Naslovna » Magazin » Arhiva » #17 » ....

Povratak prvoj ljubavi

Chuck Smith
"No imam na tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio. Opomeni se dakle otkuda si spao, i pokaj se, i prva dela čini; ako li ne, doći ću ti skoro, i dignuću svećnjak tvoj s mesta njegovog, ako se ne pokaješ." (Otk. 2:4-5 RDK)

U Otkrivenju možemo čitati poslednju poruku koju je Gospod Isus uputio svojoj Crkvi, i to u drugom i trećem poglavlju. Nju je Isus adresirao na sedam crkava u Maloj aziji. Iznova i iznova, On govori o stvarima unutar crkava i upozorava: "Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama." Ove poruke Isusa Hrista su nešto veoma važno i za današnju crkvu, te ih zbog toga treba poznavati i razumeti.

DELA

Kada čitamo o crkvi u Efesu, vidimo da je tu bilo mnogo dobrih stvari. Isus, prvo spominje njena dela i trud. To je bila crkva veoma zaposlena, sa mnogim aktivnostima. Mnogo se radilo u ime Gospodnje u gradu Efesu.

Crkva u Efesu, nema sumnje, bila je dobro organizovana i crkva koja je savršeno funkcionisala. Oni su verovatno imali svoje timove za svedočenje, timove za posete, svoje propovednike, dušobrižnike i sl. i sve je to funkcionisalo besprekorno. Ona je bila primer organizacije i strukture, ali Efežani su imali jedan veliki problem. Oni su posedovali dobro usklađenu "crkvenu mašineriju", a Bog nije zamislio da Njegova služba bude sprovođena kroz "crkvenu mašineriju".

Bog nikada od nas ne traži da mu služimo mehanički. Kada bi On hteo da mašine izvršavaju Njegovu službu, On bi onda napravio mašine a ne ljude. Kada bi Bog hteo da naša služba za Njega treba da bude mehanička, onda bi On stvorio robote, koji bi odradili posao bolje nego mi. Bog nije zainteresovan da mu se služi mehanički. Bog je zainteresovan za službu koja proizilazi iz ljubavi, iz srca, iz života.

STRPLJENJE

Druga pozitivna karakteristika crkve u Efesu je bilo strpljenje. Kroz Novi zavet čitamo da su crkve bile upućivane na strpljenje, dok čekaju Gospoda, da On izvrši svoje delo i ispuni svoje obećanje.

Strpljenje je veoma poželjna vrlina. O, kako bi sam želeo da ga imam više! Koliko puta sebe nalazim da sam nestrpljiv u čekanju na Gospoda. Ja želim da se On vrati što pre. Dok gledam na svet oko sebe, moram priznati da sam uzbuđen, jer shvatam da ove stvari koje se danas dešavaju po svetu su poslednji minuti velikog finala. Svetski ekonomski sistem je postao kompjuterizovan. Vrše se eksperimenti sa indentifikacionim čipovima, koji će se ugrađivati ispod kože. Javlja se nova netrpeljivost prema Jevrejima i njihovoj državi. Slagalica je skoro kompletirana!

Ja nestrpljivo čekam Gospoda, i nagovaram Ga: "Gospode, sada je vreme da se vratiš. Imaš sve znake, tu su, u svetu. Zašto onda ne dolaziš?" Ali, Gospod ima svoje savršeno vreme. Jakov kaže: "Trpite, dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjeg. Gle, težak čeka plemeniti rod iz zemlje, i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni." (Jak. 5:7 RDK)

Predstoji velika žetva za carstvo Božje. Bog je priprema i čeka. A sve što meni treba jeste strpljenje, kao što On čeka, da dođe vreme žetve.

ČIŠĆENJE

Crkva u Efesu je imala zadivljujuću karakteristiku - strpljenje. No, ne samo to, ova crkva nije bila tolerantna prema zlim osobama. Gospod tako kaže za ovu crkvu: "ne možeš snositi zle".

Jedna od najvećih slabosti današnje crkve je ta da, veoma često je tolerantna prema ljudima koji su zli, zbog toga što su oni bogati. Crkve se veoma često trude da privuku ljude koji su bogati i poznati, a onda se toleranto ponašanju prema njihovim gresima da ih ne bi slučajno oterali.

I to postaje velika slaba tačka crkve. Kada crkva kao telo, postane toliko slaba da iz sebe ne može izbaciti otrov - zlo, takvo telo ubrzo umire. Crkva uvek treba da bude snažna. Treba da bude u stanju da iz sebe izbaci zlo, da ne bi umrla, da ne bi bila otrovana na smrt. Crkva u Efesu je posedovala ovaj kvalitet. Tamo je postojala želja za čistotom, oni nisu bili tolerantni prema onima koji su činili zlo.

