji samo jedan roditelj ili sa brakovima gde jedan partner nije vernik? Temelj ostaje čvrst zbog toga što u prvom slučaju Bog dolazi da bi bio "otac sirotima i branitelj udovica" (Ps. 68:5). On "podiže sirote i udovice" (Ps. 146:9) snabdevajući sve što bi partner koji nedostaje davao. U drugom slučaju, Božja Reč nas uverava da partner vernik posvećuje brak i porodicu (1. Kor. 7:12-14). Znači da temelj koji postoji kroz lični odnos sa Bogom kroz Isusa Hrista zadržava vedrinu uprkos činjenici da smo sami kao roditelj ili sami u našoj veri.

2. Brak sa Hristom u centru

Druga verzija stvaranja čoveka, u 1. Mojsijevoj 2:18-25, daje drugi najvažniji odnos kojeg čovek zna - bračni odnos. Nakon primedbe da "nije dobro" da čovek bude sam, Bog je stvorio primerenu pomoćnicu. Kada je Adamu dovedena Eva, on je prikazao prirodu i važnost bračnog odnosa: "Sada eto kost od mojih kosti, i telo od mog tela. Neka joj bude ime čovečica, jer je uzeta od čoveka. Zato će ostaviti čovek oca svog i mater svoju, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo." (1. Moj. 2:23-24 RDK). Drugi Božji dar koji daje čvrst temelj porodice jeste bračni odnos.

Elementi ovog građevinskog stuba su prikazani u Propovedniku (Prop. 4:8-12). Tamo izjavljuje kako je "dvojici bolje nego jednom" iz četiri razloga. Prvo, oni mogu udružiti svoja sredstva, raditi zajedno i biti produktivniji: "Jer imaju dobru naknadu za svoj trud." Drugo, oni mogu pomoći jedno drugom: "Jer ako jedan od njih padne, drugi će podignuti svog prijatelja." Treće, oni jedno drugom pružaju toplinu i ljubav: "Ali kako će se jedan sam ugrijati?" I četvrto, oni mogu stajati zajedno prilikom napada: "Dvojica se mogu odupreti."

Svi ovi elementi snabdevaju sredstva koji braku i porodici daju čvrsto podnožje, ali stvarna sigurnost nalazi se u konačnoj izjavi: "Trostruko uže ne puca tako lako." Odjednom je dvoje postalo troje. Kako je to moguće? Jedan od odgovora moglo bi biti jednostavno objašnjenje da između "to dvoje" postoji "još nešto", tako imate dve jedinke plus "njihov odnos" što u stvarnosti čini tri celine. Međutim, iz duhovne perspektive treće uže jeste Božje zavetovano partnerstvo gde On ne samo da posvećuje brak nego i deluje kao zavetovani partner da ga održi i pomogne mu razvijati se.

Nije slučajnost što se prvo čudo Isusa dogodilo na venčanju (Jn. 2:1-10). Imati Isusa u centru bračnog odnosa jedini je siguran način imati "najbolje vino" u bračnoj zajednici i to ne samo na početku nego tokom celog zajedničkog života.

3. Kuća izgrađena na steni: Porodica usresređena na veru

Isus je rekao: "Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu: I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer beše utvrđena na kamenu." (Mt. 7:24-25 RDK) Koji bi se pogodniji opis mogao dati koliko je važno da se porodica gradi na veri u Isusa Hrista, Steni našeg spasenja. Ključ ovde, međutim, nije u konceptu nego u izboru i vernosti tom izboru. Da bi porodica bila usresređena na veru, to zahteva svesno biranje i redovan napor stavljati Gospoda u središte porodice. To se neće prirodno ili samo tako dogoditi.

Izazov koji je Isus Navin stavio pred Izrailja jasno dokazuje ovu činjenicu. Pošto je dovršio svoj zadatak u uvođenju Izraela u Obećanu zemlju, on je stao pred njih i dao im sledeći izazov: "Izaberite danas kome ćete služiti... Ali ja i moj dom služićemo Gospodu" (Is.N. 24:15). Ovakva vrsta vernosti od kritične je važnosti pri pozivanju na ovaj građevinski stub kao temelj vaše porodice. Ovo je na veri utemeljena odluka koja mora biti učinjena od strane roditelja kako bi se njihovoj porodici otvorio put Božjim blagoslovima - dobicima.

Primarni primer kuće (porodice) koja se premestila na čvrst temelj jeste onaj slučaj tamničara iz Filipe opisanog u Delima 16:30-34. Kao odgovor njegovom pitanju, "Što mi treba činiti da se spasim?" Pavle je rekao: "Veruj u Gospoda Isusa, i spasićeš se ti i svi koji su u tvojoj kući." Ovaj je čovek očigledno vodio svoju kuću kako treba i kada je dodao veru u Hrista, cela porodica imala je blagodati od toga. Čitamo da su se on i njegova porodica krstili "I radovao se sa čitavim svojim domom što je verovao Bogu." Rezultat u ovom slučaju nije samo spasenje nego i čvrst temelj za porodicu.

Čvrst temelj zagarantovan

Koliko je danas našim porodicama važan čvrst duhovni temelj? Dozvolite mi, da odgovorim rečima samog Boga: "Ako Gospod ne gradi dom, uzalud se trude graditelji" (Ps. 127:1). Bog je arhitekta, temelj je Hrist, a Sveti Duh je izvođač radova u hrišćanskoj porodici.

Završavam sa upozorenjem i obećanjem. Upozorenje dolazi iz Priča (Pri. 11:29) gde se kaže: "Ko razara svoju kuću, naslediće vetar." Ako ne delujete kako biste uspostavili čvrst temelj izgrađen na stubovima ličnog odnosa sa Bogom kroz Isusa Hrista - bračni odnos sa Hristom u centru i porodice koja je usresređena na veru - rizikujete mogućnost gubitka svega. Ako, međutim, težite u svom životu poštovati Gospoda, svoj brak i svoju porodicu, primićete obećanje iz Druge Timoteju: "Tvrdo dakle stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: Pozna Gospod svoje..." (2. Tim. 2:19).

"Blago čoveku kome Gospod ne prima greha."
- Rimljanima 4:8

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3236
Ukupno: 2733844
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/067/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.