Naslovna » Magazin » Arhiva » #34 » ....

Budi gorljivi Hristov svedok

Scott Newell
"Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam naložio; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta." (Matej 28:19-20)

Isus Hrist nam je dao jednostavna uputstva o tome, šta želi da radimo kao Njegovi sledbenici. Hrišćani imaju samo jedan posao, jedno poslanje u ovom svetu, a to je da propovedaju Hristovu poruku izgubljenima. Ponekad zaboravimo koliko je važan ovaj aspekt hrišćanskog života. Kako možemo prevideti ovu zapovest koju nam je naš Gospod dao?

Nemojte se zavaravati. Vi ne živite "hrišćanskim životom" ako ne nagoveštavate poruku slobode zarobljenima. Isus nam je dao direktnu zapovest da to činimo. On nam nije rekao "širite evanđelje ako ste raspoloženi za to". Nije nam ni rekao: "Propovedajte evanđelje kada vam to odgovara". On je rekao: "Propovedajte evanđelje svakome stvorenju". Znajući to, znamo da neposlušnost Hristu znači istovremeno da Ga ne volimo, kao što piše u Jovanu 14:15: "Ako me ljubite, držaćete moje zapovesti". Za koga mi u stvari živimo? Zarad Hrista ili sebe samih? Bolje za nas da izaberemo ono prvo: "Jer ko hoće da sačuva život svoj, izgubiće ga; a ko izgubi život svoj zbog mene, naći će ga" (Matej 16:25). Ako uistinu živimo za Hrista, zašto onda ne radimo ono što nam je zapovedio da radimo?

"A kako će prizvati onoga u koga ne veruju? Kako će verovati u onoga za koga nisu čuli? Kako će čuti bez propovednika?" Ovo su reči apostola Pavla, koje je napisao crkvi u Rimu (Rimljanima 10:14).

Pavle je znao šta je naše hrišćansko poslanje. Znao je da je to naš jedini posao. U svetu punom siromaštva i razaranja za veliki broj ljudi mi smo jedini "Isus" kojeg će oni ikada videti. I dobijaju li oni onda poruku života kroz nas? Ili mi jednostavno stojimo sa strane i posmatramo kako oni propadaju i nestaju? Nije dovoljno pokušati. Nije dovoljno nositi majice sa hrišćanskim znakovima ili na branicima automobila imati zalepljene hrišćanske nalepnice. To i ne treba da nas se tiče. To znači verničko izvršavanje zapovesti koju nam je Gospod dao.

Ne zaboravi da je razlog što si ti sada spašen taj što je neko tebi govorio o Isusu. Neko drugi je uradio svoj posao. Ne dozvoli da budeš zavaran.

Crkva je danas do te mere, toliko zabrinuta da ne uvredi ili ne izazove ljude, da je u potpunosti zaćutala. Jedna od najčešćih stvari koje hrišćani danas nastoje izbeći jeste, da ljudi za njih slučajno ne pomisle kako oni druge "vrbuju u svoju veru". Istina je da se to tako ružno naziva, samo kako bi ih se zastrašilo, ali "vrbovanje u svoju veru" jeste upravo ono što su radili hrišćanski mučenici! Kad je Pavle propovedao, nevernici su vikali: "Umukni!", a kad je on odbio da zaćuti, u dogledno vreme su ga ubili. Slično je bilo i sa ostalim apostolima. Stoga, nemoj misliti da si ti neko zao ako ti kažu da ih prisilno guraš u "svoju veru", jer to je u stvari ono što ti i treba da radiš - ako slediš Isusa Hrista.

Ubeđen sam da je najbolji način pridobijanja duša onaj koji je koristila crkva u Delima apostolskim. Jednostavno su izlazili napolje i propovedali svakome i bilo kome, ne brinući pritom vređaju li koga time. Ali danas zbog nedostatka hrabrosti većine vernika, mislimo da je u redu ako duše pridobijamo na neki drugačiji način.