RAZLUČIVANJE

Konačno između svih pozitivnih strana crkve u Efesu se nalazi i ova: imali su duh razlučivanja. Crkva nije prihvatala one ljude koji su sami za sebe tvrdili da su apostoli, a to nisu bili. Hrišćani u Efesu nisu dozvoljavali lažnim apostolima da stanu iza njihove propovedaonice, tamo ne bi mogli da stanu mnogi koji danas propovedaju po mnogim crkvama sveta. Ova crkva je mogla to da čini jer je jasno razlikovala duhove - lažne od pravih apostola.

LJUBAV

Između svih ovih pozitivnih vrlina crkve u Efesu, postojala je jedna negativna koja je anulirala sve pozitivne. Gospod kaže: "No imam na tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio."

Veoma je moguće da crkva deluje i poseduje veliku dinamiku a da bude ta kojoj fali glavna karakteristika i osnovno hrišćansko iskustvo. Moramo biti oprezni, jer je Gospod mnogo više zainteresovan za naše motive, koji pokreću naše aktivnosti, nego za same aktivnosti.

Isus nam govori da treba da stanemo i ispitamo sebe. Stoga, kad činimo naša pravedna dela, da naši motivi ne budu vidljivi kod ljudi, da ne budemo oni koji žele ugađati ljudima.

Veoma često u našoj službi Bogu, zabrinuti smo mišlju, šta drugi misle o nama. Ponekad smo motivisani željom da ljudima pokažemo koliko smo talentovani. "Ja pevam i sviram Gospodu, da bi ljudi videli koliko sam talentovan i dobar. Želim da ljudi dobro misle o meni." Nalazimo sebe da radimo neke stvari za Gospoda, da bi drugi pomislili o nama, kako smo mi dobri.

Naši motivi su suviše često čoveko-centrični umesto da budu Bogo-centrični. Trebalo bi da budem mnogo više zabrinut u vezi s tim šta Bog misli o meni, nego šta ljudi misle o meni i o onome šta radim.

Isus nam daje dobar test u Propovedi na gori: Šta radim kad me niko ne gleda? Da li se molim samo kada me ljudi gledaju? Da li dajem samo kada to drugi mogu zapaziti? Ako imam ispravne motive, moliću se u tajnosti i davati u tajnosti. Radiću stvari za Boga bez fanfara i aplauza, bez želje da budem zapažen od drugih. Služiću Bogu, rado i voljno i onda kada me niko ne gleda i i kada me niko ne primećuje, jer je moja motivacija da to radim Bogo-centrična.

Bog želi da vidi samo jednu motivirajuću silu u našem životu, a to je ljubav. Ako ti ne možeš služiti Bogu iz ljubavi, onda mu bolje nemoj služiti. Poslednji put kad je do tebe došla posuda za skupljanje novca (kolekta, crkveni prilog), možda si pomislio: "Ne daje mi se, ali da ljudi ne bi pomislili da sam cicija, i ja ću ubaciti nešto..." Ako si imao ovakav stav, onda čoveče uzmi svoj novac natrag, nemoj ništa davati Bogu sa takvim srcem, jer Bog ne želi dar dat sa takvim srcem, već iz srca ljubavi. Šta god da radiš, služiš, ulažeš vreme ili novac, ako to ne činiš iz srca punog ljubavi, onda nemoj, ne radi, ne čini ništa. Bog to ne želi, ustvari to Ga vređa!

Svaki put kada ti ideš okolo i pričaš šta si ti i kako radio, žrtvovao ili dao Bogu, ti vređaš Boga. A On ti govori: "Zadrži to! Meni to tvoje ne treba!" Bog ne želi da ideš okolo i da pričaš, hvališ se ili kukaš, šta i kako si uradio za Njega i koliko te to koštalo. Ako mu ne možeš služiti srcem punim ljubavi, onda je bolje za tebe da mu uopšte ne služiš, jer dovodiš sebe u položaj onih hrišćana koji su se nalazili u Efeskoj crkvi. Ti radiš svakojake stvari za Gospoda, ali bez pravog motiva i emocija. I ta tvoja dela Gospod neće prihvatiti, niti će ti odati priznanje za njih. Gospod ih odbacuje, ne želi ih.

Apostol Pavle piše: "Jer ljubav Božja nagoni nas" (2. Kor. 5:14 RDK). Ako tvoja dela ne dolaze iz razloga što je Bog izlio svoju ljubav u tvoje srce, onda ne bi trebalo da Mu služiš, čak i ako to radiš u ime Isusovo. Svako ko radi nešto u ime Isusovo, dužan je da prvo ispita motive svoga srca. "Zašto ja to želim i radim?"

Pavle kaže: "Ako sudimo sami sebi, onda nećemo biti suđeni od Boga." On to govori o danu suda, kada će naša dela biti iskušana vatrom, i pokazaće se njihov pravi kvalitet." Šta su bili pravi motivi, koji su nas nagnali da to i to radimo? Ukoliko naš glavni motiv nije bila ljubav za Isusa, onda će dela koja smo učinili izgoreti. Ostaćemo bez priznanja i nagrade.