S druge strane, zašto bi ti uopšte želeo da drugi budu spašeni? Zašto bi uopšte trebao naveštati Evanđelje? Ako je tvoj odgovor samo zbog toga "što nam je Isus to rekao" onda nikada nećeš pridobiti ni jednu dušu za Hrista. Nije stvar u tome što nam je On to rekao. Stvar je u tome da i tebi treba samilost koju Gospod ima. Stvar je u tome, da gorljivo želiš njihovo spasenje. Ako u sebi nemaš dovoljno samilosti i svejedno ti je išao li neko u raj ili u pakao, pitam se kuda ti to sam ideš? Sve se u stvari svodi na jednu stvar, a to je - tvoj odnos sa Hristom. Jer ko bi želeo podeliti Hrista, ako ni sam nije sretan sa svojim hrišćanskim životom? I ko bi se hvalisao time kako je Isus veličanstven, ako On ne čini velike stvari u njegovom vlastitom životu.

Dakle, pre nego što pokušaš da svedočiš drugima o Bogu kome služiš, budi siguran da je život koji propovedaš - život koji tebe lično čini sretnim. Jer zašto bi iko uopšte došao u iskušenje da živi za Hrista kada život kojim sam živiš čini nesrećnim? Zašto bi drugi hteli slediti Hrista, ako On očigledno ništa ne radi za tebe? I koji je onda smisao u propovedanju spasenja, koje tebi nije ništa donelo? Nije iznenađujuće što svet misli da su hrišćani licemeri, jer mnogo nas upravo to i jesmo!

No, nastoj da ti postaneš što bliži s Njim, i da Ga bolje upoznaš, tada će i On doći bliže tebi. A kada je On aktivan u tvom životu i čini velike stvari, sama priroda Boga u tebi će se buditi i vikati: "Moram ovo podeliti i sa drugim ljudima".

Božja reč je, takođe, moćan alat kod svedočenja. Tu nema nikakvih trikova, jednostavno glasno pročitaj neke od stihova. Oni će ti dati moć. I ljudi oko tebe će njima biti uvereni. Neki od dobrih stihova su napr. "Jer se ne stidim jevanđelja Hristovog; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje," (Rimljanima 1:16). Ili: "Sve mogu kroz onoga koji mi daje moć." (Filipljanima 4:13).

Kod svedočenja, nemoj biti samo retoričar Biblije koji nežnim ili pametnim odgovorima traži obraćenike. Kao što sam rekao ranije, imaj istinsku ljubav za izgubljene. Neka ti postanu prijatelji. Jednostavno odlazi na različita mesta, i štogod radio pominji temu: ISUS. Ono što će se desiti jeste sledeće: ili će tvoji slušaoci biti izuzetno zainteresovani za obraćenje ili uopšte neće biti zainteresovani. No, ako si ti njihov prijatelj, biće daleko više otvoreniji za razgovor o Hristu nego što bi to bili sa nekim sveštenikom ili propovednikom kog uopšte ne poznaju.

Konačno, Bog će ti pokazati šta to konkretno osobi treba, kako bi bila spašena. Jedna stvar koju vernici često zaborave jest autoritet koji oni imaju na ovom svetu. Uplašimo se zbog mnoštva ljudi ili tokom razgovora. Neverovatno kako brzo zaboravimo da Bog celog univerzuma živi unutar nas. Nemoj izgubiti iz vida činjenicu, da ti i Bog uvek činite većinu. Ako je Bog uz tebe, ko može biti protiv tebe?

Molitva je, takođe, izuzetno važna. Nikad nemoj sumnjati u to što Bog može uraditi. Nikad Boga nemoj ograničavati tvojim shvatanjem šta mu je "moguće", a šta "nemoguće". Moli za izgubljene. Veruj da će ih Bog spasiti i da spašavanje može biti jednostavno kao jednostavna molitva vere.

Prevod: Ante Miliša. Izvor: http://www.bible.com/youth/.
"Ne, ja ne verujem da postoji Bog, već ja znam da On postoji. I to mi je jedino znanje što ima neku vrednost od sveg mog znanja..."
- Mihajlo Pupin

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 269
Ukupno: 2599284
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/034/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.