Jedna stvar je toliko važna u Efesu. Isus nalaže crkvi da odmah počne da se menja, jer u protivnom On dolazi da uzme i odnese njen svećnjak. Šta je taj svećnjak i gde se nalazio?

"Tako govori Onaj što drži sedam zvezda u desnici svojoj, i što hodi posred sedam svećnjaka zlatnih." (Otk. 2:1 RDK)

Svećnjak se nalazio u Isusovoj prisutnosti. Isus govori da iako crkva može činiti raznorazna dela, može imati i strpljenje, može se čistiti od zla, može biti ta koja razotkriva lažne apostole - ako nije motivisana ljubavlju, Isus kaže "Ja odatle odlazim!"

Gospod nije zainteresovan za naše velike aktivnosti, i detaljno isplanirane programe rada. Njega zanima da iz svega toga dolazi ljubav. Samo ta dela i aktivnosti koja su urađena iz i u ljubavi, biće od Njega prihvaćena. Danas ćete širom sveta naći mnoge crkve koje se bave raznoraznim socijalnim aktivnostima i problemima, koje imaju bogosluženja u skupim zgradama sa velikim horom, koje imaju razrađene aktivnosti do detalja, ali kada se tamo okrenete okolo, tamo nećete videti Isusa, osim ako je nacrtan na nekoj slici, ikoni ili prozoru. Gospod je davno napustio njihovu zajednicu, jer su Ga ljudi tu obožavali i slavili, hladno - kao u grobu, mrtvo, u određenoj religijskoj formi, bez iskrene i duboke ljubavi prema Isusu Hristu.

Isus govori: "Ukoliko se ne promenite, Ja odlazim. Ja neću ostati među vama, ako nemate ljubavi prema meni!" Bog ne traži ništa od tebe osim da Ga voliš. Ljubav za Boga treba da bude tvoja prva briga a ona će doneti prave motive, dela i plodove u tvom životu, koji će Ga proslaviti.

ZAPAMTI

Isus poziva crkvu u Efesu, da se seti svog početka. Da li se ti sećaš te prve ljubavi koje si imao za Gospoda? Sećaš li se tih dana kada je Isus ušao u tvoj život i promenio ga, kada je postao tvoj Spasitelj i Gospod? Kada si doživeo oproštenje greha? Kako li si tada bio uzbuđen! Poželeo si da celom svetu kažeš o Isusovoj ljubavi. Bio si spreman na bilo koju i bilo kakvu žrtvu ili izazov, jer ljubav Hristova je gorela u tvom srcu i duši. A danas ti možda Isus govori: "Opomeni se dakle otkuda si spao!" (Otk. 2:5 RDK)

Pokajati se znači "okrenuti se". Okrenuti od svoje hladne nezainteresovanosti, mehaničkog odlaženja u crkvu, pevanja i molitvi, mrtvih dela, i dozvoliti sebi da ljubav za Hrista ponovo zapali i obuzme tvoje srce. To znači iznova se zaljubiti u Isusa!

Isus savetuje: "Čini prva dela." Seti se jasno te tvoje prve ljubavi za Isusa, seti se tvojih dela koje si tada činio motivisan ovom ljubavlju, seti se te bezbrižnosti i odmora koje si imao pouzdajući se u Isusa. Tada nisi mario šta ti ko priča ili koliko može da te košta ako slediš Isusa. Tvoja jedina misao i želja je bila da Ga voliš i da Mu služiš - ta prva ljubav koju si imao činila je čuda, davala ti je krila.

Ukoliko ljubav ne bude vraćena na prvo mesto u Efeskoj crkvi, Gospod im poručuje: "Ja odlazim!" Oni mogu dolaziti i dalje na svoja bogosluženja ali On neće biti tamo. Gospod želi tvoju ljubav više od svega. Ako nisi u stanju da mu je daš, onda mu bolje ni ništa drugo nemoj davati.

Možda je za tebe danas pravo vreme da kažeš: "O, Gospode, oprosti mi!" Pokaj se! Okreni se Bogu da ga služiš iz ljubavi. Možda je tvoja služba Bogu postala ustaljena, stara rutina, u kojoj više nema uzbuđenja, života, radosti? Onda je i za tebe pravo vreme da se pokaješ! Da, se setiš... i kreneš ispočetka. Vrati se svojoj prvoj ljubavi, tom tvom prvom uzbuđenju, zajedništvu sa Njim, kada si bio preplavljen i savladan ljubavlju i željom za Njim. Da bi dela i služba koju činiš za Njega ponovo dobila pečat ljubavi!

Izvor: ANSWERS FOR TODAY, Chuck Smith.
"Sveto učenje može biti samo Hristovo učenje."
- Tolstoj

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1629
Ukupno: 2664578
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/017/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.